Blog
Půjčky a úvěry
Pár počítající faktury

Schválení bankovní půjčky - 2. díl

15. března 2019|Sára Nováková|

V minulém článku jsme informovali o tom, co potřebujete ke schválení bankovní půjčky. V dnešním článku se podíváme na to, jak dokládají podnikatelé a důchodci své příjmy, a také na to, jak celý proces dále probíhá.

Porovnat půjčky

Doložení příjmů u podnikatelů

Pokud jste OSVČ, pak příjem budete dokládat daňovým přiznáním za poslední rok, ze kterého už bude zřejmé, jaké jsou vaše příjmy a výdaje. Někdy může banka vyžadovat daňové přiznání i za dva roky zpětně, a navíc potvrzené Finančním úřadem.

Pokud máte kromě těchto příjmů i příjmy z pronájmu nějaké nemovitosti, je rovněž potřeba bance doložit vlastnický list k této nemovitosti a nájemní smlouvu. Dokládat pak budete muset i příjmy z kapitálového majetku, například z cenných papírů.

Kromě toho bude banka chtít vidět vaše živnostenské oprávnění, tedy živnostenský list a případně koncesi. A dále je potřeba doložit potvrzení o zaplacení daně a potvrzení z České správy sociálního zabezpečení a ze zdravotní pojišťovny o tom, že na jejich účet provádíte pravidelné platby.

Doložení příjmů u důchodců

O půjčku pochopitelně mohou žádat i ti, kteří jsou již v důchodu. V takovém případě dokládáte příjem předložením důchodového výměru nebo oznámením o valorizaci důchodu. A patříte-li mezi rentiéry, předkládáte originál dokladu o výsluhové rentě.

A co když máte spolužadatele?

Pokud o půjčku nežádáte sami, ale se spolužadatelem, musí i on doložit veškeré dokumenty, tak jako vy. A to podle toho, odkud plynou příjmy jemu samotnému.

Pokud o úvěr žádáte sami, ale jste v manželství, budete pro účely úvěru potřebovat písemný souhlas druhého z manželů. Tuto podmínku vyžadují některé banky při úvěru nad určitou částku. A to i přes fakt, že už se svým manželem či manželkou nežijete, ale nejste formálně rozvedeni.

Některé banky vyžadují dokládání příjmů až od určité částky. Můžete se tak setkat s tím, že pokud si půjčujete částku třeba do 50 000 Kč, banka po vás doložení příjmů chtít nebude.

Doklady totožnosti

Při žádosti o půjčku je potřeba standardně předložit dva doklady totožnosti. Mezi ty se počítá:

  • občanský průkaz,

  • cestovní pas,

  • rodný list,

  • zbrojní průkaz,

  • letecký průkaz.

Zkrátka průkaz vydaný orgánem veřejné správy, ve kterém je uvedeno vaše jméno, příjmení, datum narození a je z něj patrná vaše podoba či jiný údaj, na základě kterého je možné vás identifikovat.

Předkládané doklady pochopitelně musí být platné.

Posouzení vaší bonity bankou

Poté, co od vás má banka všechny informace, vás prověří v registru dlužníků. Tam porovná, jaké jsou vaše závazky, zda nejste nikde po splatnosti a zda splňujete nařízení vydané Českou národní bankou. Pak následuje skóring. To je proces, kterým si banka ověřuje vaši schopnost splácet úvěr, o který jste si požádali. Porovnává vaše příjmy, výdaje, ale i platební minulost, a to právě z registru dlužníků.

Výsledkem posouzení je rozhodnutí, jestli vám banka může půjčit částku, o kterou jste si zažádali, a za jakých podmínek, tedy s jakou úrokovou sazbou. Může se také stát, že částku, o kterou žádáte, vám banka nepůjčí, ale nabídne vám nižší částku, na kterou dle jejích požadavků dosáhnete.

Kdy obdržíte peníze?

Pokud žádáte o půjčku online a projde vše bez zádrhelů, inzerují banky často, že peníze dostanete do několika minut. Pokud podáte žádost na pobočce banky, může celý proces pár dní trvat.

stavení, a tak nemá smysl o něj žádat předčasně, abyste jej měli „do zásoby“. Setkat se můžete i s tím, že po vás bude banka chtít razítkem potvrzené a zaměstnavatelem podepsané výplatní pásky za poslední 3 měsíce, případně 3 poslední výpisy z účtů, na který vám chodí výplata. Některé banky mohou vyžadovat i zaslání jedné koruny z tohoto účtu na její, aby došlo k ověření, že účet je skutečně váš.

Sára Nováková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).