Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Pojistná smlouva

Právně jasně definovaný a také uznatelný dokument, který upravuje vztah mezi pojišťovnou a pojišťovanou osobou. Každá pojistná smlouva má svá jasně daná specifika, která souvisejí třeba s tím, na jak dlouho je pojistná ochrana sjednána, na co všechno se vztahuje, stejně jako s ní souvisí i to, jaké mají práva a povinnosti obě smluvní strany. Aby byla pojistná smlouva platná, je také třeba, aby s ní obě strany souhlasily, což musí potvrdit.

Nejenom v tištěné podobě

V minulosti bylo nutné jenom to, aby byla pojistná smlouva uzavírána výhradně v klasické podobě, tedy v rámci tištěných smluv. Aktuálně ale může být pojistná smlouva uzavřena i v rámci celé řady různých jiných způsobů. Lze to tak nejenom telefonicky, ale také online. Samozřejmě platnost takové smlouvy je stejná, jako u té tištěné. Hlavní podmínkou je, aby došlo k dostatečnému ověření daných smluvních stran a bylo jasné, kdo tedy dokument potvrzuje.

Na každou dostupnou pojistku

Co také platí, to je i fakt, že pojistná smlouva musí být sjednána na každou aktuálně na trhu dostupnou pojistku. A to hlavně proto, že v tomto dokumentu jsou definovány i informace o tom, co se počítá mezi nahodilé události, jak velká je pojistná částka, nebo v jakých případech skutečně dojde k pojistnému plnění.