Blog
Cestování
Reklamace zájezdu

Jak postupovat při reklamaci zájezdu? - 1. díl

18. února 2020|Sára Nováková|

Ne každá dovolená se povede. Někdy panuje na straně turistů menší nespokojenost, kterou přejdou mávnutím rukou a nechtějí situaci dále řešit. Jindy jsou nedostatky natolik závažné, že už je málokdo nechá být a rozhodne se situaci řešit. To je určitě správné řešení, ale je dobré vědět, jak na to. Hlavně je potřeba řešení neodkládat, jinak tím můžete tratit.

Rozhodující je smlouva o zájezdu

Pro úspěch reklamace je rozhodující smlouva o zájezdu. Tu si prostudujte, a pokud je v ní uvedeno
něco, co splněno nebylo, máte právo vzniklou situaci reklamovat. Může jít například o chybějící
bazén, klimatizaci, nevyhovující ubytování, chybějící výhled na moře, větší vzdálenost od pláže atd.

Někdy se dokonce doporučuje smlouvu připomínkovat ještě před podpisem a vynutit si, aby byly
některé sporné body jasněji vymezeny. Například, jak bude probíhat all inclusive stravování, co to
znamená atd.

Reklamaci neodkládejte

Nejprve se podívejme na příklad, kdy cestujete na zájezd s cestovní kanceláří, ale něco není podle v
vašich představ. Například máte na pokoji mravence, nefunguje vám klimatizace, ačkoli jste si ji
zaplatili, respektive byla uvedena ve vybavení hotelu apod.

V takovém případě řada turistů volila metodu, kdy veškeré závady nahlásila až ke konci pobytu,
případně až po návratu, a rovnou žádala kompenzaci za vzniklé nepříjemnosti. Takovou variantu už
by vám ale dnes uznat nemuseli.

V roce 2018 totiž nabyla účinnosti novela občanského zákoníku, která přinesla v této oblasti
podstatnou změnu. Zájezd smíte reklamovat do 30 dnů od jeho skončení. Ovšem zároveň jej musíte
reklamovat bez zbytečného odkladu. A v případě nefunkční klimatizace nebo hmyzu na pokoji se
nabízí zcela logická varianta, a to ta, že byste měli závadu nahlásit ihned, jak si ji všimnete, tedy
ještě během zájezdu.

Nahlášení z vaší strany skoro stačí

Je důležité říci, že nahlášením závady hned poté, co ji zaznamenáte, jste v podstatě splnili skoro
všechny povinnosti, které vám zakládají šanci na úspěšné vyřešení reklamace. Tím jste totiž splnili
svou povinnost a další kroky jsou na cestovní kanceláři, se kterou jste zájezd podnikli. Ta by měla
zajistit nápravu nebo vám dát kompenzaci.

Na cestovní kanceláři tedy je, aby sama u hotelu zařídila vyčištění pokoje od hmyzu, opravení
klimatizace, případně přesunutí na jiný pokoj, pokud vady odstranit nelze.

Co můžete udělat vy?

Pokud cestovní kancelář nápravu nesjedná, můžete jednat vy. Podle zákona můžete počkat
přiměřeně dlouhou dobu, kterou i delegátovi sdělíte, a následně, když ze strany cestovní kanceláře k
nápravě nedošlo, si ji sjednat sami. Pokud to jde. U nefungující klimatizace to nepůjde, ale v
případě mravenců na pokoji možnosti máte. Zákon umožňuje, abyste si například na místě zakoupili
prostředek k hubení hmyzu, pokoj vyčistili sami a následně po návratu žádali proplacení účelně
vynaložených nákladů, tedy prostředku na hubení hmyzu. Co se týče klimatizace, tam musíte zvolit
jiný postup.

Reklamace po návratu

V případě, že jste si nápravu sjednali sami, budete potřebovat pro uznání reklamace nějaké důkazy.
Ideálně vyfocení či natočení stavu, který vám nevyhovoval, tedy mravenců pohybujících se po
pokoji. A následně účtenku, kterou jste za prostředek na hubení mravenců obdrželi.

V případě nefunkční klimatizace je rovněž potřeba pořídit důkaz, v tomto případě nejlépe video,
kde je evidentní, že klimatizace nefunguje, ačkoli se ji snažíte zprovoznit.

Požádejte také delegáta o to, aby vám písemně potvrdil, že jste dané nedostatky reklamovali, ale
nebyla sjednána náprava. V žádosti o kompenzaci vám to pomůže.

Po návratu pak sepíšete reklamaci, kde uvedete, kdo zájezd zakoupil, jaké byly parametry, co vám
nevyhovovalo, přiložíte důkazy a následně předáte celou věc cestovní kanceláři. Ta má na vyjádření
30 kalendářních dnů. Pokud ani poté nejste s jejím vyřízením spokojeni, doporučuje se obrátit se na
Českou obchodní inspekci pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

V následujícím článku si přiblížíme některé kuriózní reklamace a také situaci, kdy reklamujete
dovolenou, kterou nemáte zakoupenou od cestovní kanceláře.

Sára Nováková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).