Pojištění storna zájezdu

Jakkoli jsou výhody last minute zájezdů zajímavé, přece jenom mnoho z nás upřednostňuje nákup zájezdu předem. Na dovolenou se tak můžete těšit. Znáte přesnou destinaci a lokalitu. Máte jistotu, že budete kvalitně ubytováni, že budete mít místo v letadle, že vše proběhne tak, jak má. Tedy v ideálním případě.

Před odjezdem se může stát řada negativních událostí, kvůli kterým nebude možné odcestovat, a tak nezbyde než zájezd zrušit. Úraz nebo nemoc může překazit vaše plány. Náklady, které jsou s tím spojené, rozhodně nejsou zanedbatelné. Dají se však alespoň částečně pokrýt prostřednictvím pojištění storna zájezdu.

porovnání cestovního pojištění  

Co je pojištění storna zájezdu?

Pojištění storna zájezdu, přesněji pojištění stornopoplatků, slouží jako zabezpečení situace, kdy budete nuceni zrušit svůj zakoupený zájezd. Zrušení zájezdu je vždy spojeno s účtováním nepříjemných poplatků ze strany cestovní kanceláře, jejichž výše roste s blížícím se termínem odjezdu. Mohou dokonce dosáhnout až plné ceny zájezdu.

V nejhorším případě dojde při zrušení zájezdu k tomu, že stornopoplatky odpovídají zaplacené ceně zájezdu a cestovní kancelář vám tak z hodnoty zájezdu nic nevrátí. Při pojištění storna zájezdu část stornopoplatků proplatí pojišťovna. Dávejte si však pozor na výluky, které se k pojištění storna zájezdu obvykle vztahují.

Jaké případy pojištění storna zájezdu nekryje?

Před uzavřením pojištění storna zájezdu se vyplatí důkladně prostudovat podmínky pojištění. Jednotlivé pojišťovny totiž nabízejí různý rozsah pojistného krytí a výši plnění. Ani toto pojištění navíc nepokrývá všechny případy a má své výluky. Například se nevztahuje na úrazy vzniklé pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, nemožnost čerpat dovolenou v práci, zdravotní komplikace z důvodů těhotenství, chronické onemocnění apod.

Do kdy si můžu sjednat pojištění storna zájezdu?

I při pojištění hraje roli termín – termín sjednání smlouvy. Nejjednodušší je sjednat si pojištění storna hned při koupi zájezdu – každá cestovní kancelář vám ho ráda zprostředkuje. Pokud si pojištění sjednáte krátce před odjezdem, může být pojistné plnění podstatně sníženo. Obvykle si můžete pojištění storna sjednat maximálně 14 dní před odjezdem. U některých pojišťoven se však můžete setkat s podmínkou, že storno zájezdu pojistí jen do tří dnů od uzavření smlouvy s cestovní kanceláří, případně v okamžiku doplacení poslední splátky.

Při sjednání pojištění storna v okamžiku koupě zájezdu si svoji dovolenou lépe zabezpečíte. A i kdybyste pak nemohli na dovolenou vyrazit, nebudete mít se zrušením takovou škodu.