Lidé v produktivním věku, kterým plyne pravidelný příjem ze zaměstnání či podnikání, nemívají problém získat půjčku téměř na cokoliv. Vedle nich však existují skupiny lidí, považovaných za více rizikové. Ti to se získáním, byť i malé půjčky, mívají často velmi těžké. Typickým příkladem jsou senioři, pro které jsou určeny nebankovní půjčky pro důchodce.

Co je půjčka pro důchodce

Půjčky pro důchodce nabízí výhradně nebankovní poskytovatelé půjček, kteří se zaměřují i na rizikovější skupiny zájemců, mezi které vedle seniorů patří ženy na mateřské dovolené, ženy samoživitelky, začínající a drobní podnikatelé či pracující studenti. Všichni tito lidé jsou považováni za méně úvěruschopné a banky jim půjčí pouze tehdy, pokud jejich příjmy dosahují určité výše (např. samoživitelkám, které velice úspěšně podnikají již několik let).

Díky nabídce nebankovních společností tak mají šanci na půjčku i lidé starší 60 let bez trvalého zaměstnání a tedy i příjmů, jejichž jediný příjem představuje státní důchod činící často pár tisíc korun. Důchodci si mohou vzít menší půjčku, která jim pomůže vylepšit životní standard, který u seniorů nebývá příliš vysoký.

Chci půjčku

Podmínky půjčky pro důchodce

Žádající senior o půjčku samozřejmě musí splňovat podmínky a požadavky kladené na něj jako na žadatele a musí být schopen získanou půjčku řádně a bez problému splatit. Mnozí důchodci si ke státnímu důchodu přivydělávají či podnikají. Vyšší celkový příjem jim umožňuje získat lepší půjčku.

Stejně jako ostatní žadatele si seniory nebankovní společnosti prověřují a k žádosti obvykle na místo potvrzení o příjmu požadují kopii výměru důchodu, který vystavuje Česká správa sociálního zařízení (ČSSZ), Ministerstvo vnitra společně s platným občanským průkazem. Výměr důchodu může nahradit oznámení o valorizaci důchodu nebo výplatní doklad od České pošty. Pokud má důchodce žádající o půjčku další příjem, k žádosti je doporučeno doložit potvrzení také o tomto příjmu.

Půjčky pro invalidní důchodce

Půjčky pro důchodce se týkají nejen starších osob pobírajících klasický starobní důchod, ale také lidí, i výrazně mladších, kteří žijí z invalidního důchodu. Samozřejmostí je doložení příslušného dokladu. Některé společnosti mívají stanovenou maximální věkovou hranici, která se hodně liší. Zájemce by se proto měl vždy informovat na všechny podmínky u vybrané půjčky.

Jak získat půjčku pro seniory

Hlavní výhodou nebankovních půjček pro seniory je dostupnost a rychlost sjednání půjčky bez náročné administrace, jako tomu bývá u běžných bankovních půjček. O půjčku lze nejen žádat online odkudkoliv, online probíhá také podpis smlouvy o půjčce i převod peněz na osobní bankovní účet. Při výběru nejlepší půjčky pro důchodce nezapomeňte využít online srovnání půjček.

Je to však na dohodě mezi klientem a poskytovatelem půjček. O půjčku bývá možné žádat také telefonicky. I mini půjček do 5 000 korun dokonce stačí krátká SMS zpráva. Podpis smlouvy může proběhnout online, ale také osobně prostřednictvím pověřeného obchodního zástupce. To platí i pro předání peněz. Někteří poskytovatelé stále umožňují předání půjčky v hotovosti přímo do rukou zájemce.

Rizika půjček pro seniory

Na trhu se bohužel objevují nevýhodné půjčky, které horší finanční situace důchodců zneužívají. Půjčky poskytují i nesolventním a již zadluženým seniorům, kteří nejsou schopni půjčku či půjčky dlouhodobě splácet a upadají do tzv. dluhového kolotoče (dluhová spirála). Mnozí důchodci si v takové situaci nedokáží adekvátně poradit a skončí v exekučním řízení, ve kterém přijdou o majetek včetně nemovitosti a to i kvůli nízkým půjčkám.

Pokud vás v pozdějším věku zajímá nebankovní půjčka pro důchodce, důkladně zvažte, na co si půjčku chcete brát, a zda jste schopni ji splácet. Vždy by mělo jít o podstatné věci,nikdy se lehkomyslně nezadlužujete kvůli nezodpovědným dětem či vnukům nebo vánočním dárkům a dovoleným.

Chci půjčku pro důchodce
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.