Cestovní pojištění – srovnání cen

Vývoj úrokové sazby

Pandemie koronaviru pořádně zamávala i s vývojem na finančních trzích. Momentálně jsou úrokové sazby na absolutním minimu –⁠ půjčit si peníze v podstatě nebylo nikdy levnější. Podívejte se, jak se úroková sazba vyvíjela v průběhu let.

Za půjčení peněz se platil úrok už tisíce let zpátky

Princip úvěru funguje už tisíce let stejně –⁠ za půjčení peněz zaplatíte úrok. V historii to nebylo zrovna málo. Podle Michaela Hartnetta z Bank of America Merrill Lynch, který dal dohromady dostupné historické údaje, se platil ve staré Mezopotámii 3000 let př. n. l. úrok ve výši 20 %. Těchto hodnot pravděpodobně dosahovala úroková sazba také v Benátkách v 15. století, ale daleko od ní nebyly ani Spojené státy v 80. letech minulého století. Tehdy byla vysoká úroková sazba opatřením proti velmi vysoké inflaci, která byla způsobena růstem ceny ropy.

porovnání půjček

Jak se úroková sazba vyvíjela v České republice?

Pro sledování vývoje úrokové sazby využijeme diskontní sazbu, kterou určuje Česká národní banka. Její vývoj kopírují i úrokové sazby pro běžné spotřebitele. ČNB vede statistiku diskontní sazby od 90. let –⁠ první úroková sazba byla stanovena ve výši 4 procenta.

Jak je zřejmé z následujícího grafu, poté měla spíše rostoucí tendenci. K rozhodnutí o zvýšení úrokových sazeb vedla ČNB snaha o snižování inflace, která se na počátku 90. let pohybovala ve dvouciferných hodnotách. Po vzniku samostatné České republiky se stát potýkal s vysokým přílivem zahraničního kapitálu a vlivem privatizace na finanční trh. Navíc hlavním nástrojem měnové politiky ČNB byl fixní kurz koruny s cílováním peněžní zásoby. To vedlo až k měnové krizi v roce 1997, kdy byla stanovena diskontní sazba na 13 %, což je historické maximum. ČNB přistoupila k novým nástrojům měnové politiky –⁠ zrušila fixní kurz a zaměřila se na cílování inflace. Od té doby se úroková sazba v České republice snižuje.

sazby

Zdroj: ČNB

Nejnižší úroková sazba v historii

Kvůli právě probíhající pandemii koronaviru jsme svědky další historické události –⁠ úrokové sazby jsou na svém minimu. Od 27. 3. 2020 je diskontní sazba stanovena na 0,05 %. 

Tak nízko byla během 30 let jen v období od roku 2012 do 2018. Česká národní banka potřebovala v té době podpořit stagnující ekonomiku, stejně jako ostatní země v Evropě. Některé centrální banky dokonce přistoupily k záporným úrokovým sazbám, to ale v ČR není možné. „V současné době to není možné legislativně. Na sazby ČNB jsou totiž navázány například sankční úroky v řadě smluv. To by v případě negativních sazeb znamenalo, že věřitel musí dlužníkovi „zaplatit" za to, že je dlužník ve zpoždění,“ vysvětluje analytik GE Money Bank Petr Gapko pro Aktuálně.cz

Do stejné situace jsme se dostali i nyní během celosvětové pandemie koronaviru. Tentokrát se ale snížení sazeb ČNB zatím tolik nepromítlo do úrokových sazeb spotřebitelských úvěrů a hypoték. Podle Hypoindexu byla nejnižší úroková sazba na hypotékách v listopadu 2016, kdy dosahovala v průměru pouze 1,77 %. V současné době se zatím sazba hypoték blíží dvouprocentní hranici.

Jak fungují úrokové sazby?

Změnu úrokové sazby využívá Česká národní banka jako jeden z nástrojů měnové politiky. Existují tři úrokové sazby, se kterými ČNB operuje:

  • repo sazba,

  • lombardní sazba,

  • diskontní sazba.

Od výše těchto úrokových sazeb se odvozují úrokové sazby pro spotřebitele. Základní princip je následující –⁠ čím nižší je úroková sazba, tím více peněz je v oběhu. Zlevňují se úvěry, a tím se podporuje ekonomika. Nevyplatí se spořit.

Pokud naopak centrální banka potřebuje snížit množství peněz v oběhu, úrokové sazby zvýší. Tím úvěry zdražují a nejsou dostupné pro tolik žadatelů.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 4