Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Měsíční splátka

Co je měsíční splátka

Měsíční splátka je všeobecně užívaný pojem označující pravidelnou platbu probíhající každý měsíc ke stejnému datu ze strany klienta a to za účelem splacení vzniklého dluhu. Dluh přitom vznikl na základě smlouvy uzavřené mezi  klientem  a jeho poskytovatelem. Může se jednat například o  spotřebitelský úvěr, leasing, hypotéku apod.

Výše měsíční splátky

Na výši měsíční splátky má vliv celá řada faktorů. V první řadě je to celková výše půjčky, výše úrokové sazby, doba splatnosti, poplatky a samozřejmě aktuální finanční situace dlužníka.

Čím vyšší půjčka je, tím je obvykle delší doba splatnosti a vyšší měsíční splátka. Klient s nižšími příjmy volí spíše nižší měsíční splátky a naopak. Delší doba splatnost je spojená s vyšší úrokovou sazbou a naopak. Například taková měsíční splátka u několikamilionové hypotéky obvykle přesahuje 10 000 korun a splácí se desítky let.

Měsíční splátka - jistina a úrok

Měsíční splátka se skládá ze dvou částí - jistiny a úmoru. První část jistina představuje samotnou dlužnou částku. Úmor označuje druhou část, která představuje úrok, což je zákonem povolená odměna za poskytnutí půjčky, jejíž výši stanovuje poskytovatel.

Výjimku představují bezúročné půjčky bez jakýchkoliv dalších poplatků, jejichž měsíční splátka zahrnuje pouze jistinu. Tyto půjčky jsou obvyklé mezi příbuznými či přáteli. Bezúročné půjčky zdarma v řádu pár tisíc korun také nabízí některé nebankovní společnosti novým klientům.

Typy měsíční splátky

Anuitní měsíční splátka

Výše měsíční splátky je stále stejná. V průběhu doby splácení se však mění poměr jistiny a úmoru. Zpočátku jde větší část splátky na umoření úroku a menší na jistinu. Postupem času se poměr mění ve prospěch jistiny a na úrok už jde menší částka.

Progresivní měsíční splátka

Výše měsíční splátky se v průběhu doby splácení navyšuje o pevný koeficient růstu reflektující situaci v bance i na finančním trhu. Progresivní způsob splácení dluhu je vhodný například pro lidi, kteří do budoucna čeká vyšší příjem.

Degresivní měsíční splátka

Výše měsíční splátky se v průběhu doby splácení snižuje o pevný koeficient růstu reflektující situaci v bance i na finančním trhu. Tento typ splácení půjčky je vhodný pro klienty, kteří mohou soustředit větší finanční zatížení na začátek doby splácení a naopak ke konci úvěrového vztahu chtějí dluhové zatížení maximálně snížit.