Dosáhnout na vlastní bydlení je zejména pro mladé lidi poměrně komplikované. Zvyšující se ceny nemovitostí i sazby hypotečních úvěrů nutí řadu jednotlivců i rodin hledat dostupnější alternativy. Jednou takovou je i státní hypotéka, kterou jste mohli dříve znát jako tzv. „Půjčku pro mladé“. Dnes jde o úvěrový program Vlastní bydlení, prostřednictvím kterého můžete získat až 3,5 milionů korun.

Státní hypotéka – základní informace

Státní program podpory bydlení pro mladé do 40 let se dostal poprvé do povědomí veřejnosti v roce 2018. Od té doby poskytl úvěry na bydlení v celkovém objemu asi 1,33 miliardy korun. Od roku 2022 se mění jeho podmínky, které říkají, že úvěrový program mohou využít lidé do 40 let, kteří buď žijí v manželství, v registrovaném partnerství nebo pečují trvale o dítě do 15 let. Pro rok 2022 byly navýšeny horní limity úvěru. Získat tak můžete:

  •  750 000 Kč u modernizace obydlí

  •  3 500 000 Kč na pořízení rodinného domu

  •  3 000 000 Kč na pořízení obydlí koupí bytu nebo družstevního podílu v bytovém družstvu

 

Poskytnutá finanční podpora bude i nadále ve výši 90 % uznatelných nákladů a splatnost úvěru bude maximálně 10 let v případě úvěru na modernizaci a nově maximálně 30 let v případě úvěru na pořízení obydlí. Velkým lákadlem státní hypotéky je bezkonkurenční úroková sazba, která se odvíjí od základní referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku a činí pouhých 1,03 % na dobu 5 let.

Čím je státní hypotéka zajištěná?

  • Úvěr na modernizaci obydlí nebo na pořízení obydlí do 750 000 Kč je zajištěný vhodnou zástavou nebo ručitelským prohlášením (ručitel musí mít maximálně 55 let a jeho průměrný měsíční příjem za poslední tři měsíce musí činit více než 15 000 Kč).

  • Úvěr na pořízení bytu nebo rodinného domu nad 750 000 Kč je zajištěný zástavním právem ve prospěch Státního fondu podpory investic (dále jen SFPI).

  • U úvěrů na pořízení družstevního podílu v bytovém družstvu nad 750 000 Kč bude zajištění řešeno individuálně.

 

Jak podat žádost o státní hypotéku?

Žádosti lze podávat písemně, osobně či poštou, na pracovištích SFPI. Jakmile žádost podáte, SFPI provede kontrolu doložených dokladů a pokud budou v danou chvíli k dispozici finanční prostředky z programu, bude vám zaslána k podpisu úvěrová smlouva.

Jaké jsou obecné podmínky získání hypotéky na dům?

  • Osoby, které nesplňují podmínky výše

  • Žadatelé, kteří jsou vlastníky nebo spoluvlastníky obydlí (netýká se úvěru na modernizaci)

  • Dobrá bonita

  • Ti, kteří jsou nájemci družstevního bytu

 

Mohlo by vás zajímat: Stejné podmínky platí též pro manžela/manželku či partnera/partnerku žadatele o státní hypotéku.

Jak probíhá čerpání státní hypotéky?

Úvěr na modernizaci obydlí bude žadatel čerpat na základě předložených dokladů jednorázově nebo postupně. Čerpání ale v tomto případě musí být ukončeno do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.

U úvěru na pořízení obydlí výstavbou lze finance opět čerpat jednorázově nebo postupně. Čerpání ale musí být zahájeno do 1 roku a ukončeno nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy. Výstavba rodinného domu musí být dokončena do 3 let od uzavření smlouvy, pokud není tato doba v průběhu splácení úvěru na žádost příjemce Fondem prodloužena.

Pokud se rozhodnete požádat o úvěr na pořízení obydlí koupí, pak jde o jediný úvěr tohoto druhu, který je možno čerpat jednorázově. Čerpání musí být zahájeno do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru, ve stejné lhůtě musíte doložit též doklady prokazující účelné vynaložení nákladů.