Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmů

Zpět na všechny pojmy

Věřitel

Kdo je věřitel

Věřitel je osoba, vůči které má dlužník vedenou pohledávku, kterou se zavázal uhradit dle předem domluvených podmínek v písemné smlouvě.

Kdo může být věřitelem

Věřitelem může být fyzická nebo právnická osoba, která má nárok na základě závazkového právního vztahu požadovat plnění po dlužníkovi, jenž má vůči věřiteli sjednanou pohledávku.

Věřitel je tedy osoba, která jiné osobě (dlužníkovi) poskytla půjčku a uzavřela s ní v ideálním případě smlouvu o půjčce. Dlužník je povinen dluh uhradit. Pokud se tak nestane, věřitel má právo svou pohledávku vymáhat soudně.

Co je zajištěný věřitel

Zajištěný věřitel je věřitel, který má svou pohledávku zajištěnou vybranou věcí či právem z dlužníkova majetku v hodnotě půjčky prostřednictvím zajišťovacího práva.

Existuje pět způsobu zajištění:

  • Zástavní právo smluvní - nejčastěji se používá k zajištění prostřednictvím nemovitosti (hypotéky)

  • Zadržovací právo

  • Omezení vlastnického práva k nemovitosti - lze pouze u nemovitostí

  • Zajišťovací převod práva - používá se k zajištění závazků

  • Postoupení pohledávky (cese) - postoupení pohledávky za účelem zajištění pohledávky dlužníka

© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.