Blog
Energie
Větrná elektrárna pole

Alternativní zdroje energie: jaké to jsou? - 1. díl

05. května 2020|Sára Nováková|

Uzavřít standardní smlouvu na dodávku energií je otázka několika formalit. Je to také nejběžnější forma čerpání energií, jakou Češi využívají. Kromě této klasické možnosti ale existuje i řada alternativních zdrojů energií, které jsou více či méně využitelné v závislosti na své charakteristice. Jaké tedy máte další možnosti? Jak si můžete energii vyrobit doma?

Solární panely

Využití slunečního svitu na přeměnu v elektrickou energii pomocí solárních panelů je v současné době nejrozšířenější varianta alternativních zdrojů energií. Elektrickou energii v tomto případě získáte pomocí tzv. přímé přeměny, a to skrze solární panely. Ty si lidé často umisťují například na střechu svého rodinného domu.

Vzhledem k tomu, že Slunce je z pohledu běžného smrtelníka nevyčerpatelným zdrojem energie a jeho záření se neplatí, jsou provozní náklady velice nízké. Naopak pořizovací náklady jsou ale vysoké.

Energie, kterou ze solárních panelů získáte, statisticky postačí na až 50 % potřeby energie pro vytápění a až 70 % energie potřební k ohřevu vody. Z tohoto důvodu, a také z důvodu, že sluneční záření je nestále, musíte ale počítat s tím, že tuto variantu alternativního zdroje energie budete muset doplnit ještě i o jiný zdroj energie.

V zahraničí jsou solární panely ještě rozšířenější. Plyne to ale často i z toho, v jakém podnebí se daná země nachází. Česká Republika leží v mírném pásmu, což znamená, že sluneční svit sem dopadá s menší intenzitou a kratší dobu. Naopak čím blíže k rovníku se daná země nachází, tím intenzivnější a delší sluneční svit má. Zdaleka nejintenzivnější lokalitou jsou pouště.

Vodní elektrárna

Pokud bydlíte poblíž nějakých vodních toků, můžete toho využít pro stavbu vlastní malé vodní elektrárny.

Taková varianta je mimořádně ekologická. Touto elektrárnou neznečišťujete životní prostředí a využíváte navíc obnovitelnou energii vody. V případě povodní dokonce vodní elektrárny mohou pomoci zmírnit její následky.

Při výběru místa, kam malou vodní elektrárnu umístit, je ale třeba hledat vodní tok se stabilním průtokem vody. Pokud vybraný vodní tok často a nepravidelně vysychá, pak se vám investice možná nikdy nevrátí.

Primární tedy bude zjištění informací o vodním toku, kam chcete vodní elektrárnu umístit. Energetická společnost E.ON. na svém webu uvádí, že například řekla, která klesá o 3 ‰ (3 metry výšky na 1 kilometr délky), kterou protéká kubík vody za sekundu, poskytuje energii přibližně pro výkon 25 kW. V takovém případě vám bude stačit vodní elektrárna s těmito maximálními možnostmi. V případě, že bude mít vaše elektrárna větší možnosti, připlatili jste si za zbytečně drahou variantu.

Vodní elektrárnu si můžete sestrojit svépomocí, nebo se poohlédnout po profesionálním řešení. To zpravidla stojí několik desítek tisíc korun. Nezapomeňte, že budete potřebovat i povolení úřadů. Malá vodní elektrárna totiž musí vyhovovat zákonu č. 254/2001 Sb., (o vodách) a dále také vyhlášce č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

A co větrná elektrárna?

Využití větru pro výrobu elektrické energie má řadu výhod. Na rozdíl od sluneční energie je možné využívat tuto možnost i v noci. Doporučuje se stavět tyto elektrárny na otevřeném místě, jinak hrozí, že budovy či stromy způsobí větrné víry a ty následně sníží výkon proudění a tím i výtěžnost vaší elektrárny.

Na druhou stranu je ale proudění větru poměrně nevyzpytatelné a pokud nebydlíte na nějakém vyloženě větrném místě, je možné, že se vám vaše investice nevrátí.

Vzhledem k pohyblivým částem elektrárny také bude vyžadovat častější údržbu, než například fotovoltaické panely.

V následujícím článku si přiblížíme další typy alternativních zdrojů energie.

Sára Nováková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).