Pojištění proti požáru

 • Oheň je jedním z nejobávanějších živlů

 • Každoročně má na svědomí škody i řadu lidských životů

 • Víte, jak se před ohněm ochránit?Pro sjednání pojištění proti požáru si vyberte jednu z následujících možností:

Požáry v Česku


Počet pojistných událostí, které má na svědomí požár, se kvartálně pohybuje poměrně stabilně kolem průměrné hodnoty 1 200. Co se ovšem za poslední roky zvýšilo, byla průměrná škoda z požáru, která se z dlouhodobě stabilní hodnoty 367 000 Kč vyšplhala na současných 8 600 000 Kč. Za naprostou většinu požárů přitom může lidská nepozornost nebo chyba.

Příčiny vzniku požáru

 • Nedbalost (29,34 %)

 • Neprokázané zavinění (23,85 %)

 • Technické závady (21,16 %)

 • Úmyslné zapálení (6,71 %)

 • Jiné (6,69 %)

 • Komíny (6,13 %)

 • Neobjasněno (6,12 %)

Pokud bychom se blíže podívali na rok 2021, pak zjistíme, že hasiči nejčastěji vyjížděli k požárům v Moravskoslezském kraji, následně v Praze a pak Středočeském, Ústeckém a Jihomoravském kraji. Celkově museli řešit téměř 161 tisíců zásahů, což je zhruba 40–50 požárů denně.

Jedním z nejničivějších požárů v minulém roce byl požár ve vstupní hale výstavního areálu v pražských Letňanech nebo ve výrobní hale hliníkových fólií na Bruntálsku. V obou případech se škoda vyšplhala na neuvěřitelných 150 milionů korun.

Opomenout nemůžeme ani obrovský požár v okolí Hřenska a v Českém Švýcarsku, který zasáhl téměř 1 000 hektarů plochy.Chraňte životy i majetek

Abyste vzniku požáru a následným škodám na majetku, zdraví a v krajním případě i životě předcházeli, je potřeba dodržovat několik základních zásad. Ty neodmyslitelně souvisí s odpovědným chováním při manipulaci s ohněm a tepelnými spotřebiči, i pravidelnou odbornou údržbou topných systémů v domech a bytech nebo správně nastavené pojištění. 

Pojištění nemovitosti a domácnosti sice vzniku požáru nezabrání, pomůže vám ale s napravováním škod, které plameny způsobily. Jak se ale v dnešní době bezpečně zorientovat v nabídce jednotlivých pojišťoven?

Pojištění proti požáru, povodním a dalším přírodním živlům je základem každého majetkového pojištění. V případě rozsáhlých lesních požárů tak nemusíte mít strach, že by vás pojišťovna nevyplatila.

Při sjednání nové pojistné smlouvy je dobré mezi sebou jednotlivé nabídky porovnat pomocí nezávislých online kalkulaček a srovnávačů. Při výběru vhodné pojistky ale nesázejte pouze na cenu. Mnohem víc by vás měl zajímat rozsah krytí pojistných rizik, pojistné limity i výluky z pojistného plnění, na základě kterých může pojišťovna plnění krátit nebo ho dokonce odmítnout úplně.


Jak se pojistit proti ohni

Při nastavování vybrané pojistky je nezbytně nutné domácnost pojistit na takovou hodnotu, za kterou ji znovu při dnešních cenách a rostoucí inflaci vybavíte novými věcmi.

To samé platí také pro pojištění nemovitosti. Neustále se zvyšující ceny materiálů, energií i služeb kladou na skutečnou a správně nastavenou hodnotu majetku extrémní nároky.

Proto ani ve snu nepomýšlejte na to, že byste domácnost nebo nemovitost podpojistili a tím na pojistném plnění ušetřili. Možná sice ročně budete platit méně, v případě požáru ale nemáte šanci za obdržené pojistné plnění vybavit nebo postavit nemovitost znovu.Kdy nemusí pojištění stačit

Pamatujte, že jak pojištění nemovitosti, tak pojištění domácnosti patří mezi rizikové druhy pojištění. Co to znamená v praxi? Především to, že věci jsou pojištěné pouze proti ve smlouvě uvedeným nebezpečím, nikoli proti jakémukoli zničení či poškození.

Problémem mohou být i výše zmíněné výluky z pojistného plnění, kterým je potřeba zvláště v případě rizika požáru a ohně věnovat maximální pozornost. Všeobecné výluky z pojištění domácnosti se obvykle týkají zvláštních situací (např. válečné události, vnitřní nepokoje, terorismus, jaderná reakce) nebo úmyslu či hrubé nedbalosti pojištěného.

A právě poslední zmíněná výluka se týká například situace, kdy pojistník nedbá na pravidelné kontroly a revize komínů, případně jejich nedostatky řeší sám a svépomocí. Problémem samozřejmě může být škoda způsobená pod vlivem alkoholu, svíčka, nedopalek od cigarety nebo vánoční prskavky, či zapomenutý hrnec na plotně.
 

I v takových případech pojišťovny posuzují případy individuálně a mohou pojistné plnění odpovídající způsobem krátit nebo ho rovnou odmítnou vyplatit. Vždy je proto důležité číst nejen pojistné smlouvy, ale také obchodní podmínky, které se sjednané pojistky týkají. 


Zasáhl váš požár sousedův dům?

Problémem může být nejen podpojištěná domácnost, ale také požár, který se z vašeho pozemku rozšířil na sousedův dům nebo nedaleký les. V tomto případě budou limity pojistného plnění nedostatečné. A pokud navíc nemáte sjednané i pojištění odpovědnosti, pojišťovna škody způsobené na obecním nebo sousedově pozemku z pojištění nemovitosti ani domácnosti neuhradí.

Vždy je proto potřeba objektivně zhodnotit, jaká rizika se vyplatí pojistit a který z balíčků vybrané pojišťovny vybrat. Navíc je potřeba pojistnou smlouvu alespoň jednou ročně překontrolovat a případně aktualizovat. Aktualizaci smlouvy byste měli věnovat pozornost i v případě, kdy nemovitost rekonstruujete nebo pořizujete drahé vybavení, které navýší její hodnotu.

Co dělat, pokud vyhoříte

Po uhašení požáru je potřeba nechat místo ohledat hasiči. Pokud existuje podezření na spáchání trestného činu, bude potřeba součinnost s policií. Všechny napáchané škody zdokumentujte a zabezpečte majetek tak, ať se škoda dále nezvětšuje.

Oznamte pojistnou událost pojišťovně, která vyšle na místo likvidátora. Připravte si číslo pojistné smlouvy, místo a datum vzniklé škody, identifikační údaje pojištěného, příčinu škody a kontakt na svědky. U rozsáhlejších požárů bude třeba doložit zprávu od hasičů, kde bude uvedena příčina požáru.

Dodejte pojišťovně soupis majetku, o který jste přišli a doložte vlastnictví věcí, jejich stáří a hodnotu. Jakmile místo opustí likvidátor pojišťovny, můžete se pustit do úklidu a odstraňování škod, které oheň napáchal.

pozar

Pro sjednání pojištění proti požáru si vyberte jednu z následujících možností:

Bezpečnostní desatero na závěr

 1. Nikdy nenechávejte bez dozoru zapnuté elektrické a plynové spotřebiče.

 2. Nezanedbávejte revizi kotle a čištění komínů.

 3. Nikdy nenechávejte bez dozoru otevřený oheň (např. svíčky, prskavky, otevřený krb apod.)

 4. Pořiďte si hasicí sprej a hlásič požáru.

 5. Pokud patříte mezi vášnivé, kuřáky, dbejte na dokonalé uhašení nedopalků.

 6. Pozor na nejrůznější lampy a svítilny. Nedávejte do jejich blízkosti žádné jiné předměty a ničím je nezakrývejte.

 7. Na přímotopy nepokládejte žádné věci ani oblečení.

 8. Buďte při vaření obezřetní a neustále mějte oheň pod dohledem.

 9. Zabraňte dětem a zvířatům v přístupu ke zdrojům otevřeného ohně, příp. zápalkám, zapalovačům apod.

 10. Nepodceňujte důležitost pojištění domácnosti i nemovitosti a myslete i na pojištění odpovědnosti.

Potřebujete poradit?


Využijte naše bezplatné poradenství. Naši specialisté jsou vám k dispozici.