Cestovní pojištění – srovnání cen

pov

Dopravních nehod se na českých silnicích stává čím dál více. Vyplývá to z policejních statistik za loňský rok. Naopak příznivé je, že počet usmrcených osob oproti roku 2018 klesl. Jaké jsou nejčastější příčiny dopravních nehod v České republice? Pojďme se podívat na konkrétní statistiky.

Počet nehod dlouhodobě roste, usmrcených ubylo

Policie ČR zaznamenala za rok 2019 celkově 107 572 dopravních nehod. Počet meziročně vzrostl o téměř tři tisíce případů. Rostoucí trend je dlouhodobý, například v roce 2009 došlo pouze k necelým 75 tisícům nehod.

Množství obětí dopravních nehod se v loňském roce zastavilo na čísle 547. Od roku 2009 můžeme pozorovat pokles usmrcených, byť ne zcela pravidelný a jednoznačný. Mezi lety 2009–2015 zahynulo každoročně výrazně více lidí, v roce 2009 dokonce 832. Naopak v roce 2017 zahynulo na silnicích nejméně osob – 502, což byl historicky nejpříznivější údaj od roku 1961, kdy se tato statistika začala sledovat.

_

Počet těžce zraněných vlivem dopravní nehody loni činil 2 110. To je za posledních deset let nejméně. Naopak celková výše škod z dopravních nehod za poslední roky roste. V roce 2019 se vyšplhala na 6,8 miliardy korun. V roce 2018 to bylo zhruba o 290 milionů méně.

Trend za posledních deset let ukazuje nepřímou úměru mezi počtem nehod a počtem obětí. To odráží dvě základní skutečnosti – na silnici se pohybuje stále více aut, nicméně tato vozidla jsou mnohem bezpečnější než v minulosti, tudíž dokáží zmírnit následky případných nehod či dokonce zachránit život.

Nevěnování se řízení stojí za pětinou nehod

Nejčastější příčinou dopravních nehod v České republice je nevěnování se řízení. V roce 2019 byla takto způsobena každá pátá nehoda. Při pohledu do statistik za předešlé roky zjistíme, že se jedná o dlouhodobý stav. Pod pojmem nevěnovat se řízení je většinou skryto telefonování a jiné používání mobilu za volantem, ovládání navigace za jízdy, jídlo, pití, líčení, ale také třeba ohlédnutí se po spolujezdcích – typicky dětech na zadních sedadlech.

Zhruba za 10 % nehod stálo v loňském roce nesprávné otáčení nebo couvání. Rovněž v letech 2017–2018 se jednalo o druhou nejčastější příčinu dopravní nehody. Za dalšími 10 % incidentů byl jiný nesprávný druh jízdy. Takto jsou klasifikovány dopravní nehody, jejichž příčiny někdy nelze zcela jednoznačně určit. Často souvisí s nejednoznačností dopravního prostoru, např. nevymezením pruhů, jejich nestandardním uspořádáním apod.

porovnání povinného ručení

Další časté příčiny dopravních nehod

Přibližně 7 % incidentů bylo způsobeno nedodržením bezpečné vzdálenosti. Pátou nejčastější příčinou dopravních nehod bylo v roce 2019 nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky s podílem okolo 5 %. Pět hlavních příčin stálo za více než polovinou všech dopravních nehod.

Mezi další příčiny dopravních nehod patří: nezvládnutí řízení vozidla, nedostatečný boční odstup, nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky, nedání přednosti upravené dopravní značkou „Dej přednost v jízdě“ a přejetí do protisměru.

Řadě tragédií se dá předejít

Přestože množství obětí dopravních nehod dlouhodobě klesá a v roce 2019 byl zaznamenán třetí nejmenší počet usmrcených od začátku vedení statistik, řadu incidentů lze stále označit za zbytečné. Vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold poukazuje například na smrtelné nehody způsobené viníky pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Podíl takových případů na celkovém počtu obětí činil v loňském roce více než 11 %, což znamenalo 62 vyhaslých životů. Podobně zbytečné jsou podle Neřolda následky nehod, během nichž cestující ve vozidlech nebyli připoutáni bezpečnostními pásy.

Z celkových 547 obětí za rok 2019 bylo 223 řidičů osobních automobilů, 93 chodců, 84 spolujezdců v osobních vozidlech, 73 motocyklistů, 36 cyklistů, 24 řidičů nákladních vozidel, 5 jejich spolujezdců, 4 lidé zemřeli v jiném motorovém vozidle, 3 v autobuse a po jednom na mopedu a malém motocyklu. U cyklistů je alarmující skutečnost, že téměř 80 % obětí nemělo v době střetu na hlavě ochrannou přilbu, což jednoznačně poukazuje na její důležitost.

Mezi nejtragičtější období patří tradičně letní měsíce. Loni to byl srpen, v němž zahynulo 62 osob.

Stát plánuje investice do prevence

Vládní představitelé mají v plánu nadále pracovat na snížení počtu obětí dopravních nehod a zlepšení bezpečnosti na českých silnicích. Za tímto účelem chystají opatření v prevenci, policejním dohledu i v legislativě.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2