Blog
Dům a domácnost
Pojištění majetku - dům pod deštníkem

Jak si správně pojistit majetek?

10. října 2021|Jana Poncarová|

Každý, kdo má majetek, se ho snaží chránit. Jedním z nástrojů je pojištění. Produkty pojišťoven jsou dnes natolik rozsáhlé, že pojistit lze téměř vše. Důležité je dobře nastavit hodnotu majetku a pojištění pravidelně aktualizovat – třeba nyní, kdy zdražují nemovitosti i stavební materiál.

Sjednat pojištění domácnosti

Dnes už se dá pojistit téměř vše – od nemovitosti přes domácnost i domácí zvířata. Uzavřít můžete také takzvanou pojistku „na blbost“ neboli pojištění odpovědnosti, které vám přijde vhod, pokud vlastním zaviněním způsobíte škodu na majetku nebo zdraví druhé osoby.

Žádané je pochopitelně i pojištění vůči přírodním živlům, jak je na příklad oheň, vítr, povodeň, kroupy nebo sněhová kalamita. Zároveň je možné se pojistit proti vandalismu. Jinými slovy, pojištění lze nastavit tak, abych vám pomohlo při různých situacích, které mohou v životě nastat. Záleží pak na typu majetku a vašeho vztahu k němu, stejně jako na lokalitě, ve které žijete. Pokud máte dům na kopci, asi není nutné se pojistit pro případy povodní. Na druhou stranu, když koupíte dům v záplavové oblasti, bude takové pojištění nutností.

Pojištění majetku - smlouva

Není domácnost jako dům

Pojištění nemovitosti, například domu, je něco jiného než pojištění domácnosti. Pojišťovny tyto dvě kategorie oddělují. Zároveň je možné pojistku vhodně nakombinovat a mít takové krytí, které odpovídá vašim potřebám. „V případě retailu si lidé většinou pojišťují domácnosti a rodinné domy. Může se jednat o trvalé bydliště i rekreační objekty, například chaty nebo chalupy. Součástí většinou bývá i pojištění občanské odpovědnosti příslušníků domácnosti,“ vysvětluje Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA.

Při výběru vhodné pojistky je tedy nutné odlišit pojištění domácnosti a pojištění domu, respektive stavebního objektu. „Obrazně řečeno, když bychom dům obrátili vzhůru nohama, tak to, co by vypadlo ven, je domácnost. A to, co je spojeno s objektem, jako jsou zdi, okna, dveře, komíny a tak dále, je dům,“ dodává Eva Svobodová.

Svoji roli pak hraje i vztah k nemovitosti. Lidé, kteří bydlí v pronájmu, si pojišťují většinou vybavení bytu, které si do pronájmu berou. Není nutné, aby si pojišťovali celou stavbu. Naopak ti, kteří nemovitost vlastní a byt nebo dům pronajímají, volí pojištění stavby. „Můžete si tedy sjednat pojištění na situace, kdy nemovitost vlastníte a bydlíte v ní, ale i na případy, kdy ji pronajímáte. Další kategorií jsou pak nemovitosti k rekreačním účelům, tedy chaty nebo chalupy,“ upřesňuje Nela Maťašeje z pojišťovny Direct.

Jak se dělí pojištění majetku

  • Pojištění domácnosti – pojištění se vztahuje na zařízení domácnosti, které slouží jejím členům. Kryje zpravidla riziko krádeže a riziko přírodní katastrofy (živelná zkáza pojištěných věcí).

  • Pojištění nemovitosti – předmětem pojištění je budova, například rodinný dům, a kryje se riziko živelní katastrofy.

Pojištění se točí kolem hodnoty

Aby bylo pojištění majetku smysluplné, musí být správně nastaveno a spočítáno. Důležité je proto  zjistit hodnotu domácnosti, pojišťovaného bytu nebo domu. „Pokud jde o pojištění stavby, tak dům byste měli pojistit na částku, za kterou by ho bylo možné znovu postavit. U bytu pak jde o částku, za kterou by bylo možné co nejvíce stejný byt ve stejné lokalitě v dané chvíli koupit,“ vysvětluje jednoduché vodítko Nela Maťašeje.

Určit správnou částku nemusí být přitom snadné. Zpravidla to nejde bez posudku odhadce, který majetek nacení. Při sjednání pojištění nemovitosti pak pomůže zapátrat v realitních inzerátech a podívat se, za jakou částku se prodávají podobné domy nebo byty v okolí a z této hodnoty vycházet. Užitečné mohou být i online kalkulačky, kde zjistíte alespoň orientační cenu nemovitosti.

Stejně důležité je i  určení hodnoty věcí v domácnosti. „Doporučujeme projít celý byt nebo dům a postupně si sečíst všechny věci, které doma máte. Patří sem i věci připevněné pevně ke zdi, pokud jste je už nezapočítali do stavby. Například kuchyňská linka, vestavěné spotřebiče, vana, sprchový kout, skříně, podlahy, dveře, vnitřní malby, obložení stěn a další. Kromě toho to je i zahradní vybavení, zvířata chovaná doma nebo venku,“ dodává Nela Maťašeje.

Nepodceňte pojistné plnění

Pokud znáte hodnotu majetku, který chcete pojistit, můžete se zaměřit na kritéria samotného pojištění. Významným parametrem je, v jakých cenách a rozptylu se bude pojišťovna podílet na případném krytí při vzniku škodné události. Toto může být nastaveno různě.

  • Pojištění na časovou hodnotu – vyplaceno vám bude pojistné plnění odpovídající částce, kterou byste získali prodejem pojištěného majetku. Výše plnění tak odpovídá hodnotě pojištěného majetku těsně před pojistnou událostí.

  • Pojištění na novou hodnotu – vyplaceno vám bude pojistné plnění nahrazující pořizovací cenu předmětu nebo umožňující obnovu majetku, případně opravy, která majetek uvede do původního stavu.

  • Kombinace obou možností – pojištění spojuje časovou i novou hodnotu, a to podle dohody s pojišťovnou a nastavení smlouvy.

Pojištění na novou cenu bývá sice dražší, ale zase máte jistotu, že v případě pojistného plnění si budete moct pořídit stejnou nebo obdobnou věc. I z toho důvodu dnes pojišťovny svým klientům v zásadě nabízí hlavně tento typ pojištění. V některých případech ale pojišťovny hradí výhradně škodu do výše časové ceny. Příkladem jsou třeba věci, které bývají pojištěny v rámci domácnosti, jako je vybavení, oblečení, sběratelské nebo umělecké předměty a podobně.

Pojištění majetku - bouřka

Částka pojištění se mění

Pro každé pojištění je klíčová částka, na kterou je sjednané. Všechny pojišťovny v České republice upozorňují na to, že je důležité pojištění pravidelně valorizovat. „V současné době vidíme výrazný nárůst cen stavebního materiálu i prací, a to je třeba brát v úvahu, protože nové vybavení by klient pořizoval za tyto ceny,“ konstatuje Marie Petrovová.

Valorizaci lze přitom udělat kdykoli – třeba právě nyní – a není nutné čekat na výročí pojistné smlouvy. „I v průběhu trvání smlouvy totiž mohou klienti něco rekonstruovat, přikoupit vybavení, a to je dobré v pojištění zohlednit. Pravidelnou valorizaci pak klientům nabízíme automaticky při obnově smlouvy,“ vysvětluje Marie Petrovová.

Na potřebu pravidelné aktualizace pojistných částek upozorňuje také Eva Svobodová. „Když se nic neděje, tak to stačí zhruba jednou za tři roky. Ale pokud klient rekonstruuje, modernizuje nebo dovybavuje domácnost, je aktualizace na místě. Správné určení pojistné částky je na klientovi, ale my k tomu máme vodítka, podle nichž postupovat. Vycházíme z podlahové plochy objektu a úrovně vybavení,“ konstatuje.

Dnes je přitom aktualizace pojistných částek mnohem důležitější než dříve, protože hodnota nemovitostí, cena materiálu i stavebních prací jde nahoru mimořádným tempem, a to v desítkách procent ročně, takže je zapotřebí zreálnit opravdovou hodnotu pojištění.

Pozor na podpojištění

Správné nastavení pojistných částek je pro sjednání pojištění velmi důležité. Pokud se totiž stane nějaká škoda, tak pojišťovna bude zjišťovat, jestli nastavené hodnoty odpovídají skutečnosti. A pokud se ukáže, že jsou mimo realitu, tak vám může vyplatit méně peněz, protože jste byli takzvaně podpojištění.

Nejlépe to vysvětlíme na příkladu. Pokud máte dům, který stojí pět milionů korun, ale vy ho pojistíte na částku jeden milion, jste podpojištění. Když vám pak například po vichřici odletí střecha a budete potřebovat novou za půl milionu korun, od pojišťovny dostanete maximálně sto tisíc korun. Dům jste totiž měli pojištěný na pětkrát nižší hodnotu, a tedy i peníze za škodu pojišťovna ve stejném poměru poníží,“ uvádí Nela Maťašeje.

Nastat ale může i opačná situace, kdy je hodnota majetku nadhodnocená a vy za pojistku platíte zbytečně více. Dejte si proto pozor na správné vyjmenování vlastněných věcí ve smlouvě. A opět platí, že pojistnou částku je třeba aktualizovat a přizpůsobovat situaci.

Vytopení sousedů

Myslete na všechny situace

Při sjednávání pojištění byste měli myslet na vše, co může nastat. Pokud bydlíte v bytovém domě, měli byste zohlednit i takovou věc, jako je vytopení sousedů v nižších patrech. S tím vám pomůže pojištění z odpovědnosti. To si u většiny pojišťoven můžete sjednat jako připojištění. V rámci toho můžete mít i různé asistenční služby, které vám pomůžou zvládnout nepříjemné situace, jako je třeba hledání náhradního ubytování uprostřed noci.

Pamatujte také na to, že při samotné výplatě pojistky bude pojišťovna přihlížet i k okolnostem nehody. Pokud vás vykradli a vy jste zapomněli zamknout, nečekejte žádné velké plnění. Pojišťovna vám může odmítnout vyplatit pojistku, pokud zjistí, že jste majetek nechránili  nebo byl poškozený záměrně, nedbalostí nebo pod vlivem omamných látek.

Vedle domácnosti a nemovitosti si lze připojistit i například sklepy nebo garáže, které stojí mimo nemovitost. „V rámci pojištění majetku a domácnosti lze využít i připojištění porostu nebo věcí na zahradě,“ dodává Marie Petrovová.

Shrnuto a podtrženo – pojistit si dnes můžete opravdu cokoli. Nastavení smlouvy pak můžete s pojišťovnou vyjednat individuálně, aby vyhovovalo vašemu majetku i potřebám.

© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).