Blog
Energie
instalace-panelu

Fotovoltaické panely: Co o nich potřebujete vědět?

10. srpna 2020|Jana Březinová|

Fotovoltaické panely vám pomohou s úsporou na účtech za elektřinu a zároveň přispějete ke snižování emisí a zlepšení životního prostředí. Na druhou stranu se jedná o vysokou investici v řádech stovek tisíc korun, proto je dobré si nejdříve několik faktů ujasnit.

Jak funguje fotovoltaický panel?

Fotovoltaické panely přeměňují solární energii na elektrickou energii. Z fyzikálního hlediska se jedná o tzv. fotoelektrický jev. Sluneční záření působí na polovodič – ve většině případů křemík – ze kterého fotony vyráží elektrony, a tak vzniká elektrické napětí.

Princip je velmi jednoduchý, ale aby fungoval s dostatečnou účinností, musí být splněno několik podmínek. Solární fotovoltaické panely není možné instalovat všude. V České republice je ideální orientace na jih nebo jihovýchod až jihozápad. Optimální sklon panelů je 35°. Problematické může být i jen částečné zastínění střechy, protože kvůli němu může docházet k nedostatečné efektivitě celého systému.

Porovnat ceny elektřiny

Jaké druhy fotovoltaických panelů existují?

Nejčastěji využívaným materiálem pro výrobu fotovoltaických panelů je křemík. Pro výrobu se používá buď monokrystalický nebo polykrystalický křemík. Povrch panelu se chrání skleněnou nebo plastovou vrstvou, která zároveň slouží jako antireflexní ochrana.

Dalším typem solárních panelů jsou tenkovrstvé články, nazývané také jako fotovoltaické fólie. Kvůli velmi tenké vrstvě je jejich účinnost zatím nízká. Vývoj jde však rychle dopředu, a tak bychom se mohli v budoucnu dočkat fotovoltaických filmů, které se nanesou na budovy místo nátěru. Zajímavým řešením pro domácnosti, které kladou důraz na design, mohou být solární tašky. Jedná se o fotovoltaické panely integrované přímo do střešní krytiny.

Jaké jsou možnosti instalace?

Existují tři základní druhy fotovoltaických elektráren podle způsobu zapojení do sítě. Jedná se o síťové elektrárny, ostrovní elektrárny nebo hybridní řešení. Zatímco v minulosti byly nejoblíbenějším typem síťové elektrárny kvůli štědrým výkupním cenám elektřiny, v současné době převažují hybridní řešení s akumulací.

To znamená, že fotovoltaické panely vyrábí elektřinu pro vlastní potřeby domácnosti, ale nedostatky kompenzuje pomocí připojení k síti. Když panely vyrábí elektřiny málo, ale spotřeba je vysoká (například během večera), domácnost nakupuje elektřinu navíc ze sítě. V době nízké spotřeby a vysoké výroby (obvykle v dopoledních hodinách) si přebytky ukládá do akumulátorů.

Méně oblíbené jsou pak ostrovní fotovoltaiky, které jsou absolutně soběstačné a nezávislé na připojení k síti. To s sebou nese nevýhody v podobě nedostatečného množství vyrobené elektřiny v zimních měsících, kdy je potřeba podpořit výkon solární elektrárny například agregátem.

Kolik stojí fotovoltaické panely?

Solární technologie se stává rok od roku dostupnější, ceny fotovoltaických panelů klesají, ale naopak jejich výkonnost roste. V současné době se běžně setkáte s panely o výkonu 300 Wp, ale i vyšším. Výkon se udává v jednotce Wattpeak (Wp), která určuje maximální výkon panelu při ideálních podmínkách. Jeden instalovaný kilowattpeak vyrobí asi 1000 kWh elektřiny ročně.

Pořizovací cena fotovoltaických panelů záleží především na výkonu. Pro menší rodinný dům můžete pořídit fotovoltaickou elektrárnu bez akumulace o výkonu 2,5 kWp již od 100 tisíc korun. S takovým výkonem si vyrobíte přibližně 2500 kWh elektřiny ročně.

Jaká je návratnost investice do fotovoltaických panelů?

Návratnost investice do fotovoltaických panelů se odvíjí od pořizovací ceny elektrárny, ale také od aktuálních cen elektřiny. Ty se v současné době pohybují kolem 4,80 Kč za kilowatthodinu. Podle jednoduchého vzorce si vypočítáte přibližnou návratnost investice.

Množství vyrobené elektřiny pomocí solárních panelů vynásobíte aktuální cenou elektřiny. Tak získáte částku, kterou ročně uspoříte na účtech za elektrickou energii. Pak stačí touto částkou vydělit pořizovací cenu solární elektrárny a získáte odhadovanou dobu návratnosti. Zpravidla se pohybuje mezi 8–14 lety, ale můžete ji ještě zkrátit využitím dotace.

solarni-panely-strecha

Jaké existují dotační programy na fotovoltaické panely?

Na pořízení fotovoltaických solárních panelů můžete využít dotace Nová zelená úsporám. Podmínkou je, aby byla vaše domácí elektrárna připojena do distribuční sítě. To znamená, že na dotaci nedosáhnete při pořízení ostrovní fotovoltaiky.

Aktuálně můžete žádat o dotaci ve výši 35 až 155 tisíc korun v závislosti na druhu a náročnosti systému, největší příspěvky se poskytují na nákup fotovoltaiky s akumulací.

Jak se fotovoltaické panely recyklují?

Vlastní střešní elektrárna představuje ekologické řešení výroby elektřiny, protože neprodukuje žádné emise. Jak je to ale s životností a likvidací solárních panelů? V současné době dosahuje životnost fotovoltaických panelů až 30 let, což je vzhledem k návratnosti investice velmi dobré číslo. Často však panují obavy, jak je to s recyklací panelů.

Největší podíl na materiálu pro výrobu fotovoltaických panelů má sklo a hliníkový rám. Obě suroviny lze velmi dobře recyklovat a opětovně využít. Pouze nepatrné množství hmotnosti panelů tvoří těžké kovy, které mohou být nebezpečné pro životní prostředí. Navíc recyklace panelů není nákladná – zaplatí se z opětovného využití vytříděných materiálů.

Jana Březinová Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).