Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Dlužník

Kdo je dlužník

Dlužník je subjekt, který se zavázal vůči jinému subjektu (věřiteli) splatit poskytnutou půjčku a to včetně domluvené odměny. Dlužník nutně neznamená negativní označení, pokud své dluhy platí řádně a včas.

Dlužník může být fyzická i právnická osoba. Dlužníkem se subjekt stává tehdy, kdy získá půjčku a vzniká tak závazkový právní vztah. Na jedné straně takového vztahu stojí věřitel, který půjčku poskytl a u dlužníka mu tak vznikla pohledávka. Druhou stranu představuje dlužník, který je povinen vzniklý dluh splatit dle domluvených podmínek.

Směnečný dlužník

Směnečným dlužníkem se stává ten, kdo závazek uzavře prostřednictvím směnky, na níž je uvedena výše částky a do kdy ji musí dlužník uhradit. Směnku lze prodat. V takovém případě dochází ke změně směnečného dlužníka.

Dlužník - neplatič

Dlužníkem v negativním slova smyslu se stává ten, kdo dluhy splácí pozdě nebo je dokonce neplatí vůbec. Takový dlužník bývá označován jako neplatič. Věřitel má právo svou pohledávku vymáhat a to i soudní cestou. Pokud dlužník dluhy neuhradí na základě upomínek, ani soudního rozhodnutí, může na něj být uvalena exekuce neboli zabavení majetku.

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová