Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Dluh

Co je dluh

Jako dluh je všeobecně označována povinnost splnit závazek, který byl uzavřen mezi  věritelem  dlužníkem. Závazek přitom může mít různou podobu.

Co je dluh

Dluh je povinnost dlužníka uhradit dluh (závazek) vůči věřiteli. Podoba dluhu může být různá, zpravidla se ale jedná o peníze. Může však jít také o nějakou zapůjčenou věc, zakoupené avšak neuhrazené zboží nebo službu apod. Z pohledu věřitele je přitom dluh označován jako pohledávka a vyrovnání dluhu jako plnění.

Jak vzniká dluh

Dluh vzniká na základě sjednané dohody mezi věřitelem a dlužníkem o uzavření dluhů, kdy věřitel za předem dohodnutých podmínek dlužníkovi poskytne finanční prostředky. Dohoda může mít ústní i písemnou podobu (např. směnka, dluhopis, smlouva o půjčce). Součástí písemné dohody bývají smluvní podmínky, podmínky splácení a splátkový kalendář.

Dobrý versus špatný dluh

"Život na dluh" je brán jako normální věc a lidé jsou zvyklí brát si půjčky téměř na cokoliv od drobné elektroniky až po rodinný dům. Při půjčování se zdůrazňují zásady bezpečného půjčování, které lidem radí zadlužovat se rozumně a brát si půjčky pouze na podstatné věci s dlouhou trvanlivostí.

Za dobré půjčky je považováno například investování do vlastní bydlení, rodinný automobil, finance použité na studia či pracovní potřeby (notebook či jiné nezbytné vybavení zařízení). Jako špatné jsou naopak hodnoceny půjčky na nepotřebné a zbytečné věci, jako je nejnovější, ale drahá elektronika, vánoční a jiné dárky a luxusní dovolené.