Oddlužení

V platební neschopnosti uvízli lidé, kteří mají několik věřitelů, ale dlouhodobě nedokážou vyrovnávat svoje závazky. Z dluhové pasti mohou legálně uniknout, musejí však splnit zákonné podmínky pro oddlužení. Formality začínají krajským soudem a úspěšně končí po několika letech, kdy bývají nedoplatky prominuty.

Půjčky jsou běžným způsobem, jak financujeme nové byty nebo automobily. Někteří dlužníci však postupně zjišťují, že nedokážou splácet svoje závazky. Mezitím naskakují úroky, věřitelům pomalu dochází trpělivost a nakonec přivolávají exekutora, aby hříšníkovi zablokoval bankovní účet a zabavil majetek. Situace vypadá bezvýchodně, dlužník však podle aktualizovaného insolvenčního zákona (č.182/2006 Sb.) může dostat novou šanci.

porovnání půjček

Kdo je v platební neschopnosti

Pokud máte jediného věřitele, kterému jste včera poprvé zapomněli poslat splátku, oficiálně jste stále ještě solventní. Takzvaný úpadek, jinými slovy platební neschopnost, neboli insolvence nastává, teprve když máte:

 • minimálně 2 věřitele,

 • platební prodlení delší než 30 dnů a

 • svoje závazky nejste schopni plnit.

Podnikatelé, kteří mají několik věřitelů a dluhy větší než majetek, jsou podle zákona předlužení.

Jak můžete řešit svoji insolvenci

Na trhu pravděpodobně najdete věřitele, který vám půjčí peníze, abyste umořili svoje staré dluhy. Nyní však nemysleme pouze na nejbližší splátku, potřebujeme přece dlouhodobý udržitelný plán. Podle zákona máte několik možností, jak čelit insolvenci: 

 1. Konkurs znamená, že necháte rozprodat svůj majetek. Přesto vám však mohou zůstat nějaké vymahatelné dluhy.

 2. Reorganizace pomůže firmě, která má čistý roční obrat minimálně 50 milionů Kč nebo 50 zaměstnanců, aby prosperovala. Její majitel díky tomu může splácet dluhy.

 3. Oddlužení trvá standardně 3 či 5 let. Případné zbylé dluhy jsou poté prominuty. 

Směřujeme ke krajskému soudu

Třetí cestou mohou jít nepodnikající zaměstnanci a důchodci, ale také někteří podnikatelé: Například osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), pokud mají pouze spotřebitelské dluhy (za rodinné bydlení apod.), nebo pokud souhlasí věřitelé. Primárními formalitami jsou dva dokumenty:

 1. Insolvenční návrh – může být sepsán a podán dlužníkem nebo věřitelem.

 2. Návrh na povolení oddlužení – může být sepsán a podán pouze specialistou (právníkem nebo ekonomem, jenž disponuje titulem Mgr., dále soudním exekutorem, insolvenčním správcem a bezplatně takzvanou akreditovanou osobou).

Zvažte, jestli vybraného specialistu nepožádáte, aby vám rovnou zařídil oba dokumenty. Jejich adresátem potom bude dlužníkův krajský soud.

Kolik stojí úspěšné oddlužení

Předpokládejme, že soud vašim návrhům vyhoví. Následně přijdete o zbytný majetek, aby byli uspokojeni primárně „zajištění věřitelé”, kterým jste ručili například svým automobilem. Ztratíte postradatelné cennosti, ale zůstanou vám nutné věci jako obyčejná lednička a pračka.

Na eventuální další dluhy dostanete splátkový kalendář. Vaše příjmy budou kráceny, aby byli vyplaceni nezajištění (ostatní) věřitelé. Něco stojí také insolvenční správce. Například osamělý zaměstnanec, který měsíčně vydělá 20 000 Kč čistého, zaplatí za oddlužení 8 084 Kč/měsíc (zbude 11 916 Kč/měsíc). Kdyby měl manželku a živil dvě děti, srážka klesne na 2 836 Kč/měsíc (zůstane 17 164 Kč/měsíc). Oddlužení zdárně proběhne, pokud dlužník:

 1. splatí všechny pohledávky, nebo

 2. do 3 let splatí nezajištěným věřitelům aspoň 60 % pohledávek, nebo

 3. do 5 let splatí nezajištěným věřitelům aspoň 30 % pohledávek, respektive po celou dobu se maximálně snaží, aby dluhy vyrovnal.