Blog
Životní pojištění
Smějící se žena

Rizikové pojištění

31. července 2019|Monika Šaríková|

Názory na životní pojištění se různí. Pro jednoho jsou to vyhozené peníze za zbytečně drahé pojištění, pro druhého nutnost, chce-li zabezpečit a ochránit svou rodinu. Pravdu mají oba. Životní pojištění je nezbytné především pro ty, na jejichž příjmu jsou závislé další osoby.

Spočítat povinné ručení

Život přináší příjemné, ale bohužel i tragické chvíle. Jedna jediná sekunda dokáže ovlivnit životy mnoha lidí a ne vždy směrem k lepšímu. Proto je dobré být na takové situace připravený, obzvláště jste-li živitelem či živitelkou rodiny. To je také smysl životního pojištění, jehož základním typem je rizikové pojištění nabízející finanční jistotu pro rodinu pojištěného.

Jak funguje rizikové pojištění

Často se hovoří o životním pojištění, které kromě pojistné ochrany nabízí zároveň spoření nebo investování. Jedná se o kapitálové a investiční životní pojištění, které vychází právě ze základního rizikového pojištění. Rizikové pojištění neobsahuje žádnou spořicí a investiční složku, jedná se čistě o pojistný produkt.

Rizikové životní pojištění nabízí pojištění a veškeré pojistné je spotřebováno na pojistné krytí. K vyplacení pojistné částky dochází pouze v případě naplnění pojistné události za domluvených podmínek. Nedojde-li po dobu pojištění k pojistné události, pojištěnému nenáleží žádné finanční plnění. Rizikové pojištění se vztahuje primárně na riziko úmrtí.

Rizikové pojištění je vhodné pro:

1) lidi, kteří živí rodinu, a chtějí ji finančně zabezpečit

2) lidi, kteří si vyřizují hypotéku, a rizikové pojištění je požadováno jako záruku jejího splacení bance v případě úmrtí

Hlavní výhodou rizikového pojištění je garance vyplacení pojistné částky v případě smrti pojištěného a možnost rozšíření pojistné ochrany. Nevýhodu je fakt, že pojistné nelze odepsat z daní podobně jako u kapitálového či investičního životního pojištění.

Rozšířené rizikové pojištění

Každý druh pojištění je nabízen v různých variantách a rizikové pojištění nepředstavuje výjimku. Pojištěný má možnost základní pojistnou ochranu rozšířit o další připojištění. Nejčastěji lidé využívají:

pojištění trvalých následků - pojištěný není a nikdy nebude schopen žít a pracovat stejným způsobem jako před úrazem či nemocí (není schopen dál živit rodinu)

pojištění invalidity - kromě ztráty příjmů, je třeba počítat s dalšími výdaji na léčbu a invalidní život spojený s řadou omezení

pojištění pracovní neschopnosti - za každý den pracovní neschopnosti pojištěnému náleží denní odškodné

pojištění hospitalizace - pojištěnému náleží denní odškodné za každý den strávený v nemocnici

Monika Šaríková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).