Počátky Slavia pojišťovny jsou velice těsně spjaty s počátky pojišťovnictví v Čechách. Slavia pojišťovna navazuje na úspěšnou tradici jedné z nejstarších a nejvýznamnějších finančních institucí - Vzájemné, kapitály a důchody pojišťující banky Slavie. Základy pojišťovny byly položeny již v roce 1868, za vlády Rakousko-Uherské monarchie. Vznik Slavie podporoval např. František Palacký a mezi původní zaměstnance dokonce patřil i spisovatel Jaroslav Hašek. K tomuto pomohl i symbolický název Slavia, zosobňující ideál slovanské vzájemnosti a pospolitosti.

Růst obchodů Slavie byl zvlášť intenzivní v období let 1924 – 1929, kdy se pojišťovna kapitálově podílela na celkem jedenácti pojišťovacích ústavech, z toho na osmi v Československu a na třech v cizině. Nejdůležitějším zakládacím aktem v zahraničí byla majetková účast Slavie na pojišťovně Lion v New Yorku, USA, v březnu 1928. Činnost Slavia pojišťovny byla ukončena znárodněním pojišťovnictví v roce 1945 a obnovena až v devadesátých letech, kdy vznikla i Slavia pojišťovna se sídlem v Praze. Jejím hlavním cílem bylo především opětovně navázat na úspěchy své předchůdkyně. Významným milníkem Slavie pojišťovny byl rok 2006, kdy novým vlastníkem se stala Capital Management Company, a.s., společnost s dlouholetým úspěšným fungováním na pojistném trhu v ČR.

Strategií nového vlastníka je pokračovat v pojišťování korporátní klientely a občanů a uvádění nových progresivních produktů na trh. V říjnu 2008 například Slavia pojišťovna vstoupila na trh s povinným ručením, kdy se jako první pojišťovna vůbec zaměřila na ukázněné řidiče, kterým tento produkt nabízí nejvýhodněji v celé zemi.Velký důraz je kladen na profesionální fungování a vztahy s makléřskými společnostmi, které zajistí zrychlení, zkvalitnění a rozšíření služeb všem klientům. Slavia pojišťovna je držitelem certifikátu ISO 9001:2009 v poskytování služeb v oblasti pojišťovnictví.

5P Slavia pojišťovny

  • Pojišťovna se silnou orientací na zákazníka

  • Pojišťovna s vysokou inovativností

  • Pojišťovna s dynamickým rozvojem

  • Pojišťovna s profesionály ve svém oboru

  • Pojišťovna s tradicí již od roku 1868