Pojišťovna VZP a.s.

 • Srovnání nabídek online

 • Rychlý výsledek do 2 minut

 • Zelenou kartu obdržíte na e-mail

 • Úspora až 50 %

povinné ručení
vzp logo

Pojišťovna VZP a.s.
vznikla jako dceřiná společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky dne 16.1.2004.

Vznik společnosti úzce souvisí s novelou zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, kde byla v § 3 odst. 2 zrušena možnost provozovat pojišťovací činnost jinými právnickými osobami dle zvláštního předpisu a omezila tento rozsah pouze na akciové společnosti nebo družstva. Tyto změny nabyly účinnosti dnem 1.1.2004.

Předmět podnikání:

 • pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojišťovnictví“), a to v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví pod body 1, 2, 3, 8, 9, 13 písm. d), 16 písm. b), h) a j), 17 a 18

 • činnosti související s pojišťovací činností, a to:

  • zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností podle zákona o pojišťovnictví,

  • poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví,

  • šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví,

  • činnost vzdělávací v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb.Potřebujete poradit?


Využijte naše bezplatné poradenství. Naši specialisté jsou vám k dispozici.