Blog
Energie
Jaký je postup připojení plynu do domu?

Jaký je postup připojení plynu do domu?

28. září 2020|Jana Březinová|

Připojení plynu do domu představuje poměrně administrativně náročný proces. Žádost o připojení k distribuční soustavě, vypracování projektové dokumentace, získání stavebního povolení, revizní zpráva – to všechno budete pro zřízení plynové přípojky potřebovat. Zjistěte, jaký je správný postup krok za krokem.

Podejte žádost o připojení k distribuční soustavě

Prvním krokem pro připojení plynu do domu je podání žádosti o připojení u příslušného distributora plynu:

  • E.ON v jižních Čechách a na jižní Moravě,

  • Pražská plynárenská v Praze,

  • GasNet ve zbytku republiky.

K žádosti o připojení k distribuční soustavě budete potřebovat:

  • vaše kontaktní údaje,

  • údaje o odběrném místě (adresa, číslo parcely),

  • plánované spotřebiče a jejich příkon (kotel, sporák apod.),

  • předpokládanou roční spotřebu zemního plynu,

  • situační plánek (katastrální mapu, projektový plán) s vyznačením plánovaného přívodu plynu.

Každý distributor má na webových stránkách vzor žádosti ke stažení, podat ji můžete osobně, poštou nebo online. Distributor vás může vyzvat k předložení kompletní projektové dokumentace – tu budete v každém případě potřebovat pro stavební úřad, pokud ještě na pozemku není zřízena plynová přípojka. Do 30 dnů vám přijde vyjádření a návrh na uzavření smlouvy. Tu musíte podepsat do 12 měsíců od jejího obdržení.

Chci výhodnější plyn

Získejte stavební povolení

O vybudování plynového přípojky musíte informovat stavební úřad. K žádosti o stavební povolení připojte projektovou dokumentaci a uzavřenou smlouvu s distributorem plynu. Stavební povolení byste měli obdržet během 30 dní.

Po získání stavebního povolení se můžete pustit do montáže odběrného zařízení. Nejdříve je potřeba výkop montážní jámy a zabudování skříňky pro HUP, plynoměr, případně regulátor tlaku. Připojení plynu do domu musí být vedeno kolmo na budovu a musí zůstat přístupné pro případné opravy.

Zařiďte vnitřní instalaci a revizní zprávu

Zároveň je potřeba nechat vybudovat vnitřní rozvody plynu a připojení plynových spotřebičů. Po dokončení vnitřního připojení plynu si nechte zhotovit revizní zkoušku odběrného zařízení a tlakovou zkoušku od revizního technika. Tlaková zkouška slouží pro kontrolu těsnosti rozvodů, ještě než se do nich pustí plyn. Pokud je vše v pořádku, získáte revizní zprávu.

Vyberte si vhodného dodavatele

Teď již máte vše nainstalované a připravené ke spuštění. Zbývá tedy vybrat si svého dodavatele plynu. Pro získání nejvýhodnější nabídky si udělejte srovnání pomocí kalkulačky cen plynu. Poté uzavřete s vybraným dodavatelem smlouvu o dodávce zemního plynu a ten zažádá distribuční společnost o instalaci plynoměru. Při instalaci měřidla je potřeba předložit technikovi revizní zprávu a doklad o provedené tlakové zkoušce.

Kolik stojí připojení plynu do domu?

Celkové náklady na připojení plynu do domu se liší podle způsobu provádění, použitém materiálu a délce plynové přípojky. Výrazně můžete ušetřit na výkopových pracích, pokud si je provedete svépomocí. Několik metrů výkopu vás totiž u firmy vyjde na desítky tisíc korun. Cena přípojky v délce dvou metrů se pohybuje kolem 25 tisíc korun. Abyste nenaletěli na první nevýhodnou nabídku, vyplatí se nechat si zpracovat cenovou nabídku od několika firem.

Jana Březinová Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).