Půjčka na směnku

 • Od roku 2016 zakázána zákonem

 • Nabízí ji pouze nesolidní společnosti a lichváři

 • Poradíme, jak si půjčit bezpečně

Druhy půjček
Radíme

Půjčujte si zodpovědně

Než si půjčíte, vyzkoušejte naši kalkulačku a spočítejte si, kolik zvládnete splácet.

Co je směnka?

Směnka je specifický druh cenného papíru, který obsahuje bezpodmínečný platební slib. Dlužník se podpisem směnky zavazuje, že uhradí vypůjčenou částku. Případně přikazuje třetí straně, aby částku uhradila. Při podepsání směnky není potřeba uzavírat žádnou další smlouvu, směnka funguje jako dlužní úpis sama o sobě.Půjčky na směnku jsou zakázány od roku 2016

Viděli jste lákavou nabídku na půjčku na směnku? Ačkoliv ji některé nebankovní společnosti stále nabízí, není to legální. Zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. zakázal půjčky na směnku.

Zákon výslovně uvádí

Ke splacení nebo zajištění spotřebitelského úvěru nelze použít směnku nebo šek. Půjčky zajištěné směnkou totiž představují velmi vysoké riziko.

Zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb.


Jak je tedy možné, že některé společnosti stále nabízí půjčku na směnku? Velmi často se jedná o firmy nebo osoby pohybující se na hraně zákona. Nabízejí velmi nevýhodnou půjčku lidem v zoufalé finanční situaci – zadluženým osobám, lidem v exekuci, samoživitelům či seniorům. Využívají toho, že takoví lidé kvůli nízkým příjmům či dluhům nedosáhnou na běžnou půjčku, která vyžaduje potvrzení o příjmech.

Mějte na paměti, že odpovědnost za nezákonné použití směnky v rámci spotřebitelské půjčky nese věřitel i dlužník společně a bez rozdílu. Podepsáním směnky na zajištění půjčky sami sebe dostáváte za hranu zákona, a proto taky obtížně dosáhnete na pomoc, když se dostanete do problémů.


Rizika půjčky na směnku

Poskytovatelé půjček na směnku si často záměrně vybírají osoby, které budou mít problémy splácet. Ke směnce si navíc nechají podepsat i záruky nebo exekuční zápis. Místo pár procent úroků tak věřitel získá třeba celý váš dům. Jaká rizika hrozí při sjednání půjčky na směnku od lichváře?

Ručení vlastním majetkem

Většinou bude věřitel při podpisu směnky požadovat záruky – dům, auto, pozemek – přestože si chcete půjčit jen pár tisíc korun. To je zcela neadekvátní. Stačí, abyste se opozdili se splacením půjčky o jeden den a o svůj majetek přijdete.

Exekuční zápis

Podobným rizikům se vystavujete, pokud se směnkou podepíšete exekutorský zápis. Ten udává, že pokud nesplníte svůj závazek a nesplatíte půjčku, bude okamžitě nařízena a provedena exekuce.

Rozhodčí doložka

Velmi často si věřitel ke směnce nechá podepsat tzv. rozhodčí doložku. Díky ní bude o případném sporu rozhodovat nikoliv soud, ale rozhodce, kterého určí právě poskytovatel půjčky. Je tedy celkem jasné, jak to dopadne – spravedlnosti se nedovoláte.

Odkup směnky

Směnku může věřitel kdykoliv prodat, a tak od vás dluh bude rázem vymáhat někdo jiný. Možná se s vaším současným věřitelem dalo domluvit, byl ochotný počkat se splatností apod. Jakmile ale směnku dostane do rukou jiná osoba, nemůžete se na ústní dohody spoléhat. Bude po vás vymáhat, k čemu jste se zavázali svým podpisem.

Neuvedení splatnosti

Splatnost směnky je možné určit čtyřmi způsoby:

 • na viděnou – částku musíte zaplatit při předložení směnky,

 • na určitý čas po viděné – částku musíte zaplatit např. 7 dní po předložení směnky,

 • konkrétní den – např. 1. pondělí v srpnu 2023,

 • pevně stanovené datum – např. 4. března 2023.


Pokud není uveden žádný údaj o splatnosti, stává se směnka splatná na viděnou. To znamená, že za vámi věřitel může kdykoliv přijít, předložit směnku a vy jste povinni mu okamžitě uhradit dlužnou částku.

Bianko směnka

Jedná se o druh směnky, která záměrně postrádá některé údaje – většinou dlužnou částku. Pokud vám poskytovatel půjčky dá k podpisu bianko směnku, zavážete se k úhradě sumy, kterou předem ani neznáte, což s sebou nese extrémní riziko.

U podnikatelských úvěrů je bianko směnka legální a používá se jako záruka.Jaké existují druhy směnek

Rozlišujeme dva základní druhy směnek:

 • směnka vlastní – dlužník se zavazuje, že on sám ve smluvený čas uhradí vypůjčenou částku,

 • směnka cizí – vystavitel směnky přikazuje třetí straně (např. bance), aby ve stanovený čas uhradila věřiteli dohodnutou sumu peněz.


Směnky lze rozdělit také podle funkce na:

 • platební směnky – k jejich proplacení má dojít ve chvíli, kdy dovrší splatnosti, majitel může směnku prodat a získat peněžní prostředky ještě před dobou splatnosti,

 • zajišťovací směnky – jejich účelem je zajistit, aby došlo k uskutečnění jiného závazku. Jakmile k němu dojde, zanikne důvod k proplacení. Využívají se při zajišťování úvěrů, ale nikoliv spotřebitelských.Vzor směnky: Co všechno musí směnka obsahovat?

Zákon směnečný a šekový předepisuje náležitosti, po jejichž splnění nabývá směnka platnosti:

 • označení, že jde o směnku (přímo v textu listiny),

 • bezpodmínečný slib (vlastní směnka) zaplatit určitou peněžitou sumu, u cizí směnky se jedná o bezpodmínečný příkaz zaplatit a je nutné uvést jméno směnečníka, který má platit,

 • údaj splatnosti (pokud chybí, je splatná na viděnou),

 • místo, kde má být placeno (pokud chybí, jedná se bydliště výstavce/směnečníka),

 • jméno toho, komu má být placeno (dodatečně lze připsat na rub jinou osobu, a tak směnku převést),

 • datum a místo vystavení směnky,

 • podpis výstavce.


Zákon na druhou stranu neupravuje, jakou formou je směnka sepsána (například ručně nebo na počítači), ani to, na čem je sepsána (papír, pivní tácek apod.).

Pokud uvažujete o podpisu směnky se soukromou osobou, sice to neodporuje zákonu, ale na místě je velká opatrnost. I při půjčení peněz od rodiny či přátel zvažte, zda si raději nenechat sepsat smlouvu od právníka. Ta na rozdíl od směnky může nastavit pravidla pro pravidelné splátky nebo řešit situace, kdy se dostanete do potíží splácet.Soukromá půjčka na směnku ihned? Půjčte si raději bezpečně

Půjčka na směnku není dobrý nápad, ale jaké jiné možnosti existují? Mnohem bezpečnější je sjednání půjčky u banky nebo nebankovní společnosti s licencí ČNB. Tito poskytovatelé půjček musí dodržovat pravidla daná zákonem, a tak je dlužník lépe chráněn před nekalými praktikami. Srovnejte si půjčky od prověřených společností online.

Online srovnání

Srovnejte si aktuální nabídky na trhu

Ve srovnávači najdete pouze ověřené poskytovatele s licencí ČNB a jejich aktuální nabídku.