Pokud jste si před novelou zákona o spotřebitelském úvěru půjčovali u nepříliš solidních nebankovních společností nebo fyzických osob, mohli jste se setkat se specifickým druhem cenného papíru. Tím je směnka, v níž se její vystavitel (dlužník) písemně zavazuje, že jejímu majiteli (věřiteli) zaplatí uvedenou dlužnou částku. Jaké druhy směnek existují a co patří mezi jejich povinné náležitosti?

Jaké druhy směnek existují?

V zásadě rozlišujeme dva základní druhy směnek. Tím prvním je směnka vlastní (někdy jde o produkty označované jako půjčky na směnku z vlastních zdrojů), kterou se dlužník zavazuje, že on sám ve smluvený čas uhradí vypůjčenou částku, která je ve směnce dohodnutá. Dalším druhem je potom směnka cizí, v níž vystavitel směnky přikazuje třetí straně (např. bance), aby ve stanovený čas uhradila věřiteli dohodnutou sumu peněz. Specifickým druhem je i půjčka na směnku ihned, kdy na peníze nemusíte čekat a řešit zbytečnou byrokracii.

Chci půjčku

Platební vs. zajišťovací směnka

Směnky ale můžeme rozdělit také podle dalšího členění a to na ty platební, k jejichž proplacení má dojít ve chvíli, kdy dovrší splatnost směnky. Majitel směnky ji tak může snadno prodat a získat peněžní prostředky ještě před dobou její splatnosti. Existuje však také směnka zajišťovací, jejímž účelem je zajistit, aby došlo k uskutečnění jiného závazku. Jakmile k němu dojde, důvod proplatit směnku zanikne. S tímto typem směnky jste se mohli setkat při zajišťování úvěrů.

Co všechno musí směnka obsahovat?

Zákon předepisuje určité náležitosti, po jejichž splnění nabývá směnka platnosti. Mezi ty patří slovo „směnka“ uvedené v textu (nestačí ho uvést pouze v nadpisu), slib nebo příkaz uhradit smluvenou částku, která je rovněž na směnce uvedena, doba splatnosti, místo, kde má k proplacení směnky dojít, jméno osoby, které má být částka uhrazena, datum a místo vystavení směnky a vlastnoruční podpis osoby, která směnku vystavila. Zákon na druhou stranu neupravuje, jakou formou je směnka sepsána (například ručně nebo na počítači) ani to, na čem je sepsána (papír, pivní tácek apod.). Proto může být její sjednání za určitých předpokladů rizikové. Nabídka půjčky na směnku by proto vždy měla být ze strany žadatele (dlužníka) důkladně prověřená!

Chci online půjčku
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.