Cestovní pojištění – srovnání cen

Větrná elektrárna

Pokud jedete třeba z Brna do Vídně nebo do Bratislavy, všimnete si obrovského množství rakouských větrných elektráren, jejichž výstražné osvětlení tvoří v noci působivou světelnou show. Zatímco u našeho jižního souseda je využívání větrné energie už zcela běžnou záležitostí, u nás jako bychom byli stále jen na začátku. Jak si v Česku stojí výroba elektřiny z větru a jak můžeme tento obnovitelný zdroj energie využívat i v domácnostech?

Vítr patří mezi obnovitelné zdroje energie a pro pohon nejrůznějších zařízení se používal už odpradávna. Ostatně ve spoustě vesnic, kde to přírodní podmínky dovolují, pracovaly řadu let větrné mlýny. Ty už dnes ovšem najdeme často přestavěné na rekreační objekty nebo restaurované jako technické památky. Starou romantiku větrných mlýnů prostě odvál čas. Větrná energie se přesto v posledních letech vrací jako perspektivní obnovitelný zdroj, který svým provozem nijak neznečišťuje životní prostředí a nepřispívá k produkci CO2, a tím ani k oteplování zemského klimatu.

porovnání cen elektřiny

Větrné elektrárny v Česku napájejí 200 000 domácností

Zatímco solární elektrárny si už konečně našly cestu z polí na střechy domů a výrobních hal a jejich počet u nás rok od roku roste, využití větrné energie je v Česku stále spíš na začátku. Podle statistik Energetického regulačního úřadu vyrobily větrné elektrárny v roce 2019 celkem 790 GWh elektřiny, což stačí na spotřebu asi 200 000 běžných domácností. Celkový instalovaný výkon větrných elektráren v ČR loni činil 340 MW. Může se to zdát hodně, ale ve srovnání například s Rakouskem jde o téměř desetinové hodnoty. Celkový instalovaný výkon zde v roce 2019 dosáhl hodnoty 3 159 MW.

Evropským rekordmanem ve výrobě elektřiny z větru je pak Německo, kde pracují větrné elektrárny s celkovým výkonem 61 357 MW. Na této hodnotě se ale výrazně podílí takzvané off-shore elektrárny, tedy větrné turbíny postavené na moři, kde pochopitelně panují pro větrnou energetiku ideální podmínky.

Za nepříliš překotným rozvojem větrné energetiky v Česku stojí podle odborníků hlavně nedostatečná podpora státu a zřejmě také nechuť občanů a místních samospráv ke stavbám tohoto druhu. „V okolních státech se každoročně staví zhruba tolik větrných elektráren, kolik jich v Česku vzniklo za 10 let. Důvodem samozřejmě není, že by u nás nefoukalo nebo tu byly dražší elektrárny než v Rakousku, Polsku, Bavorsku a Sasku. Je to kvůli neexistující podpoře státu, a to nejen finanční,“ popisuje Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou energii. Podle Janečka v Česku v dohledné budoucnosti vznikne pouze asi 70 až 500 MW nových větrných elektráren, zatímco srovnatelné Rakousko plánuje dvacetkrát tolik.

Celkový instalovaný výkon větrných elektráren v ČR za posledních deset let

Instalovaný výkon větrných elektráren

Zdroj: ERÚ

Výhody a nevýhody větrných elektráren

Větrná energie patří k obnovitelným zdrojům. Výroba elektřiny z větru je šetrná k životnímu prostředí a neprodukuje oxid uhličitý, který se podílí na oteplování zemského klimatu. Na rozdíl od solárních elektráren pracují ty větrné i v noci a za špatného počasí, jen musí dostatečně foukat vítr. Při vhodném umístění například v horských oblastech je tak dodávka elektřiny z větrné elektrárny poměrně stabilní.

Závislost na větru je nejen výhodou, ale i slabinou větrné energetiky. Pokud fouká opravdu hodně, mohou větrné elektrárny přetěžovat elektrickou rozvodnou síť. Velká větrná elektrárna je navíc i poměrně nákladné zařízení, jehož realizace je náročná administrativně i stavebně. Řadě lidí se navíc nezamlouvá ani jejich vzhled. Velká větrná turbína je už z principu hodně vidět a tyto stavby pak – často oprávněně – schytávají kritiku za přílišnou privatizaci horizontu.

Naopak další neduhy, které obvykle odpůrci větrné energetiky zmiňují, se už podle odborníků podařilo omezit. Moderní větrné elektrárny již nejsou tak hlučné jako starší větrné turbíny. Uspokojivě se daří také řešit recyklaci celého zařízení po skončení jeho životnosti. Ta mimochodem není nijak dlouhá, projekty obvykle počítají s životností turbíny 20 let. A příliš se nepotvrzuje ani nebezpečnost pro ptáky. Ptactvo podle odborných studií nejvíce omezují a zabíjejí spíše menší větrníky s rychlejšími otáčkami rotoru, nebo naopak velké větrné parky s desítkami a stovkami „vrtulí“.

Malá větrná elektrárna v domácnosti

Ani v domácnostech nejsou instalace větrných elektráren příliš obvyklé. Je to dáno hlavně povahou a dostupností potřebných technologií. Zatímco instalace fotovoltaiky spočívá s trochou zjednodušení v prostém umístění a propojení jednotlivých prvků, domácí větrná elektrárna obvykle vyžaduje postavení a dobré ukotvení stožáru, na němž bude umístěna turbína.

Větrná elektrárna na rozdíl od solárních zařízení pracuje na mechanickém principu – vítr roztáčí rotor, který přímo nebo přes převodovku pohání generátor elektrického proudu. A kde jsou mechanické části, tam nevyhnutelně nastupují možné poruchy, nutná průběžná údržba a také hlučnost. S tím je prostě nutné i u malé větrné elektrárny počítat.

Také počet dodavatelů a nabízených modelů malých větrných elektráren je ve srovnání s fotovoltaikou nižší. Solární elektrárnu už v Evropě koupíte třeba v obchodním řetězci IKEA a v Česku je domácnostem dodávají i staví desítky firem od malých týmů až po velké energetické společnosti. V případě větrných elektráren je nabídka menší. To však neznamená, že byste v Česku nenašli vhodný a kvalitní výrobek ani dodavatele. Jako u dalších obvyklých větších investic do zařízení domácnosti doporučujeme oslovit několik dodavatelů a nechat si udělat cenovou nabídku přímo pro váš dům.

Kolik elektřiny malá větrná elektrárna vyrobí?

Větrné elektrárny pro domácí použití se obvykle rozdělují na malé zdroje a mikrozdroje. Mezi malé větrné zdroje se počítají elektrárny s výkonem do 60 kW, jako mikrozdroje se označují malé větrné elektrárny s výkonem do 2,5 kW a průměrem rotoru do asi 2,5 metru.

Cena větrných mikroelektráren se pohybuje okolo 20 až 70 tisíc korun. Záleží přitom hlavně na průměru rotoru, a tedy i na celkovém výkonu elektrárny. Stanovit roční produkci elektřiny z větrného mikrozdroje a spočítat ekonomickou návratnost do celého zařízení je však docela těžké. Do úvah se totiž musí zahrnout nejen počet větrných dní a průměrná rychlost větru v dané lokalitě, ale také místní podmínky, jako třeba počet a umístění okolních staveb. Velmi orientačně lze u malé větrné elektrárny s výkonem 750 W počítat s výrobou asi 1 až 2 MWh elektřiny ročně.

Pozor na větrnost lokality a akumulaci vyrobené elektřiny

Při úvahách o domácí větrné elektrárně začněte hlavně u lokality, v níž bydlíte, a její větrnosti. S tím vám mohou pomoci větrné mapy Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. Podle nich se jako lokality vhodné pro provoz větrných elektráren jeví hlavně příhraniční horské oblasti a Českomoravská vrchovina. Hodně vám napoví také prosté pozorování třeba za pomoci meteostanice a pohled do historie místa. Nacházel se dříve v blízkosti vašeho domu větrný mlýn? Pak budete pravděpodobně mít pro provoz malé větrné elektrárny dobré podmínky. Instalaci je vhodné probrat s příslušným stavebním úřadem, stavba větrného mikrozdroje na stožáru do výšky 8 metrů by ale měla být administrativně bezproblémová.

I v případě malé domácí větrné elektrárny počítejte s určitou hlučností, která by se nemusela líbit ani vám, ani sousedům. Pozor také na udávaný a reálný výkon větrné turbíny. Jak jsme zmínili výše, hodně záleží na lokalitě. Mnoho majitelů tak bývá celkovým množstvím vyrobené elektřiny zklamáno. Těm, kteří ovšem bydlí na větrné hůrce, elektrárna vyrobí i o něco více energie, než udává výrobce.

Vyrobenou elektřinu je také nutné někde akumulovat. Podobně jako u solárních instalací lze s její pomocí ohřívat vodu v bojleru nebo nabíjet akumulátory. I tak ale počítejte s tím, že malá domácí větrná elektrárna bude spíše doplňkovým energetickým zdrojem, třeba právě k solární elektrárně. Její ekonomická návratnost bude rovněž spíše delší než kratší. Pokud ale bydlíte ve větrné lokalitě a máte na instalaci malé větrné elektrárny prostor, běžte do toho. Výrazně zvýšíte svou energetickou bezpečnost a nezávislost.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 9