Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Exekuce

Co je exekuce

Exekuce označuje soudem nařízené splacení dluhů, které dlužník dlouhodobě nesplácí. Exekuce se nejčastěji provádí prostřednictvím srážek ze mzdy, prodejem movitého a nemovitého majetku či přikázáním pohledávky z účtu dlužníka.

Jak exekuce probíhá

K exekuci většinou dochází na základě jednání věřitele, který se tímto způsobem domáhá uhrazení své pohledávky. Exekuci smí nařídit pouze soud v rámci exekučního řízení, které začíná dnem doručení návrh na exekuci soudu či exekutorovi.

Veškeré náklady související s exekucí  jdou přitom na vrub dlužníka. V rámci exekučního řízení je dlužník exekutorem nejprve vyzván ke splacení dluhu a to dle zákona do 30 dní od doručení výzvy.

Pokud dlužník odmítá dluh uhradit, následuje exekuční příkaz doručený dlužníkovi. Od chvíle doručení nesmí dlužník s exekucí postiženým majetkem žádným způsobem nakládat. Exekuce smí zabavit pouze majetek v rozsahu, který zabezpečí výši pohledávky. Nemůže jej prodat, zastavit ani darovat. Jakýkoliv úkon je považován za neplatný.

Druhy exekuce

  • Srážky ze mzdy,

  • přikázání pohledávky z účtu povinného či či jiné peněžité pohledávky,

  • prodej movitých věcí,

  • prodej nemovitosti či nemovitostí,

  • zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech.

Kdo smí vykonávat funkci soudního exekutora

Prováděním exekucí je pověřené soudní exekutor, který má práv na základě zákona vstoupit do dlužníkovi domácnosti i bez jeho výslovného souhlasu a přítomnosti. Soudního exekutora jmenuje ministr spravedlnosti a je veden v seznamu Exekutorské komory ČR se sídlem v Brně. V ČR působí cca 150 soudních exekutorů s celostátní působností.

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová