Cestovní pojištění – srovnání cen

Bonita je výraz používaný pro objektivní hodnocení platební schopnosti (také úvěruschopnosti) klienta konkrétně toho, jak je schopen splácet své závazky (dluhy). Dostatečně dobrá bonita patří k základním podmínkám pro poskytnutí půjčky.

K čemu slouží bonita

Bonita je velmi důležitý parametr při poskytování půjček fyzickým osobám. Poskytovatelé půjček jsou ze zákona povinni prověřovat každého žadatele a nesmí poskytnout půjčku nikomu, kdo ji evidentně nebude schopen splácet. To znamená, že jeho bonita je příliš nízká. Pozor, důvodem nedostatečné bonity nemusí být vždy nízké příjmy, ale třeba vysoké pravidelné výdaje.

Jak se posuzuje bonita FO

Mylně bývá bonita spojována pouze s příjmy. Ve skutečnosti bonitu ovlivňuje celá řada kritérií jako:

  • věk - vyšší věk bonitu snižuje
  • pohlaví - ženy jsou při splácení půjček důslednější
  • vzdělání - vyšší vzdělání bonitu zvyšuje
  • povolání - lépe hodnoceni jsou lékaři, právníci apod.
  • rodinný stav a počet dětí - více dětí bonitu snižuje
  • výše všech příjmů - čím vyšší, tím lepší
  • pravidelné výdaje - nájem, hypotéka, leasing a další úvěry, výživné na děti apod.

Lepší bonita znamená lepší úvěrové podmínky

Bonita přitom neovlivňuje pouze to, zda žadatel půjčku dostane, ale i to za jakých podmínek (výše půjčky, úroková sazba, jiné bonusy). S lepší bonitou má žadatele šanci získat výrazně lepší podmínky, což se týká zejména výše půjčky a výše úrokové sazby. Naopak žadatelé s horší bonitou musí počítat s vyšší úrokovou sazbou a nižší půjčkou. Tímto způsobem poskytovatele regulují míru rizika nesplácení půjčky.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2