Blog
Hypotéky
Finanční počítání

Jaké příjmy se posuzují při žádosti o hypotéku?

07. ledna 2020|Monika Šaríková|

Získat hypotéku je čím dál těžší. Podmínky hypotéky jsou každým rokem přísnější a zejména lidé s nižšími příjmy mají minimální šanci na hypotéku dosáhnout. Než žadatel hypotéku získá, pokud se tak stane, jsou jeho příjmy a výdaje podrobeny důkladnému zkoumání.

Na mysli máme tzv. bonitu klienta, která říká, jak je na tom žadatel po finanční stránce, a zda je schopem dlouhodobě splácet půjčku ve výši až několika milionů korun. Nejdůležitější položku při hodnocení bonity jsou veškeré příjmy žadatele o hypotéku.

Při schvalování hypotéky banky zajímají veškeré příjmy

Většina lidí má jeden hlavní příjem pocházející ze zaměstnání či podnikatelské činnosti. Důležitá je přitom nejen výše tohoto příjmu, ale také podmínky.

Platí, že příjem OSVČ je hodnocen daleko přísněji než v případě zaměstnance. Všeobecně nejlépe je hodnocen žadatel, jehož hlavní příjem pochází z trvalého pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou. Přece jenom u pracovního poměru sjednaného na dobu určitou nebo u podnikatelské činnosti hrozí větší riziko náhlého přerušení příjmu.

Vedle stálého příjmu jsou hodnoceny také další vedlejší příjmy žadatele, jsou-li nějaké. Je přirozeně v zájmu žadatele uvést všechny příjmy. Žadatel může mít dvě zaměstnání nebo při zaměstnání vést vlastní podnikání. Příjmy mohou pocházet z pronájmu nemovitosti apod. Minimální pozornost bývá věnována příjmům ze sociálních dávek.

Spočítat novou hypotéku

Hypotéka a příjem ze zaměstnání

Nejlepší “startovací” při žádost o hypotéku mají zaměstnanci. Pomůže mít pracovní poměr uzavřený na dobu neurčitou, což je jasný signál dlouhodobého a pravidelného příjmu.

Na škodu nemusí být ani pracovní poměr na dobu určitou. V potaz banka však nebude brát pracovní smlouvy uzavřené na pár měsíců a smysl rozhodně nemá žádat o hypotéku na byt během zkušební nebo výpovědní doby. Nejlepší je požádat zaměstnavatele o změnu na dobu neurčitou z důvodu snazšího získání hypotéky.

Jediným tolerovaným dokladem o příjmu je písemné potvrzení zaměstnavatele o příjmu za poslední 3 měsíce. Některé banky mohou požadovat i delší lhůt. Potvrzení o příjmu by nemělo být starší než 2 měsíce. Banky mají rovněž právo si informace uvedené na potvrzení ověřit přímo u zaměstnavatele.

Příjem

Hypotéka a příjem z podnikání

Výrazně hůře jsou na tom podnikatelé, zejména drobní OSVČ. Ti jsou povinni k žádosti o hypotéku doložit daňové přiznání a to nejméně za poslední dva roky. Hlavní problém OSVČ spočívá v tom, že banky jejich příjem posuzují na základě čistého příjmu uvedeného v daňovém přiznání.

A právě příjem dle daňového přiznání bývá zejména u OSVČ uplatňující výdajové paušály nízký. Ačkoliv banky ví, že v reálu má podnikatel jiné příjmy, do žádosti musí uvést údaje z daňového přiznání. Výsledkem je fakt, že příjem drobného živnostníka je tak nízký, že hypotéku nemá šanci získat. Naopak je banky vnímají jako rizikového žadatele.

Některé banky nehodnotí příjem OSVČ na základě čistého příjmu, ale dle obratu. Ten daleko lépe odráží skutečnost, avšak ne každá banka tuto možnost nabízí. OSVČ tak musí hypotéku řešit i několik let dopředu, aby podle toho upravili daňové přiznání.

Hypotéka a vedlejší příjmy

Sociální dávky

Součástí příjmů k žádosti o hypotéku mohou být také sociální dávky. Samozřejmě ne všechny. O hypotéku těžko bude žádat člověk bez trvalého zaměstnání žijící čistě ze sociálních dávek. Do vedlejších příjmů žadatele o hypotéku však může být zařazen například rodičovský příspěvek či invalidní důchod. K sociálním dávkám přistupuje banky různě a každá uznává jinou část.

Příjmy z pronájmu

I sebemenší příjem z pronájmu se může hodit. Nemusí jít hned o pronájem nemovitosti, ale třeba také pronájem garáže či chalupy určené k rekreačnímu pobytu. Důležité je pouze to, aby byl příjem pravidelný a dlouhodobý. Stejně jako u sociálních dávek banky obvykle zohledňují pouze část těchto příjmů.

Příjmy z investičních fondů

Pokud pravidelně investujete a z investic vám plynou pravidelné příjmy, určitě tento fakt nezapomeňte uvést do žádosti o hypotéku a doložte je. Banky tyto příjmy do celkového hodnocení bonity zahrnují, každá samozřejmě dle vlastní metodiky.

Monika Šaríková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).