Průvodce koupí pozemku a výstavbou - manželé prochází stavbu domu

Průvodce koupí stavebního pozemku a výstavbou

15. 10. 2022
|
Délka čtení: 12 min.

V dnešní době představuje koupě pozemku investici v řádech milionů korun, proto jeho výběr neuspěchejte. Jinak se může stát, že se vám výstavba rodinného domu prodraží nebo vůbec nebude možná. Po zahájení výstavby předcházejte neočekávaným výdajům pomocí pojištění hrubé stavby.

10 tipů, jak vybrat stavební pozemek

Po dlouhém hledání jste konečně narazili na stavební pozemek za rozumnou cenu? Neudělejte unáhlené rozhodnutí a před koupí si důkladně prověřte následující informace.

Výběr lokality

Každý má jinou představu o vysněném bydlení. Chcete být na samotě a nevadí vám, že je nejbližší obchod vzdálený několik kilometrů? Nebo dáváte přednost živějšímu prostředí a potřebujete občanskou vybavenost, školu a školku pro děti či dostupnost MHD? Jak daleko jste ochotni dojíždět do práce?

Lokalitu si vybírejte podle svých potřeb a raději nedělejte kompromisy. Později byste mohli litovat, že jste se nechali strhnout krásným místem, které však nevyhovuje vašemu životnímu stylu.

Tvar, velikost a terén pozemku

Jako nejlepší tvar pozemku se udává čtverec nebo obdélník o dostatečné šířce, ideálně alespoň 15 metrů. Při stavbě totiž musíte dodržovat odstupy minimálně 2 metry od hranic pozemku a 3 metry od veřejných komunikací. Na druhou stranu může atypický tvar pozemku, například trojúhelník, znamenat o desítky procent nižší pořizovací cenu.

Pro běžný rodinný domek stačí velikost pozemku kolem 500 m2. Plánujete-li rozlehlý přízemní bungalov nebo chcete mít na zahradě velký bazén či skleník, vybírejte pozemky o velikosti cca 1000 m2.

Před koupí zvažte také terén. Nejmenší investice vyžaduje rovinatý terén, naopak stavba ve svahu se prodraží. Velkou roli hraje podloží. Problematické je stavět na nesourodém podkladu a násypech, komplikace způsobuje vysoká hladina spodní vody. Průzkum podloží si můžete objednat u geologa.

Průvodce koupí stavebního pozemku a výstavbou - Muži se radí nad plány stavby a pozemku

Kontrola v katastru

Zjistěte si parcelní čísla a nahlédněte do katastru nemovitostí. Zjistíte, kdo je skutečným vlastníkem nemovitosti, ověříte si výměru pozemku a zda nemá právní vady – například věcná břemena, exekuce, zástavní či předkupní práva. Omezení vlastnických práv k nemovitosti by vám do budoucna mohlo bránit ve výstavbě, ale také při schválení hypotéky v bance.

Z katastrální mapy rovněž vyčtete, o jaký typ parcely se jedná. Rozlišují se dva typy:

 • stavební parcela, tj. pozemek evidovaný jako zastavěná plocha a nádvoří,

 • ostatní pozemkové parcely, do nichž náleží více typů pozemků (např. orná půda, chmelnice, vinice, zahrady).


I na ostatních pozemkových parcelách je možné stavět, pokud to povoluje územní a regulační plán. U pozemku, který je vedený jako zemědělská půda a podléhá způsobu ochrany nemovitosti, je navíc potřeba zažádat o vynětí pozemku z půdního fondu. Cena za vyjmutí se odvíjí od bonity půdy a koeficientu třídy ochrany půdy.

Nová hypotéka

Hypotéka snadno a rychle

Pomůžeme vám se sjednáním hypotéky s výhodnou sazbou i podmínkami.

Kontrola územního plánu

Územní plán musí mít každá obec a odvíjí se od něj budoucí výstavba. Územní plán vymezuje, co je stavební pozemek a jaké stavby jsou přípustné v dané lokalitě. Na jeho základě stavební úřad vydává stavební povolení. To je pro vás při koupi pozemku naprosto zásadní. Územní plán najdete online nebo se pro něj vydejte přímo na obecní úřad.

Pozemek musí být označen jako zastavitelná plocha. Zároveň na něj nesmí být vydána stavební uzávěra. V územním plánu se zajímejte také o blízké okolí. Jinak se může stát, že vám za plotem vyroste rychlostní silnice, hlučná továrna nebo skládka.

Pozemek by zároveň neměl být:

 • v chráněném území národního parku,

 • v ochranném pásmu lesa,

 • v ochranném pásmu vysokého napětí,

 • v blízkosti letiště (v tzv. přibližovacím území).


Pozemek by se neměl nacházet ani v záplavové oblasti. I kdyby vám stavební úřad vydal povolení ke stavbě, prodraží se vám pojištění, případně bude nemovitost zcela nepojistitelná.

Domov v bezpečí

Chraňte to, na čem vám záleží

Správně sjednané pojištění majetku vám pokryje náklady na opravu škody. Pomůžeme vám s výběrem i sjednáním nejlepší nabídky pro vás, jednoduše a online.

Vyberte jednu z možností:

Regulativy na typ stavby

Některé obce povolují pouze výstavbu domů, které splňují stanovené požadavky. Ty najdete nejčastěji v územním plánu, případně podrobnějším regulačním plánu. Jedná se například o:

 • procento zastavitelnosti pozemku,

 • maximální počet pater,

 • sklon střechy,

 • použité materiály,

 • barva fasády apod.


Máte-li jasnou představu o tom, jak by měl váš dům vypadat, nebo jste našli zalíbení v atypických stavbách, mohou pro vás tato pravidla představovat velkou překážku. Proto byste se s nimi měli seznámit ještě před koupí pozemku.

Průvodce koupi pozemku a výstavby - Stavbyvedoucí kontroluje výstavbu domu, lešení na domě

Připojení inženýrských sítí

Nachází se přípojky elektřiny, plynu, vody a kanalizace u hranice pozemku? Pak máte vyhráno. Jinak musíte počítat s vybudováním přípojek, což se může prodražit. Prověřte si, kde se sítě nachází a zda se k nim vůbec můžete připojit. Vodovodní a kanalizační sítě mají v některých obcích omezenou kapacitu.

Není-li v obci dostupný veřejný vodovod a kanalizace, zajímejte se o možnosti vybudování studny a likvidaci odpadních vod – tu lze vyřešit domovní čistírnou, případně septikem. V každém případě musíte s těmito položkami počítat v rozpočtu.

Inženýrské sítě ovšem mohou procházet přímo vaším pozemkem, a to představuje problém. Pokud se pod parcelou nachází plynovod nebo nad ní vedou elektrické dráty, nesmíte stavět v ochranném pásmu těchto sítí. Přesnou polohu sítí často neznají ani na stavebním úřadě, a tak je potřeba kontaktovat přímo správce sítí.

Přístup na pozemek

Přístupová cesta by měla být v majetku obce, nebo v rukou majitelů přilehlých nemovitostí. Jestliže přístup vede přes soukromý pozemek, musí k němu existovat věcné břemeno. Jinak hrozí, že vám majitel cesty zamezí v přístupu k domu, kromě toho se jedná o překážku pro získání hypotéky na pozemek. Příjezdová cesta by měla být zpevněná a dostatečně široká pro příjezd hasičů, jinak můžete mít problém se získáním stavebního povolení.

Odpovídající cena pozemku

Jak zjistit běžnou tržní cenu pozemku, abyste neplatili zbytečně moc? Ve větších městech se orientujte podle cenové mapy pozemků, kde uvidíte průměrné i minimální ceny pozemků za metr čtvereční. V ostatních obcích si projděte aktuální inzerci a ceny porovnejte.

Je stavební pozemek na prodej za podezřele nízkou cenu? Buďte na pozoru. Může to značit problémy, které vám výstavbu rodinného domu prodraží nebo dokonce znemožní.

Sousedé

Před koupí pozemku obejděte sousedy. Uděláte tak první krok k dobrým vztahům, koneckonců přímí sousedé vám budou podepisovat stavební záměr. Navíc od nich můžete zjistit cenné informace o pozemku i dění v obci. Pokud jsou sousedé nepříjemní, sotva jste jim zazvonili u dveří, nejspíš s nimi nebude jednoduchá domluva ani do budoucna.

Okolní prostředí

Na prohlídku pozemku se vydejte hned několikrát, v různou denní dobu a za různého počasí. Můžete si tak všimnout nepříjemných externalit, třeba zápachu z nedalekého chovu dobytka nebo skládky. Všímejte si, jestli není lokalita hlučná – například provoz vlaků nebo letadel může být slyšet na velkou vzdálenost. Na hluk, pachy a prašnost se můžete poptat také sousedů.

Hypotéka

Přemýšlíte o hypotéce?

Zajistíme vám výhodnou sazbu i podmínky.

Stavbu na pozemku chraňte pojištěním

Vybrali jste si pozemek podle vlastních představ, podepsali smlouvu, zajistili financování a chystáte se na samotnou výstavbu. V tu chvíli byste měli vyřešit rovněž pojištění domu ve výstavbě, na což mnoho lidí zapomíná. Přitom živelné pohromy a další nepříjemné události nečekají, až bude dům hotový.

Pojištění rozestavěné nemovitosti vás chrání proti neočekávaným výdajům, které mohou vzniknout kvůli řádění živlů, vandalů, zlodějů nebo poruchám. Vztahuje se na dům ve výstavbě a obvykle také na stavební materiál.

Největší výhodou pojištění nemovitosti ve výstavbě je výrazně nižší cena oproti klasickému pojištění nemovitosti. A to přesto, že se pojistná hodnota odvozuje od ceny nemovitosti po dokončení výstavby. Většinou si stavbu můžete pojistit ve chvíli, kdy jsou postaveny základy či základové patky, pojištění pozemku jako takového není možné.

Nezapomeňte si pojistit majetek

Doma vás může překvapit extrémní počasí, zloději i neohleduplní sousedé. Srovnejte si nabídky jednotlivých pojišťoven s pomocí naší online kalkulačky a mějte klid na duši. Vybrané pojištění vám sjednáme do pár minut.

Vyberte jednu z možností:

Jaká rizika kryje pojištění nemovitosti ve výstavbě

Pojištění rozestavěného domu zpravidla zahrnuje následující rizika:

 • živelné pohromy,

 • povodně a záplavy,

 • odcizení a vandalismus,

 • zkrat, přepětí a podpětí,

 • atmosférické srážky,

 • vodovodní škody.


Kromě samotné stavby si můžete pojistit i stavební materiál a zařízení staveniště proti krádeži, třeba stavební buňku a materiál v ní uložený. Plnění se poté čerpá z limitu vedlejší stavby. Je však důležité splnit podmínky pojišťovny pro zabezpečení. Pojištění se vztahuje pouze na materiál a nářadí ve vašem vlastnictví, nikoliv na majetek stavební firmy.

Průvodce koupi stavebního pozemku a výstavbou

Na co si dát pozor u pojištění hrubé stavby

Aby vám pojišťovna vyplatila plnění při pojistné události, musíte splnit pojistné podmínky. U krádeže bývají obvykle stanoveny pojistné limity v závislosti na stupni zabezpečení. Například při zabezpečení vrat či dveří visacím zámkem vyplatí pojišťovna plnění pouze v řádech desítek tisíc korun. Pokud nemovitost disponuje bezpečnostními dveřmi, poskytne pojišťovna plnění v řádech milionů korun. Pojišťovna může stanovit i minimální výšku plotu a podobně.

Řádné zabezpečení musíte obstarat nejen proti zlodějům, ale také proti živlům. Když vám třeba vichřice či krupobití poškodí stavbu, pojišťovna bude zkoumat, zda byla střecha adekvátně zatížená a přikrytá. Pokud ne, plnění vám neposkytne.

Před sjednáním pojištění hrubé stavby si proto důkladně prostudujte pojistné podmínky a věnujte pozornost výlukám.

Které pojišťovny nabízí pojištění nemovitosti ve výstavbě

Zpravidla pojišťovny neposkytují tento produkt samostatně, ale narazíte na něj v rámci běžného pojištění nemovitosti. Přímo v pojistných podmínkách se pak jako předmět pojištění uvádí budovy ve výstavbě, případně stavební materiál.

Pojištění tak mají v nabídce takřka všechny pojišťovny na českém trhu, ovšem liší se jejich přístup ke stanovení ceny. Na nemovitost ve výstavbě poskytují některé pojišťovny výrazné slevy. Podívejte se na příklady:

 • Slavia – 25 % sleva,

 • Allianz – 50 % sleva,

 • ČSOB Pojišťovna – 30 % sleva,

 • ČPP – 30 % sleva.


Vysoká sleva ještě neznamená, že pojištění stavby bude opravdu nejvýhodnější. Porovnejte si ceny pojištění v naší online kalkulačce a najděte nejlevnější pojištění s pomocí našich specialistů. Ti vám poradí s výběrem a uplatněním slevy na pojištění nemovitosti ve výstavbě.

Příklad kalkulace pojištění nemovitosti se Srovnejto.cz –⁠ dům v hodnotě 4 mil. Kč

ČSOB PojišťovnaAllianzDirectČPPSlavia

Základní rizika

2 952 Kč

2 006 Kč

1 817 Kč

2 485 Kč

Rozšířená rizika

4 715 Kč

3 681 Kč

3 494 Kč

3 473 Kč

Po kolaudaci informujte pojišťovnu

Nezapomeňte na to, že pojištění nemovitosti ve výstavbě má omezenou platnost. Obvykle platí maximálně 5 let nebo do data kolaudace podle toho, co nastane dříve. Pojišťovny často umožňují, aby vám ihned navazovalo klasické pojištění nemovitosti. Nicméně jste povinni pojišťovnu informovat, že došlo ke kolaudaci, nebo že je budova již obývána.

Po kolaudaci byste tak měli mít sjednané pojištění nemovitosti, které se vztahuje na samotnou stavbu a další budovy (garáž, skleník, bazén), ale také pojištění domácnosti, které chrání vaše vybavení (např. nábytek, oblečení, sportovní vybavení). Jako vlastníkovi nemovitosti by vám nemělo chybět ani pojištění odpovědnosti.

Autor - Jana Březinová
Jana BřezinováVíce článků autora

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • Povinná výměna kotlů
  14. března 2024|Petr Woff
  Povinná výměna kotlů na tuhá paliva: Kdy a proč už si ve starém kotli nezatopíte?

  Povinná výměna starých kotlů na tuhá paliva se blíží. Od 1. září 2024 nesmí být provozovány kotle 1. a 2. emisní třídy, původní termín vláda kvůli energetické krizi posunula. Zjistěte, zda se výměna týká i vašeho kotle.

 • 22. února 2024|Petr Woff
  Jaká je průměrná spotřeba elektřiny v rodinném domě a bytě?

  V tuzemských domácnostech přibývají sušičky, myčky a další spotřebiče. Nejnáročnější však zůstávají elektrické přímotopy, akumulační kamna a tepelná čerpadla. Srovnejme různé distribuční sazby, které závisí na používaných přístrojích. Průměrná spotřeba elektřiny v české domácnosti vychází na 2 930 kWh/rok, zateplená garsonka však funguje daleko šetrněji než starý rodinný dům.

 • Kuchyně
  29. prosince 2023|Jana Březinová
  7 zásad, jak bezpečně pronajmout byt

  Správně stanovit cenu, proklepnout si nájemníka a sepsat kvalitní smlouvu. To je jen pár zásad pro bezpečný pronájem bytu, které byste si měli pohlídat. Nechcete mít přece problémy s opožděným placením nájemného nebo poškozeným vybavením. Zjistěte, jak najít spolehlivého nájemníka i jak sestavit nájemní smlouvu, aby vás dostatečně chránila.

 • Fotovoltaika na bytovém domě
  12. prosince 2023|Jana Březinová
  Fotovoltaika v bytovém domě od 2023: Až do výkonu 50 kWp a bez souhlasu všech vlastníků

  Od roku 2023 je instalace fotovoltaiky na bytový dům o dost jednodušší. Není potřeba souhlas všech vlastníků, ani sloučení do jednoho elektroměru. Existují dokonce čtyři způsoby, jak může SVJ provozovat fotovoltaiku a sdílet vyrobenou energii. Vlastníci bytů tak mohou ročně ušetřit 50–90 % na účtech za elektřinu.

 • Žena u topení - srovnání nákladů na vytápění
  19. listopadu 2023|Petr Woff
  Srovnání nákladů na vytápění: Kolik zaplatíte za topení elektřinou nebo plynem?

  Nejnáročnější zůstávají elektrické přímotopy, ale zdražil i provoz plynových a peletových kotlů, městských tepláren a tepelných čerpadel. Nižší jsou ceny palivového dřeva nebo uhlí. Nejlevnější topení mají domácnosti, které důkladně zateplily svůj dům a větrají přes takzvanou rekuperaci. Aktualizujeme porovnání nákladů na vytápění: kilowatthodina (kWh) stojí od 1 do 6 Kč.

 • deratizér v obleku
  17. listopadu 2023|Magdaléna Kubečková
  Hubení hmyzu a škůdců vám proplatí pojišťovna

  Za hubení hmyzu nebo hlodavců možná utrácíte zbytečně. Deratizaci, dezinsekci nebo likvidaci vosích hnízd poskytují pojišťovny v rámci asistenčních služeb. Vašeho deratizátora vám ale neproplatí: využívají vlastní smluvní partnery. Připravili jsme pro vás přehled asistenčních služeb našich smluvních pojišťoven v oblasti hubení škůdců. K tomu 7 snadných kroků, jak postupovat, pokud chcete, aby vám deratizaci nebo dezinsekci proplatila pojišťovna. 

 • Balkónové solární panely
  15. listopadu 2023|Petr Pohůdka
  Balkonové solární panely: Vyplatí se jejich pořízení?

  Popularita solárních panelů na balkon roste. Lákají především nízkou cenou a snadnou instalací. Jejich neohlášeným provozem ale často riskujete mastnou pokutu. Má solární panel na balkoně skutečně smysl a na co si při provozu dávat pozor?

 • Odhad ceny nemovitosti
  27. září 2023|Jana Březinová
  Odhad nemovitosti: Kolik stojí a kde ho získáte zdarma?

  Za odhad nemovitosti zaplatíte od 1 500 Kč do 8 000 Kč. Cena závisí hlavně na tom, kdo odhad vypracuje. Jaký typ ocenění nemovitosti je nejlevnější a kde ho získáte zcela zdarma?

 • Žárovka s mincemi v pozadí
  18. září 2023|Petr Woff
  Dodavatelé nabízejí energie pod cenovým stropem. Komu se vyplatí?

  Energie na evropských burzách zlevnily, a proto dodavatelé vydali nové ceníky. Společnosti ČEZ, E.ON, innogy, PRE nebo Pražská plynárenská nabízejí elektřinu a zemní plyn pod cenovými stropy, které stanovila vláda. Není však jisté, zda se v blízké budoucnosti dočkáme ještě výraznějších slev. Proto zvažte, jestli v současnosti uzavřete delší cenovou fixaci, nebo volnější smlouvu.

 • Kalkulačka a papíry s grafy
  13. září 2023|Petr Woff
  Sankce za předčasné splacení hypotéky mají stoupnout až na desetitisíce Kč. Jak se jim vyhnete?

  Vláda chce dovolit bankám, aby pokutovaly svoje klienty za předčasné splacení hypotečních úvěrů. Někteří občané by potom museli uhradit navíc až 2 % z předčasně splacené části celkové jistiny. V navrženém zákoně jsou však popsány situace, kdy můžete hypotéku bezproblémově umořit ještě předtím, než skončí její fixace. Pokuta se vám vyhne, třeba když prodáte svou nemovitost nebo se rozvedete.