Cestovní pojištění – srovnání cen

Ztráta SPZ - Auto jedoucí v horách

Ať už o SPZ přijdete jakýmkoliv způsobem, rozhodně se bez nich nevydávejte na cestu. Za poznávací značky nesete plnou odpovědnost, stejně jako za technický stav vozu nebo povinné ručení. Pokud vás při jízdě bez SPZ přistihne policie, hrozí vám vysoká pokuta a zákaz řízení.

porovnání povinného ručení

Nehoda ani krádež policii neuchlácholí

Vůz bez správně připevněných registračních značek nesmíte řídit. Pokud by vám tedy z auta SPZ odpadla a vy ji umístili například za sklo, nijak si tím nepomůžete. Nařízení je v tomto jasné a striktní, aby se předcházelo možným podvodům a policie musí konat. Pokuta za jízdu bez SPZ může dosáhnout až deseti tisíc korun a navíc můžete na rok přijít o řidičák. Registrační značky jsou naprostou nutností i v zahraničí a sankce za řízení bez nich se tam mohou vyšplhat i do tisíců eur. 

Ačkoliv by se mohlo zdát, že ztráta SPZ není příliš častá, opak je pravdou. Z auta může upadnout i po přejezdu nerovnosti nebo lehkém nárazu během parkování. Ještě snazší je její demontáž a tedy i možná krádež. Vzácně o SPZ můžete přijít i při jízdě po rovné silnici. Jakmile si ztráty všimnete, je třeba na nejbližším možném místě zastavit. Pokud odpadnutí značky zaregistrujete včas a máte možnost se pro ni vrátit, udělejte to. Na dálnicích a frekventovaných tazích to z bezpečnostních důvodů není možné, na klidnějších vedlejších silnicích ale ano. Myslete však na svou bezpečnost, nezapomeňte na výstražná světla a reflexní vestu, kterou byste v autě měli mít v rámci povinné výbavy automobilu. Pokud se vám značku podaří připevnit zpět na místo, můžete v jízdě pokračovat.

Pokud SPZ nebudete schopni na auto připevnit, nebo netušíte, kde se nachází, nemůžete svůj vůz využít k jízdě a řešením bude jedině odtah. To je nepříjemné i v Česku, ale ještě více v zahraničí. Odtah ze zahraničí vás totiž může přijít velmi draho. V obou případech se tak vyplatí kvalitní pojištění, které odtah pokryje v rámci asistenčních služeb.

Zvažte zabezpečení a pojištění SPZ

Běžné rámečky na SPZ toho moc nevydrží a značku z nich během chvíle dokáže vymontovat kdejaký pobuda. Na trhu ale existují různá řešení, která SPZ dokážou ochránit. Například český výrobce SPZ Guard vyrábí odolné kovové rámečky, ze kterých registrační značku jen tak nedostanete a minimalizujete tak riziko možných komplikací na cestách.

Pokud máte SPZ na přání, měli byste na ni být obzvlášť opatrní. Při úplné ztrátě značky vám totiž úřad nikdy nevystaví přesný duplikát. A pokud budete mít zájem o nové značky na přání, bude třeba znovu zaplatit poplatek 5000 Kč za tabulku. Značky na přání si u několika českých pojišťoven můžete také pojistit. Službu nabízí například pojišťovny ČSOB, Direct a Generali Česká pojišťovna. Díky pojištění za nové značky nebudete muset platit, ale původní originál vám už nikdo nevrátí. Ideální kombinací je tak pojištění spolu s fyzickou ochranou.

Nové značky vyjdou na pár stovek

Ať už o své SPZ přijdete jakkoliv, poplatek za jejich výměnu není nikterak vysoký.

  • Výměna běžné značky stojí 200 Kč za jednu tabulku.

  • Za značku pro motorku nebo přívěsný vozík dáte 100 Kč.

  • Výměna značky na přání vyjde na 600 Kč za tabulku. Cena je stejná pro auto, motorku nebo držák na kola.

  • U každé výměny je třeba počítat také se správním poplatkem 50 Kč.

Pokud máte značku pouze poškozenou, vystaví vám úřad její kopii. Jestliže ale původní SPZ ztratíte, dostanete od úřadu úplně novou. Tu nezapomeňte nahlásit také své pojišťovně, která vám musí vystavit aktualizovanou zelenou kartu, ve které bude uvedena nová SPZ.

Kde ztrátu hlásit a jak co nejdříve získat nové SPZ?

V případě ztráty či poškození je řešení poměrně jednoduché. Věc stačí nahlásit na magistrát nebo obecní úřad s rozšířenou působností a nové značky si můžete rovnou odnést. O něco komplikovanější proces vás čeká v případě ukradených značek. Krádež musíte povinně nahlásit nejdříve Policii ČR a poté teprve vyrazit na úřad.

Pokud jste o původní SPZ přišli, úřad vám nové značky přidělí na počkání. Výroba SPZ na přání může trvat až 15 dní a stejná lhůta vás čeká, pokud máte SPZ pouze poškozenou a potřebujete její duplikát.

Potřebné formuláře najdete na webu ministerstva dopravy, takže si je můžete vyplnit předem. Ohledně SPZ využijete formuláře Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou a Žádost o vydání tabulky s registrační značkou.

Pro výměnu budete potřebovat:

  • občanský průkaz
  • velký a malý technický průkaz
  • policejní protokol, pokud šlo o krádež
  • druhou značku, jestliže vám byla ukradena pouze jedna
  • ověřenou plnou moc, pokud věc řešíte za někoho jiného (vzor najdete níže)

Plná moc

Plná moc

Jméno, příjmení: ............................................................... 

RČ: ...................................................................................

Trvale bytem: ...................................................................

 

(dále jen „zmocnitel“) 

 

tímto zmocňuje 

 

 

Jméno, příjmení: ............................................................... 

RČ: ...................................................................................

Trvale bytem: ...................................................................

 

(dále jen „zmocněnec“), 

 

aby jménem zmocnitele provedl tento právní úkon: 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

Plná moc se uděluje na dobu od jejího vystavení do ..........................

Zmocněnec není oprávněn přebírat za zmocnitele jakékoliv finanční závazky.

Zmocněnec není ve stejném nebo užším rozsahu oprávněn zmocnit další osobu či osoby.

 


V ..............................., dne .................

Zmocnitel:.............................. (podpis)                 Pan/Paní...............................................


 

Zmocnění přijímám v ........................ dne ....................:

Zmocněnec:.............................. (podpis)                 Pan/Paní...............................................

 

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2

Články související s těmito výrazy:

Ztráta SPZ je vždy nepříjemná a je s ní spojeno spoustu zařizování. Jaký za jízdu bez SPZ postih? A kde ztrátu nahlásit a požádat o nové značky? 🚗