Vyhlédli jste si pozemek a rádi byste na něm postavili vysněný rodinný dům? Pokud vám schází potřebné prostředky, zmíněný pozemek můžete financovat hypotékou. Ta má ale svá pravidla. Banky totiž neposkytují hypotéky jen tak na ledajaký pozemek.

Zjistěte o pozemku maximum informací

Ještě před tím, než zjistíte, zda vyhlédnutý pozemek vyhovuje vašim zamýšleným stavebním záměrům, zjistěte si, zda se skutečně jedná o pozemek určený k zástavbě. Tuto informaci najdete v územním plánu. V nabídce realitních kanceláří se totiž neobjevují pouze stavební pozemky, ale také zahrady, vinice, ovocné sady, orná půda nebo třeba les.

Pokud je zmíněný pozemek opravdu určený k výstavbě, pomocí katastru ověřte, že na něm v okamžiku prodeje neváznou žádná zástavní práva třetích osob (např. věcné břemeno), exekuce nebo nevykazuje jiné právní vady. Pozemek totiž bude sloužit bance jako zástava.

Kromě výše zmíněného je další podmínkou poskytnutí hypotéky na pozemek též dostupnost základních sítí, tedy elektřiny, vody, odpadů. Zmínit musíme i důležitost přístupové cesty z hlavní komunikace, případně řešení této podmínky pomocí soukromé cesty a věcným břemenem.

Obecné podmínky získání hypotéky na pozemek:

  • Plnoletost žadatele

  • Bydliště nebo trvalý pobyt na území České republiky

  • Dobrá bonita

  • Hypotéka na pozemek je poskytována maximálně do 80  hodnoty pozemku (LTV)

  • Pravidelný a doložitelný příjem žadatele

  • Pozemek musí sloužit k výstavbě a nesmí na něm váznout žádná zástavní práva

  • K pozemku vede přístupová cesta z veřejné komunikace nebo je přístup k němu zajištěný ze soukromé cesty věcným břemenem

 

Hypotéka na pozemek a její parametry

Parametry hypotéky na pozemek jsou velmi podobné, jako v případě „klasické“ hypotéky na výstavbu, koupi nebo rekonstrukci domu či bytu. Splatnost hypotéky je maximálně 30 let, LTV (poměr výše hypotéky k ceně nemovitosti) pak standardně 80 procent.

Co se týče splnění podmínky bytové podstaty, tu vyřešíte ve chvíli, kdy začnete na pozemku reálně stavět. Přesný termín, do kdy je třeba stavbu zahájit, však není nikde stanoven a banky tuto podmínku obvykle nekladou.

  • Praktický tip závěrem: Pokud si v daňovém přiznání uplatníte odečet úroků z úvěru na koupi pozemku od daňového základu, musíte stavbu zahájit do 5 let od pořízení pozemku. V opačném případě budete odečtené úroky vracet.