Nemáte pojištěný dům - Rodina na ulici před svým domem

Nemáte podpojištěný dům? I při malé škodě a vysokém krytí nemusíte dostat skoro nic

Při podpojištění nemovitosti pojišťovny nemusí, ale většinou krátí pojistné plnění, a to stejným poměrem, jakým je nemovitost podpojištěná. Za určitých okolností tak můžete dostat jen zlomek toho, co vynaložíte za opravu.

Při koupi či jiném nabytí domu většina lidí minimálně přemýšlí nad tím, jak svůj majetek a sebe chránit v případě, že se s domem něco stane. I vichřice či krupobití mohou na nemovitosti nadělat škody, jejichž oprava vyjde na desetitisíce či statisíce. A to jsou alespoň situace, které lze do určité míry předvídat. Například pád odpadu z letadla na střechu ale předvídat nelze, a přesto může taková situace nastat a zatížit rodinný rozpočet přes hranici únosnosti.

Pojištění nemovitosti jako záchranný polštář

Aby oprava nemovitosti nebyla pro majitele po finanční stránce likvidační, sjednává se pojištění nemovitosti. V případě, že dojde ke škodě, zaplatí vám pojišťovna opravu do původního stavu. Pojištění vás kryje proti řadě rizik, například různé přírodní živly jako je pád stromu, zemětřesení, sesuvy půdy, tíha sněhu či námrazy, vichřice, krupobití a další. Pojištění se ale vztahuje i na vandalismus, krádeže a řadu dalších rizik.

Konkrétní soubor rizik a pojistných limitů závisí na nabídce jednotlivých pojišťoven a na zvoleném balíčku. Platí, že čím dražší balíček si u pojišťovny vyberete, tím více rizik vám kryje a tím vyšší limity máte nastaveny.

Spočítat ceny pojištění své nemovitosti

Vichřice odfoukla střechu, co dál?

Zkusme si situaci představit v praxi. Máte rodinný dům jehož hodnota je 4 000 000 Kč a máte sjednané pojištění nemovitosti s krytím na 4 000 000 Kč. Silná vichřice vám odnese střechu. Nepřišli jste tedy o celý dům, jde jen o dílčí škodu. Oprava střechy by stála 1 000 000 Kč. Situaci tedy nahlásíte své pojišťovně, nafotíte vzniklou škodu, pojišťovna situaci zaeviduje a pravděpodobně na místo vyšle i svého likvidátora, který si vše ještě jednou nafotí. Vám následně vyplatí škodu, a to v cenách časových, nových či obvyklých.

 • Pojištění na novou cenu znamená, že vám pojišťovna vyplatí částku, za kterou byste si v dané lokalitě a v daném čase mohli pořídit novou věc stejného druhu a účelu. Tedy částku, za kterou v současné době pořídíte totožnou střechu či střechu stejného druhu.

 • Pojištění na časovou cenu znamená, že vám pojišťovna vyplatí cenu, kterou daná věc měla těsně před pojistnou událostí. Jinými slovy pojišťovna zjistí, kolik by stála nová střecha (1 000 000 Kč) a od této částky odečte opotřebení vaší staré střechy před tím, než ji vichřice odfoukla. Výsledná částka bude vaše vyplacené pojistné plnění.

 • Pojištění na obvyklou cenu znamená, že pojišťovna vám vyplatí částku, kterou byste získali, kdybyste danou věc těsně před pojistnou událostí prodali. Tedy částku, za kterou byste střechu před pojistnou událostí mohli prodat.


Tip

Zjistěte si více o cenách, se kterými pojišťovny pracují. Ať nejste v případě pojistné události překvapeni.

Přečíst si o pojištění na novou cenu

Pojišťovny používají primárně nové, výjimečně časové ceny

Zda máte nemovitost pojištěnou na novou či časovou cenu zjistíte z pojistné smlouvy. Většina pojišťoven se snaží uzavírat pojištění na nové ceny. Pouze ve specifických případech umožní pojištění jen v časových cenách. „Cena časová bývá použita např. u staveb, u kterých zjistíme při šetření pojistné události vysokou míru opotřebení (nad 70 %),” uvádí Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny.

Podobně se k situaci staví i další pojišťovny. Výjimku mají bytové jednotky, tam při totální škodě pojišťovna plní v obvyklé (tržní) ceně.

„Toto je změna oproti minulosti zapracovaná do novějších řešení pojištění bydlení. I z toho je patrné, že se vyplatí aktualizovat smlouvy a nastavit je na moderní krytí, která se neustále doplňují a optimalizují,” dodává Eva Svobodová, tisková mluvčí Uniqa Pojišťovny.

Nemáte podpojištěnou domácnost? - rodinka s dcerou po deskou tvořící střechu

A co když máte starou smlouvu?

Během řešení pojistné události se ale někdy přijde na to, že cena, na kterou máte pojištěnou svou nemovitost, není cena, kterou vaše nemovitost aktuálně má.

Například dojde k situaci, že vy jste si koupili nemovitost za 4 000 000 Kč a na tuto částku jste si ji pojistili, ale je to už 5 let zpátky. Za tu dobu vaše nemovitost vzrostla na ceně. A ne nutně tím, že jste ji udržovali a vylepšovali. Ceny nemovitostí každoročně rostou i třeba jen díky lokalitě, ve které se nachází, vlivem nedostatku nemovitostí a řady dalších faktorů. I když byste tedy sami na své nemovitosti nic nevylepšili, může vlivem situace na realitním trhu dojít k tomu, že už nemá hodnotu 4 000 000 Kč, ale třeba 8 000 000 Kč. To v praxi znamená, že vaše nemovitost je podpojištěna, jinými slovy je pojištěna na nižší hodnotu, než jakou reálně má.

Ve chvíli, kdy dojde k podpojištění nemovitosti, nezáleží na tom, jestli by váš současný pojistný limit škodu pokryl nebo ne. Na situaci se bohužel nedá nahlížet z pohledu, že limit 4 000 000 Kč je stále dostačující, když škoda je jen 1 000 000 Kč.

Kdy naposledy jste si zkontrolovali pojistnou smlouvu?

Stará pojistná smlouva vás může přijít na spoustu peněz. Hodnota vaší nemovitosti v průběhu let roste, a proto je potřeba i pravidelně aktualizovat pojistnou částku, kterou jste si stanovili při sjednání. V opačném případě dojde k podpojištění a zbytek škody si budete muset doplatit sami. S aktualizací vám rádi pomůžeme.


Vyberte jednu z možností:

Podpojištění vám automaticky krátí peníze?

Krácení pojistného plnění na základě podpojištění není automatická věc. Je to právo, které pojišťovna má, nikoli její povinnost.

Při každé takové situaci posuzujeme všechno individuálně. Kdybychom se na to dívali podle pojistných podmínek, pak pojistné plnění krátíme dle míry daného podpojištění. Kontrolujeme ale každý případ zvlášť a posuzujeme, proč se klient pojistil špatně, jak starou pojistku má apod.

Nela Maťašejetisková mluvčí Direct pojišťovny

Může se tak stát, že pojišťovna nakonec vaše pojistné plnění krátit nebude. V praxi je ale běžné, že podpojištění nemovitosti vám často krátí výplatu pojistné částky v takovém poměru, v jakém je sjednaný limit na danou škodu k aktuální výši hodnoty nemovitosti.

Pojišťovny totiž na situaci nenahlíží z pohledu, že původní pojistka byla sjednaná na hodnotu nemovitosti 4 000 000 Kč, a škoda je 1 000 000 Kč, takže stále v limitu, bez ohledu na současnou hodnotu nemovitosti.

Pohled pojišťovny je zcela opačný. Hodnotí procentuální výši škody vzhledem ke skutečné hodnotě nemovitosti. A tuto procentuální výši škody následně uplatní na vaši zastaralou pojistnou smlouvu s nižší částkou.

Kolik byste dostali?

Vraťme se teď k našemu příkladu. Vichřice odfoukla střechu a škoda je 1 000 000 Kč. Váš dům má aktuálně hodnotu 8 000 000 Kč, ale je pojištěn na 4 000 000 Kč. To znamená, že je o 50 % podpojištěn.

Pojišťovna vám škodu vyplatí, ale krátit ji bude ve stejném poměru. „Podpojištění je ve výše uvedeném případě 50%, takže při škodě ve výši 1 000 000 Kč bude klientovi po uplatnění tohoto podpojištění vyplaceno pojistné plnění ve výši 500 000 Kč,” vysvětluje Václav Bálek, tiskový mluvčí Slavia pojišťovny.

Chybějících 500 000 Kč na opravu střechy si budete muset doplatit z vlastních zdrojů. Takto se k situaci staví všechny pojišťovny.

U časových cen je výplata ještě nižší

Ještě horší pro vás může být situace v případě, že pojišťovna počítá hodnotu a následně pojistné plnění v časových cenách. Někdy pojišťovna přikročí k pojištění na časovou cenu v situacích, kdy je vaše nemovitost už hodně opotřebovaná, viz výše.

V případě pojistné události by vám pak nevyplatila částku, za kterou byste si mohli střechu opravit do stavu, aby byla jako nová. Vyplatí vám časovou cenu, což je hodnota nové střechy mínus opotřebení. Už tato samotná vyplacená částka může být třeba poloviční oproti ceně, kterou by stála nová střecha. Se započtením například 50% podpojištění se pak dostanete třeba na čtvrtinu toho, co stojí oprava na novou střechu.

Nemáte podpojištěný dům? - Manželský pár dojednává novou pojistku

A co když škoda přesáhne pojistnou částku?

V uvedených případech výše šlo o situace, kdy je dům podpojištěný, ale škoda nepřesáhla pojistnou částku. Nastat ale mohou i horší situace.

Představme si modelový případ, kdy má dům hodnotu 8 milionů korun, pojištěn je na 4 miliony korun, a škoda je 5 milionů korun, tedy více, než na kolik bylo sjednáno pojištění. Míra podpojištění je stále stejná, a sice 50 %. Postup pojišťoven je ale jiný. V zásadě jsou dva přístupy, jak na situaci nahlížet.

„Pokud je poměr špatně sjednané pojistné částky a adekvátní pojistné hodnoty roven 0,5 = 4 mil. / 8 mil., pak bude poměr výsledného pojistného plnění a reálně vzniklé škody také 0,5. Pojistné plnění tedy bude 2,5 milionu Kč = 0,5 x 5 mil. (výše škody),” dodává Eva Svobodová. V tomto případě pojišťovna uplatňuje koeficient na škodu.

Existuje ale i druhý přístup. „Poměr krácení pojistná částka ku pojistné hodnotě aplikujeme na pojistnou částku, nikoli na škodu,” říká Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny. V takovém případě pojišťovna uplatní koeficient na maximální pojistný limit, nikoli na škodu. A vyplatí vám 2 000 000 Kč.

Pojišťovny ale uplatňují toleranci

Stanovit hodnotu nemovitosti tak, aby nebyla nadhodnocena ani podhodnocena může být náročné i pro odborníky. „Odhady hodnoty majetku se mohou běžně lišit i o 20 % na obě strany. Nikdo neumí odhadnout přesně cenu majetku,” uvádí Martin Podávka, tiskový mluvčí Pillow pojišťovny.

Pojišťovny proto v rámci podpojištění uplatňují jakousi toleranci, která se pohybuje mezi 10 - 20 %. Pokud se do ní vejdete, podpojištění neuplatní. Míru tolerance u podpojištění má každá pojišťovna nastavenou individuálně viz tabulka.

PojišťovnaČástka vyplacená pojišťovnou při škodě 1 milion a 50% podpojištěníNa jakou cenu pojišťovny plníTolerance podpojištěníKrácení PP u sublimitu

Allianz pojišťovna

500 000 Kč

Nová i časová cena

Individuálně

Nekrátí

Česká podnikatelská pojišťovna

500 000 Kč

Nová cena

20 %

Krátí ve stejném poměru k podpojištění

ČSOB Pojišťovna

500 000 Kč

Nová, výjimečně časová cena

15 %

Nekrátí

Direct pojišťovna

500 000 Kč

Nová i časová cena

20 %

Nekrátí

Kooperativa pojišťovna

500 000 Kč

Nová, výjimečně časová cena

20 %

Krátí ve stejném poměru k podpojištění

Maxima pojišťovna

500 000 Kč

Nová cena, výjimečně obvyklá cena

15 %

Nekrátí

Pillow pojišťovna

500 000 Kč

Nová cena

Nemá fixně stanoveno

Krátí ve stejném poměru k podpojištění

Slavia pojišťovna

500 000 Kč

Nová i časová cena

10-20 %

Nekrátí

Uniqa Pojišťovna

500 000 Kč

Nová, výjimečně časová cena

20 %

Nekrátí

Pojišťovny mají i sublimity

Další kategorií v rámci pojištění majetku jsou sublimity. Standardně si u pojišťovny sjednáte pojištění nemovitosti a myslíte primárně na to, abyste měli pojištěno dostatečně pro případ, že váš dům vyhoří apod. Pojišťovny ale na některá rizika uplatňují tzv. sublimity.

Znamená to, že pro případ pojišťovnou vyjmenovaných rizik vám platí pojistné krytí, které jste si sjednali (například 4 000 000 Kč). Pro případ jiných pojišťovnou vyjmenovaných rizik ale platí sublimit, tedy menší limit.

Podpojištění u nich ale většinou neuplatňují

Opět se vraťme k našemu příkladu. Máte dům s hodnotou 8 000 000 Kč, který je ale pojištěn jen na 4 000 000 Kč. Zároveň je v pojistné smlouvě uveden sublimit 60 000 Kč na riziko zatečení vody do domu. Následně opravdu dojde k zatečení vody do domu a poškození rozvodů. Škoda je 50 000 Kč. Váš sublimit je 60 000 Kč, ale u staré smlouvy s 50% podpojištěním.

Pojišťovny ale až na výjimky v tomto případě podpojištění neuplatňují. „V tomto případě bychom podpojištění neuplatňovali, jelikož jde o limit plnění, tj. horní limit pojistného plnění vyjádřený v korunách, a nikoliv v procentech pojistné částky. Pokud by byl limit/sublimit vyjádřený procentem z pojistné částky, pak bychom podpojištění uplatnit museli,” dodává Václav Bálek. Stejně postupuje i například Kooperativa pojišťovna.

Přístup pojišťoven se ale velmi liší. „Podpojištění se neuplatňuje u dílčích připojištění, které jsou stanoveny pevným procentem z pojistné částky (např. drobné stavby - oplocení, garáž, kolna atd.) nebo individuálně sjednaným limitem (přepětí, skla, zatečení atmosférických srážek apod.),” říká Jan Marek, tiskový mluvčí Kooperativa pojišťovny.

Setkat se tedy můžete s různými přístupy. Některé pojišťovny mají sublimity nastaveny pevnou částkou, jiné procentem z pojistné částky. Některé pojišťovny u podpojištění v rámci sublimitu neuplatňují podpojištění vůbec, jiné je uplatňují v závislosti na tom, zda je sublimit nastaven pevnou či procentuální částkou.

Podpojištěný dům - Kolonie domků u cesty

Na co si dát pozor?

Při sjednávání pojištění nemovitosti je dobré dát si pozor na pravidelné aktualizace. Některé pojišťovny už dnes nabízí službu, kdy vás pravidelně jednou ročně informují o tom, že vaše nemovitost zhodnotila a je potřeba upravit pojistné limity tak, abyste se nedostali do situace podpojištění. Je tedy dobré se s pojišťovnou domluvit, zda takovou službu poskytuje či ne. Případně je potřeba si smlouvy hlídat a pravidelně se třeba jednou za rok na pojišťovnu obrátit s tím, zda není potřeba udělat aktualizaci smlouvy.

Může dojít i k situaci, že vaše nemovitost vzroste na hodnotě natolik, že cena za pojištění nemovitosti už bude pro váš rodinný rozpočet příliš. Pak se doporučuje sjednat si pojištění alespoň na takovou hodnotu, kterou si můžete dovolit, aby byl případný efekt podpojištění co nejnižší.

Nezapomeňte si pojistit majetek

Můžete také použít naši kalkulačku pojištění nemovitosti, která vám spočítá cenu za pojištění a nabídne nejlevnější varianty. Nemovitost si pak můžete pojistit online a celý proces tím výrazně zrychlit a zjednodušit.

Vyberte jednu z možností:

Pojišťovny jdou řešení samy naproti

Pojišťovny se s podpojištěním snaží bojovat po svém a jít řešení naproti. Kromě apelu na klienty, aby aktualizovali své smlouvy aktivně a včas také často nasazují různé nové přístupy a mechanismy, aby k podpojištění nedocházelo.

Trochu specifickým případem je v tomto Komerční pojišťovna. Ta totiž k pojištění nemovitosti přistupuje jinak než ostatní. Pojištění nemovitosti sjednává svým klientům bez stanovení konkrétní pojistné částky.

„U KB Pojišťovny se podpojištění neuplatňuje, proto ke krácení pojistného plnění nemůže dojít. Nabízíme pojištění nemovitost bez stanovení pojistné částky. Pojistné plnění tak bude uhrazeno v plné výši škody, tedy v tomto případě 1 000 000 Kč. V rámci pojištění nemovitosti u KB Pojišťovny jsou klienti pojištěni na opravu či znovupostavení totožné nemovitosti v plném rozsahu,” informuje Alena Čurgaliová, tisková mluvčí Komerční pojišťovny.

Jiné pojišťovny zase používají garanci neuplatnění podpojištění. „Pracujeme na tom, abychom lidem zaručili, že nebudou podpojištění. Proto jsme vyvinuli velmi přesnou kalkulačku hodnoty nemovitosti. Když si klient sjedná pojistku podle této naší kalkulačky, garantujeme mu, že když se něco stane, nebudeme mu plnění nijak krátit,” dodává Nela Maťašeje. Současně s tím pojišťovna sleduje ceny nemovitostí na trhu a klientům každý rok pojištění valorizuje.

Podcast Nepoceňto

Jak se při pojištění nespálit

Zjistěte, jak se orientovat v pojistných podmínkách, abyste neřešili problémy kvůli výlukám či podpojištění, v našem podcastu Nepodceňto.

Poslechnout podcast
Veronika Doskočilová Více článků autora

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • Dům a domácnost
  15. ledna 2023|Jana Březinová
  Jak správně stanovit pojistnou částku u pojištění majetku?

  U pojištění majetku si dejte pozor na správné určení pojistné částky. Jinak se může stát, že bude vaše nemovitost podpojištěná a v případě pojistné události vám pojišťovna neuhradí celou škodu. Pojistnou smlouvu byste také měli pravidelně aktualizovat, a to zejména teď v době vysoké inflace.

 • Hořící svíčka na vánočním stromku
  Dům a domácnost
  15. prosince 2022|Jana Březinová
  Chraňte sebe a svůj domov během vánočních svátků

  Svátky klidu a pohody se mohou díky chvilce nepozornosti proměnit v tragédii. O Vánocích roste riziko vzniku požárů, úrazů a nehod, a to i při zcela běžných činnostech, jako je úklid. Přitom většině z nich můžete předcházet. Máme pro vás tipy, na co si dát během svátků pozor.

 • Vosí hnízdo pod střechou
  Dům a domácnost
  22. října 2022|Veronika Doskočilová
  Kryje pojištění majetku pád parašutisty na dům nebo encefalitidu? Aneb o čem lidé často neví, že mají pojištěno

  Pojištění domácnosti a nemovitosti je nejčastěji využíváno pro situace jako vichřice, vytopení sousedů, vloupání a další. Najde se ale i řada netradičních situací, na které tato pojištění myslí. Jen o nich lidé často neví.

 • Chaty a chalupy jako trend - Roubenka
  Dům a domácnost
  20. října 2022|Veronika Doskočilová
  Chaty a chalupy jako trend

  Češi se ve velkém stěhují na chaty a chalupy. Zapomínají ale na aktualizaci pojistek. Rekonstrukce i nové vybavení zvyšuje hodnotu nemovitosti i několikanásobně.

 • Drahý obraz si můžete připojistit v rámci druhého domácího pojištění - Domácí zátiší z obrazem
  Dům a domácnost
  18. října 2022|Veronika Doskočilová
  Drahý obraz si můžete pojistit v rámci pojištění domácnosti, ale i samostatně

  Máte doma drahý obraz na plátně? Většinou ho stačí zahrnout do pojištění domácnosti. U dražších kusů je ale potřeba samostatné pojištění i posudek. A hodnotí se i zabezpečení nemovitosti.

 • Průvodce koupí pozemku a výstavbou - manželé prochází stavbu domu
  Dům a domácnost
  15. října 2022|Jana Březinová
  Průvodce koupí stavebního pozemku a výstavbou

  V dnešní době představuje koupě pozemku investici v řádech milionů korun, proto jeho výběr neuspěchejte. Jinak se může stát, že se vám výstavba rodinného domu prodraží nebo vůbec nebude možná. Po zahájení výstavby předcházejte neočekávaným výdajům pomocí pojištění hrubé stavby.

 • Podpis smlouvy o pojištění majetku
  Dům a domácnost
  10. října 2022|Veronika Doskočilová
  Máte podpojištěnou nemovitost? Následky mohou být finančně likvidační

  Podpojištění nemovitosti vám v případě pojistné události plnění od pojišťovny výrazně zkrátí. Místo peněz za skutečnou škodu tak můžete dostat jen zlomek, který vám škodu nenahradí.

 • Žena maluje po rekonstrukci bytu
  Dům a domácnost
  16. září 2022|Jana Březinová
  Ceny za rekonstrukci šly rapidně nahoru, nepodceňujte to

  V posledních měsících výrazně vzrostla cena stavebních materiálů i práce řemeslníků. To znamená jediné – rekonstrukce bytu se prodraží. Na kolik teď rekonstrukce vyjde a má smysl čekat na zlevnění? Na co si dát pozor a jak ušetřit, aniž byste museli dělat kompromisy v kvalitě?

 • Poškozená střecha domu po pádu stromu
  Dům a domácnost
  12. září 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Buďte připraveni na všechny živelné pohromy

  Přírodní živly udeří svoji silou mnohdy nečekaně a působí velké škody na relativně malém území. Tornáda, vichřice, povodně, ale i krupobití nebo oheň a sníh představují v posledních letech podstatnou část pojistných událostí, které musí pojišťovny řešit. Jen loni vyplatily za škody na majetku 6,45 miliardy korun, což byl proti roku 2020 nárůst o 117 %. Proto je nezbytně nutné pojištění nepodceňovat a samotnou pojistku správně nastavit.

 • Jak na zabezpečení chat a chalup proti zlodějům - Chata s terasou pod kopcem, kamenná cesta
  Dům a domácnost
  07. září 2022|Jana Březinová
  Jak na zabezpečení chat a chalup proti zlodějům

  Léto se chýlí ke konci a brzy začnou žně pro vykradače chat a chalup. Opuštěné rekreační objekty jsou snadnou kořistí, protože v zimních měsících mají zloději na vloupání klid. Navíc v letošním roce počet vloupání do chat a chalup vzrostl. Jak na zabezpečení chaty, aby se vám lupiči vyhnuli? A jak si správně nastavit pojištění chaty, aby vám pokrylo případné škody?

 • Pár mezi krabicemi v novém bytě
  Dům a domácnost
  29. srpna 2022|Jana Březinová
  Odpovědnost jako součást pojištění nemovitosti

  Stačí chvilka nepozornosti a můžete zavinit škody za miliony –⁠ ať už vytopíte sousedy nebo někoho srazíte na kole. Nezanedbatelné škody na cizím majetku mohou způsobit také vaše děti či domácí mazlíčci. I když máte „den blbec“, pojištění odpovědnosti vás spolehlivě ochrání. Přesto ho má sjednáno jen 39 % Čechů.

 • Prasknuté potrubí v kuchyni
  Dům a domácnost
  19. srpna 2022|Petr Pohůdka
  Výhody pojištění domácnosti v nájemním bydlení

  Bydlíte v pronajatém bytě nebo domě? To ještě neznamená, že veškeré pojištění obstará majitel nemovitosti. Podceňovat byste neměli zejména pojištění domácnosti a odpovědnosti za škodu. Proč se vyplatí sjednat pojištění bytu v nájmu a v jakých případech vás smlouva s pojišťovnou ochrání před nepříjemnostmi?

 • nájem-nebo-hypotéka
  HypotékyDům a domácnost
  05. července 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Nájem vs. hypotéka na byt: Kdy se co vyplatí?

  Žít ve vlastním by chtěl každý. Bohužel zdaleka už ne každý si může dovolit koupit byt či dokonce dům. Rostou ceny nemovitostí, hypotéky jsou dražší a podmínky získání přísnější, ale o mnoho lépe na tom nejsou ani nájmy. Nakonec nejvíce záleží na aktuální finanční situaci.

 • asistence
  Dům a domácnost
  26. května 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Asistenční služby u majetku: Víte, v jakých situacích se vám můžou hodit?

  Zabouchnuté dveře, deratizace nebo třeba servis elektrospotřebičů. Víte, co mají všechny tyto služby společného? Mnohé pojišťovny je nabízejí v rámci balíčků asistenčních služeb. Asistenční služby jsou totiž (minimálně v základní verzi) součástí všech majetkových pojistných smluv a extra se za ně nepřiplácí. Proto jsou často opomíjené a řada pojistníků dokonce ani netuší, že je může aktivně využívat.

 • pronájem
  Dům a domácnost
  10. května 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Pronájem bytu: Kde hledat ty nejlepší nabídky a na co se ptát při osobní prohlídce?

  Vzhledem k aktuálním úrokovým sazbám a současné situaci jste se rozhodli pro pronájem bytu. Kde takový pronájem hledat a jak se na celý proces vlastně připravit? Máme pro vás praktické rady i tipy, které využijete při samotné prohlídce.

 • Dům a domácnost
  02. května 2022|Jana Březinová
  Jak se vyhnout požáru v domácnosti

  Většina požárů v domácnosti způsobí lidská chyba –⁠ neopatrnost, nedbalost nebo ponechání dětí či domácích mazlíčků bez dozoru. Přitom chvilka nepozornosti může zavinit obrovské škody na majetku a především zdraví. Zjistěte, jaké zásady dodržovat, abyste předešli požáru v domácnosti i jak se s ohněm vypořádat, aby byly škody co nejmenší.

 • Prohlídka bytu před koupí
  Dům a domácnost
  22. března 2022|Jana Březinová
  Kupujeme byt: Na co se zaměřit při prohlídce

  Konečně jste našli byt, který se vám líbí a chystáte se na prohlídku? Koupě bytu je obrovská investice, a tak byste neměli nic ponechat náhodě. Prohlídka představuje zásadní krok, který vám pomůže odhalit nedostatky a možné budoucí problémy. Na co si dát pozor při koupi bytu?

 • lupič páčí okno
  Dům a domácnost
  Jak zabezpečit dům proti krádeži i živlům? Vsaďte na bezpečnostní dveře i kamery

  V průběhu roku 2021 Policie ČR evidovala 24 638 krádeží a 28 321 vloupání. Spolu s dalšími zločiny tak zjistila zhruba 71 400 majetkových trestných činů. Jak dům, byt či chatu zabezpečit a ochránit před zloději a živly?

 • žena ruce nad modelem baráku
  Dům a domácnost
  31. ledna 2022|Jana Poncarová
  8 tipů, kdy vám přijde vhod pojištění domácnosti a stavby

  Ač jste sebeopatrnější, můžou v životě nastat situace, které s vámi zacloumají a způsobí vám škody. Proto existuje pojištění. Pojistit si dnes můžete opravdu cokoliv, co je vám drahé. Vybavení domácnosti, sbírku umění i stavbu samotnou. Vysvětlíme vám, jaký je rozdíl mezi jednotlivými typy pojistek a proč vám v současné nejisté době přijdou vhod.

 • Podpis smlouvy - model domu
  Dům a domácnost
  22. ledna 2022|Jana Poncarová
  Co vše kryje pojištění stavby?

  Každý, kdo má majetek, se ho snaží chránit. Ať už vlastníte rodinný dům, vilu, chatu nebo chalupu, jejich pojištění je na místě. Ukážeme vám, na co vše se vztahuje pojištění stavby a jaké možnosti pojištění nemovitosti aktuálně existují.

 • Matka s dcerou u vánočního stromu
  Dům a domácnost
  21. prosince 2021|Vendula Flassig Vrablová
  Bezpečný domov během Vánoc: Jak se chránit před požáry a jinými katastrofami

  Vánoce by měly být svátky klidu a pohody, někdy se ale kvůli malé chvilce nepozornosti promění v pohromu. To potvrzují i záchranáři, kteří každoročně zasahují u požárů a úrazů. Připomeňte si, jaká rizika na vás během Vánoc v domácnosti číhají a jak jim předcházet.

 • Obývací pokoj se zelenou sedačkou
  Dům a domácnost
  20. listopadu 2021|Vendula Flassig Vrablová
  Na co se vztahuje pojištění domácnosti? Na víc věcí, než byste možná čekali

  Pořídit si vysněný dům nebo byt je v dnešní době takovým malým vítězstvím. Stačí ale jeden nečekaný rozmar přírody nebo návštěva nenechavého zloděje a místo perfektně vybaveného interiéru vám zbydou oči pro pláč. Abyste bezpečně ochránili svůj majetek, je dobré sjednat si pojištění domácnosti. Na co všechno se tahle pojistka vztahuje a proč si ji neplést s pojištěním nemovitosti?

 • energie setreni
  EnergieDům a domácnost
  11. listopadu 2021|Monika Šaríková
  Co dělat, pokud máte vysoké zálohy na energie

  Přestože spousta lidi se teď bude snažit šetřit na spotřebě energií, výsledek se jim projeví až ve vyúčtování. Do té doby bude třeba platit vysoké zálohy, které však spousta domácností momentálně není schopna splácet. Přinášíme vám desatero rad, jak si tuto situaci alespoň trochu zlehčit.

 • Pojištění majetku - dům pod deštníkem
  Dům a domácnost
  10. října 2021|Jana Poncarová
  Jak si správně pojistit majetek?

  Každý, kdo má majetek, se ho snaží chránit. Jedním z nástrojů je pojištění. Produkty pojišťoven jsou dnes natolik rozsáhlé, že pojistit lze téměř vše. Důležité je dobře nastavit hodnotu majetku a pojištění pravidelně aktualizovat – třeba nyní, kdy zdražují nemovitosti i stavební materiál.

 • Vloupání do auta
  Dům a domácnostAuto
  27. července 2021|Petr Woff
  Které okresy ČR jsou nejrizikovější pro řidiče a majitele nemovitostí?

  Praha, Brno a Ostrava jsou nejlidnatějšími městy České republiky, takže nejčastěji figurují v tuzemské černé kronice. Ale jakmile porovnáme stejné populační jednotky, vyjdou jiné výsledky. V silničních nehodách smutně vyniká Lounsko. Vloupačky do rodinných domů a bytů jsou nejpravděpodobnější v Plzni. Srovnejme, jaké okresy ČR představují vysoké, nebo nízké riziko.

© 2023 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.