Nemáte pojištěný dům - Rodina na ulici před svým domem

Nemáte podpojištěný dům? I při malé škodě a vysokém krytí nemusíte dostat skoro nic

Při podpojištění nemovitosti pojišťovny nemusí, ale většinou krátí pojistné plnění, a to stejným poměrem, jakým je nemovitost podpojištěná. Za určitých okolností tak můžete dostat jen zlomek toho, co vynaložíte za opravu.

Při koupi či jiném nabytí domu většina lidí minimálně přemýšlí nad tím, jak svůj majetek a sebe chránit v případě, že se s domem něco stane. I vichřice či krupobití mohou na nemovitosti nadělat škody, jejichž oprava vyjde na desetitisíce či statisíce. A to jsou alespoň situace, které lze do určité míry předvídat. Například pád odpadu z letadla na střechu ale předvídat nelze, a přesto může taková situace nastat a zatížit rodinný rozpočet přes hranici únosnosti.

Pojištění nemovitosti jako záchranný polštář

Aby oprava nemovitosti nebyla pro majitele po finanční stránce likvidační, sjednává se pojištění nemovitosti. V případě, že dojde ke škodě, zaplatí vám pojišťovna opravu do původního stavu. Pojištění vás kryje proti řadě rizik, například různé přírodní živly jako je pád stromu, zemětřesení, sesuvy půdy, tíha sněhu či námrazy, vichřice, krupobití a další. Pojištění se ale vztahuje i na vandalismus, krádeže a řadu dalších rizik.

Konkrétní soubor rizik a pojistných limitů závisí na nabídce jednotlivých pojišťoven a na zvoleném balíčku. Platí, že čím dražší balíček si u pojišťovny vyberete, tím více rizik vám kryje a tím vyšší limity máte nastaveny.

Vichřice odfoukla střechu, co dál?

Zkusme si situaci představit v praxi. Máte rodinný dům jehož hodnota je 4 000 000 Kč a máte sjednané pojištění nemovitosti s krytím na 4 000 000 Kč. Silná vichřice vám odnese střechu. Nepřišli jste tedy o celý dům, jde jen o dílčí škodu. Oprava střechy by stála 1 000 000 Kč. Situaci tedy nahlásíte své pojišťovně, nafotíte vzniklou škodu, pojišťovna situaci zaeviduje a pravděpodobně na místo vyšle i svého likvidátora, který si vše ještě jednou nafotí. Vám následně vyplatí škodu, a to v cenách časových, nových či obvyklých.

 • Pojištění na novou cenu znamená, že vám pojišťovna vyplatí částku, za kterou byste si v dané lokalitě a v daném čase mohli pořídit novou věc stejného druhu a účelu. Tedy částku, za kterou v současné době pořídíte totožnou střechu či střechu stejného druhu.

 • Pojištění na časovou cenu znamená, že vám pojišťovna vyplatí cenu, kterou daná věc měla těsně před pojistnou událostí. Jinými slovy pojišťovna zjistí, kolik by stála nová střecha (1 000 000 Kč) a od této částky odečte opotřebení vaší staré střechy před tím, než ji vichřice odfoukla. Výsledná částka bude vaše vyplacené pojistné plnění.

 • Pojištění na obvyklou cenu znamená, že pojišťovna vám vyplatí částku, kterou byste získali, kdybyste danou věc těsně před pojistnou událostí prodali. Tedy částku, za kterou byste střechu před pojistnou událostí mohli prodat.


Tip

Zjistěte si více o cenách, se kterými pojišťovny pracují. Ať nejste v případě pojistné události překvapeni.

Pojišťovny používají primárně nové, výjimečně časové ceny

Zda máte nemovitost pojištěnou na novou či časovou cenu zjistíte z pojistné smlouvy. Většina pojišťoven se snaží uzavírat pojištění na nové ceny. Pouze ve specifických případech umožní pojištění jen v časových cenách. „Cena časová bývá použita např. u staveb, u kterých zjistíme při šetření pojistné události vysokou míru opotřebení (nad 70 %),” uvádí Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny.

Podobně se k situaci staví i další pojišťovny. Výjimku mají bytové jednotky, tam při totální škodě pojišťovna plní v obvyklé (tržní) ceně.

„Toto je změna oproti minulosti zapracovaná do novějších řešení pojištění bydlení. I z toho je patrné, že se vyplatí aktualizovat smlouvy a nastavit je na moderní krytí, která se neustále doplňují a optimalizují,” dodává Eva Svobodová, tisková mluvčí Uniqa Pojišťovny.

Nemáte podpojištěnou domácnost? - rodinka s dcerou po deskou tvořící střechu

A co když máte starou smlouvu?

Během řešení pojistné události se ale někdy přijde na to, že cena, na kterou máte pojištěnou svou nemovitost, není cena, kterou vaše nemovitost aktuálně má.

Například dojde k situaci, že vy jste si koupili nemovitost za 4 000 000 Kč a na tuto částku jste si ji pojistili, ale je to už 5 let zpátky. Za tu dobu vaše nemovitost vzrostla na ceně. A ne nutně tím, že jste ji udržovali a vylepšovali. Ceny nemovitostí každoročně rostou i třeba jen díky lokalitě, ve které se nachází, vlivem nedostatku nemovitostí a řady dalších faktorů. I když byste tedy sami na své nemovitosti nic nevylepšili, může vlivem situace na realitním trhu dojít k tomu, že už nemá hodnotu 4 000 000 Kč, ale třeba 8 000 000 Kč. To v praxi znamená, že vaše nemovitost je podpojištěna, jinými slovy je pojištěna na nižší hodnotu, než jakou reálně má.

Ve chvíli, kdy dojde k podpojištění nemovitosti, nezáleží na tom, jestli by váš současný pojistný limit škodu pokryl nebo ne. Na situaci se bohužel nedá nahlížet z pohledu, že limit 4 000 000 Kč je stále dostačující, když škoda je jen 1 000 000 Kč.

Kdy naposledy jste si zkontrolovali pojistnou smlouvu?

Stará pojistná smlouva vás může přijít na spoustu peněz. Hodnota vaší nemovitosti v průběhu let roste, a proto je potřeba i pravidelně aktualizovat pojistnou částku, kterou jste si stanovili při sjednání. V opačném případě dojde k podpojištění a zbytek škody si budete muset doplatit sami. S aktualizací vám rádi pomůžeme.


Vyberte jednu z možností:

Podpojištění vám automaticky krátí peníze?

Krácení pojistného plnění na základě podpojištění není automatická věc. Je to právo, které pojišťovna má, nikoli její povinnost.

Při každé takové situaci posuzujeme všechno individuálně. Kdybychom se na to dívali podle pojistných podmínek, pak pojistné plnění krátíme dle míry daného podpojištění. Kontrolujeme ale každý případ zvlášť a posuzujeme, proč se klient pojistil špatně, jak starou pojistku má apod.

Nela Maťašejetisková mluvčí Direct pojišťovny

Může se tak stát, že pojišťovna nakonec vaše pojistné plnění krátit nebude. V praxi je ale běžné, že podpojištění nemovitosti vám často krátí výplatu pojistné částky v takovém poměru, v jakém je sjednaný limit na danou škodu k aktuální výši hodnoty nemovitosti.

Pojišťovny totiž na situaci nenahlíží z pohledu, že původní pojistka byla sjednaná na hodnotu nemovitosti 4 000 000 Kč, a škoda je 1 000 000 Kč, takže stále v limitu, bez ohledu na současnou hodnotu nemovitosti.

Pohled pojišťovny je zcela opačný. Hodnotí procentuální výši škody vzhledem ke skutečné hodnotě nemovitosti. A tuto procentuální výši škody následně uplatní na vaši zastaralou pojistnou smlouvu s nižší částkou.

Kolik byste dostali?

Vraťme se teď k našemu příkladu. Vichřice odfoukla střechu a škoda je 1 000 000 Kč. Váš dům má aktuálně hodnotu 8 000 000 Kč, ale je pojištěn na 4 000 000 Kč. To znamená, že je o 50 % podpojištěn.

Pojišťovna vám škodu vyplatí, ale krátit ji bude ve stejném poměru. „Podpojištění je ve výše uvedeném případě 50%, takže při škodě ve výši 1 000 000 Kč bude klientovi po uplatnění tohoto podpojištění vyplaceno pojistné plnění ve výši 500 000 Kč,” vysvětluje Václav Bálek, tiskový mluvčí Slavia pojišťovny.

Chybějících 500 000 Kč na opravu střechy si budete muset doplatit z vlastních zdrojů. Takto se k situaci staví všechny pojišťovny.

U časových cen je výplata ještě nižší

Ještě horší pro vás může být situace v případě, že pojišťovna počítá hodnotu a následně pojistné plnění v časových cenách. Někdy pojišťovna přikročí k pojištění na časovou cenu v situacích, kdy je vaše nemovitost už hodně opotřebovaná, viz výše.

V případě pojistné události by vám pak nevyplatila částku, za kterou byste si mohli střechu opravit do stavu, aby byla jako nová. Vyplatí vám časovou cenu, což je hodnota nové střechy mínus opotřebení. Už tato samotná vyplacená částka může být třeba poloviční oproti ceně, kterou by stála nová střecha. Se započtením například 50% podpojištění se pak dostanete třeba na čtvrtinu toho, co stojí oprava na novou střechu.

Nemáte podpojištěný dům? - Manželský pár dojednává novou pojistku

A co když škoda přesáhne pojistnou částku?

V uvedených případech výše šlo o situace, kdy je dům podpojištěný, ale škoda nepřesáhla pojistnou částku. Nastat ale mohou i horší situace.

Představme si modelový případ, kdy má dům hodnotu 8 milionů korun, pojištěn je na 4 miliony korun, a škoda je 5 milionů korun, tedy více, než na kolik bylo sjednáno pojištění. Míra podpojištění je stále stejná, a sice 50 %. Postup pojišťoven je ale jiný. V zásadě jsou dva přístupy, jak na situaci nahlížet.

„Pokud je poměr špatně sjednané pojistné částky a adekvátní pojistné hodnoty roven 0,5 = 4 mil. / 8 mil., pak bude poměr výsledného pojistného plnění a reálně vzniklé škody také 0,5. Pojistné plnění tedy bude 2,5 milionu Kč = 0,5 x 5 mil. (výše škody),” dodává Eva Svobodová. V tomto případě pojišťovna uplatňuje koeficient na škodu.

Existuje ale i druhý přístup. „Poměr krácení pojistná částka ku pojistné hodnotě aplikujeme na pojistnou částku, nikoli na škodu,” říká Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny. V takovém případě pojišťovna uplatní koeficient na maximální pojistný limit, nikoli na škodu. A vyplatí vám 2 000 000 Kč.

Pojišťovny ale uplatňují toleranci

Stanovit hodnotu nemovitosti tak, aby nebyla nadhodnocena ani podhodnocena může být náročné i pro odborníky. „Odhady hodnoty majetku se mohou běžně lišit i o 20 % na obě strany. Nikdo neumí odhadnout přesně cenu majetku,” uvádí Martin Podávka, tiskový mluvčí Pillow pojišťovny.

Pojišťovny proto v rámci podpojištění uplatňují jakousi toleranci, která se pohybuje mezi 10 - 20 %. Pokud se do ní vejdete, podpojištění neuplatní. Míru tolerance u podpojištění má každá pojišťovna nastavenou individuálně viz tabulka.

PojišťovnaČástka vyplacená pojišťovnou při škodě 1 milion a 50% podpojištěníNa jakou cenu pojišťovny plníTolerance podpojištěníKrácení PP u sublimitu

Allianz pojišťovna

500 000 Kč

Nová i časová cena

Individuálně

Nekrátí

Česká podnikatelská pojišťovna

500 000 Kč

Nová cena

20 %

Krátí ve stejném poměru k podpojištění

ČSOB Pojišťovna

500 000 Kč

Nová, výjimečně časová cena

15 %

Nekrátí

Direct pojišťovna

500 000 Kč

Nová i časová cena

20 %

Nekrátí

Kooperativa pojišťovna

500 000 Kč

Nová, výjimečně časová cena

20 %

Krátí ve stejném poměru k podpojištění

Maxima pojišťovna

500 000 Kč

Nová cena, výjimečně obvyklá cena

15 %

Nekrátí

Pillow pojišťovna

500 000 Kč

Nová cena

Nemá fixně stanoveno

Krátí ve stejném poměru k podpojištění

Slavia pojišťovna

500 000 Kč

Nová i časová cena

10-20 %

Nekrátí

Uniqa Pojišťovna

500 000 Kč

Nová, výjimečně časová cena

20 %

Nekrátí

Pojišťovny mají i sublimity

Další kategorií v rámci pojištění majetku jsou sublimity. Standardně si u pojišťovny sjednáte pojištění nemovitosti a myslíte primárně na to, abyste měli pojištěno dostatečně pro případ, že váš dům vyhoří apod. Pojišťovny ale na některá rizika uplatňují tzv. sublimity.

Znamená to, že pro případ pojišťovnou vyjmenovaných rizik vám platí pojistné krytí, které jste si sjednali (například 4 000 000 Kč). Pro případ jiných pojišťovnou vyjmenovaných rizik ale platí sublimit, tedy menší limit.

Podpojištění u nich ale většinou neuplatňují

Opět se vraťme k našemu příkladu. Máte dům s hodnotou 8 000 000 Kč, který je ale pojištěn jen na 4 000 000 Kč. Zároveň je v pojistné smlouvě uveden sublimit 60 000 Kč na riziko zatečení vody do domu. Následně opravdu dojde k zatečení vody do domu a poškození rozvodů. Škoda je 50 000 Kč. Váš sublimit je 60 000 Kč, ale u staré smlouvy s 50% podpojištěním.

Pojišťovny ale až na výjimky v tomto případě podpojištění neuplatňují. „V tomto případě bychom podpojištění neuplatňovali, jelikož jde o limit plnění, tj. horní limit pojistného plnění vyjádřený v korunách, a nikoliv v procentech pojistné částky. Pokud by byl limit/sublimit vyjádřený procentem z pojistné částky, pak bychom podpojištění uplatnit museli,” dodává Václav Bálek. Stejně postupuje i například Kooperativa pojišťovna.

Přístup pojišťoven se ale velmi liší. „Podpojištění se neuplatňuje u dílčích připojištění, které jsou stanoveny pevným procentem z pojistné částky (např. drobné stavby - oplocení, garáž, kolna atd.) nebo individuálně sjednaným limitem (přepětí, skla, zatečení atmosférických srážek apod.),” říká Jan Marek, tiskový mluvčí Kooperativa pojišťovny.

Setkat se tedy můžete s různými přístupy. Některé pojišťovny mají sublimity nastaveny pevnou částkou, jiné procentem z pojistné částky. Některé pojišťovny u podpojištění v rámci sublimitu neuplatňují podpojištění vůbec, jiné je uplatňují v závislosti na tom, zda je sublimit nastaven pevnou či procentuální částkou.

Podpojištěný dům - Kolonie domků u cesty

Na co si dát pozor?

Při sjednávání pojištění nemovitosti je dobré dát si pozor na pravidelné aktualizace. Některé pojišťovny už dnes nabízí službu, kdy vás pravidelně jednou ročně informují o tom, že vaše nemovitost zhodnotila a je potřeba upravit pojistné limity tak, abyste se nedostali do situace podpojištění. Je tedy dobré se s pojišťovnou domluvit, zda takovou službu poskytuje či ne. Případně je potřeba si smlouvy hlídat a pravidelně se třeba jednou za rok na pojišťovnu obrátit s tím, zda není potřeba udělat aktualizaci smlouvy.

Může dojít i k situaci, že vaše nemovitost vzroste na hodnotě natolik, že cena za pojištění nemovitosti už bude pro váš rodinný rozpočet příliš. Pak se doporučuje sjednat si pojištění alespoň na takovou hodnotu, kterou si můžete dovolit, aby byl případný efekt podpojištění co nejnižší.

Nezapomeňte si pojistit majetek

Můžete také použít naši kalkulačku pojištění nemovitosti, která vám spočítá cenu za pojištění a nabídne nejlevnější varianty. Nemovitost si pak můžete pojistit online a celý proces tím výrazně zrychlit a zjednodušit.

Vyberte jednu z možností:

Pojišťovny jdou řešení samy naproti

Pojišťovny se s podpojištěním snaží bojovat po svém a jít řešení naproti. Kromě apelu na klienty, aby aktualizovali své smlouvy aktivně a včas také často nasazují různé nové přístupy a mechanismy, aby k podpojištění nedocházelo.

Trochu specifickým případem je v tomto Komerční pojišťovna. Ta totiž k pojištění nemovitosti přistupuje jinak než ostatní. Pojištění nemovitosti sjednává svým klientům bez stanovení konkrétní pojistné částky.

„U KB Pojišťovny se podpojištění neuplatňuje, proto ke krácení pojistného plnění nemůže dojít. Nabízíme pojištění nemovitost bez stanovení pojistné částky. Pojistné plnění tak bude uhrazeno v plné výši škody, tedy v tomto případě 1 000 000 Kč. V rámci pojištění nemovitosti u KB Pojišťovny jsou klienti pojištěni na opravu či znovupostavení totožné nemovitosti v plném rozsahu,” informuje Alena Čurgaliová, tisková mluvčí Komerční pojišťovny.

Jiné pojišťovny zase používají garanci neuplatnění podpojištění. „Pracujeme na tom, abychom lidem zaručili, že nebudou podpojištění. Proto jsme vyvinuli velmi přesnou kalkulačku hodnoty nemovitosti. Když si klient sjedná pojistku podle této naší kalkulačky, garantujeme mu, že když se něco stane, nebudeme mu plnění nijak krátit,” dodává Nela Maťašeje. Současně s tím pojišťovna sleduje ceny nemovitostí na trhu a klientům každý rok pojištění valorizuje.

Podcast Nepoceňto

Jak se při pojištění nespálit

Zjistěte, jak se orientovat v pojistných podmínkách, abyste neřešili problémy kvůli výlukám či podpojištění, v našem podcastu Nepodceňto.

Veronika DoskočilováVíce článků autora

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • Povinná výměna kotlů
  14. března 2024|Petr Woff
  Povinná výměna kotlů na tuhá paliva: Kdy a proč už si ve starém kotli nezatopíte?

  Povinná výměna starých kotlů na tuhá paliva se blíží. Od 1. září 2024 nesmí být provozovány kotle 1. a 2. emisní třídy, původní termín vláda kvůli energetické krizi posunula. Zjistěte, zda se výměna týká i vašeho kotle.

 • 22. února 2024|Petr Woff
  Jaká je průměrná spotřeba elektřiny v rodinném domě a bytě?

  V tuzemských domácnostech přibývají sušičky, myčky a další spotřebiče. Nejnáročnější však zůstávají elektrické přímotopy, akumulační kamna a tepelná čerpadla. Srovnejme různé distribuční sazby, které závisí na používaných přístrojích. Průměrná spotřeba elektřiny v české domácnosti vychází na 2 930 kWh/rok, zateplená garsonka však funguje daleko šetrněji než starý rodinný dům.

 • Kuchyně
  29. prosince 2023|Jana Březinová
  7 zásad, jak bezpečně pronajmout byt

  Správně stanovit cenu, proklepnout si nájemníka a sepsat kvalitní smlouvu. To je jen pár zásad pro bezpečný pronájem bytu, které byste si měli pohlídat. Nechcete mít přece problémy s opožděným placením nájemného nebo poškozeným vybavením. Zjistěte, jak najít spolehlivého nájemníka i jak sestavit nájemní smlouvu, aby vás dostatečně chránila.

 • Fotovoltaika na bytovém domě
  12. prosince 2023|Jana Březinová
  Fotovoltaika v bytovém domě od 2023: Až do výkonu 50 kWp a bez souhlasu všech vlastníků

  Od roku 2023 je instalace fotovoltaiky na bytový dům o dost jednodušší. Není potřeba souhlas všech vlastníků, ani sloučení do jednoho elektroměru. Existují dokonce čtyři způsoby, jak může SVJ provozovat fotovoltaiku a sdílet vyrobenou energii. Vlastníci bytů tak mohou ročně ušetřit 50–90 % na účtech za elektřinu.

 • Lyže na horách zapíchnuté ve sněhu
  25. listopadu 2023|Jana Březinová
  Pojištění sportovního vybavení: Kryje i krádež lyží před chatou?

  Každoročně je v Alpách odcizeno sportovní vybavení za stovky milionů korun, zloději lyží a snowboardů se vyskytují i v českých horách. Sportovní vybavení si můžete pojistit v rámci cestovního pojištění nebo pojištění domácnosti. Dokáže ale pojistka ochránit lyže odložené před restaurací? Čtěte, jak české pojišťovny přistupují k pojištění sportovního vybavení.

 • Žena u topení - srovnání nákladů na vytápění
  19. listopadu 2023|Petr Woff
  Srovnání nákladů na vytápění: Kolik zaplatíte za topení elektřinou nebo plynem?

  Nejnáročnější zůstávají elektrické přímotopy, ale zdražil i provoz plynových a peletových kotlů, městských tepláren a tepelných čerpadel. Nižší jsou ceny palivového dřeva nebo uhlí. Nejlevnější topení mají domácnosti, které důkladně zateplily svůj dům a větrají přes takzvanou rekuperaci. Aktualizujeme porovnání nákladů na vytápění: kilowatthodina (kWh) stojí od 1 do 6 Kč.

 • deratizér v obleku
  17. listopadu 2023|Magdaléna Kubečková
  Hubení hmyzu a škůdců vám proplatí pojišťovna

  Za hubení hmyzu nebo hlodavců možná utrácíte zbytečně. Deratizaci, dezinsekci nebo likvidaci vosích hnízd poskytují pojišťovny v rámci asistenčních služeb. Vašeho deratizátora vám ale neproplatí: využívají vlastní smluvní partnery. Připravili jsme pro vás přehled asistenčních služeb našich smluvních pojišťoven v oblasti hubení škůdců. K tomu 7 snadných kroků, jak postupovat, pokud chcete, aby vám deratizaci nebo dezinsekci proplatila pojišťovna. 

 • Balkónové solární panely
  15. listopadu 2023|Petr Pohůdka
  Balkonové solární panely: Vyplatí se jejich pořízení?

  Popularita solárních panelů na balkon roste. Lákají především nízkou cenou a snadnou instalací. Jejich neohlášeným provozem ale často riskujete mastnou pokutu. Má solární panel na balkoně skutečně smysl a na co si při provozu dávat pozor?

 • Náhrobní kámen s věncem
  13. října 2023|Jana Březinová
  Pojištění hrobu chrání před řáděním přírodních živlů i vandalů

  Hřbitovní stavby nejsou levná záležitost – poškození vichřicí nebo vandaly znamená náklady na opravu v řádech desítek tisíc korun. Proto se vyplatí zvážit pojištění hrobu, které vyjde jen na několik set korun ročně. Některé pojišťovny ho dokonce automaticky zahrnují do pojištění jiné stavby.

 • Odhad ceny nemovitosti
  27. září 2023|Jana Březinová
  Odhad nemovitosti: Kolik stojí a kde ho získáte zdarma?

  Za odhad nemovitosti zaplatíte od 1 500 Kč do 8 000 Kč. Cena závisí hlavně na tom, kdo odhad vypracuje. Jaký typ ocenění nemovitosti je nejlevnější a kde ho získáte zcela zdarma?