Zálohy za energie - Dávání z peněženky peníze na topení

Zálohy na energie: Jak řešit konkrétní situace?

29. 11. 2023
|
Délka čtení: 12 min.

Za elektřinu či plyn platíte průběžné zálohy, které jsou regulované zákonem. Poradíme vám, jak snížíte své pravidelné výdaje, kdo vám okamžitě vrátí přeplatky, kdy je výhodný nedoplatek a přidáme další užitečné tipy. 

Jsme tady pro vás. Hledáme vám levnějšího dodavatele, lepší mobilní tarif nebo výhodnější pojištění. Přitom nasloucháme vašim dotazům – a žhavým tématem posledních měsíců jsou zálohy na energie. Není divu, elektřina a plyn proklatě zdražily, takže rostou i pravidelné zálohové platby. Odpovědi na nejpalčivější dotazy najdete níže. 

Jak se počítají zálohy na energie?

Odpověď najdeme v energetickém zákoně. Dodavatel vám může stanovit maximálně takové zálohy, které odpovídají vaší předpokládané spotřebě. Uveďme konkrétní příklad.

 • Domácnost platí měsíční zálohy a dostává roční souhrnné vyúčtování. 

 • Vloni spotřebovala 2 000 kilowatthodin (kWh) elektřiny. Přitom platila 1 250 Kč/měsíc. Zálohy odpovídaly spotřebě a celkové ceně, která vyšla na na 15 000 Kč/rok.

 • Zůstáváme ve stejné domácnosti, která vypadá a funguje podobně jako vloni. Ale pokud letos spotřebuje 2 000 kWh elektřiny, podle aktuálního ceníku zaplatí dohromady 20 400 Kč/rok.

 • Celkovou sumu vydělíme počtem kalendářních měsíců a vyjde současná maximální záloha: 20 400 Kč / 12 = 1 700 Kč/měsíc.

Moderní lednička, pračka nebo žárovka pracuje úsporně. Zálohy na plyn či elektřinu však bývají vyšší, pokud daná komodita slouží na vytápění. Kupříkladu rodina, která vytápí nezateplený rodinný dům plynovými kamny, takhle utratí až přes 8 500 Kč/měsíc. Potom stačí, aby během kruté zimy zesílila topení, a vyjde ještě vyšší nedoplatek za plyn.


Kdy mohou stoupnout zálohové platby?

Záleží na smlouvě, kterou máte uzavřenou, ale i na zákonech. Někteří dodavatelé ve svých obchodních podmínkách slibují, že vám na začátku každého zúčtovacího období zašlou pevný platební kalendář a mezitím zálohy nezvýší. Na trhu existují také smlouvy, které po určitou dobu (například 1, 2, 3 roky) garantují neměnnou cenu. Ale nic netrvá věčně. A jakmile vzroste celková předpokládaná cena, většinou stoupají také zálohové platby.

Čeští zákonodárci nechtějí, abyste se špatnou zprávu dozvěděli na poslední chvíli. Podle energetického zákona vás dodavatel nejpozději 30 dnů předem „prokazatelně a adresně” informuje, že zdražuje. Zároveň vám vysvětlí, že ještě 10 dnů před avizovaným zdražením můžete vypovědět smlouvu. Pokud svoje informační povinnosti nesplní, nadále platí stará cena a nový ceník „nevyvolá právní účinky”.


Tip

Ve smlouvách bývá specifikována forma další komunikace. Obvykle jde o e-mail, telefon, internetový zákaznický portál nebo tradiční poštu. Průběžně kontrolujte, zda jste na uvedených adresách a účtech nedostali novou zprávu.

Otevírejte došlé dopisy. Ve své e-mailové schránce občas ověřte, jestli vám důležité avízo nespadlo do spamové složky. Čtěte textovky ve svém mobilním telefonu.

Co když dodavatel zdražuje protiprávně?

Okamžitě reagujte. Pokud dodavatel porušil smlouvu nebo zákon a zdražuje neoprávněně, upozorněte ho, že nadále platí stará cena. Doufejme, že došlo k pouhému nedorozumění a protistrana uzná vaše námitky. Ale buďte připraveni také na případný spor. Dodavatelské služby reklamujte písemně, například doporučeným papírovým dopisem. Prozatím plaťte předepsané zálohy, abyste nebyli odpojeni od elektřiny nebo plynu.

Reálný příběh: „Dodavatel mi sdělil, že v následujícím měsíci zdraží. Takže jsem vypověděl smlouvu a přecházím ke konkurenci. Ale dosavadní dodavatel po mně chce, abych zaplatil vysokou zálohu ještě na další měsíc! A vyhrožuje mi, že jestli nezaplatím, stanu se černým odběratelem a budu odpojen!,” napsal nám čtenář.

Zachovejte klid. Podle energetického zákona se stáváte neoprávněným odběratelem, teprve jakmile „opakovaně” porušíte svoje platební povinnosti. Až potom vám opravdu hrozí, že budete odpojeni. Nicméně pokud na zálohách zaplatíte více, než musíte, přeplatky dostanete zpátky v rámci finálního vyúčtování.

Kalkulačky cen energií

Trápí vás vysoké účty za energie?

Srovnejte si nabídky jednotlivých dodavatelů v našich kalkulačkách a zjistěte, zda na trhu najdete výhodnější. Případný přechod k jinému dodavateli vyřešíme zdarma za vás.

Kdo mi pomůže?

Problematické zálohy na energie řešte nejdříve se svým dodavatelem. Jestliže nenajdete společné východisko, obraťte se na Energetický regulační úřad (ERÚ), který přijímá podněty na e-mailové adrese: podatelna@eru.cz. Zde jsou odhalovány a vyjasňovány omyly, ale také padají pokuty za nekalé obchodní praktiky.

Statistika: „Každoročně řešíme tisíce spotřebitelských stížností. Nejčastějším tématem jsou zálohy a vyúčtování, respektive ceníky,” shrnuje Ladislav Havel, který zasedá v Radě ERÚ. „Spotřebitelé se sice ptají na zálohové platby, ale nakonec zjišťujeme, že problémem jsou ceny. Například jde o zdražení, které dodavatel řádně neoznámil. Případů, kdy byla chybně nastavena záloha, jsou řádově desítky ročně,” pokračuje Havel.

Náš tip

Ať už váš dodavatel zdražil oprávněně, nebo neoprávněně, srovnáme vám alternativy. Dříve či později jistě najdete nějaký levnější tarif. Mezitím vám poradíme, jestli nemáte nárok na nějakou sociální dávku. Chudé domácnosti dostávají příspěvky na bydlení, na děti nebo na jakékoli jiné nezbytné výdaje. Využijte svá práva.Někteří dodavatelé v posledních letech porušili svoje smluvní závazky, například nedodrželi cenovou fixaci a zdražili. Advokátní kancelář Fabian & Partners a společnost LitFin následně nabídly pomoc poškozeným občanům, kteří se chtějí bránit. „Protistrana se pravděpodobně bude hájit, takže celý proces může být náročný. Pohledávky proto doporučujeme vymáhat od částky 10 000 Kč na osobu,“ napsal nám za svoji advokátní kancelář Pavel Fabian.

Kdy mi klesnou zálohové platby?

Maximální povolené zálohy závisejí na vaší individuální spotřebě a na ceně, kterou vám účtuje dodavatel. V roce 2023 platí cenové stropy, aby energie nebyly pro domácnosti příliš drahé. Skutečné tržní náklady doposud dotovala vláda, ale státní rozpočet mezitím zabředl do hlubokého deficitu. Od roku 2024 proto pravděpodobně budou zrušeny cenové stropy a do ceníků elektřiny se vrátí poplatek za obnovitelné zdroje energie.

Zálohy vám přesto klesnou, pokud zásadně snížíte svoji spotřebu nebo přejdete na výrazně levnější tarif. Povinný příspěvek na obnovitelné zdroje dříve zdražoval elektřinu o 0,59895 Kč/kWh včetně DPH. Přesvědčte se v naší kalkulačce, že mezi drahými a levnými dodavateli jsou nyní větší rozdíly. Odběratel, který přejde na výhodnější tarif, v extrémním případě ušetří více než 2,5 Kč/kWh elektřiny!

Rada: Pokud jste omezili svoji spotřebu a chcete nižší zálohy, proveďte samoodečet svého elektroměru nebo plynoměru. Vyfoťte displej na měřidlu a fotografii pošlete e-mailem svému dodavateli. Zároveň připište hodnoty, které na měřáku vidíte a požádejte o adekvátní zálohy. Případně vysvětlete, proč spotřebu omezujete –⁠ například jste vyměnili elektrické přímotopy za tepelné čerpadlo, nebo se vám odstěhoval nájemník a necháváte svůj byt prázdný apod.

Jak probíhá účtování záloh na energie?

K vašemu odběrnému místu pravidelně přijíždí zástupce distribuční společnosti, která ve vašem regionu provozuje elektrické vedení či plynovod. Pokaždé zkontroluje elektroměr nebo plynoměr a zjistí, jaká byla vaše spotřeba v posledním roce. Výslednou hodnotu předá vašemu dodavateli, který spočítá cenu a následně odečte vaše zaplacené zálohy

Vyjde-li kladná hodnota, vznikl vám nedoplatek, který ještě doplatíte. Záporný výsledek by naopak znamenal, že zálohy byly příliš vysoké a dostanete zpátky svůj přeplatek. Přidejme příklady. Jistá česká domácnost dlouhodobě platí svému dodavateli 1 500 Kč/měsíc. Celková skutečná cena vyšla v prvním roce na 12 000 Kč, ve druhém roce na 18 000 Kč a ve třetím roce na 19 000 Kč. Účtování záloh na energie probíhá následovně:

 1. 12 000 Kč − (12 x 1 500 Kč) = 12 000 Kč − 18 000 Kč = − 6 000 Kč, takže v prvním roce byly zálohy příliš vysoké a domácnost dostane zpátky přeplatek 6 000 Kč.

 2. 18 000 Kč − (12 x 1 500 Kč) = 18 000 Kč − 18 000 Kč = 0 Kč, takže ve druhém roce byly zálohy stanoveny správně, nevznikl přeplatek ani nedoplatek.

 3. 19 000 Kč − (12 x 1 500 Kč) = 19 000 Kč − 18 000 Kč = 1 000 Kč, takže ve třetím roce byly zálohy příliš nízké a domácnost doplatí ještě 1 000 Kč.

Můžu se vyhnout přeplatkům a nedoplatkům?

Zálohy se zpřesní, až budou rozšířenější chytré technologie. Inteligentní elektroměry a plynoměry zaznamenají nejenom celkovou spotřebu, ale také její průběh, a svoje výsledky denně odešlou do centrálního informačního systému. 

Záloha na elektřinu nebo plyn se potom upraví automaticky, aby odpovídala aktuální situaci. Adekvátní finanční částka přeteče mezi bankovními účty od spotřebitele k dodavateli, přičemž obě strany dostanou pravidelný report. Výrazný nedoplatek za elektřinu či plyn bude prakticky vyloučený. 

Právě jsme popsali vizi ideální budoucnosti, ale naše současnost vypadá jinak. Stále ještě převažují tradiční elektroměry a plynoměry, které zaznamenávají pouze celkovou spotřebu a samy se neodečítají, takže vyžadují lidskou obsluhu. Distributoři ovšem nekontrolují měřidla denně, nýbrž obvykle jednou ročně. Nesoulad mezi spotřebou a zálohami zjišťují opožděně, a proto se většinou přeplatku nebo nedoplatku nevyhnete.

Ušetřit na energiích můžete i změnou dodavatele

Mezi možnosti, jak snížit účty za energie, patří i změna dodavatele. Pošlete nám svou fakturu a my vám zdarma vytvoříme nabídku přímo na míru.

Nemusíte se bát složité administrativy, případný přechod mezi dodavateli vyřešíme za vás.

Je lepší přeplatek, či nedoplatek?

Typická česká domácnost preferuje vyšší zálohy, aby na konci zúčtovacího období nic nedoplácela. Tento přístup doporučujeme spotřebitelům, kteří nemají velké finanční rezervy a obávají se vysokého závěrečného nedoplatku. Ale bohatší občané udělají lépe, když svoje zálohy na energie minimalizují a zbylé peníze uloží raději na výhodný spořící účet

Jednoduché počty: Zaplatíte-li za energie o 5 000 Kč více, než musíte, zpátky dostanete 5 000 Kč. Ale kdybyste stejnou částku uložili na spořící bankovní účet, který vynáší 5 % p. a., po roce tam máte 5 250 Kč.

Kdy dostanu zpátky svoje peníze?

Jestliže jsou zálohy přemrštěné, nejlepší dodavatelé vám na konci zúčtovacího období spočítají a obratem vrátí celý přeplatek. V některých obchodních podmínkách bývá stanovena určitá mezní lhůta. Takže svoje peníze dostanete například do 15, 20 nebo 30 dnů. 

Ale pozor! Mnozí dodavatelé v obchodních podmínkách uvádějí, že přeplatky převádějí „do dalšího zúčtovacího období”. V lepším případě vám sníží následující zálohy, protože fakticky máte předplacené jejich další služby. V horším případě použijí přeplatky na jiné účely, jako bezúročnou půjčku.

Co je v obchodních podmínkách?

Vaše základní práva definovali zákonodárci, ovšem do zákonů a dalších právních předpisů se nevejde všechno. Proto existují smlouvy, které jsou nadřazené všeobecným obchodním podmínkám. Ale i tady naleznete důležité informace. Porovnejme přední dodavatele a jejich poslední obchodní podmínky, určené odběratelům elektřiny.


DodavatelMůže zvyšovat zálohy v průběhu zúčtovacího období?Může převádět přeplatky do dalšího zúčtovacího období?

ČEZ Prodej

Ano

Podle toho, co odběratel zaškrtl ve smlouvě.

innogy Energie

Ano

Ano, do 200 Kč.

E.ON Energie

Ano, po dohodě smluvních stran.

Ne.

Pražská energetika

Ne.

Ano.

Pražská plynárenská

Ano.

Ne.

Na trhu existuje více dodavatelů i obchodních podmínek.

Obdržím přeplatek i s úrokem?

Zálohy samy o sobě nejsou úročeny. Máte nárok na svůj přeplatek, ale nedostanete žádnou automatickou inflační přirážku. Pokud vám dodavatel po roce vrátí 1 000 Kč a inflace mezitím dosáhne 10 %, reálně obdržíte loňských 900 Kč. Kupní síla vaší tisícovky fakticky klesne o stovku. 

Jiná situace nastává, pokud dodavatel nesplnil svoji smluvní povinnost a peníze zavčas nevrátil. Potom naskakují úroky z prodlení, které počítáme následovně: Vezmeme základní úrokovou sazbu České národní banky (ČNB), která platila na začátku kalendářního pololetí, v němž došlo k platebnímu zpoždění. Přičteme 8 procentních bodů… a vyjde roční úrok z prodlení. Aktuálně: 7 % + 8 procentních bodů = 15 % p. a.

Ale raději si vyberte solidního dodavatele, který přeplatky vrací včas. Jestli chcete, srovnáme vám dostupné ceníky, smluvní podmínky a reference. Zodpovíme vaše dotazy, vyjasníme nejasnosti a najdeme nejlepší možné řešení. Obraťte se na nás.

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • Fotovoltaika
  22. března 2024|Petr Woff
  Jaké jsou výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky v roce 2024?

  Mnozí Češi investují do fotovoltaických panelů, aby měli vlastní levnou energii. Přebytky, které sami nespotřebují, nebo neuloží do baterie, posílají do centrální distribuční soustavy. Za tyto přetoky však dostávají zaplaceno pouze pokud mají uzavřenou výhodnou smlouvu o výkupu. Zjistěte, jaké jsou aktuální výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky.

 • Povinná výměna kotlů
  14. března 2024|Petr Woff
  Povinná výměna kotlů na tuhá paliva: Kdy a proč už si ve starém kotli nezatopíte?

  Povinná výměna starých kotlů na tuhá paliva se blíží. Od 1. září 2024 nesmí být provozovány kotle 1. a 2. emisní třídy, původní termín vláda kvůli energetické krizi posunula. Zjistěte, zda se výměna týká i vašeho kotle.

 • 22. února 2024|Petr Woff
  Jaká je průměrná spotřeba elektřiny v rodinném domě a bytě?

  V tuzemských domácnostech přibývají sušičky, myčky a další spotřebiče. Nejnáročnější však zůstávají elektrické přímotopy, akumulační kamna a tepelná čerpadla. Srovnejme různé distribuční sazby, které závisí na používaných přístrojích. Průměrná spotřeba elektřiny v české domácnosti vychází na 2 930 kWh/rok, zateplená garsonka však funguje daleko šetrněji než starý rodinný dům.

 • Fotovoltaika na bytovém domě
  12. prosince 2023|Jana Březinová
  Fotovoltaika v bytovém domě od 2023: Až do výkonu 50 kWp a bez souhlasu všech vlastníků

  Od roku 2023 je instalace fotovoltaiky na bytový dům o dost jednodušší. Není potřeba souhlas všech vlastníků, ani sloučení do jednoho elektroměru. Existují dokonce čtyři způsoby, jak může SVJ provozovat fotovoltaiku a sdílet vyrobenou energii. Vlastníci bytů tak mohou ročně ušetřit 50–90 % na účtech za elektřinu.

 • Zapalování plynového sporáku
  02. prosince 2023|Petr Woff
  Jaká je průměrná spotřeba plynu v malém bytě? Výpočet

  V České republice převažují jednočlenné a dvojčlenné domácnosti, které snižují svoji spotřebu zemního plynu. V praxi záleží na tom, čím vytápějí, ohřívají vodu a rozpalují svoje kuchyňské sporáky nebo trouby. Při vytápění rozhoduje také tepelná izolace, a proto stará nezateplená garsonka může mít vyšší provozní náklady než velký moderní rodinný dům. Ukážeme vám, jak se počítá spotřeba plynu v malém bytě. 

 • pojistky elektřiny
  23. listopadu 2023|Petr Woff
  Cenové stropy pro energie končí. Víte, kolik zaplatíte v roce 2024?

  Vláda brzy ukončí dotace, kterými doposud zmírňovala inflaci, a proto pravděpodobně opět zdraží elektřina. Zemní plyn může zlevnit, ale cena fosilních paliv záleží na nejistém geopolitickém vývoji. Zamysleme se společně, co znamená konec cenových stropů pro české domácnosti. Na tuzemském trhu a v legislativě najdeme zajímavé příležitosti, jak ušetřit nebo se vyhnout prudkému zdražení.

 • Žena u topení - srovnání nákladů na vytápění
  19. listopadu 2023|Petr Woff
  Srovnání nákladů na vytápění: Kolik zaplatíte za topení elektřinou nebo plynem?

  Nejnáročnější zůstávají elektrické přímotopy, ale zdražil i provoz plynových a peletových kotlů, městských tepláren a tepelných čerpadel. Nižší jsou ceny palivového dřeva nebo uhlí. Nejlevnější topení mají domácnosti, které důkladně zateplily svůj dům a větrají přes takzvanou rekuperaci. Aktualizujeme porovnání nákladů na vytápění: kilowatthodina (kWh) stojí od 1 do 6 Kč.

 • Zásuvky s eury
  15. listopadu 2023|Petr Woff
  Srovnání cen energií v EU: Maďaři mají nejlevnější plyn, ale nejvyšší inflaci

  Evropská unie spoléhala na ruský zemní plyn, avšak narazila na nespolehlivého obchodního partnera. Proto drasticky zdražily plynové elektrárny a energetické burzy. Členské státy zavedly nové dotace, aby zbrzdily inflaci. Maďarsko vsadilo na nízké cenové stropy, ale potom trpělo nedostatkem pohonných hmot. České domácnosti platí za elektřinu nadprůměrnou cenu, ovšem benzínu máme dostatek.

 • Balkónové solární panely
  15. listopadu 2023|Petr Pohůdka
  Balkonové solární panely: Vyplatí se jejich pořízení?

  Popularita solárních panelů na balkon roste. Lákají především nízkou cenou a snadnou instalací. Jejich neohlášeným provozem ale často riskujete mastnou pokutu. Má solární panel na balkoně skutečně smysl a na co si při provozu dávat pozor?