Průvodce koupí pozemku a výstavbou - manželé prochází stavbu domu

Průvodce koupí stavebního pozemku a výstavbou

V dnešní době představuje koupě pozemku investici v řádech milionů korun, proto jeho výběr neuspěchejte. Jinak se může stát, že se vám výstavba rodinného domu prodraží nebo vůbec nebude možná. Po zahájení výstavby předcházejte neočekávaným výdajům pomocí pojištění hrubé stavby.

10 tipů, jak vybrat stavební pozemek

Po dlouhém hledání jste konečně narazili na stavební pozemek za rozumnou cenu? Neudělejte unáhlené rozhodnutí a před koupí si důkladně prověřte následující informace.

Výběr lokality

Každý má jinou představu o vysněném bydlení. Chcete být na samotě a nevadí vám, že je nejbližší obchod vzdálený několik kilometrů? Nebo dáváte přednost živějšímu prostředí a potřebujete občanskou vybavenost, školu a školku pro děti či dostupnost MHD? Jak daleko jste ochotni dojíždět do práce?

Lokalitu si vybírejte podle svých potřeb a raději nedělejte kompromisy. Později byste mohli litovat, že jste se nechali strhnout krásným místem, které však nevyhovuje vašemu životnímu stylu.

Tvar, velikost a terén pozemku

Jako nejlepší tvar pozemku se udává čtverec nebo obdélník o dostatečné šířce, ideálně alespoň 15 metrů. Při stavbě totiž musíte dodržovat odstupy minimálně 2 metry od hranic pozemku a 3 metry od veřejných komunikací. Na druhou stranu může atypický tvar pozemku, například trojúhelník, znamenat o desítky procent nižší pořizovací cenu.

Pro běžný rodinný domek stačí velikost pozemku kolem 500 m2. Plánujete-li rozlehlý přízemní bungalov nebo chcete mít na zahradě velký bazén či skleník, vybírejte pozemky o velikosti cca 1000 m2.

Před koupí zvažte také terén. Nejmenší investice vyžaduje rovinatý terén, naopak stavba ve svahu se prodraží. Velkou roli hraje podloží. Problematické je stavět na nesourodém podkladu a násypech, komplikace způsobuje vysoká hladina spodní vody. Průzkum podloží si můžete objednat u geologa.

Průvodce koupí stavebního pozemku a výstavbou - Muži se radí nad plány stavby a pozemku

Kontrola v katastru

Zjistěte si parcelní čísla a nahlédněte do katastru nemovitostí. Zjistíte, kdo je skutečným vlastníkem nemovitosti, ověříte si výměru pozemku a zda nemá právní vady – například věcná břemena, exekuce, zástavní či předkupní práva. Omezení vlastnických práv k nemovitosti by vám do budoucna mohlo bránit ve výstavbě, ale také při schválení hypotéky v bance.

Z katastrální mapy rovněž vyčtete, o jaký typ parcely se jedná. Rozlišují se dva typy:

 • stavební parcela, tj. pozemek evidovaný jako zastavěná plocha a nádvoří,

 • ostatní pozemkové parcely, do nichž náleží více typů pozemků (např. orná půda, chmelnice, vinice, zahrady).


I na ostatních pozemkových parcelách je možné stavět, pokud to povoluje územní a regulační plán. U pozemku, který je vedený jako zemědělská půda a podléhá způsobu ochrany nemovitosti, je navíc potřeba zažádat o vynětí pozemku z půdního fondu. Cena za vyjmutí se odvíjí od bonity půdy a koeficientu třídy ochrany půdy.

Nová hypotéka

Hypotéka snadno a rychle

Pomůžeme vám se sjednáním hypotéky s výhodnou sazbou i podmínkami.

Chci požádat o hypotéku

Kontrola územního plánu

Územní plán musí mít každá obec a odvíjí se od něj budoucí výstavba. Územní plán vymezuje, co je stavební pozemek a jaké stavby jsou přípustné v dané lokalitě. Na jeho základě stavební úřad vydává stavební povolení. To je pro vás při koupi pozemku naprosto zásadní. Územní plán najdete online nebo se pro něj vydejte přímo na obecní úřad.

Pozemek musí být označen jako zastavitelná plocha. Zároveň na něj nesmí být vydána stavební uzávěra. V územním plánu se zajímejte také o blízké okolí. Jinak se může stát, že vám za plotem vyroste rychlostní silnice, hlučná továrna nebo skládka.

Pozemek by zároveň neměl být:

 • v chráněném území národního parku,

 • v ochranném pásmu lesa,

 • v ochranném pásmu vysokého napětí,

 • v blízkosti letiště (v tzv. přibližovacím území).


Pozemek by se neměl nacházet ani v záplavové oblasti. I kdyby vám stavební úřad vydal povolení ke stavbě, prodraží se vám pojištění, případně bude nemovitost zcela nepojistitelná.

Domov v bezpečí

Chraňte to, na čem vám záleží

Správně sjednané pojištění majetku vám pokryje náklady na opravu škody. Pomůžeme vám s výběrem i sjednáním nejlepší nabídky pro vás, jednoduše a online.

Vyberte jednu z možností:

Regulativy na typ stavby

Některé obce povolují pouze výstavbu domů, které splňují stanovené požadavky. Ty najdete nejčastěji v územním plánu, případně podrobnějším regulačním plánu. Jedná se například o:

 • procento zastavitelnosti pozemku,

 • maximální počet pater,

 • sklon střechy,

 • použité materiály,

 • barva fasády apod.


Máte-li jasnou představu o tom, jak by měl váš dům vypadat, nebo jste našli zalíbení v atypických stavbách, mohou pro vás tato pravidla představovat velkou překážku. Proto byste se s nimi měli seznámit ještě před koupí pozemku.

Průvodce koupi pozemku a výstavby - Stavbyvedoucí kontroluje výstavbu domu, lešení na domě

Připojení inženýrských sítí

Nachází se přípojky elektřiny, plynu, vody a kanalizace u hranice pozemku? Pak máte vyhráno. Jinak musíte počítat s vybudováním přípojek, což se může prodražit. Prověřte si, kde se sítě nachází a zda se k nim vůbec můžete připojit. Vodovodní a kanalizační sítě mají v některých obcích omezenou kapacitu.

Není-li v obci dostupný veřejný vodovod a kanalizace, zajímejte se o možnosti vybudování studny a likvidaci odpadních vod – tu lze vyřešit domovní čistírnou, případně septikem. V každém případě musíte s těmito položkami počítat v rozpočtu.

Inženýrské sítě ovšem mohou procházet přímo vaším pozemkem, a to představuje problém. Pokud se pod parcelou nachází plynovod nebo nad ní vedou elektrické dráty, nesmíte stavět v ochranném pásmu těchto sítí. Přesnou polohu sítí často neznají ani na stavebním úřadě, a tak je potřeba kontaktovat přímo správce sítí.

Přístup na pozemek

Přístupová cesta by měla být v majetku obce, nebo v rukou majitelů přilehlých nemovitostí. Jestliže přístup vede přes soukromý pozemek, musí k němu existovat věcné břemeno. Jinak hrozí, že vám majitel cesty zamezí v přístupu k domu, kromě toho se jedná o překážku pro získání hypotéky na pozemek. Příjezdová cesta by měla být zpevněná a dostatečně široká pro příjezd hasičů, jinak můžete mít problém se získáním stavebního povolení.

Odpovídající cena pozemku

Jak zjistit běžnou tržní cenu pozemku, abyste neplatili zbytečně moc? Ve větších městech se orientujte podle cenové mapy pozemků, kde uvidíte průměrné i minimální ceny pozemků za metr čtvereční. V ostatních obcích si projděte aktuální inzerci a ceny porovnejte.

Je stavební pozemek na prodej za podezřele nízkou cenu? Buďte na pozoru. Může to značit problémy, které vám výstavbu rodinného domu prodraží nebo dokonce znemožní.

Sousedé

Před koupí pozemku obejděte sousedy. Uděláte tak první krok k dobrým vztahům, koneckonců přímí sousedé vám budou podepisovat stavební záměr. Navíc od nich můžete zjistit cenné informace o pozemku i dění v obci. Pokud jsou sousedé nepříjemní, sotva jste jim zazvonili u dveří, nejspíš s nimi nebude jednoduchá domluva ani do budoucna.

Okolní prostředí

Na prohlídku pozemku se vydejte hned několikrát, v různou denní dobu a za různého počasí. Můžete si tak všimnout nepříjemných externalit, třeba zápachu z nedalekého chovu dobytka nebo skládky. Všímejte si, jestli není lokalita hlučná – například provoz vlaků nebo letadel může být slyšet na velkou vzdálenost. Na hluk, pachy a prašnost se můžete poptat také sousedů.

Hypotéka

Přemýšlíte o hypotéce?

Zajistíme vám výhodnou sazbu i podmínky.

Potřebuji poradit s hypotékou

Stavbu na pozemku chraňte pojištěním

Vybrali jste si pozemek podle vlastních představ, podepsali smlouvu, zajistili financování a chystáte se na samotnou výstavbu. V tu chvíli byste měli vyřešit rovněž pojištění domu ve výstavbě, na což mnoho lidí zapomíná. Přitom živelné pohromy a další nepříjemné události nečekají, až bude dům hotový.

Pojištění rozestavěné nemovitosti vás chrání proti neočekávaným výdajům, které mohou vzniknout kvůli řádění živlů, vandalů, zlodějů nebo poruchám. Vztahuje se na dům ve výstavbě a obvykle také na stavební materiál.

Největší výhodou pojištění nemovitosti ve výstavbě je výrazně nižší cena oproti klasickému pojištění nemovitosti. A to přesto, že se pojistná hodnota odvozuje od ceny nemovitosti po dokončení výstavby. Většinou si stavbu můžete pojistit ve chvíli, kdy jsou postaveny základy či základové patky, pojištění pozemku jako takového není možné.

Nezapomeňte si pojistit majetek

Doma vás může překvapit extrémní počasí, zloději i neohleduplní sousedé. Srovnejte si nabídky jednotlivých pojišťoven s pomocí naší online kalkulačky a mějte klid na duši. Vybrané pojištění vám sjednáme do pár minut.

Vyberte jednu z možností:

Jaká rizika kryje pojištění nemovitosti ve výstavbě

Pojištění rozestavěného domu zpravidla zahrnuje následující rizika:

 • živelné pohromy,

 • povodně a záplavy,

 • odcizení a vandalismus,

 • zkrat, přepětí a podpětí,

 • atmosférické srážky,

 • vodovodní škody.


Kromě samotné stavby si můžete pojistit i stavební materiál a zařízení staveniště proti krádeži, třeba stavební buňku a materiál v ní uložený. Plnění se poté čerpá z limitu vedlejší stavby. Je však důležité splnit podmínky pojišťovny pro zabezpečení. Pojištění se vztahuje pouze na materiál a nářadí ve vašem vlastnictví, nikoliv na majetek stavební firmy.

Průvodce koupi stavebního pozemku a výstavbou

Na co si dát pozor u pojištění hrubé stavby

Aby vám pojišťovna vyplatila plnění při pojistné události, musíte splnit pojistné podmínky. U krádeže bývají obvykle stanoveny pojistné limity v závislosti na stupni zabezpečení. Například při zabezpečení vrat či dveří visacím zámkem vyplatí pojišťovna plnění pouze v řádech desítek tisíc korun. Pokud nemovitost disponuje bezpečnostními dveřmi, poskytne pojišťovna plnění v řádech milionů korun. Pojišťovna může stanovit i minimální výšku plotu a podobně.

Řádné zabezpečení musíte obstarat nejen proti zlodějům, ale také proti živlům. Když vám třeba vichřice či krupobití poškodí stavbu, pojišťovna bude zkoumat, zda byla střecha adekvátně zatížená a přikrytá. Pokud ne, plnění vám neposkytne.

Před sjednáním pojištění hrubé stavby si proto důkladně prostudujte pojistné podmínky a věnujte pozornost výlukám.

Které pojišťovny nabízí pojištění nemovitosti ve výstavbě

Zpravidla pojišťovny neposkytují tento produkt samostatně, ale narazíte na něj v rámci běžného pojištění nemovitosti. Přímo v pojistných podmínkách se pak jako předmět pojištění uvádí budovy ve výstavbě, případně stavební materiál.

Pojištění tak mají v nabídce takřka všechny pojišťovny na českém trhu, ovšem liší se jejich přístup ke stanovení ceny. Na nemovitost ve výstavbě poskytují některé pojišťovny výrazné slevy. Podívejte se na příklady:

 • Slavia – 25 % sleva,

 • Allianz – 50 % sleva,

 • ČSOB Pojišťovna – 30 % sleva,

 • ČPP – 30 % sleva.


Vysoká sleva ještě neznamená, že pojištění stavby bude opravdu nejvýhodnější. Porovnejte si ceny pojištění v naší online kalkulačce a najděte nejlevnější pojištění s pomocí našich specialistů. Ti vám poradí s výběrem a uplatněním slevy na pojištění nemovitosti ve výstavbě.

Chci srovnat ceny pojištění majetku

Příklad kalkulace pojištění nemovitosti se Srovnejto.cz –⁠ dům v hodnotě 4 mil. Kč

ČSOB PojišťovnaAllianzDirectČPPSlavia

Základní rizika

2 952 Kč

2 006 Kč

1 817 Kč

2 485 Kč

Rozšířená rizika

4 715 Kč

3 681 Kč

3 494 Kč

3 473 Kč

Po kolaudaci informujte pojišťovnu

Nezapomeňte na to, že pojištění nemovitosti ve výstavbě má omezenou platnost. Obvykle platí maximálně 5 let nebo do data kolaudace podle toho, co nastane dříve. Pojišťovny často umožňují, aby vám ihned navazovalo klasické pojištění nemovitosti. Nicméně jste povinni pojišťovnu informovat, že došlo ke kolaudaci, nebo že je budova již obývána.

Po kolaudaci byste tak měli mít sjednané pojištění nemovitosti, které se vztahuje na samotnou stavbu a další budovy (garáž, skleník, bazén), ale také pojištění domácnosti, které chrání vaše vybavení (např. nábytek, oblečení, sportovní vybavení). Jako vlastníkovi nemovitosti by vám nemělo chybět ani pojištění odpovědnosti.

Autor - Jana Březinová
Jana Březinová Více článků autora

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • Chaty a chalupy jako trend - Roubenka
  Dům a domácnost
  25. března 2023|Jana Březinová
  Chaty a chalupy jako trend

  Zájem o rekreační objekty oproti období covidu ochladl, ale Češi i nadále vyhledávají chaty a chalupy k trvalému bydlení. Navíc řada zaměstnanců využívá chatu k práci na home office. Pokud také chatu využíváte intenzivněji než na občasný víkendový pobyt, neměli byste zapomenout na aktualizaci pojistky. Rekonstrukce a nové vybavení zvyšuje hodnotu nemovitosti i několikanásobně.

 • Chata v horách
  Dům a domácnost
  16. března 2023|Jana Březinová
  Podpojištění chat a chalup aneb když vám pojišťovna nahradí jen část škody

  Češi mají sjednáno pojištění nemovitosti na správnou částku pouze ve 30 % případů. Zbytek nemovitostí je podpojištěno, a to platí i pro chaty a chalupy. Vysoká inflace přitom propast mezi pojistnou částkou a hodnotou rekreačního bydlení dál prohlubuje.

 • Zasněžená chata v zimě
  Dům a domácnost
  14. března 2023|Jana Březinová
  10 kroků, jak na zazimování chaty

  Vypnout lednici, zhasnout a zamknout? Jestli opouštíte chatu na celou zimu, tak to rozhodně nestačí. Máme pro vás jednoduchý návod, jak na zazimování chaty, aby vás na jaře nečekala nepříjemná překvapení. Kromě pečlivých příprav na zimu vám s ochranou majetku pomůže i pojištění chaty.

 • Dům a domácnost
  15. ledna 2023|Jana Březinová
  Jak správně stanovit pojistnou částku u pojištění majetku?

  U pojištění majetku si dejte pozor na správné určení pojistné částky. Jinak se může stát, že bude vaše nemovitost podpojištěná a v případě pojistné události vám pojišťovna neuhradí celou škodu. Pojistnou smlouvu byste také měli pravidelně aktualizovat, a to zejména teď v době vysoké inflace.

 • Hořící svíčka na vánočním stromku
  Dům a domácnost
  15. prosince 2022|Jana Březinová
  Chraňte sebe a svůj domov během vánočních svátků

  Svátky klidu a pohody se mohou díky chvilce nepozornosti proměnit v tragédii. O Vánocích roste riziko vzniku požárů, úrazů a nehod, a to i při zcela běžných činnostech, jako je úklid. Přitom většině z nich můžete předcházet. Máme pro vás tipy, na co si dát během svátků pozor.

 • Nemáte pojištěný dům - Rodina na ulici před svým domem
  Dům a domácnost
  18. listopadu 2022|Veronika Doskočilová
  Nemáte podpojištěný dům? I při malé škodě a vysokém krytí nemusíte dostat skoro nic

  Při podpojištění nemovitosti pojišťovny nemusí, ale většinou krátí pojistné plnění, a to stejným poměrem, jakým je nemovitost podpojištěná. Za určitých okolností tak můžete dostat jen zlomek toho, co vynaložíte za opravu.

 • Vosí hnízdo pod střechou
  Dům a domácnost
  22. října 2022|Veronika Doskočilová
  Kryje pojištění majetku pád parašutisty na dům nebo encefalitidu? Aneb o čem lidé často neví, že mají pojištěno

  Pojištění domácnosti a nemovitosti je nejčastěji využíváno pro situace jako vichřice, vytopení sousedů, vloupání a další. Najde se ale i řada netradičních situací, na které tato pojištění myslí. Jen o nich lidé často neví.

 • Drahý obraz si můžete připojistit v rámci druhého domácího pojištění - Domácí zátiší z obrazem
  Dům a domácnost
  18. října 2022|Veronika Doskočilová
  Drahý obraz si můžete pojistit v rámci pojištění domácnosti, ale i samostatně

  Máte doma drahý obraz na plátně? Většinou ho stačí zahrnout do pojištění domácnosti. U dražších kusů je ale potřeba samostatné pojištění i posudek. A hodnotí se i zabezpečení nemovitosti.

 • Podpis smlouvy o pojištění majetku
  Dům a domácnost
  10. října 2022|Veronika Doskočilová
  Máte podpojištěnou nemovitost? Následky mohou být finančně likvidační

  Podpojištění nemovitosti vám v případě pojistné události plnění od pojišťovny výrazně zkrátí. Místo peněz za skutečnou škodu tak můžete dostat jen zlomek, který vám škodu nenahradí.

 • Žena maluje po rekonstrukci bytu
  Dům a domácnost
  16. září 2022|Jana Březinová
  Ceny za rekonstrukci šly rapidně nahoru, nepodceňujte to

  V posledních měsících výrazně vzrostla cena stavebních materiálů i práce řemeslníků. To znamená jediné – rekonstrukce bytu se prodraží. Na kolik teď rekonstrukce vyjde a má smysl čekat na zlevnění? Na co si dát pozor a jak ušetřit, aniž byste museli dělat kompromisy v kvalitě?

 • Poškozená střecha domu po pádu stromu
  Dům a domácnost
  12. září 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Buďte připraveni na všechny živelné pohromy

  Přírodní živly udeří svoji silou mnohdy nečekaně a působí velké škody na relativně malém území. Tornáda, vichřice, povodně, ale i krupobití nebo oheň a sníh představují v posledních letech podstatnou část pojistných událostí, které musí pojišťovny řešit. Jen loni vyplatily za škody na majetku 6,45 miliardy korun, což byl proti roku 2020 nárůst o 117 %. Proto je nezbytně nutné pojištění nepodceňovat a samotnou pojistku správně nastavit.

 • Jak na zabezpečení chat a chalup proti zlodějům - Chata s terasou pod kopcem, kamenná cesta
  Dům a domácnost
  07. září 2022|Jana Březinová
  Jak na zabezpečení chat a chalup proti zlodějům

  Léto se chýlí ke konci a brzy začnou žně pro vykradače chat a chalup. Opuštěné rekreační objekty jsou snadnou kořistí, protože v zimních měsících mají zloději na vloupání klid. Navíc v letošním roce počet vloupání do chat a chalup vzrostl. Jak na zabezpečení chaty, aby se vám lupiči vyhnuli? A jak si správně nastavit pojištění chaty, aby vám pokrylo případné škody?

 • Pár mezi krabicemi v novém bytě
  Dům a domácnost
  29. srpna 2022|Jana Březinová
  Odpovědnost jako součást pojištění nemovitosti

  Stačí chvilka nepozornosti a můžete zavinit škody za miliony –⁠ ať už vytopíte sousedy nebo někoho srazíte na kole. Nezanedbatelné škody na cizím majetku mohou způsobit také vaše děti či domácí mazlíčci. I když máte „den blbec“, pojištění odpovědnosti vás spolehlivě ochrání. Přesto ho má sjednáno jen 39 % Čechů.

 • Prasknuté potrubí v kuchyni
  Dům a domácnost
  19. srpna 2022|Petr Pohůdka
  Výhody pojištění domácnosti v nájemním bydlení

  Bydlíte v pronajatém bytě nebo domě? To ještě neznamená, že veškeré pojištění obstará majitel nemovitosti. Podceňovat byste neměli zejména pojištění domácnosti a odpovědnosti za škodu. Proč se vyplatí sjednat pojištění bytu v nájmu a v jakých případech vás smlouva s pojišťovnou ochrání před nepříjemnostmi?

 • nájem-nebo-hypotéka
  HypotékyDům a domácnost
  05. července 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Nájem vs. hypotéka na byt: Kdy se co vyplatí?

  Žít ve vlastním by chtěl každý. Bohužel zdaleka už ne každý si může dovolit koupit byt či dokonce dům. Rostou ceny nemovitostí, hypotéky jsou dražší a podmínky získání přísnější, ale o mnoho lépe na tom nejsou ani nájmy. Nakonec nejvíce záleží na aktuální finanční situaci.

 • asistence
  Dům a domácnost
  26. května 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Asistenční služby u majetku: Víte, v jakých situacích se vám můžou hodit?

  Zabouchnuté dveře, deratizace nebo třeba servis elektrospotřebičů. Víte, co mají všechny tyto služby společného? Mnohé pojišťovny je nabízejí v rámci balíčků asistenčních služeb. Asistenční služby jsou totiž (minimálně v základní verzi) součástí všech majetkových pojistných smluv a extra se za ně nepřiplácí. Proto jsou často opomíjené a řada pojistníků dokonce ani netuší, že je může aktivně využívat.

 • pronájem
  Dům a domácnost
  10. května 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Pronájem bytu: Kde hledat ty nejlepší nabídky a na co se ptát při osobní prohlídce?

  Vzhledem k aktuálním úrokovým sazbám a současné situaci jste se rozhodli pro pronájem bytu. Kde takový pronájem hledat a jak se na celý proces vlastně připravit? Máme pro vás praktické rady i tipy, které využijete při samotné prohlídce.

 • Dům a domácnost
  02. května 2022|Jana Březinová
  Jak se vyhnout požáru v domácnosti

  Většina požárů v domácnosti způsobí lidská chyba –⁠ neopatrnost, nedbalost nebo ponechání dětí či domácích mazlíčků bez dozoru. Přitom chvilka nepozornosti může zavinit obrovské škody na majetku a především zdraví. Zjistěte, jaké zásady dodržovat, abyste předešli požáru v domácnosti i jak se s ohněm vypořádat, aby byly škody co nejmenší.

 • Kupujeme byt - Mladý pár, makléřka, světlý pokoj, dřevěná podlaha
  Dům a domácnost
  22. března 2022|Jana Březinová
  Kupujeme byt: Na co se zaměřit při prohlídce

  Konečně jste našli byt, který se vám líbí a chystáte se na prohlídku? Koupě bytu je obrovská investice, a tak byste neměli nic ponechat náhodě. Prohlídka představuje zásadní krok, který vám pomůže odhalit nedostatky a možné budoucí problémy. Na co si dát pozor při koupi bytu?

 • lupič páčí okno
  Dům a domácnost
  Jak zabezpečit dům proti krádeži i živlům? Vsaďte na bezpečnostní dveře i kamery

  V průběhu roku 2021 Policie ČR evidovala 24 638 krádeží a 28 321 vloupání. Spolu s dalšími zločiny tak zjistila zhruba 71 400 majetkových trestných činů. Jak dům, byt či chatu zabezpečit a ochránit před zloději a živly?

 • žena ruce nad modelem baráku
  Dům a domácnost
  31. ledna 2022|Jana Poncarová
  8 tipů, kdy vám přijde vhod pojištění domácnosti a stavby

  Ač jste sebeopatrnější, můžou v životě nastat situace, které s vámi zacloumají a způsobí vám škody. Proto existuje pojištění. Pojistit si dnes můžete opravdu cokoliv, co je vám drahé. Vybavení domácnosti, sbírku umění i stavbu samotnou. Vysvětlíme vám, jaký je rozdíl mezi jednotlivými typy pojistek a proč vám v současné nejisté době přijdou vhod.

 • Podpis smlouvy - model domu
  Dům a domácnost
  22. ledna 2022|Jana Poncarová
  Co vše kryje pojištění stavby?

  Každý, kdo má majetek, se ho snaží chránit. Ať už vlastníte rodinný dům, vilu, chatu nebo chalupu, jejich pojištění je na místě. Ukážeme vám, na co vše se vztahuje pojištění stavby a jaké možnosti pojištění nemovitosti aktuálně existují.

 • Matka s dcerou u vánočního stromu
  Dům a domácnost
  21. prosince 2021|Vendula Flassig Vrablová
  Bezpečný domov během Vánoc: Jak se chránit před požáry a jinými katastrofami

  Vánoce by měly být svátky klidu a pohody, někdy se ale kvůli malé chvilce nepozornosti promění v pohromu. To potvrzují i záchranáři, kteří každoročně zasahují u požárů a úrazů. Připomeňte si, jaká rizika na vás během Vánoc v domácnosti číhají a jak jim předcházet.

 • Obývací pokoj se zelenou sedačkou
  Dům a domácnost
  20. listopadu 2021|Vendula Flassig Vrablová
  Na co se vztahuje pojištění domácnosti? Na víc věcí, než byste možná čekali

  Pořídit si vysněný dům nebo byt je v dnešní době takovým malým vítězstvím. Stačí ale jeden nečekaný rozmar přírody nebo návštěva nenechavého zloděje a místo perfektně vybaveného interiéru vám zbydou oči pro pláč. Abyste bezpečně ochránili svůj majetek, je dobré sjednat si pojištění domácnosti. Na co všechno se tahle pojistka vztahuje a proč si ji neplést s pojištěním nemovitosti?

 • energie setreni
  EnergieDům a domácnost
  11. listopadu 2021|Monika Šaríková
  Co dělat, pokud máte vysoké zálohy na energie

  Přestože spousta lidi se teď bude snažit šetřit na spotřebě energií, výsledek se jim projeví až ve vyúčtování. Do té doby bude třeba platit vysoké zálohy, které však spousta domácností momentálně není schopna splácet. Přinášíme vám desatero rad, jak si tuto situaci alespoň trochu zlehčit.

© 2023 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.