Cestovní pojištění – srovnání cen

Co je exekuce

Exekuce označuje soudem nařízené splacení dluhů, které dlužník dlouhodobě nesplácí. Exekuce se nejčastěji provádí prostřednictvím srážek ze mzdy, prodejem movitého a nemovitého majetku či přikázáním pohledávky z účtu dlužníka.

Jak exekuce probíhá

K exekuci většinou dochází na základě jednání věřitele, který se tímto způsobem domáhá uhrazení své pohledávky. Exekuci smí nařídit pouze soud v rámci exekučního řízení, které začíná dnem doručení návrh na exekuci soudu či exekutorovi.

Veškeré náklady související s exekucí jdou přitom na vrub dlužníka. V rámci exekučního řízení je dlužník exekutorem nejprve vyzván ke splacení dluhu a to dle zákona do 30 dní od doručení výzvy.

Pokud dlužník odmítá dluh uhradit, následuje exekuční příkaz doručený dlužníkovi. Od chvíle doručení nesmí dlužník s exekucí postiženým majetkem žádným způsobem nakládat. Exekuce smí zabavit pouze majetek v rozsahu, který zabezpečí výši pohledávky. Nemůže jej prodat, zastavit ani darovat. Jakýkoliv úkon je považován za neplatný.

Druhy exekuce

  • Srážky ze mzdy,
  • přikázání pohledávky z účtu povinného či či jiné peněžité pohledávky,
  • prodej movitých věcí,
  • prodej nemovitosti či nemovitostí,
  • zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech.
 

Kdo smí vykonávat funkci soudního exekutora

Prováděním exekucí je pověřené soudní exekutor, který má práv na základě zákona vstoupit do dlužníkovi domácnosti i bez jeho výslovného souhlasu a přítomnosti. Soudního exekutora jmenuje ministr spravedlnosti a je veden v seznamu Exekutorské komory ČR se sídlem v Brně. V ČR působí cca 150 soudních exekutorů s celostátní působností.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2