V této věci bychom Vás rádi informovali, že ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá a při jejich zpracování se vždy řídíme právními předpisy České republiky. Správcem osobních údajů, které poskytujete, je Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ: 150 57, IČO 00001350, a zpracovatelem je Elephant Orchestra, s.r.o., se sídlem: Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 03272974. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou předávány za účelem prescoringu, který je součástí jednání o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru. Tyto údaje budou dále zpracovány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na www.csob.cz/osobni-udaje nebo v kterékoliv pobočce Správce.

© 2023 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.