Cestovní pojištění – srovnání cen

Distribuční sazba elektřiny

Vlastníci elektrických bojlerů, přímotopů nebo tepelných čerpadel jsou zvýhodněni. Mají nárok na takzvaný nízký tarif, což znamená každodenní několikahodinovou slevu na elektřinu. Ušetřit mohou také víkendoví chataři, obyvatelé malých garsonek a ostatních domácností. Nejdříve však musíme pochopit, co je distribuční sazba, respektive co znamená identifikátor D45d nebo D57d.

Elektřinu potřebujeme denně, abychom pohodlně rozsvítili svou domácnost, uložili čerstvé potraviny do lednice či pustili automatickou pračku. Ale její lokální obnovitelné zdroje (solární panely, větrníky) jsou závislé na proměnlivém počasí. A baterie jsou drahé. Proto jsme připojeni k velkým (uhelným, jaderným) elektrárnám, jejichž produkci spotřebováváme prakticky ihned poté, co byla vyrobena.

Jenomže ráno a večer svítíme více, než v poledne a v noci. Zatímco distribuční soustava (elektrické vedení) vyžaduje stabilní odbyt, aby nevzniklo přílišné podpětí nebo přepětí, a nezkolabovala.

porovnání cen elektřiny

Kdo má nárok na nízký tarif

Energetici musejí regulovat spotřebu, aby byla rovnoměrně rozložená do celého dne. Přitom ale samozřejmě nemohou nečekaně vtrhnout do našich domácností a vypínat nebo zapínat přístroje. Takže vymysleli motivační systém: Domácnostem a firmám, které používají nějaký velký elektrospotřebič (bojler, akumulační kamna, přímotop, tepelné čerpadlo, elektromobil), nabízejí zvýhodněné „distribuční sazby”

Zájemci jsou potom připojení na hromadné dálkové ovládání (HDO) a průběžně přecházejí mezi „vysokým” a levnějším „nízkým” tarifem: 

  1. V provozní špičce (například večer, když masově rozsvěcujeme, zapínáme pračky a myčky) jsou velké spotřebiče zablokovány a cena za přepravu spotřebované elektřiny nabíhá ve vysokém tarifu.

  2. Jakmile provozní špička skončí, velké spotřebiče jsou odblokovány a jejich majitelé automaticky přecházejí na nízký tarif, takže dostávají výraznou slevu na přepravu svojí elektřiny.  

Co je distribuční sazba

Tento pojem najdeme v ceníku elektřiny a v systému hromadného dálkového ovládání. Odběratelé elektrické energie jsou rozděleni do distribučních sazeb podle toho, jaké používají nejnáročnější elektrospotřebiče a jakou platí cenu za přepravu elektrické energie:

  • Ve dvoutarifních distribučních sazbách (například D45d a D57d) střídavě platí vysoký a levnější nízký tarif. Nejnáročnější elektrospotřebiče jsou podle toho centrálně zablokované, nebo odblokované.

  • V jednotarifních distribučních sazbách (typicky D01d a D02d) platí jenom vysoký tarif, elektrospotřebiče nejsou nikdy centrálně blokovány.

Každá distribuční sazba dostala unikátní krátký identifikátor, vizte níže. Srovnejme, jak dlouho trvá nízký tarif a jaké musíte mít nainstalované spotřebiče, abyste získali nárok na tuto slevu.

V kategorii „C”, pod identifikátory C01d až C62d najdeme podnikatele 

Distribuční sazba

Požadovaný elektrospotřebič

Minimální trvání nízkého tarifu

C01d

C02d

C03d

C25d

bojler nebo akumulační kamna

8 hodin/den

C26d

akumulační kamna

8 hodin/den

C27d

elektromobil

8 hodin/den

C35d *

hybridní vytápění 

(akumulační + přímotopné)

16 hodin/den

C45d 

přímotop

20 hodin/den

C46d

hybridní vytápění anebo  přímotop

20 hodin/den

C55d *

tepelné čerpadlo

22 hodin/den

C56d

tepelné čerpadlo

22 hodin/den

C60d

veřejné osvětlení

C62d

veřejné osvětlení a kamery integrovaného záchranného systému

V kategorii „D”, pod označením D45d nebo D57d nalezneme domácnosti

Distribuční sazba

Požadovaný elektrospotřebič

Minimální trvání nízkého tarifu

D01d

D02d

D25d

bojler nebo akumulační kamna

8 hodin/den

D26d

akumulační vytápění

8 hodin/den

D27d

elektromobil

8 hodin/den

D35d *

hybridní vytápění 

(akumulační + přímotopné)

16 hodin/den

D45d *

přímotop

20 hodin/den

D56d *

tepelné čerpadlo

22 hodin/den

D57d

hybridní anebo přímotopné vytápění, případně tepelné čerpadlo

20 hodin/den

D61d

od páteční 12. do nedělní 22. hodiny (vhodné na víkendové chatě nebo chalupě)

* Hvězdičkou označujeme distribuční sazby, které nejsou přístupné pro nové zájemce. Například pod názvem D45d najdeme domácnosti, vytápěné staršími přímotopy. Pokud máte doma nainstalované nové elektrické topení, zvažte variantu D57d.

Jak distribuční sazba ovlivňuje cenu

Typická tuzemská rodina, která bydlí v Ostravě nebo Plzni, elektřinou neohřívá vodu ani nevytápí. Patří do distribuční sazby D02d, kde není vyžadován žádný velký elektrospotřebič a stále trvá vysoký tarif. Odvádí nízký pravidelný poplatek za energii, kterou má rezervovanou v elektrickém vedení: 111 Kč/měsíc (záleží také na velikosti hlavního jističe, typicky 3x25 A). Zároveň však platí vysokou jednotkovou cenu za přepravu elektrické energie, kterou skutečně spotřebovává: 1 648,90 Kč/megawatthodinu. 

Jakmile začne elektřinou vytápět, tedy razantně zvýší svoji spotřebu, měla by přejít do distribuční sazby D57d. Zde zaplatí 312 Kč/měsíc, respektive za přepravu každé spotřebované megawatthodiny 209,97 Kč ve vysokém tarifu (4 hodiny/den) a 129,47 Kč v nízkém tarifu (20 hodin/den).

Dvoutarifní distribuční sazba vlastně obsahuje „množstevní slevu” a vychází výhodně, pokud máte vysokou spotřebu. Zatímco jednotarif znamená nízké fixní náklady. Například obyvatelé úsporných garsonek udělají nejlépe, když přejdou do nejnižší jednotarifní sazby D01d.

Základní pravidla určuje Energetický regulační úřad. O změnu distribuční sazby můžete požádat svého distributora (společnost ČEZ Distribuce, nebo EG.D, či PREdistribuce), který také podle aktuálního stavu elektrického vedení dálkově blokuje a odblokovává velké elektrospotřebiče. Přesné časy, kdy vám platí nízký tarif, zjistíte například ve svém internetovém zákaznickém účtu.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 13