Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmů

Zpět na všechny pojmy

Dlužník

Kdo je dlužník

Dlužník je subjekt, který se zavázal vůči jinému subjektu (věřiteli) splatit poskytnutou půjčku a to včetně domluvené odměny. Dlužník nutně neznamená negativní označení, pokud své dluhy platí řádně a včas.

Dlužník může být fyzická i právnická osoba. Dlužníkem se subjekt stává tehdy, kdy získá půjčku a vzniká tak závazkový právní vztah. Na jedné straně takového vztahu stojí věřitel, který půjčku poskytl a u dlužníka mu tak vznikal pohledávka. Druhou stranu představuje dlužník, který je povinen vzniklý dluh splatit dle domluvených podmínek.

Chci si půjčit

Směnečný dlužník

Směnečným dlužníkem se stává ten, kdo závazek uzavře prostřednictvím směnky, na níž je uvedena výše částky a do kdy ji musí dlužník uhradit. Směnku lze prodat. V takovém případě dochází ke změně směnečného dlužníka.

Dlužník - neplatič

Dlužníkem v negativním slova smyslu se stává ten, kdo dluhy splácí pozdě nebo je dokonce neplatí vůbec. Takový dlužník bývá označován jako neplatič. Věřitel má právo svou pohledávku vymáhat a to i soudní cestou. Pokud dlužník dluhy neuhradí na základě upomínek, ani soudního rozhodnutí, může na něj být uvalena exekuce neboli zabavení majetku.

© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.