Cestovní pojištění – srovnání cen

Nastavení splátkového kalendáře

Splátkový kalendář dostanete pokaždé, když si sjednáte úvěr, hypotéku, půjčku apod. V něm je pak určeno, jakou částku a po jakých částech budete splácet. Jak si jej ale nastavit tak, aby vám vyhovoval?

porovnání půjček

Splátkový kalendář

Splátkový kalendář zpravidla obsahuje řadu informací, které s půjčkou a vaším dluhem souvisí. Měl by obsahovat například datum splátky a i její pořadové číslo. Dále také počáteční stav, tedy stav půjčky k datu splátky. Samozřejmostí je, že v něm bude uvedeno, jaká je výše splátky a do kdy je její splatnost.

Dejte si pozor na tzv. datum splatnosti. Tímto datem se rozumí datum, kdy nejpozději má daná společnost evidovat vaši splátku na svém účtu. Nepostačí tedy, když pošlete peníze na účet společnosti v den splatnosti. Tím riskujete, že peníze dojdou po datu splatnosti, čímž se pro vás situace komplikuje, viz níže.

Dále by měl být ve splátkovém kalendáři obsažen úrok a úmor. Úrokem se myslí výnos společnosti, které peníze dlužíte. Zaplacením úroku ale nesnižujete zůstatek úvěru. Úmor pak představuje část splátky, která umořuje zůstatek úvěru.

Za nedodržení jsou sankce

Za nedodržení podmínek, které si s bankou či jinou institucí dohodnete, mohou následovat sankce. Ty byste měly mít uvedeny ve smlouvě, případně v ceníku dané instituce.

Samotná sankce se pro vás skládá z několika položek. Část může tvořit například upomínka, kterou vám společnost musí zaslat, a ve které vás informuje, že jste nezaplatili domluvenou splátku. Tato upomínka vás může přijít i na několik set korun.

Další součástí sankce může být tzv. úrok z prodlení z dlužné částky. Myšleno ze splátky, kterou jste nezaplatili podle plánu.

Úrok z prodlení se počítá jako roční výše repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, plus 8 procentních bodů.

Pokud byste se tedy dostali do prodlení v období od července do prosince 2019, činí repo sazba vyhlašovaná Českou národní bankou pro toto období 2 %. Zvýšeno o 8 procentních bodů pak úrok z prodlení činí 10 % ročně.

Jak si splátky nastavit

Nejlepší proto je si dopředu rozmyslet, jak velké splátky budete schopni platit a podle toho si splátkový kalendář nastavit, abyste se i v případě finančních problémů nedostali do ještě větších problémů s tím, že nebudete schopni splácet.

Pro snazší rozhodování se doporučuje sepsat si na papír příjmy a výdaje, abyste měli jasnou představu o tom, kolik korun měsíčně tvoří vaše nezbytné výdaje, kde se případně můžete uskromnit a jakou máte rezervu na nenadále situace.

V ideálním případě by pak polovina vašich čistých příjmů měla tvořit nezbytné výdaje, 20 % byste měli odkládat stranou jako rezervu na horší časy a 30 % si ponechat na utrácení.

V takovém případě můžete půjčku splácet z oněch 20 %, které měsíčně odkládáte, a pokud by to nestačilo, omezíte na čas své volnočasové aktivity, které financujete z oněch 30 %.

V následujícím článku si ukážeme, jak rychle byste měli půjčku splatit a proč nejsou výhodné příliš vysoké či příliš nízké splátky.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 3