Žena stojí před odletovou tabulí na letišti

Zrušený let: Jak dostat z aerolinky tučné odškodnění?

Letní sezóna je v plném proudu a s ní i dlouho vyhlížený čas dovolených. Jenže ne vždy běží cestování podle plánu, potíže mohou nastat již při odletu do vysněné destinace. Co dělat, pokud uvíznete na letišti v důsledku zpožděného letu? A na koho se obrátit, když váš let rovnou zruší?

Kompenzace za zrušený let: Na co máte nárok?

V případě, že byl váš let zrušen ze strany letecké společnosti, máte nárok na vrácení plné ceny za nevyužité letenky. Nárok vzniká i v situaci, kdy vám byla v rámci zpáteční letenky zrušena pouze jedna cesta. Oba lety ale musí být zakoupeny pod stejnou rezervací.

Většinou vám letecká společnost nejprve nabídne alternativní řešení v podobě jiného letu do stejné, případně jiné (vámi vybrané) cílové destinace. Jestliže kvůli zrušenému letu uvíznete v zahraničí, musí vás aerolinka dostat co nejdříve zpět domů.

Pokud vám aerolinka z nějakého důvodu nemůže nabídnout alternativní spojení, zajistěte si let sami a zpětně zažádejte o vrácení peněz za zrušenou letenku. A to včetně rozdílu mezi původní a novou letenkou. Schovejte si také účtenky za dodatečné výdaje, které vám vzniknou v průběhu čekání (ubytování, doprava na hotel a letiště atd.). I o jejich proplacení můžete v rámci kompenzace požádat.

Cestujte naplno

Nepodceňujte cestovní pojištění

Lékařské ošetření, hospitalizace nebo operace v zahraničí vás může vyjít i na miliony korun. Kvalitní cestovní pojištění vás plně ochrání před zvolenými riziky a pomůže vám s úhradou nákladů. Kromě krytí léčebných výloh si můžete pojistit i zpoždění letu či ztrátu zavazadel.

Co dělat, když uvíznete na letišti?

 1. Zůstaňte v klidu. Každá situace má řešení.

 2. Neprodleně kontaktujte leteckou společnost prostřednictvím zákaznické telefonní linky. Kontakt naleznete na internetových stránkách dopravce. Aerolinka vám nabídne náhradní řešení. Některé letecké společnosti mají na letištích zřízeny zákaznické přepážky, které můžete navštívit osobně.

 3. Domluvte se s aerolinkou na jiném letu do stejné (nebo odlišné) cílové destinace, případně na vrácení celé částky za letenku.

 4. Jakmile učiníte výběr, můžete začít řešit, zda vám vznikl nárok na kompenzace plynoucí z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004.

 5. O benefity (např. stravu, ubytování) se musíte sami aktivně hlásit u letecké společnosti, která let pořádá.

 6. Nárok na občerstvení vám vzniká, je-li váš let zpožděn o více než 2 hodiny (u krátkých letů do 1 500 km). V případě středně dlouhých letů (1 500–⁠3 500 km) se jedná o 3 hodiny, u dálkových letů (nad 3 500 km) si na jídlo počkáte ještě o hodinu déle.

 7. Jestliže je náhradní let plánován o jednu či více nocí později, musí vám aerolinka zajistit ubytování, plnou stravu a dopravu na letiště.

 8. Občerstvení si vyzvedněte podle instrukcí na obdrženém poukazu. V případě, že vám náleží i náhradní ubytování, přesuňte se do něj a vyčkejte na náhradní let.

Věděli jste?

Pokud vám dopravce neposkytne občerstvení, ubytování a další služby, na které máte nárok, můžete si je zajistit sami. Na základě účtenek poté po dopravci požadujte proplacení těchto nákladů.

Jak vysoké odškodnění za zpoždění letu dostanete?

V Evropské unii platí nařízení, podle kterého mají klienti leteckých společností nárok na odškodnění v případě komplikací během letecké přepravy. Kromě unijních zemí se tato pravidla vztahují i na Norsko, Švýcarsko, Island a Velkou Británii.

Odškodnění za zpoždění letu se pohybuje v rozmezí od 250 do 600 eur (cca 6 000–14 400 Kč). Výše částky se odvíjí od délky letu (viz níže). Nárok na finanční kompenzaci vzniká při zpoždění v cílové destinaci o nejméně tři hodiny.

Výše odškodnění je stejná také u zrušených letů. Podle pravidel EU se totiž let odložený o tři a více hodin považuje za zrušený. Na kompenzaci nemáte nárok, jestliže vás dopravce o zrušení letu informoval:

 • více než 14 dní před odletem,

 • mezi 14 a 7 dny před odletem a zároveň vám bylo nabídnuto alternativní spojení s odletem maximálně o dvě hodiny dříve a příletem nejvýše o čtyři hodiny později,

 • méně než 7 dní před odletem a zároveň vám bylo nabídnuto alternativní spojení s odletem maximálně o jednu hodinu dříve a příletem nejvýše o dvě hodiny později.

Výše náhrady za zrušený let: Do jaké kategorie spadáte?

Aby bylo možné čerpat kompenzaci za zrušený let, musí váš letový itinerář splňovat podmínky určené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. Let musí mimo jiné začínat či končit na území státu EU nebo zmíněných přidružených zemí. Zároveň musí být operován leteckou společností, která má sídlo na území některého z těchto států.

Konkrétní částka závisí na nejkratší vzdálenosti odletové a cílové destinace v rámci jedné rezervace. Do vzdálenosti se nezapočítávají mezipřistání či přestupy.

Odškodnění činí:

 • 250 eur u letů do 1 500 km. Příkladem je let Praha–Paříž.

 • 400 eur u letů delších než 1 500 km v EU a všech ostatních letů o délce od 1 500 do 3 500 km. Do této kategorie spadá například let Praha–Madrid.

 • 600 eur u všech ostatních (delších) letů. Zde může jít třeba o let Praha–New York.


Odškodnění za zpoždění letu kvůli počasí nečekejte

K uvedeným pravidlům se pojí několik výjimek. Pokud byl váš let zrušen a letecká společnost vás přesměrovala na jiný let, který do cíle doletí od dvou do čtyř hodin později, má aerolinka nárok na snížení částky o 50 %

Když dopravce prokáže, že ke zrušení letu došlo z důvodu nepředvídatelných okolností, náhrada vám nemusí být uznána vůbec. Za nepředvídatelné okolnosti se považuje například:

 • nestabilní politická situace v zemi odletu nebo příletu,

 • nepřízeň počasí,

 • obecná bezpečnostní rizika,

 • stávka personálu letiště či řídících letového provozu.

Na koho se s žádostí o odškodnění obrátit?

Koupili jste let u letecké společnosti? S žádostí o kompenzaci se obraťte přímo na ni. Někdy může být let provozován jinou aerolinkou. Odpovědnost pak přechází na leteckou společnost, která let uskutečňuje. I kompenzaci byste tedy řešili s touto aerolinkou – přestože jste letenku kupovali jinde. Při nákupu letenek přes zprostředkovatele (např. Pelikan.cz, Kralovna.cz, Letuska.cz apod.) musíte komunikovat s těmito subjekty.

Jak vypadá žádost o kompenzaci za zrušený let?

Leteckou společnost můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu. V žádosti uveďte detaily vašeho letu a rezervační údaje s tím, že byl váš let zrušen a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 žádáte o úhradu odškodnění v odpovídající částce. Zároveň připojte číslo účtu včetně mezinárodního formátu IBAN. Příloha e-mailu by měla obsahovat kopie vašich letenek a příjmové doklady. Při komunikaci s leteckou společností lze využít například formulář EU pro stížnosti.

Co dělat, když vám letecká společnost nevyhoví

Ne každá letecká společnost se bohužel chová čestně. Občas se aerolinky snaží ze situace vykroutit nebo s vámi nebudou komunikovat vůbec. Pokud vás odbudou, zkuste se obrátit na Úřad pro civilní letectví (ÚCL), aby případ přezkoumal. Detailní informace o podání stížnosti včetně formuláře najdete přímo na webu ÚCL.

Nemáte čas zabývat se vymáháním náhrady za zrušený let? Pak můžete využít služeb specializovaného zprostředkovatele, který celý proces vyřídí za vás. V oblasti letecké dopravy takovou službu nabízejí společnosti Vasenaroky.cz, Airadvisor.com, Click2Claim.eu a mnohé další. Než se pro nějakého zprostředkovatele rozhodnete, zjistěte si výši poplatků a provize. Společnosti si při úspěšném získání finanční kompenzace zpravidla účtují kolem 15–30 % z vymožené částky.

Jednoduše online

Cestovní pojištění na poslední chvíli

Při cestě do zahraničí si nezapomeňte sjednat cestovní pojištění. Stihnete to během pár minut, klidně z letiště v den odletu.

Náhradu za zrušený let vám může vyřešit i banka

Odmítá-li vám aerolinka či prodejce vrátit platbu za zrušenou letenku, případně vůbec nekomunikuje, můžete se zkusit obrátit na svou banku se žádostí o tzv. chargeback neboli zpětnou platbu. Podmínkou je, že jste svou letenku hradili platební kartou, let byl zrušen ze strany letecké společnosti, platba proběhla před více než třiceti dny a nepřijali jste žádnou jinou možnost náhrady, například poukaz.

Reklamaci můžete podat na jakékoliv pobočce své banky, telefonicky nebo pomocí reklamačního formuláře. Žádost je třeba podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s leteckou společností.

Kdo je připraven, není překvapen

Na eventuální komplikace s letem se můžete do určité míry připravit. Celý proces začíná již samotným nákupem letenky. Před zaplacením cesty zapátrejte v nejrůznějších fórech a diskuzích, kde byste měli najít reálné zkušenosti cestovatelů s vybranou aerolinkou či zprostředkovatelem. Ke kontaktům v telefonu si raději přidejte číslo na zákaznickou linku společnosti. V letištním chaosu vám tento krok ušetří čas i nervy.

Jestli vám daná společnost nabízí i pojištění zrušení letu, pečlivě si prostudujte pojistné podmínky. Zahrnuje pojištění dostatečné odškodnění za zpoždění nebo zrušení letu? Je jeho součástí kompenzace za ztracená/poškozená zavazadla? Pokud se vám zdá rozsah pojistné ochrany nedostatečný, vyřiďte si pojištění nezávisle na letecké společnosti.

Na zpoždění či zrušení letu se vztahuje klasické cestovní pojištění. Při sjednávání pojištění si ale tuto skutečnost raději ověřte, ne všechny pojišťovny podobnou službu nabízejí. Pojištění obvykle můžete uplatnit při zpoždění o minimálně šest hodin, ale hranice se napříč poskytovateli liší.

Jak na pojištění zrušení letu

Při výběru pojištění sledujte i limity pojistného plnění, výluky z pojištění a úroveň asistenčních služeb. Některé pojišťovny vám v případě zpoždění či zrušení letu samy zajistí taxi nebo ubytování. Vy pak nemusíte na místě nic platit. Kvalitně nastavené cestovní pojištění je otázkou několika stovek korun. Při pojistné události vám ale může ušetřit (mnoha)tisícové náklady, které byste jinak museli uhradit z vlastní kapsy.

Tip

Srovnejte si nabídky cestovního pojištění v naší online kalkulačce. Stačí pár kliknutí a hned uvidíte, kdo nabízí nejvýhodnější podmínky. Kromě ceny si snadno porovnáte i rozsah pojistné ochrany. Případné sjednání pojištění navíc vyřídíte online z pohodlí domova.

Pro získání náhrady ze strany pojišťovny budete muset doložit osvědčení letecké společnosti potvrzující důvod zrušení letu, kopie letenky a údaje o letu (číslo letu, název letecké společnosti, letiště odletu a příletu, časy odletu a příletu podle letového řádu). Připojit musíte také všechny originální účtenky za jídlo, základní hygienické potřeby a další výdaje.

Mohlo by vás zajímat

Pokud jste uvízli na letišti z důvodu zpožděného nebo zrušeného letu a cestovní pojištění byste si chtěli sjednat dodatečně online, mějte na paměti, že pojišťovna vám v tuto chvíli již pojistné plnění s největší pravděpodobností nevyplatí.

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • žena u moře - zájezd last minute
  04. dubna 2024|Jana Březinová
  Vyplatí se koupit first minute zájezd?

  Prodeje first minute pobytů vrcholí v lednu a únoru, cestovní kanceláře za včasnou koupi slibují slevy až 50 %. Skutečně se vyplatí objednat dovolenou s několikaměsíčním předstihem a máte ještě teď šanci ulovit výhodnou first minute nabídku?

 • Lyžařky na svahu
  30. ledna 2024|Jana Březinová
  Zimní dovolená v roce 2024 aneb Kam vyrazit na lyže a snowboard?

  Vyrazit za lyžováním a snowboardingem na české hory nebo raději do Alp? Máme pro vás seznam nejlepších středisek a srovnání cen skipasů. Zároveň přidáme tipy, na co si dát pozor, aby se vaše zimní dovolená na horách obešla bez starostí.

 • Padající lyžař
  08. prosince 2023|Petr Pohůdka
  Silvestr na horách: Tohle jsou oblíbená místa Čechů

  Krkonoše, Jizerské hory, Šumava, ale také střediska v rakouských či italských Alpách. Tak vypadají oblíbené destinace Čechů pro Silvestr na horách. Kde strávit Silvestra v rušné společnosti a kam se naopak vydat, když toužíte po klidu?

 • Zahraniční studenti v univerzitní aule
  09. listopadu 2023|Petr Pohůdka
  Cestovní pojištění pro studenty: Potřebujete ho i na Erasmus?

  Čeká vás Erasmus nebo jiný studijní pobyt v zahraničí? Bez cestovního pojištění byste vyrážet neměli. Roční pojištění na míru studentům nabízí UNIQA. Vyjde vás na 2 650 Kč. Pokud se ale v průběhu semestru plánujete zastavit v ČR, mohly by vás zaujmout levnější nabídky konkurence.

 • muz-dostava-ockovani-do-ramene
  04. listopadu 2023|Jana Březinová
  Očkování při cestách do zahraničí

  Cestování do zahraničí už nekomplikují restrikce kvůli onemocnění covid-19, ale přesto byste se před dovolenou měli o očkování zajímat. A to zejména při cestách do exotiky. Očkování vás chrání proti vážným a smrtelným nemocem, do některých zemí vás bez něj ani nepustí.

 • letovisko-egypt
  31. října 2023|Nikola Zatloukalová
  Nejoblíbenější destinace Čechů

  V žebříčku nejoblíbenějších destinací českých turistů tradičně vítězí země, do nichž jezdí vlastním autem – tedy Chorvatsko, Rakousko nebo Slovensko. Které další destinace jsou oblíbené?

 • El Hierro - Kanárské ostrovy
  24. října 2023|Nikola Zatloukalová
  Do tepla v zimě: 8 tipů, kam letos vyrazit

  Máte rádi teplo v zimě? Pak na nic nečekejte a vydejte se na exotickou zimní dovolenou. Podívejte se na Kanárské ostrovy nebo Zanzibar. Jaké jsou tam teploty? A jak je to s podmínkami pro vstup do země?

 • Ospalý muž s kufrem na letišti - jet lag
  18. října 2023|Nikola Zatloukalová
  Jak zvládnout jet lag a nepřijít o půlku dovolené

  Dlouhý let na dovolenou s sebou často přináší jet lag. Ten vás může potkat především při cestování přes více časových pásem. Mezi jeho hlavní projevy patří ospalost. S jeho zvládnutím vám může pomoci nejen melatonin, ale také dostatečný pitný režim.

 • Vánoce v Egyptě - velbloud v santovské čepici
  17. října 2023|Richard Zona
  Vánoční kouzlo ve slunečném Egyptě: Užijte si vánoční pohodu pod palmami

  Vánoční oslavy v Egyptě mají své vlastní tradice, které je poněkud odlišují od těch českých. V první řadě, pro místní obyvatele mají Vánoce hluboký náboženský význam, neboť Egypt je historicky spojen s biblickými událostmi.

 • Nabourané auto
  14. října 2023|Jana Březinová
  Dopravní nehoda v zahraničí: Jak postupovat?

  V roce 2022 Češi v zahraničí způsobili 7028 nehod, nejvíce v Německu a na Slovensku. To představuje téměř 4 % všech nehod. Šance, že budete nehodu při cestách po Evropě řešit, tak rozhodně není zanedbatelná. Nastudujte si předem správný postup. Až vás na místě ochromí stres nebo jazyková bariéra, budete přesně vědět, co dělat.