Blog
Půjčky a úvěry
nesplácení dluhu

Nesplácíte úvěr? Dejte si pozor na exekuci

06. července 2020|Vendula Flassig Vrablová|

S půjčkou má podle aktuálních průzkumů zkušenost každý druhý Čech. Nejčastěji si půjčujeme na výstavbu nebo koupi vlastního bydlení, jeho rekonstrukci nebo modernizaci. Roste ale také popularita spotřebitelských úvěrů, kterými financujeme třeba nákup automobilu nebo výdaje, které jednoduše nepočkají. Každý dluh je ale potřeba dřív nebo později splatit. Co dělat, když se dostanete do prodlení se splácením? Rozhodně nestrkejte hlavu do písku, ale situaci aktivně řešte!

Co vás může dostat do problémů?

Důvodů, proč nejste schopni dostát svým závazkům, může být nepřeberné množství. Možná se právě nacházíte v pracovní neschopnosti, potýkáte se s těžkým úrazem nebo vleklou nemocí, která vám znemožnila pobírat stabilní a obvyklý příjem.

Nebo jste si jen špatně nastavili výši splátek a délku splatnosti. Důvodem samozřejmě může být i další nečekaný výdaj, který jednoduše nesnese odkladu. Problémem je ale i špatná finanční gramotnost a z ní plynoucí pozdější komplikace. Pokud – lidově řečeno – lepíte jednu půjčku půjčkou druhou, není to dobré.

  • Náš tip: Abyste měli klidnější spaní, sjednejte si k půjčce nebo hypotéce pojištění schopnosti splácet.

Porovnat půjčky

Co se stane po splatnosti?

Nesplácení úvěru nebo hypotéky je cestou do pekla. Ze začátku se možná nebude dít nic zásadního, z dlouhodobého hlediska ale hrozí exekuce nebo dokonce vězení. Pokud uplyne den splatnosti, pravděpodobně vás bude kontaktovat věřitel s upomínkou. Dostanete samozřejmě několik dní na vzpamatování se a banka nebo nebankovní poskytovatel bude vaše „uklouznutí“ brát jako omyl, který se už nebude opakovat. Pokud ale chybějící splátku během několik dní nezaplatíte, přitvrdí. Připravte se proto na smršť upomínek telefonických, písemných, ale i prostřednictvím SMS či e-mailů.

Připravte se na pokuty i zesplatnění dluhu

Pokud na uvedené výzvy věřitele nebudete reagovat, počítejte se smluvní pokutou. Její výše není pevně daná a liší se proto dle vybraného poskytovatele. Stále však platí, že toto opatření má podpořit pozitivní motivaci dlužníka závazek splatit. Navíc některé společnosti, u kterých si půjčujete dlouhodobě, vám při dobré spolupráci pokutu rádi odpustí. Pokud ale ani na toto opatření nereagujete, čekejte ve schránce dopis se zesplatněním dluhu. Co to znamená v praxi? Například to, že jako dlužník ztrácíte možnost splátkového kalendáře. Jde navíc o poslední šanci se se společností vyrovnat a to tak, že během poměrně krátké doby zaplatíte naráz celou pohledávku.

S předžalobní výzvou ztrácíte možnost splátkového kalendáře

Po předžalobní výzvě pak následuje žaloba a soudní řízení. Pamatujte také na to, že každé nesplácení úvěru nebo hypotéky se odráží v registrech, což vám může ztížit a zpravidla také znemožnit další půjčky v bance (i u některých nebankovních společností, které nenabízí půjčky bez registru). Co následuje dál? To samozřejmě vždy záleží na konkrétní společnosti i dlužníkovi.

Insolvence a exekuce

Jednou z možností, jak se dluhů, které vám přerostly přes hlavu zbavit, je insolvence. Můžete tak podat například insolvenční návrh s cílem vašeho oddlužení. Po dobu 5 let pak budete splácet určitou stanovenou částku. Počítejte ale s tím, že během zmíněné doby budete pobírat jen nezbytné minimum, ze kterého je opravdu těžké vyžít.

Posledním krokem je potom exekuce. To v případě, že se ke splácení dluhu stále nemáte. Pokud jste navíc měli exekuce ještě před půjčkou, kterou nyní nezvládáte hradit, může na vás věřitel podat trestní oznámení pro podvod.

A co je to exekuce? V první řadě státem povolený způsob vymáhání dluhů, pro který jsou také státem stanovena pravidla. Exekuci provádí soudem pověřený exekutor (tzv. soudní exekutor), který může dlužníkovi obestavit účet nebo zabavit majetek.

Mezi základní způsoby provedení exekuce pak patří srážky ze mzdy a jiných příjmů, přikázání pohledávky, příkaz k výplatě z bankovního účtu a v neposlední řadě i prodej movitých věcí a nemovitostí.

Vendula Flassig Vrablová Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).