Blog
Energie
Pojistky technik žena

Jakou velikost jističe použít v rodinném domě?

21. října 2021|Jana Březinová|

Správným zvolením hlavního jističe zajistíte spolehlivý chod všech spotřebičů, minimalizujete výpadky elektřiny a navíc můžete i ušetřit. Zjistěte, jakou velikost jističe použít v rodinném domě, kdy je namístě jeho výměna a jak správně zapojit jistič.

Porovnat ceny energií

Elektrický jistič: Klíčové je vybrat správnou velikost

Elektrický jistič slouží k přerušení dodávek elektřiny v případech poruchy, zkratu nebo přetížení vodičů. Přerušením toku elektřiny dochází k ochraně připojených spotřebičů.

Nejdůležitější úkolem, který vás čeká při výběru a zapojení jističe, je zvolení správné velikosti. Udává se v ampérech (A) a stanovuje maximální možný elektrický příkon ve vaší domácnosti. V praxi má tedy hlavní jistič vliv na to, kolik přístrojů můžete paralelně zapojit a používat.

Podle velikosti jističe platíte dodavateli fixní poplatek

Velikost hlavního jističe by měla přiměřeně vyhovovat vašim potřebám. Jistič, který umožní výrazně větší spotřebu, vám sice zajistí pohodlí a možnost připojit velké množství elektrospotřebičů naráz, ale vyjde vás dráž.

Poskytovateli elektřiny totiž platíte poplatek za tzv. rezervovaný příkon, který je závislý právě na velikosti jističe. Naproti tomu s menším jističem něco ušetříte, ale v jeden okamžik budete moci využít jen omezené množství spotřebičů.  Vystavujete se také riziku častých výpadků elektřiny, pokud maximální příkon překonáte.

V rodinných domech bývá celkový příkon spotřebičů vysoký

Zatímco v bytech, kde topíte a ohříváte vodu jinak než elektřinou, si často vystačíte s jističem 1×25 A, v rodinných domech jsou častěji používané hlavní jističe o velikosti 3×20 A nebo 3×25 A. Ve velkých rodinných domech, kde spotřebu zatěžuje navíc bazén, klimatizace nebo zemědělské stroje, jsou namístě jističe s ještě větším maximálním příkonem.

Číslice 1 a 3 před údajem v ampérech značí jednofázové nebo třífázové elektrické rozvody. V rodinných domech převažují třífázové rozvody, protože umožňují mít zapojeny energeticky náročné spotřebiče v různých, na sobě nezávislých fázích.

Výměna jističe

Jak spočítat velikost jističe pro svoji domácnost?

Nejlepší cestou, jak správně vybrat elektrický jistič, nebo ověřit, zda je jeho velikost ideální pro vaši domácnost, je všechno propočítat. Vycházejte ze vzorečku: 

I = P / U

I je proud, P značí příkon spotřebičů ve Wattech (W) a U je napětí. Účinnost ve výpočtu zanedbáváme.

Sečtěte tedy celkový příkon všech spotřebičů ve vašem domě – údaj o příkonu byste měli najít vyznačeny přímo na spotřebičích, případně v jejich manuálech. Při sčítání příkonů spotřebičů zohledňujte, zda je využíváte současně.

Výpočet si ukážeme na konkrétním příkladu. Řekněme, že celkový příkon všech spotřebičů činí 16560 W. Napětí je dané normou a v České republice činí 230 Voltů (V). Hodnota rozvodu bude 1 nebo 3 podle typu fáze, pro výpočet vezmeme v úvahu třífázové rozvody.

I = 16560 / (230 × 3) = 24 A

Nejvhodnějším řešením tak bude hlavní jistič o velikosti 3×25 A za předpokladu, že v blízké budoucnosti neplánujete pořízení nového energeticky náročného zařízení. V takové situaci rovnou počítejte s větší rezervou.

Vypočítejte, jak velký příkon spotřebičů můžete v domácnosti zapojit: Modifikací téhož vzorečku na P = U × I můžete spočítat maximální možný příkon, který vám aktuálně nainstalovaný jistič dovolí. Například jistič o velikosti 3×20 A umožní maximální celkový příkon 13800 W, protože P = 230 × (3 × 20).

Nejste si stoprocentně jistí, jaký elektrický jistič je právě u vás doma? Na některých jističích nemusí být údaj o velikosti uveden – podívejte se do faktur za elektřinu, tam ho najdete stoprocentně.

Výměna jističe: Cena se pohybuje v řádu tisíců korun

Výměna jističe vám může přinést finanční úspory za energie v případech, kdy je elektrický jistič v objektu předimenzovaný a reálný provoz v domácnosti je výrazně nižší, než na kolik je nastavený rezervovaný příkon. Do této situace se můžete dostat, když se stěhujete do domu, ve kterém se využívaly zemědělské stroje, cirkulárka apod. Také v rekreačních chatách a chalupách bývá jistič často zbytečně velký.

Výměnu jističe si však pečlivě rozmyslete a propočtěte – neváhejte celou záležitost prodiskutovat s odborníkem. Cena za výměnu jističe se totiž pohybuje v řádu několika tisíc korun. Kromě samotného zařízení platíte ještě za revizní zprávu od technika. Důležité je rozhodnutí zvážit v dlouhodobém horizontu. To, že je vaše spotřeba nízká nyní, neznamená, že tomu tak bude i v budoucnu.

Při opětovné výměně za větší elektrický jistič zaplatíte navíc ještě distributorovi elektřiny za navýšení rezervovaného příkonu. V obou případech se neobejdete bez pomoci kvalifikovaného elektrikáře a technika distributorské společnosti. Ten musí elektroměr s novým jističem zaplombovat tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s měřidly.

Úspora při výměně jističe za menší není nijak závratná

Neočekávejte však žádné závratné úspory. Návratnosti investice za výměnu jističe se dočkáte zpravidla až v horizontu několika let. V ČR je nejužívanější jistič 3×25 A. Pokud byste se rozhodli vyměnit ho za 3×20 A, ušetříte na poplatku za rezervovaný příkon pouze desetikoruny měsíčně.

Větší změny obvykle nelze v rodinných domech provést, protože je domácnost závislá na elektřině kvůli ohřevu vody nebo vytápění. Výměnu jističe za menší si dobře rozmyslete také v případech, že máte děti, a tudíž často běží současně pračka, myčka, sporák apod.

Jak správně zapojit jistič?

Zapojení nového hlavního jističe vám provede elektrikář. Po zapojení jističe je obvykle potřeba udělat ještě revizi – revizní zprávu poté předložíte svému distributorovi spolu s žádostí o navýšení nebo snížení rezervovaného příkonu.

Jana Březinová Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).