Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Biomasa

Co je biomasa?

Biomasa je veškerá organická hmota na naší planetě, tedy těla rostlin, živočichů, sinic, hub atd. V užším slova smyslu termín označuje rostlinnou biomasu, která je využitelná pro energetické účely. Využívá se k výrobě elektřiny a tepla, jedná se o obnovitelný zdroj energie. V poslední době ale získává na důležitosti především odpadní biomasa, která využívá rostlinný i živočišný odpad pro přeměnu na energii. Její energetická bilance je totiž mnohem lepší –⁠ odpad by vznikl tak jako tak, pro výrobu této biomasy není potřeba pěstovat rostliny.

Biomasa pěstovaná pro energetiku

Pro využití v energetice se některé  rostliny pěstují záměrně, aby mohly být využity jako biomasa. Jedná se především o rychle rostoucí dřeviny (topol, olše), byliny (konopí), traviny nebo obilí. Pro výrobu olejů se používá biomasa z řepky či slunečnice a přidává se do bionafty pro pohon vozidel.

Biomasa z odpadů

Využití biomasy z odpadů respektuje principy tzv. cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje, protože z odpadu tvoří nové hodnoty. Odpadovou biomasu tvoří zbytky z rostlinné výroby (sláma) i živočišné výroby (hnůj, močůvka). Zpracovat je možné také pozůstatky z těžby a zpracování dřeva (kůra, kořeny, piliny). Mezi zajímavou oblast odpadové biomasy patří odpady z domácnosti (zbytky potravin, slupky ovoce), které je možné dále zužitkovat.

Jaké formy zpracování biomasy se využívají?

Nejstarší metodou získání energie z biomasy je spalování. To je však efektivní pouze u suchých druhů biomasy (dřevo). Naopak biomasa s vysokým podílem vody (zbytky z domácnosti) se zpracovává pomocí zplyňování na biometan. Využitelné jsou i chemické úpravy jako zkapalnění nebo esterifikace (výroba řepkového oleje pro bionaftu).