Blog
Osobní finance
Sedící muž a hromádky peněz

OSVČ a daňové přiznání za rok 2020. Jak můžete ušetřit na daních?

26. března 2021|Monika Šaríková|

Zvláště v dnešní koronakrizové době se hodí každá koruna. Zapátrejte v zásuvkách. Nekrčí se někde potvrzení o zaplacených úrocích či platbách na životní pojištění? Podívejte se, díky čemu můžete ušetřit na daních. Každá tisícikoruna daňového odpočtu vám výslednou daň sníží o 150 korun.

Březen je prvním jarním měsícem, pro živnostníky ale hlavně měsícem ve znamení daně z příjmu, respektive daňového přiznání. Vyplnit, podat a zaplatit. Neplaťte však víc, než je nutné. Základ daně z příjmu si můžete snížit o takzvané nezdanitelné části základu daně, tím pádem na daních zaplatíte méně.

Porovnat půjčky

Mezi nezdanitelné části základu daně patří:

  • Dary

  • Úroky

  • Příspěvky na penzijní připojištění

  • Příspěvky na soukromé životní pojištění

  • Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

(Pozn. redakce – O tyto položky, mimo jiné, si mohou daně ponížit i zaměstnanci. V takovém případě provádí roční zúčtování daně mzdová účetní zaměstnavatele. Nejrůznější potvrzení se zpravidla dodávají již do 15. února.)

Daňové odpočty snižují daňový základ, a tím i vypočtenou daň z příjmu. Každá tisícikoruna daňového odpočtu vám na daních v konečném důsledku uspoří 150 Kč (1 000 Kč x 15 %).

Pro uplatnění daňových odpočtů budete k daňovému přiznání dokládat různé dokumenty, respektive potvrzení. Třeba v případě snížení základu daně o úroky z hypotéky doložíte potvrzení stavební spořitelny nebo banky o výši zaplacených úroků, často i smlouvu o tomto úvěru a podobně.

Termín podání

Vláda prodloužila lhůtu pro daňová přiznání v souvislosti se situací týkající se pandemie. V papírové podobě jej můžete podat až do 3. května 2021, v elektronické verzi pak až do 1. června – letos můžete poprvé podávat prostřednictvím portálu mojedane.cz. Ovšem pozor! V případě, že podáte daňové přiznání a zaplatíte daň po prodloužených lhůtách, může vám finanční správa vypočítat pokutu už od 1. dubna, resp. 3. května (online podání).

Pokud využijete služeb daňového poradce, máte čas do 1. července.

Dary a dárcovství krve

Jako poplatník daně z příjmů fyzických osob si můžete v úhrnu odečíst od základu daně dary, pokud ve zdaňovacím období přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. Zatímco za rok 2019 jste si mohli prostřednictvím daru snížit základ daně maximálně o 15 %, letos 4. února začala platit novela zákona, která dočasně tuto částku zvyšuje, a tak si je za rok 2020 možné odečíst v úhrnu až 30 % základu daně.

V praxi se často jedná o příspěvky na charitu, nejčastěji však poplatníci jako nezdanitelnou část základu daně uplatňují darování krve. Jeden bezplatný odběr krve nebo jejích složek se oceňuje částkou 3 000 Kč, darování orgánu nebo krvetvorných buněk (kostní dřeně) částkou 20 000 Kč.

Úroky z úvěrů na bydlení

Platíte každý měsíc hypotéku či úvěr ze stavebního spoření? Odečtěte si úroky. Odpočet úroků z úvěru na bydlení je možné uplatnit jednou za rok. „Při placení úroků jen po část roku nesmí uplatňovaná částka překročit jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků,“ vysvětluje Ondřej Hruška.

Je nutné, abyste byli takzvaným účastníkem hypoteční smlouvy (to znamená žadatelem nebo spolužadatelem hypotéky) a vlastnili nebo spoluvlastnili nemovitost financovanou hypotékou. Financovaná nemovitost také musí sloužit k řešení bytové potřeby vaší nebo vašich blízkých příbuzných. Úroky z úvěru na bydlení si tedy nemůžete od základu daně odečíst v případě investiční nemovitosti a u amerických hypoték.

Pokud jste si koupili nemovitost do 31. prosince 2020, můžete si v daňovém přiznání za rok 2020 uplatnit odpočet úroků až ve výši 300 000 Kč. Při uplatnění této maximální částky by úspora na dani činila 45 tisíc korun. Nově se však tento limit snížil – kdo si sjednal hypotéku od 1. ledna roku 2021, bude si moci v daňovém přiznání snížit daňový základ pouze o 150 000 Kč.

Víte, že?

Všechny daňové odpočty snižující daňový základ jsou uvedeny v § 15 zákona o dani z příjmu. Nezdanitelné části základu daně vám sníží právě daňový základ, zatímco slevy na dani mají vliv již přímo na vypočtenou daň z příjmu fyzických osob.

Životní pojištění

U smluv o životním pojištění lze daňový odpočet uplatnit jen, pokud není umožněn průběžný výběr ze smlouvy a výplata je sjednána nejdříve v roce, kdy vám bude 60 let a současně až po 5 letech od uzavření smlouvy. Takových smluv můžete přitom mít více – vklady na jednotlivé smlouvy pro účely daňového odpočtu se sčítají. Maximálně si však základ daně za rok 2020 snížíte o 24 000 Kč.

Spoření na penzi

Další možností, jak můžete přilepšit svému rozpočtu, je daňový odpočet u penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření. Ten může činit maximálně 24 000 Kč. Roční příspěvky se ale ponižují o úhrn příspěvku, ke kterému náležel státní příspěvek. Pro uplatnění maximálního odpočtu ve výši 24 000 Kč byste za rok 2020 museli vložit příspěvky alespoň ve výši 36 000 Kč.

Příspěvky na penzijní spoření si můžete odečíst, pokud byla výplata plnění z penzijního pojištění sjednána nejdříve po 60 měsících a zároveň nejdříve při dosažení vašich 60 let.

Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání vám základ daně poníží i úhrady za zkoušky ověřující tyto výsledky. Samozřejmě pod podmínkou, že jste si tyto platby jako OSVČ nezahrnuly mezi výdaje.

Maximálně si odečtete 10 000 Kč, lidí se zdravotním postižením se týká limit 13 000 Kč a lidí s těžším zdravotním postižením dokonce 15 000 Kč.

Jak na daních ušetřit ještě více? Přečtěte si náš další článek

Monika Šaríková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).