Žena stojí před odletovou tabulí na letišti

Zrušený let: Jak dostat z aerolinky tučné odškodnění?

Letní sezóna je v plném proudu a s ní i dlouho vyhlížený čas dovolených. Jenže ne vždy běží cestování podle plánu, potíže mohou nastat již při odletu do vysněné destinace. Co dělat, pokud uvíznete na letišti v důsledku zpožděného letu? A na koho se obrátit, když váš let rovnou zruší?

Kompenzace za zrušený let: Na co máte nárok?

V případě, že byl váš let zrušen ze strany letecké společnosti, máte nárok na vrácení plné ceny za nevyužité letenky. Nárok vzniká i v situaci, kdy vám byla v rámci zpáteční letenky zrušena pouze jedna cesta. Oba lety ale musí být zakoupeny pod stejnou rezervací.

Většinou vám letecká společnost nejprve nabídne alternativní řešení v podobě jiného letu do stejné, případně jiné (vámi vybrané) cílové destinace. Jestliže kvůli zrušenému letu uvíznete v zahraničí, musí vás aerolinka dostat co nejdříve zpět domů.

Pokud vám aerolinka z nějakého důvodu nemůže nabídnout alternativní spojení, zajistěte si let sami a zpětně zažádejte o vrácení peněz za zrušenou letenku. A to včetně rozdílu mezi původní a novou letenkou. Schovejte si také účtenky za dodatečné výdaje, které vám vzniknou v průběhu čekání (ubytování, doprava na hotel a letiště atd.). I o jejich proplacení můžete v rámci kompenzace požádat.

Cestujte naplno

Nepodceňujte cestovní pojištění

Lékařské ošetření, hospitalizace nebo operace v zahraničí vás může vyjít i na miliony korun. Kvalitní cestovní pojištění vás plně ochrání před zvolenými riziky a pomůže vám s úhradou nákladů. Kromě krytí léčebných výloh si můžete pojistit i zpoždění letu či ztrátu zavazadel.

Co dělat, když uvíznete na letišti?

 1. Zůstaňte v klidu. Každá situace má řešení.

 2. Neprodleně kontaktujte leteckou společnost prostřednictvím zákaznické telefonní linky. Kontakt naleznete na internetových stránkách dopravce. Aerolinka vám nabídne náhradní řešení. Některé letecké společnosti mají na letištích zřízeny zákaznické přepážky, které můžete navštívit osobně.

 3. Domluvte se s aerolinkou na jiném letu do stejné (nebo odlišné) cílové destinace, případně na vrácení celé částky za letenku.

 4. Jakmile učiníte výběr, můžete začít řešit, zda vám vznikl nárok na kompenzace plynoucí z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004.

 5. O benefity (např. stravu, ubytování) se musíte sami aktivně hlásit u letecké společnosti, která let pořádá.

 6. Nárok na občerstvení vám vzniká, je-li váš let zpožděn o více než 2 hodiny (u krátkých letů do 1 500 km). V případě středně dlouhých letů (1 500–⁠3 500 km) se jedná o 3 hodiny, u dálkových letů (nad 3 500 km) si na jídlo počkáte ještě o hodinu déle.

 7. Jestliže je náhradní let plánován o jednu či více nocí později, musí vám aerolinka zajistit ubytování, plnou stravu a dopravu na letiště.

 8. Občerstvení si vyzvedněte podle instrukcí na obdrženém poukazu. V případě, že vám náleží i náhradní ubytování, přesuňte se do něj a vyčkejte na náhradní let.

Věděli jste?

Pokud vám dopravce neposkytne občerstvení, ubytování a další služby, na které máte nárok, můžete si je zajistit sami. Na základě účtenek poté po dopravci požadujte proplacení těchto nákladů.

Jak vysoké odškodnění za zpoždění letu dostanete?

V Evropské unii platí nařízení, podle kterého mají klienti leteckých společností nárok na odškodnění v případě komplikací během letecké přepravy. Kromě unijních zemí se tato pravidla vztahují i na Norsko, Švýcarsko, Island a Velkou Británii.

Odškodnění za zpoždění letu se pohybuje v rozmezí od 250 do 600 eur (cca 6 000–14 400 Kč). Výše částky se odvíjí od délky letu (viz níže). Nárok na finanční kompenzaci vzniká při zpoždění v cílové destinaci o nejméně tři hodiny.

Výše odškodnění je stejná také u zrušených letů. Podle pravidel EU se totiž let odložený o tři a více hodin považuje za zrušený. Na kompenzaci nemáte nárok, jestliže vás dopravce o zrušení letu informoval:

 • více než 14 dní před odletem,

 • mezi 14 a 7 dny před odletem a zároveň vám bylo nabídnuto alternativní spojení s odletem maximálně o dvě hodiny dříve a příletem nejvýše o čtyři hodiny později,

 • méně než 7 dní před odletem a zároveň vám bylo nabídnuto alternativní spojení s odletem maximálně o jednu hodinu dříve a příletem nejvýše o dvě hodiny později.

Výše náhrady za zrušený let: Do jaké kategorie spadáte?

Aby bylo možné čerpat kompenzaci za zrušený let, musí váš letový itinerář splňovat podmínky určené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. Let musí mimo jiné začínat či končit na území státu EU nebo zmíněných přidružených zemí. Zároveň musí být operován leteckou společností, která má sídlo na území některého z těchto států.

Konkrétní částka závisí na nejkratší vzdálenosti odletové a cílové destinace v rámci jedné rezervace. Do vzdálenosti se nezapočítávají mezipřistání či přestupy.

Odškodnění činí:

 • 250 eur u letů do 1 500 km. Příkladem je let Praha–Paříž.

 • 400 eur u letů delších než 1 500 km v EU a všech ostatních letů o délce od 1 500 do 3 500 km. Do této kategorie spadá například let Praha–Madrid.

 • 600 eur u všech ostatních (delších) letů. Zde může jít třeba o let Praha–New York.


Odškodnění za zpoždění letu kvůli počasí nečekejte

K uvedeným pravidlům se pojí několik výjimek. Pokud byl váš let zrušen a letecká společnost vás přesměrovala na jiný let, který do cíle doletí od dvou do čtyř hodin později, má aerolinka nárok na snížení částky o 50 %

Když dopravce prokáže, že ke zrušení letu došlo z důvodu nepředvídatelných okolností, náhrada vám nemusí být uznána vůbec. Za nepředvídatelné okolnosti se považuje například:

 • nestabilní politická situace v zemi odletu nebo příletu,

 • nepřízeň počasí,

 • obecná bezpečnostní rizika,

 • stávka personálu letiště či řídících letového provozu.

Na koho se s žádostí o odškodnění obrátit?

Koupili jste let u letecké společnosti? S žádostí o kompenzaci se obraťte přímo na ni. Někdy může být let provozován jinou aerolinkou. Odpovědnost pak přechází na leteckou společnost, která let uskutečňuje. I kompenzaci byste tedy řešili s touto aerolinkou – přestože jste letenku kupovali jinde. Při nákupu letenek přes zprostředkovatele (např. Pelikan.cz, Kralovna.cz, Letuska.cz apod.) musíte komunikovat s těmito subjekty.

Jak vypadá žádost o kompenzaci za zrušený let?

Leteckou společnost můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu. V žádosti uveďte detaily vašeho letu a rezervační údaje s tím, že byl váš let zrušen a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 žádáte o úhradu odškodnění v odpovídající částce. Zároveň připojte číslo účtu včetně mezinárodního formátu IBAN. Příloha e-mailu by měla obsahovat kopie vašich letenek a příjmové doklady. Při komunikaci s leteckou společností lze využít například formulář EU pro stížnosti.

Co dělat, když vám letecká společnost nevyhoví

Ne každá letecká společnost se bohužel chová čestně. Občas se aerolinky snaží ze situace vykroutit nebo s vámi nebudou komunikovat vůbec. Pokud vás odbudou, zkuste se obrátit na Úřad pro civilní letectví (ÚCL), aby případ přezkoumal. Detailní informace o podání stížnosti včetně formuláře najdete přímo na webu ÚCL.

Nemáte čas zabývat se vymáháním náhrady za zrušený let? Pak můžete využít služeb specializovaného zprostředkovatele, který celý proces vyřídí za vás. V oblasti letecké dopravy takovou službu nabízejí společnosti Vasenaroky.cz, Airadvisor.com, Click2Claim.eu a mnohé další. Než se pro nějakého zprostředkovatele rozhodnete, zjistěte si výši poplatků a provize. Společnosti si při úspěšném získání finanční kompenzace zpravidla účtují kolem 15–30 % z vymožené částky.

Jednoduše online

Cestovní pojištění na poslední chvíli

Při cestě do zahraničí si nezapomeňte sjednat cestovní pojištění. Stihnete to během pár minut, klidně z letiště v den odletu.

Náhradu za zrušený let vám může vyřešit i banka

Odmítá-li vám aerolinka či prodejce vrátit platbu za zrušenou letenku, případně vůbec nekomunikuje, můžete se zkusit obrátit na svou banku se žádostí o tzv. chargeback neboli zpětnou platbu. Podmínkou je, že jste svou letenku hradili platební kartou, let byl zrušen ze strany letecké společnosti, platba proběhla před více než třiceti dny a nepřijali jste žádnou jinou možnost náhrady, například poukaz.

Reklamaci můžete podat na jakékoliv pobočce své banky, telefonicky nebo pomocí reklamačního formuláře. Žádost je třeba podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s leteckou společností.

Kdo je připraven, není překvapen

Na eventuální komplikace s letem se můžete do určité míry připravit. Celý proces začíná již samotným nákupem letenky. Před zaplacením cesty zapátrejte v nejrůznějších fórech a diskuzích, kde byste měli najít reálné zkušenosti cestovatelů s vybranou aerolinkou či zprostředkovatelem. Ke kontaktům v telefonu si raději přidejte číslo na zákaznickou linku společnosti. V letištním chaosu vám tento krok ušetří čas i nervy.

Jestli vám daná společnost nabízí i pojištění zrušení letu, pečlivě si prostudujte pojistné podmínky. Zahrnuje pojištění dostatečné odškodnění za zpoždění nebo zrušení letu? Je jeho součástí kompenzace za ztracená/poškozená zavazadla? Pokud se vám zdá rozsah pojistné ochrany nedostatečný, vyřiďte si pojištění nezávisle na letecké společnosti.

Na zpoždění či zrušení letu se vztahuje klasické cestovní pojištění. Při sjednávání pojištění si ale tuto skutečnost raději ověřte, ne všechny pojišťovny podobnou službu nabízejí. Pojištění obvykle můžete uplatnit při zpoždění o minimálně šest hodin, ale hranice se napříč poskytovateli liší.

Jak na pojištění zrušení letu

Při výběru pojištění sledujte i limity pojistného plnění, výluky z pojištění a úroveň asistenčních služeb. Některé pojišťovny vám v případě zpoždění či zrušení letu samy zajistí taxi nebo ubytování. Vy pak nemusíte na místě nic platit. Kvalitně nastavené cestovní pojištění je otázkou několika stovek korun. Při pojistné události vám ale může ušetřit (mnoha)tisícové náklady, které byste jinak museli uhradit z vlastní kapsy.

Tip

Srovnejte si nabídky cestovního pojištění v naší online kalkulačce. Stačí pár kliknutí a hned uvidíte, kdo nabízí nejvýhodnější podmínky. Kromě ceny si snadno porovnáte i rozsah pojistné ochrany. Případné sjednání pojištění navíc vyřídíte online z pohodlí domova.

Pro získání náhrady ze strany pojišťovny budete muset doložit osvědčení letecké společnosti potvrzující důvod zrušení letu, kopie letenky a údaje o letu (číslo letu, název letecké společnosti, letiště odletu a příletu, časy odletu a příletu podle letového řádu). Připojit musíte také všechny originální účtenky za jídlo, základní hygienické potřeby a další výdaje.

Mohlo by vás zajímat

Pokud jste uvízli na letišti z důvodu zpožděného nebo zrušeného letu a cestovní pojištění byste si chtěli sjednat dodatečně online, mějte na paměti, že pojišťovna vám v tuto chvíli již pojistné plnění s největší pravděpodobností nevyplatí.

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • Krádež auta - zloděj otevírá zámek na dveřích
  21. září 2023|Petr Woff
  10 nejčastěji kradených automobilů: Najdete v seznamu svoji značku?

  Moderní auta jsou stále sofistikovanější, ale pozadu nezůstávají ani zloději. Dříve používali hrubou sílu, která by jim dneska nestačila, takže se naučili různé elektrikářské a programátorské finty. V absolutním bezpečí není žádný vůz, některé modely však mizejí častěji než jiné. Jaké riziko hrozí Škodovce, Volkswagenu, Fordu a dalším automobilům?

 • Platba kreditní kartou
  19. září 2023|Magdaléna Kubečková
  Využijte kreditní kartu na maximum

  Umí vydělat několik procent z nákupu, nabízí zajímavé bonusy, pomůže vám překlenout čekání na výplatu. Můžete s ní bezpečně platit na internetu a v cizině vám usnadní půjčení auta. Když s ní ale neumíte pořádně zacházet, zaplatíte desítky procent navíc na úrocích. Víte, jaké jsou výhody a nevýhody kreditní karty?

 • Žárovka s mincemi v pozadí
  18. září 2023|Petr Woff
  Dodavatelé nabízejí energie pod cenovým stropem. Komu se vyplatí?

  Energie na evropských burzách zlevnily, a proto dodavatelé vydali nové ceníky. Společnosti ČEZ, E.ON, innogy, PRE nebo Pražská plynárenská nabízejí elektřinu a zemní plyn pod cenovými stropy, které stanovila vláda. Není však jisté, zda se v blízké budoucnosti dočkáme ještě výraznějších slev. Proto zvažte, jestli v současnosti uzavřete delší cenovou fixaci, nebo volnější smlouvu.

 • Zabezpečení motorky - zámek na kolo
  17. září 2023|Petr Pohůdka
  Zabezpečení motorky: Jak zastavit zloděje

  Lankové a řetězové zámky, zámek kotoučové brzdy s alarmem nebo GPS lokátor. Zabezpečení motorky proti krádeži má různou podobu. Který způsob ochrany je nejlepší? Záleží na konkrétní situaci. Nejlépe uděláte, když zkombinujete více prvků.

 • Figurka Lego
  15. září 2023|Jana Březinová
  LEGO, akční figurky a další sběratelské kousky. Jak je pojistit?

  V kostičkách LEGO nebo pár sběratelských kartičkách můžete mít doma stovky tisíc korun, a tak by vám nemělo chybět kvalitní pojištění. Netradiční sběratelské předměty můžete zahrnout do běžného pojištění domácnosti nebo je pojistit jako sbírku – pak se vám bude hodit znalecký posudek.

 • Kalkulačka a papíry s grafy
  13. září 2023|Petr Woff
  Sankce za předčasné splacení hypotéky mají stoupnout až na desetitisíce Kč. Jak se jim vyhnete?

  Vláda chce dovolit bankám, aby pokutovaly svoje klienty za předčasné splacení hypotečních úvěrů. Někteří občané by potom museli uhradit navíc až 2 % z předčasně splacené části celkové jistiny. V navrženém zákoně jsou však popsány situace, kdy můžete hypotéku bezproblémově umořit ještě předtím, než skončí její fixace. Pokuta se vám vyhne, třeba když prodáte svou nemovitost nebo se rozvedete. 

 • Muž na motorce
  11. září 2023|Jana Březinová
  Pojištění na motorku: Jak se liší od pojištění auta?

  Povinné ručení na motorku je levnější oproti autu, naopak za pojištění havárie si výrazně připlatíte. Neměli byste podcenit pojištění odcizení, protože motorky se více kradou. Co dalšího byste měli vědět o pojištění motorky?

 • Žena sedí s nohama v ponožkách u topení
  09. září 2023|Petr Pohůdka
  Topná sezona začíná: 5 tipů, na co nezapomenout

  Údržba kotle a komínu, odvzdušnění radiátorů nebo správné nastavení termostatu. Na topnou sezonu se raději připravte s dostatečným předstihem – zejména pokud potřebujete využít služeb profesionálů. Dobrá příprava vám navíc může přinést významné úspory. Na co před startem topné sezony nezapomenout?

 • Žena s účty počítá na kalkulačce
  08. září 2023|Jana Březinová
  Víte, co je kontokorent a kdy se vyplatí?

  Kontokorentní úvěr – zkráceně „kontokorent“ vám dovolí jít do minusu na vašem běžném účtu. Poskytne vám finanční rezervu a umožní zaplacení nečekaného výdaje, když si nechcete brát klasickou půjčku. Komu se kontokorent vyplatí a kdo by se mu měl raději vyhnout?

 • struktura-vydaju
  07. září 2023|Petr Woff
  Struktura výdajů domácnosti: Kolik a za co utrácejí chudí, průměrní a bohatí Češi?

  Tuzemské domácnosti platí především za bydlení a potraviny, následuje doprava a rekreace. Česká společnost je poměrně rovnostářská, ale přesto najdeme významné rozdíly mezi chudšími a bohatšími občany. Například nedávné zdražení elektrické a tepelné energie pociťují silněji senioři než průměrní a vysokopříjmoví zaměstnanci. Porovnejme, jakou strukturu mají výdaje našich domácností.