Cestovní pojištění – srovnání cen

Adresa
Pojišťovna VZP a.s.

Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

Infolinka

tel: 233 006 311
fax: 233 006 300
e-mail: info@pvzp.cz

 • Po – Čt: 9:00 – 17:00
 • Pá: 9:00 – 16:00
 • tel.: +420 233 006 311
 • fax: +420 233 006 300
 • e-mail: info@pvzp.cz

Infolinka Pojišťovny VZP, a.s., slouží k poskytování informací ohledně pojištění a dalších informací týkajících se pojišťovny. V případě nahlášení pojistné události kontaktujte asistenční službu AXA ASSISTANCE.


Vznik společnosti a zápis do obchodního rejstříku:
Zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne 16. ledna 2004 u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 9100


Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva.

PVZP

Pojišťovna VZP a.s.
vznikla jako dceřiná společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky dne 16.1.2004.


Vznik společnosti úzce souvisí s novelou zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, kde byla v § 3 odst. 2 zrušena možnost provozovat pojišťovací činnost jinými právnickými osobami dle zvláštního předpisu a omezila tento rozsah pouze na akciové společnosti nebo družstva. Tyto změny nabyly účinnosti dnem 1.1.2004.

Spočítat
povinné ručení

Předmět podnikání:

 • pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojišťovnictví“), a to v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví pod body 1, 2, 3, 8, 9, 13 písm. d), 16 písm. b), h) a j), 17 a 18
 • činnosti související s pojišťovací činností, a to:
  • zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností podle zákona o pojišťovnictví,
  • poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví,
  • šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví,
  • činnost vzdělávací v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb.
















Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 107