Cestovní pojištění – srovnání cen

Zrušili vám let – na koho se obrátit?

Chystáte se na dovolenou, už se těšíte a vše máte zařízeno a najednou vám někdo udělá „čáru přes rozpočet“. Letecký dopravce vám oznámí, že váš plánovaný let byl zrušen. Peníze za letenku samozřejmě zpátky dostanete, ale co bude dál? Obstará vám náhradní let? Vyplatí vám navíc kompenzaci? S kým to můžete řešit? Vše záleží na tom, jak dlouho před odletem se vám situace stala a odkud kam letíte.

Sjednat
cestovní pojištění

Na co máte nárok?

Pokud vám letecký dopravce zrušil váš let a vy nesouhlasíte s přesměrováním letu, máte nárok na proplacení výdajů, přesměrování letu či návrat domů a také právo na asistenci. Obecně platí, že vybrat si můžete z těchto 3 možností:

  • Letecký dopravce vám proplatí náklady na letenku a v případě, že máte navazující let, proplatí vám i zpáteční let na letiště odletu. To při nejbližší příležitosti
  • Letecký dopravce přesměruje váš let do vaší cílové destinace v nejbližším termínu.
  • Letecký dopravce vás přesměruje na pozdější dobu podle vašeho přání. To za srovnatelných dopravních podmínek.

Výběr varianty je čistě na vás podle toho, co vám bude vyhovovat. Pokud je i nejbližší navazující let pro vás příliš vzdálený, můžete volit jinou možnost. Vždy si však můžete vybrat jen jednu variantu.

Podmínky a výše náhrad vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.261/2004.

V případě, že se letecký dopravce jednostranně rozhodne, že vám proplatí náklady na původní letenku a nedá vám na vybranou, musí pak proplatit i dodatečné náklady. Těmi se myslí rozdíl mezi vyplacenou cenou letenky a novou cenou letenky. Samozřejmě za srovnatelných podmínek. Pokud jste si zakoupili letenku v ekonomické třídě a let byl zrušen, neproplatí vám dopravce náklady na letenku v byznys třídě.

Lety tam a zpět se počítají odděleně

Co se týče kompenzace zrušeného letu v letecké dopravě, pak lety tam i zpět se počítají jako dva samostatné lety. A to i v případě, že jste si je rezervovali a zaplatili najednou.

Může nastat i situace, že součástí jedné rezervace máte lety tam a zpět a navíc od různých leteckých společností. V takové situaci, pokud máte nárok na finančnín náhradu, si můžete sami zvolit, jestli chcete proplatit výdaje na celou letenku (myšleno všechny lety tam i zpět), nebo se jen necháte přesměrovat na jiný let.

Odkud, s kým a kam jste měli letět?

Na finanční kompenzaci máte nárok pouze v některých případech. Velmi totiž záleží na tom, odkud jste měli letět, kam jste měli letět a s jakou leteckou společností.

První variantou je, že jste měli letět jen v rámci EU, a to s jakoukoli leteckou společností. Tedy tento dopravce může být z EU, ale také nemusí. Například jste tedy měli koupené letenky z České republiky do Řecka, a to s jakoukoli leteckou společností.

Do zemí EU se v tomto případě počítá: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, ale i Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Svatý Martin, Azory, Madeira, Kanárských ostrovy, Island, Norsko a Švýcarsko. Naopak se sem nepočítají Faerské ostrovy, Ostrov Man a Normanské ostrovy.

Druhým případem je, že odlet jste měli ze země mimo EU, ale přílet byl do zemí EU. V takovém případě ale musíte mít let zakoupený u letecké společnosti EU. Pokud byste tedy například cestovali z Egypta do Prahy, museli byste letět nějakými evropskými aerolinkami, nikoli například s EgyptAir.

Třetí možností je, že odlet jste měli z EU, ale přílet do země mimo EU. V takovém případě je jedno, s jakou leteckou společností jste měli cestovat. Může být evropská, ale nemusí.

Prakticky tak může dojít k tomu, že za zrušení letu s egyptskými aerolinkami z Prahy do Egypta odškodnění dostanete, ale za zrušení zpáteční cesty se stejnými aerolinkami už nikoli.

Pokud přelétáte mezi zeměmi, které nespadají do EU, nárok na finanční kompenzaci vám nevzniká, ať letíte s kýmkoli. Pokud byste například trávili dovolenou v San Franciscu a chtěli využít charterový let na Floridu, nárok na finanční kompenzaci za zrušený let nemáte.
Cestovní pojištění
za pár minut

Jak daleko jste letěli a nezasáhla vyšší moc?

Dalším kriteriem, které je třeba zohlednit je, zda nezasáhla vyšší moc. Pokud došlo ke zrušení letu z důvodu zásahu vyšší moci, což může být typicky špatné počasí či povětrnostní podmínky, nárok na kompenzaci opět nemáte.

Jako tzv. vyšší moc se ale dá počítat i terorismus, stávka zaměstnanců, válka v dané oblasti apod. Pokud je let zrušen z takového důvodu, nemáte na kompenzaci nárok.

Jediné, na co můžete uplatnit své nároky, je právo na občerstvení, nocleh a bezplatný telefon nebo e-mail.

Nepleťte si finanční kompenzaci za zrušený let s vrácením ceny letenky. Pokud je let zrušen ze strany letecké společnosti, právo na vrácení ceny letenky máte vždy. Finanční kompenzace je jakási nadstavba, na kterou máte nárok pouze za určitých podmínek.

Finanční kompenzace až 15 500 Kč

Konkrétní výše finanční náhrady se pak odvíjí od toho, jak daleko měl původní let být.

  • Pokud měl let být do 1500 km, máte nárok na 250 euro (6458 Kč)
  • Pokud byl let nad 1500 km, ale stále v rámci EU, nebo mezi 1500 – 3500 km mimo EU, dostanete 400 euro (10 332 Kč)
  • Pokud byl let obecně nad 3500 km, máte nárok na 600 eur (15 550 Kč)

Můžete ale dostat i jen polovinu

V některých případech má letecký dopravce právo vám finanční kompenzaci snížit na polovinu. To ale jen v případě, že vám nabídne let náhradním spojem, se kterým se do cílové destinace dostanete s určitým přesně stanoveným zpožděním.

U letů do 1500 km musí být zpoždění maximálně 2 hodiny. U letů v EU nad 1500 km a u ostatních letů od 1500 km do 3500 km musí zpoždění činit maximálně 3 hodiny. A u ostatních letů musí být zpoždění do 4 hodin. Pokud toto dopravce nedodrží, nemá právo vám finanční kompenzaci krátit.

Informovali vás včas? Pak jste bez nároku

Posledním případem, kdy vám nárok na kompenzaci nevzniká, a to vůbec žádný, je v případě, že vás o zrušeném letu informovali s dostatečným předstihem. Takové situace mohou nastat 3:

1) O zrušení letu vás informovali minimálně 14 dní před plánovaným časem odletu.

2) O zrušení letu vás informovali 7 – 14 dní před plánovaným časem odletu a nabídli vám přesměrování letu. Toto přesměrování vám umožní odletět nejpozději 2 hodiny před plánovaným časem odletu a doletět do cílového místa nejpozději 4 hodiny po plánovaném čase příletu./p>

3) O zrušení letu vás informovali méně než 7 dní před plánovaným časem odletu a nabídli vám přesměrování letu. Toto přesměrování vám umožní odletět nejpozději 1 hodinu před plánovaným časem odletu a dosáhnout cílového místa nejpozději 2 hodiny po plánovaném čase příletu./p>

Pokud je jedna z těchto tří podmínek splněna, nárok na kompenzaci vám opět nevzniká. Ovšem pozor. Podmínky 2 a 3 musí být splněny zcela. Pokud vám nenabídnou přesměrování letu, nebo v důsledku přesměrování letu dorazíte na místo určení o více než 1 či 2 hodiny později, viz podmínky, opět můžete žádat o kompenzaci.

I když neletíte s evropským dopravcem, nevzdávejte to

Pro výše uvedené případy platí, že pokud vám letecký dopravce kvůli problémům s letem na základě zákonů mimo EU poskytl náhradu letu, přesměrování, asistenci apod., zaniká tím váš nárok na kompenzaci.

Dále jsme uvedli, že pokud letíte s neevropským leteckým dopravcem a odlet je mimo zemi EU a přílet v zemi EU, nárok na finanční kompenzaci vám nevzniká. To ale neznamená, že se o to nemůžete pokusit.

Nárok na finanční kompenzaci vám totiž nevzniká na základě výše uvedeného Nařízení Evropského parlamentu a Rady. Můžete se však zkusit domáhat svých práv na základě Montrealské úmluvy.

Finanční kompenzaci vám Montrealská úmluva bohužel negarantuje, ale můžete požádat o náhradu škody.

Kam se obrátit pro vyplacení kompenzace?

Výše jsme si shrnuli případy, kdy máte na finanční či jinou kompenzaci nárok. Nyní zbývá informovat, na koho se máte pro vyplacení kompenzace obrátit.

Obecně platí, že pokud jste si let zaplatili u nějaké konkrétní letecké společnosti, je právě ona odpovědná za zrušení letu a kvůli kompenzaci se musíte obrátit na ni. Někdy ale let provozuje jiná letecká společnost, než u které jste si letenku zakoupili.

Například u společnosti Emirates a Fly Dubai se stává, že let provozuje pouze jedna letecká společnost, ale letenky prodávají obě. V takovém případě je odpovědná ta letecká společnost, která let uskutečňuje. Pro kompenzaci tedy oslovte ji, ačkoli jste si letenku kupovali jinde.

Letecký kalkulátor může pomoci

S přehledem toho, na co máte nárok, vám může pomoci tzv. Letecký kalkulátor. Ten v polovině července 2019 spustilo Evropské spotřebitelské centrum na svém webu.

Na tomto webu si v kalkulátoru zvolíte, jaká situace se vás týká, zda zpoždění či zrušení letu nebo potíže se zavazadly. Následně zadáte informace o svém letu a kalkulátor vás informuje o tom, co můžete ve vaší situaci požadovat a jaké povinnosti vůči vám dopravce má. Spočítá vám mimo jiné vzdálenost letu a tím i výši kompenzaci, jakou jsme uvedli výše.

Letecký kalkulátor vyvinula norská nevládní organizace Forbrukerrådet, která se zaměřuje na ochranu práv spotřebitelů.

A co když vám nevyhoví?

Snaha domoci se svých práv bývá někdy složitá. Pro někoho je náročné komunikovat s leteckou společností v cizím jazyce, někomu je nepohodlné řešit záležitost několik týdnů. Pokud se na vyřizování takové situace necítíte, ale o kompenzaci přesto nechcete přijít, je tu další možnost.

Řada společností se zaměřuje na pomoci lidem s vymáháním jejich nároků. V oblasti letecké dopravy takovou službu poskytují například společnosti Vašenároky.cz, Click2Claim, SkyCloud a další.

Dejte si však pozor, nic není zadarmo. Tyto společnosti si jednak mohou účtovat poplatky za to, že budou vaším jménem záležitost vyřizovat, a k tomu si mohou účtovat procentuální provizi v případě úspěšného získání finanční kompenzace.

Poplatek si neúčtují všechny společnosti. Pokud si jej ale účtují, musíte jej zaplatit bez ohledu na výsledek. Procentuální provize se pak odečítá ze získané částky. Pokud se nic nevymůže, nic platit nemusíte.

Při oslovení podobné společnosti se proto informujte i na případné poplatky a provize, abyste věděli, kolik vám nakonec z vymáhané částky zbude.

Zkuste to přes pojišťovnu

S podobnými společnostmi v poslední době začínají spolupracovat i pojišťovny, které pak tyto služby nabízí v rámci cestovního pojištění.

Příkladem může být ERGO Pojišťovna, která od července 2019 nabízí v rámci cestovního pojištění tzv. letového asistenta. Toho poskytuje právě partnerská společnost SkyCloud a zajíšťuje vám, že vám pomůže získat vaše oprávněné náhrady spojené se zrušením či zpožděním letu, dále s odepřením nástupu na palubu a případně za zničená zavazadla.

Nejdříve tedy můžete zkusit oslovit vaši pojišťovnu, kde jste si cestovní pojištění sjednali, zda takovou službu nabízí. A nebo se informovat ještě před dovolenou a zvážit, kde si pojištění sjednáte, abyste i toto riziko měli pokryté.

Cestovní pojištění
online
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 3

Články související s těmito výrazy:

kratkodobe-pobyty, Cestovní pojištění