Cestovní pojištění – srovnání cen

Povinné ručení v zahraničí

Když se pohybujete autem v rámci České republiky, musíte mít sjednané povinné ručení, jinak se vystavujete pokutě. Co si ale máte sjednat, když jedete s tímtéž vozem do zahraničí? Někde si nemusíte sjednávat nic, platí vám tam povinné ručení, které jste uzavřeli v České republice. Záleží ale, u které pojišťovny jste pojištěni. Pravidla totiž nejsou jednotná a může se stát i to, že vám povinné ručení platí jen na části území nějakého státu.

Co když jezdíte bez povinného ručení?

Povinnost sjednat si k motorovému vozidlu povinné ručení vám ukládá zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škody způsobené motorovým vozidlem. Pokud vyjedete do provozu bez povinného ručení, čekají vás nepříjemnosti. Řidičský průkaz vám sice neseberou, ale dostanete pokutu až 40 000 Kč.

Další pokutu pak můžete dostat za to, že policistovi na vyžádání nepředložíte zelenou kartu. Za to vám může udělit pokutu od 1500 Kč do 3000 Kč.

Případnou zaviněnou nehodu pak budete muset zaplatit z vlastní kapsy. Zákon sice stanoví, že po vás Česká kancelář pojistitelů může vymáhat maximálně 300 000 Kč, aby náhrada škody neměla na váš život zničující sociální důsledky, ale i tak rozhodně nejde o nic příjemného.Co když ale jedete do zahraničí? Jak je to s povinným ručením?

Spočítat ceny

Co je to zelená karta

Zelená karta představuje něco jako doklad o tom, že máte platné a zaplacené povinné ručení na území České republiky. 

Na zelené kartě je vyznačen samotný název karty, dále pak kdo povolil vydání zelené karty, do kdy vám toto sjednané pojištění platí, pro jaký vůz je platné, tedy je uvedena registrační značka a VIN kód vozidla, o jaký druh a značku vozidla se jedná a obsahuje i další náležitosti. Například kód země, pojišťovny a číslo pojistné smlouvy, vaše jméno a adresu, kontakt na asistenční službu, informace o tom, kdo vám doklad vydal a podpis zástupce dané pojišťovny. A samozřejmě vyznačení území, na kterých vám tato karta platí, viz níže.

Tuto kartu s sebou musíte mít pokaždé, když řídíte vůz, ke kterému se vztahuje. Jinak vám při běžné silniční kontrole může Policie ČR dát pokutu. 

Platnost nejen po ČR

Tato zelená karta má platnost nejen v České republice, ale i v zahraničí. Neznamená to ale, že byste s autem mohli jet kamkoli po světě a všude vám povinné ručení platilo. I když má zelená karta mezinárodní platnost, nemá celosvětovou platnost. Země, na jejichž území zelená karta platí, jsou na ní přímo vyznačené. Na kartě jsou uvedeny rozeznávací značky států, jež jsou členy Rady kanceláří. Pokud není daná značka přeškrtnuta, povinné ručení v této zemi platí. Pokud přeškrtnuta je, pak vám tam pojištění neplatí.

Kde mi platí zelená karta?

Jak jsme uvedli, státy, na jejichž území je zelená karta platná, jsou na této kartě vždy uvedeny. Platí, že podle zákona o pojištění odpovědnosti za škody způsobené motorovým vozidlem musí být povinné ručení uzavřeno tak, aby vám vždy platilo na území členských států Evropského hospodářského prostoru. 

Mezi státy Evropského hospodářského prostoru patří: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a pro účely zelenokaretního systému i Švýcarsko.
A ministerstvo financí pak svým vydaným seznamem rozšířilo počet států, kde zelená karta platí, o tyto:

Státy ze seznamu Ministerstva financí: Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bývalá svazová republika Makedonie, Černá Hora, Monako, San Marino, Srbská republika, Turecko, Ukrajina a Vatikán.

V těchto státech vám tedy zelená karta platí vždy, ať si povinné ručení sjednáte u jakékoli pojišťovny. 

V Kromě toho ale Česká kancelář pojistitelů uzavřela s některými dalšími státy tzv. dohodu k Interním pravidlům. To znamená, že se každá pojišťovna může rozhodnout, jestli její povinné ručení k vašemu vozu bude na území těchto států platit.

Státy zahrnuté v dohodě k Interním pravidlům: Ázerbajdžán, Bělorusko, Írán, Moldavsko, Maroko, Rusko a Tunisko.

Jestli jsou tyto státy v povinném ručení zahrnuty či nikoli, poznáte jednoduše. Přeškrtnuté políčko znamená, že tam pojištění neplatí. V následujícím článku si přiblížíme i situace, kdy vám zelená karta sice v nějakém státě platí, ale ne na celém území.

porovnání povinného ručení

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 3