Zdražení povinného ručení 2022 - Kalkulačka, model auta, mince a smlouvy o pojistce

Zdražení povinného ručení a havarijního pojištění v roce 2024

I v letošním roce se provoz vozidla nejspíš prodraží. Připlatíme si nejen za pojištění, ale i autoservisní práce a součástky. Nicméně inflace konečně klesá, a tak by nárůst cenové hladiny neměl být tak výrazný – u povinného ručení a havarijního pojištění experti očekávají nárůst v jednotkách procent. Jak se s případným zvyšováním pojistného poprat?

Vývoj cen povinného ručení

Cena povinného ručení v posledních letech roste. Průměrná cena povinného ručení se mezi lety 2015 a 2023 zvýšila o 870 Kč. Řidiči za pojistné v loňském roce průměrně zaplatili 3 950 Kč. Aktuální data z roku 2024 přitom ukazují další navýšení cen – průměrné pojistné v současnosti činí 4 202 Kč. Údaje byly vypočítané na základě smluv sjednaných přes náš srovnávací portál.

graf: vývoj cen povinného ručení u osobních vozidel mezi lety 2015 - 2023

Trend potvrzuje i bližší pohled na rok 2023. Průměrná cena povinného ručení totiž vzrostla ve všech kvartálech. Zatímco v prvním kvartálu loňského roku řidiči platili v průměru 3 768 Kč, v posledním čtvrtletí si připlatili o téměř 400 Kč. Pro srovnání – mezi druhým a čtvrtým kvartálem roku 2022 průměrná cena povinného ručení naopak mírně klesala (zhruba o 80 Kč).

graf: vývoj cen povinného ručení u osobních vozidel v roce 2023

Povinné ručení u oktávky? Více než 7 tisíc Kč

Další důkaz zdražování poskytuje Broker Consulting POVIndex, který zaznamenává ceny povinného ručení u vozu Škoda Octavia (1,6 TDI, 85 kW). Průměrná cena povinného ručení u nejčastěji zastoupené modelové značky vozidel v ČR činila na konci loňského roku 7 137 Kč. Cena však stále nedosahuje maximálních hodnot z roku 2019.

graf: jak se vyvíjela průměrná cena povinného ručeníZdroj: Broker Consulting POVIndex

K významnému nárůstu cen došlo v samotném závěru roku 2023. Ještě v září byla průměrná cena povinného ručení o více než 300 Kč nižší. Tento trend potvrzuje hlavní analytik společnosti Broker Consulting Martin Novák.

„V posledním měsíci loňského roku jsme mohli sledovat růst indexu. Konkrétně mluvíme o meziměsíčním navýšení průměrné ceny povinného ručení o 114 korun, což odpovídá nárůstu 1,62 procenta.“

Martin NovákBroker Consulting

Cena povinného ručení 2024 – Škoda Octavia

První dva měsíce roku 2024 přinesly mírný pokles cen. Hodnota Broker Consulting POVIndexu se však stále držela přes 7 000 Kč. Dlouhodobý pokles cen analytici neočekávají, pravděpodobný je podle nich spíše meziroční nárůst v řádu jednotek procent. Přispět by k němu měl i nový zákon o povinném ručení, který zvyšuje minimální limity pojistného plnění z 35 na 50 milionů Kč.

Proč povinné ručení zdražuje?

Ceny povinného ručení tlačí nahoru především vysoká škodní inflace, tedy zvyšování nákladů spojených s opravou nebo znovupořízením vozidla. Jde hlavně o vyšší cenu práce a náhradních dílů v autoservisech. K dalším důvodům zdražování patří postupná modernizace vozového parku, se kterou se pojí vyšší technologická a finanční náročnost prováděných oprav.

„Na škodní inflaci měla samozřejmě významný vliv také velmi vysoká inflace v celé ekonomice, obtížná dostupnost náhradních dílů, delší čekací lhůty a s tím spojené vyšší náklady na půjčení náhradního vozidla,“

Petr Jedličkapojistný matematik České kanceláře pojistitelů (ČKP)

Škodní inflace vede k vyššímu plnění na straně pojišťoven. Ty na tento stav pochopitelně musí reagovat zdražením, zvýšením spoluúčasti, případně úpravou rozsahu pojištění. Podle zatím nekompletních údajů měly pojišťovny v roce 2023 vyplatit plnění v hodnotě 16,7 mld. Kč. V roce 2022 bylo celkové plnění o 1,8 mld. Kč nižší. Oproti poslednímu předcovidovému roku 2019 činí nárůst dokonce 2,2 mld Kč.

Výrazný meziroční růst o 11,9 % je v případě povinného ručení evidovaný u škod na majetku. „Jedná se o další eskalaci ve srovnání se stejným období roku 2022, kde se jednalo o 11% inflační nárůst. Předcházející škodní inflace u majetkových škod se pohybovala na úrovni 8 % a v předchozích letech dokonce „pouze“ kolem 6 %,“ doplňuje Jedlička z ČKP.

Víte že?

Ušetřete na autopojištění až 50 %

Naši zákazníci s námi průměrně ušetří 2 350 Kč za povinné ručení. Buďte mezi nimi i vy.

Povinné ručení: Zdražení nesouvisí jen se škodami na majetku

Do zdražení povinného ručení se promítají nejen náklady na materiální škody, ale také odškodnění zdravotní újmy. Inflace totiž tlačí na růst mezd, což se promítá do odškodnění ztráty na výdělku, nákladů na péči v rámci asistencí v domácnosti i celkových nákladů na zdravotní péči. Růst zdravotních škod dlouhodobě ovlivňuje nový občanský zákoník, který přinesl pravidelnou valorizaci částek za odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění.

Jak na povinném ručení ušetřit?

Nejlevnější povinné ručení není automaticky nejlepší. Při výběru vhodného produktu se vyplatí sledovat nejen cenu, ale zejména rozsah pojistné ochrany, asistenční služby, jednotlivá rizika, ale i výluky, na základě kterých mohou jednotlivé pojišťovny pojistné plnění krátit nebo ho dokonce úplně odmítnout.

Mezi nejčastější výluky z povinného ručení patří škody způsobené úmyslně, ty, které způsobil řidič pod vlivem nebo bez řidičského oprávnění, či škody vzniklé při manipulaci s nákladem stojícího vozidla. Pojišťovací experti zároveň doporučují sjednat alespoň limit 70/70 milionů Kč. Tedy 70 milionů na majetkové škody a stejnou částku pro újmy na zdraví.

Pokud chcete ušetřit na povinném ručení, přečtěte si následující článek s konkrétními tipy.

Pro lepší orientaci v jednotlivých nabídkách tuzemských pojišťoven je dobré mezi sebou produkty vzájemně porovnat pomocí online kalkulačky. Výsledná cena povinného ručení závisí na řadě faktorů. Mnohé z nich v praxi neovlivníte – například bydliště, věk řidiče nebo technické parametry vozidla. Naopak ve svých rukách máte frekvenci placení či případné bonusy za bezeškodní jízdu.

Nechce se vám platit drahé autopojištění?

Dejte stop neustálému zdražování. Pomůžeme vám se změnou pojišťovny i se sjednáním lepší nabídky. Vše jednoduše z pohodlí domova.

Zdražuje i havarijní pojištění

Dražší náhradní díly, energie, materiál i lidská práce zvýšily nejen cenu povinného ručení, ale také havarijního pojištění. Jeho průměrná cena se v roce 2023 pohybovala okolo 9 500 Kč ročně. Tlak na cenu havarijního pojištění vyvíjí také extrémní hodnota ojetých vozů – zůstatková cena vozu setrvává vysoká, a tím pádem havarijní pojištění nezlevňuje ani v průběhu let. Průměrná cena havarijního pojištění je nejvyšší pro řidiče, kteří nemají vyježděné žádné bonusy a věkem spadají do rizikové skupiny (do 30 nebo nad 60 let).

Havarijní pojištění může pokrýt rizika spojená s:

 • havárií,

 • přírodními živly,

 • vandalismem,

 • odcizením,

 • střetem se zvěří.

Střety se zvěří jsou stále častější

Právě střet se zvěří se na dopravních nehodách podílí čím dál častěji. Srážka se zvířetem stojí zhruba za každou desátou dopravní nehodou v ČR. Na dálnicích činí podíl těchto nehod dokonce 13,8 %. Vyplývá to z analýzy Portálu nehod, která se zaměřuje na dopravní nehody v ČR od roku 2010 do poloviny roku 2023.

„Nejrizikovější jsou na českých silnicích právě podzimní měsíce (září–listopad) a jarní (duben–červen), což souvisí s rozmnožovacím cyklem spárkaté zvěře a její zvýšenou aktivitou. Na podzim kulminují nehody se zvěří v listopadu, kdy se na počtu všech nehod podílí 12,3 %, na jaře pak v květnu, kde mají 13,2% podíl. Celoročně dominuje nehodám vysoká, na podzim se ovšem významně zvyšuje riziko, že se potkáte s divokým prasetem.“

Jan ChalasPortál nehod

Nejvyšší podíl nehod způsobených střety se zvěří na dálnicích vykazuje Zlínský kraj, následovaný Libereckým a Moravskoslezským krajem. „Zlínský kraj sice patří dlouhodobě na špičku úspěšnějších, bezpečnějších krajů České republiky, co se týče statistiky celkové nehodovosti, nicméně velký podíl nehod zde není zaviněných řidiči – často jde právě o střety se zvěří, 19,4% podíl na celkovém počtu nehod v tomto kraji. V případě dálnic je to pak více než třetina nehod,“ doplňuje Chalas.

Střet se zvěří nebývá součástí základních balíčků havarijního pojištění, proto je potřeba si k němu sjednat připojištění zvlášť. Orientační cena na trhu se pohybuje od 500 do 2 000 Kč za rok. Vždy samozřejmě záleží na pojistných limitech, které jsou u základních pojistek zhruba 100 000 Kč, což může být vzhledem k vysokým cenám oprav nedostatečné.

Připojištění střetu se zvěří by měli mít sjednané zejména motoristé, kteří se často pohybují po lesních nebo polních cestách, kde je riziko sražení zvířete zvýšené.

Získejte nejlevnější havarijní pojištění

Víte, kdo nabízí nejlevnější havarijní pojištění? Vyplňte údaje do naší kalkulačky a my vám poradíme s výběrem i sjednáním té nejvýhodnější nabídky na trhu.

Pozor na staré limity a výluky

Mnozí klienti pojišťoven ve snaze ušetřit neaktualizují stávající smlouvy a nechávají si v nich staré limity. V případě dopravní nehody pak dostanou v poměru k současným cenám jen zlomek náhrady. Proto je důležité smlouvy jednou ročně aktualizovat.

Limitem pojistného plnění je v tomto případě pojistná částka, která by měla odrážet současnou hodnotu pojišťovaného vozidla. Pozornost věnujte i výlukám, na základě kterých mohou pojišťovny pojistné plnění krátit nebo ho odmítnout.

Mezi nejčastější výluky u havarijního pojištění patří:

 1. Úmysl a trestná činnost

 2. Řízení vozu bez řidičského oprávnění nebo pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek

 3. Mimořádné události (např. válka, nepokoje, teroristický útok, stávka, jaderný útok apod.)

 4. Závady na vozidle (vozidlo je technicky nezpůsobilé k jízdě)

 5. Neoprávněné využití vozidla (užití vozidla k jinému účelu, než ke kterému je určeno)

Náš tip

Ušetřete na havarijním pojištění

Cenu havarijního pojištění ovlivňuje spousta faktorů, některé z nich ale můžete ovlivnit, a snížit si tak výslednou cenu. Přečtěte si článek se všemi možnými tipy a vychytávkami, jak ušetřit.

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • Muž pije pivo při řízení auta
  15. dubna 2024|Petr Pohůdka
  Bodový systém a pokuty 2024

  Od ledna roku 2024 platí v České republice nový bodový systém. Pro řidiče by měl být přehlednější. Vážné přestupky jsou postihovány přísněji, u banálních provinění se tresty naopak zmírnily. Jaké jsou hlavní změny a kde najdete bodový stav řidiče?

 • Koupě ojetého auta
  08. dubna 2024|Petr Pohůdka
  Jak dovézt auto z Německa: Vše, co potřebujete vědět

  Německý trh s ojetinami je v mnoha ohledech lákavější než ten český. Za západními hranicemi se dají pořídit modely, které v tuzemsku často chybí. Jak koupit auto v Německu a co je potřeba k přihlášení vozidla ze zahraničí? Připravili jsme pro vás průvodce nákupem auta v Německu.

 • servis a kontrola motorky
  31. března 2024|Jana Březinová
  Jak připravit motorku před sezónou?

  Většina motorkářů svůj stroj ukládá k zimnímu spánku. Dlouhé stání mu ale neprospívá, proto k přípravě motorky na sezónu přistupujte svědomitě. Snížíte tím riziko poruch i nehod.

 • Žena telefonuje kvůli prasklému čelnímu sklu
  30. března 2024|Jana Březinová
  Jak řešit prasklé čelní sklo

  Jeden odražený kamínek dokáže napáchat škodu za desítky tisíc. Není divu, že připojištění skel patří k nejoblíbenějším doplňkovým pojištěním. Sjednává si ho každý čtvrtý řidič. Která pojišťovna vám nabídne nejvýhodnější podmínky a jak prasklé sklo řešit?

 • 24. března 2024|Jana Březinová
  Jak řešit nabourané auto na parkovišti

  Podle statistik pojišťoven se s odřeným autem na parkovišti setkalo 9 z 10 řidičů. Jak si s nehodou poradit, ať už jste ji zavinili vy, nebo jiný řidič? A co dělat, když viník od nehody ujede?

 • Předávání klíče k autu
  11. března 2024|Petr Pohůdka
  Kupní smlouva na auto a přepis vozu. Co všechno je potřeba?

  Budete kupovat vozidlo nebo se naopak snažíte prodat to své? V obou případech si dejte pozor na správné vypořádání dokumentů. Vždy byste měli uzavřít písemnou kupní smlouvu a včas vůz přepsat na nového majitele, jinak hrozí dokonce pokuty.

 • Řada motoristů se mylně domnívá, že sjednáním povinného ručení auta a havarijního pojištění je jejich vozidlo plně chráněno. Často je pro ně proto nepříjemným překvapením, když pojišťovna odmítne vzniklou škodu uhradit, případně pojistné plnění krátí. Nejedná se přitom o mimořádné případy, ale takové, které mohou potkat téměř každého. Kdy vám pojišťovna odmítne peníze vyplatit, případně vyplatí méně, než jste čekali? Tady je pět situací.
  10. března 2024|Jana Březinová
  5 situací, kdy pojišťovna nezaplatí, ani když je auto pojištěné

  Myslíte si, že je vaše auto po sjednání povinného ručení a havarijního pojištění plně chráněno? Ve většině případů ano. Mohou ale vzniknout situace, kdy pojišťovna pojistné plnění krátí, nebo dokonce odmítne vzniklou škodu uhradit. Problém je jízda na sjetých pneumatikách, neohlášení nehody policii nebo zbytkový alkohol. O jaké další situace se jedná?

 • Automechanik upevňuje rámeček pod SPZ
  27. února 2024|Jana Březinová
  Vše o SPZ: K čemu slouží, jak řešit její ztrátu a vybrat si ji na přání?

  Když SPZ ztratíte a vyjedete bez ní, hrozí vám zákaz řízení až na 1,5 roku. Připravit vás o ni ale může i policie, když zjistí, že dlužíte za pokuty. Od roku 2016 si můžete navrhnout SPZ na přání. Nesmí obsahovat vulgarity a zaplatíte za ni 10 000 Kč. Co dalšího jste o SPZ (ne)věděli?

 • žena telefonuje po nehodě u auta ve sněhu
  13. února 2024|Jana Březinová
  Nehody v zimě: Jak jim předcházet a jak si auto správně pojistit

  V posledních letech bývají zimy mírnější, přesto každoročně na namrzlých silnicích zemře kolem 20 osob a asi 1000 se zraní. Řidiči nejsou zvyklí jezdit v zimních podmínkách, a tak je náledí a sníh na vozovce často zaskočí. Na co si dát na silnicích pozor, jaká zimní výbava vám nesmí chybět a jak si auto na zimu správně pojistit?