Blog
Energie
Zelená energie

Zelená energie: Co to je a kolik jí v ČR vyrobíme?

31. března 2020|Jana Březinová|

Zelená energie je pojem, který v médiích zaznívá pravidelně. Podívejme se na to, co přesně zelená energie znamená, jakým způsobem může být získávána a jak je na tom s jejím využitím Česká republika.

Zelená energie pochází z obnovitelných zdrojů

Zelená energie je energie, kterou lze vytvářet a spotřebovat bez jakéhokoliv významně negativního dopadu na životní prostředí. Častá je také definice, jež zelenou energii popisuje jako energii získanou z obnovitelných zdrojů, tedy zejména pomocí vodních, větrných nebo solárních elektráren.

Význam zelené energie v poslední době výrazně roste, což je dáno především negativními důsledky tradičních neobnovitelných zdrojů, především pak fosilních paliv. Kromě toho, že jejich zásoby jsou omezené, byla prokázána spojitost spalování fosilních paliv s rostoucími klimatickými problémy. Obnovitelné zdroje představují dlouhodobě udržitelnou, k přírodě výrazně šetrnější variantu, jak získat energii.

Porovnat ceny elektřiny

Přehled hlavních obnovitelných zdrojů

Zelenou energii lze získávat mnoha způsoby. Mezi ty nejběžnější zdroje patří sluneční svit, voda a vítr.

Solární energie je generována pomocí termických a fotovoltaických kolektorů, které shromažďují sluneční záření a mění jej na teplo či elektřinu. Solární parky z kolektorů mohou být vybudovány na zemědělsky nevyužité ploše, na střechách velkých výrobních nebo skladovacích hal. Časté je využití solárních panelů pro osobní potřebu domácností – fotovoltaika se umisťuje na střechy rodinných domů a zajišťuje energii pro své obyvatele.

Energie z vody je vyráběná ve vodních elektrárnách. Princip spočívá v proudění vody, jež roztáčí turbínu spojenou s elektrickým generátorem. Větrné elektrárny převádějí aerodynamickou sílu větru působící na listy rotoru na mechanickou energii a následně na energii elektrickou.

Mezi obnovitelné zdroje patří rovněž biomasa, tedy hmota organického původu, jež se spaluje za účelem získání energie. Dalším způsobem, jak vyrobit zelenou energii, jsou geotermální elektrárny, které využívají tepelnou energie z nitra Země. Tento způsob lze nejsnáze aplikovat v oblastech s aktivní sopečnou činností – v Evropě z ní profituje například Itálie či Island.

Větrné elektrárny

Zelená energie v České republice

Téma zelené energie je v České republice velice aktuální. Podepsáním Pařížské dohody se státy zavázaly k ustoupení od fosilních paliv a k zajištění bezuhlíkové energetiky do roku 2050. Bude tedy třeba přecházet na jiné zdroje energie než jsou fosilní paliva.

Česká republika nadále počítá s jádrem, ale stále větší podíl výroby energie by měly zajistit obnovitelné zdroje. V popředí aktivit, jež mají zajistit lepší stav životního prostředí, stojí také Evropská unie. Ta po členských státech v průběhu loňského roku požadovala vypracování Národního klimaticko-energetického plánu. V něm měly země popsat svoji strategii růstu zelené energie.

Česko se zavázalo k 22 % podílu obnovitelných zdrojů

Ministerstvo průmyslu a obchodu zodpovědné za vypracování strategie nakonec stanovilo podíl, který bude zelená energie v roce 2030 v ČR zajišťovat, na 22 %. Původní dokument hovořil o 20,8 %, nicméně EU požádala ČR o přepracování plánu a doporučila hodnotu 23,8 %. Vládní návrh byl částí opozice a ekologickými organizacemi kritizován a označován za nedostatečně ambiciózní. V letošním roce se počítá s tím, že obnovitelné zdroje budou stát za výrobou 15,6 % celkové energie.

Vyšší poptávka po zelené energii a investice do výzkumu přinášejí stále efektivnější metody, jak obnovitelné zdroje využívat. Již nyní jsou solární nebo větrné elektrárny výrazně levnější než v době svého vzniku a další snižování cen technologií se dá očekávat i v budoucnu. Podle expertů zaznamenáme do roku 2030 až třetinový pokles cen solárních technologií a větrných turbín.

Řada dodavatelů nabízí zelenou elektřinu

Zelená energie je tématem také u dodavatelů elektřiny. Řada z nich nabízí tarify, ve kterých garantují, že vámi spotřebovaná elektřina byla kompletně vyrobena z obnovitelných zdrojů. Jako první na českém trhu s touto možností přišla firma Nano Energies již v roce 2008. O dva roky později se přidal první z velkých poskytovatelů elektřiny, německá společnost E.ON. Dnes si můžete zelenou elektřinu objednat rovněž u ČEZu, PRE, Pražské plynárenské nebo firmy Alpiq.

Ptáte se na kolik vyjde zelená energie? Cena rozhodně není nijak závratná. U většiny poskytovatelů si za zelenou elektřinu o něco připlatíte v porovnání se standardními tarify. Nicméně roční rozdíl nemusí být vyšší než sto korun. Vyberte si nejlepšího dodavatele elektřiny pomocí praktické kalkulačky.

Jana Březinová Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).