Žena s nezaplacenými účty

Milostivé léto pokračuje. Jak se zbavit exekucí?

Druhé kolo tzv. milostivého léta začíná 1. září 2022. Jedná se o jedinečnou příležitost, jak se zbavit exekuce, kterou proti vám vede stát a další veřejnoprávní instituce. Stačí splatit jistinu a nízký poplatek exekutorovi, zbytek dluhu bude odpuštěn. Jak přesně milostivé léto funguje?

První kolo milostivého léta proběhlo loni na podzim, kdy bylo zastaveno asi 40 tisíc exekucí. Kvůli nejasnostem v zákoně a odmítání spolupráce ze strany některých exekutorů se však nepovedlo vypořádat všechny dlužníky, kteří měli o milostivé léto zájem. Vláda proto schválila pokračování této akce, tzv. milostivé léto II.

Co je milostivé léto

Milostivé léto je příležitost, jak se zbavit exekuce vůči státu či jiným veřejnoprávním institucím. Týká se například:

 • nezaplacených pokut v MHD,

 • nedoplatků na zdravotním pojištění,

 • dluhů vůči krajským nemocnicím,

 • nedoplatku na energiích u ČEZ

 • dluhu na nájemném v obecním bytě a podobně.


Během tří měsíců, kdy akce probíhá, má dlužník šanci splatit pouze původní dluh plus administrativní poplatek exekutorovi ve výši 1 815 Kč včetně DPH. Ostatní penále, úroky a poplatky exekutorovi mu budou odpuštěny.

Jedná se tak o výjimečnou příležitost, jak se dostat z exekuce a vymotat se z dluhové pasti. Milostivé léto cílí především na občany, kteří se dostali do potíží v minulosti, kdy chyběla regulace exekucí ze strany státu. Z dluhu několik set či tisíc korun se tak staly stovky tisíc či miliony korun, které je velmi složité vymáhat, a proto zůstávají dlouhé roky nesplaceny.

Kdo se může účastnit milostivého léta

Milostivé léto se vztahuje na fyzické osoby, které mají dluh vůči státu nebo jiným veřejnoprávním věřitelům. Podmínkou je, že je dluh vymáhán v exekuci soudním exekutorem. Dlužník nesmí být v insolvenci, ani procházet oddlužením v rámci osobního bankrotu.

Jak zjistit dluhy? Pokud si nejste jistí, zda se na vás milostivé léto vztahuje, využijte exekučního poradce na webové stránce www.milostiveleto.cz.

Víte...

Přehled o svých exekucích a čísla spisových značek zjistíte z výpisu z registru exekucí – tzv. Centrální evidence exekucí. Požádejte o výpis online nebo na pobočkách Czech POINT.

Jak funguje milostivé léto II

Milostivé léto probíhá od 1. září do 30. listopadu 2022. Během těchto tří měsíců máte právo splatit původní dluh navýšený pouze o jednorázový poplatek exekutorovi. Zbytek dluhu vám bude odpuštěn. Je však nutné dodržet správný postup.

 1. Do 30. listopadu 2022 musíte písemně sdělit svému exekutorovi, že žádáte o zahájení postupu podle zákona č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů (využití tzv. milostivého léta II). Písemnost musí splňovat dané náležitosti, proto je lepší využít vzor dopisu.

 2. Jméno svého exekutora najdete například v pověření exekutora, exekučním příkazu nebo výzvě exekutora.

 3. Pokud si nejste jistí, jak vysokou částku máte splatit, můžete ve stejném dopisu exekutora požádat o vyčíslení dlužné jistiny, kterou je potřeba uhradit. Exekutor vám musí odpovědět do 15 dnů od doručení žádosti.

 4. Po obdržení informací uhraďte dlužnou částku navýšenou o poplatek 1 815 Kč (pokud je exekutor plátce DPH, jinak 1 500 Kč). Platbu označte poznámkou „milostivé léto II“ a odešlete tak, aby byla připsána na účet exekutora nejpozději 30. listopadu 2022.

 5. Pokud jste splnili všechny podmínky milostivého léta, exekutor zastaví exekuci a rozhodne o osvobození od placení dalších úroků, penále a sankcí.

Na jaké exekuce se milostivé léto vztahuje

Milostivé léto je možné využít na exekuce, které vznikly vůči těmto věřitelům:

 • Česká republika,

 • územní samosprávný celek, vč. městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hl. města Prahy,

 • státní příspěvková organizace,

 • státní fond,

 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,

 • dobrovolný svazek obcí,

 • regionální rada regionu soudržnosti,

 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,

 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,

 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,

 • státní podnik nebo národní podnik,

 • zdravotní pojišťovna,

 • Český rozhlas nebo Česká televize,

 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Jelikož se jedná o prodloužení původního milostivého léta, které probíhalo od 28. října 2021 do 28. ledna 2022, lze milostivé léto II využít pouze pro exekuce zahájené před 28. říjnem 2021.

Na jaké dluhy se milostivé léto nevztahuje

Bohužel se milostivé léto stále nevztahuje na exekuce, které si vymáhá přímo finanční správa, celní úřad, správa sociálního zabezpečení či další správní orgány (např. obecní, krajský úřad).

Netýká se ani peněžitých trestů a jiných sankcí, jež byly dlužníkovi uloženy za úmyslný trestný čin, dále pohledávek na náhradu újmy způsobené úmyslným porušením právní povinnosti či na pohledávky věřitelů na výživné a na náhradu újmy způsobené na zdraví.

Stejně tak se milostivé léto nevztahuje na exekuce u soukromých subjektů. To znamená, že tímto způsobem nelze vyřešit nesplacené bankovní a nebankovní úvěry, nedoplatky u mobilních operátorů či dluhy na nájemném u soukromých pronajímatelů.

Nicméně v minulém roce se k iniciativě připojily některé banky a nebankovní instituce – například Air Bank, Komerční banka, Moneta Money Bank či Home Credit. Pro milostivé léto 2022 zatím není známo, zda se opět připojí soukromé společnosti. Například Moneta Money Bank už vyhlásila své vlastní milostivé léto v termínu od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2022. Týká se klientů banky, kteří jsou v exekuci nebo v prodlení se splácením svých finančních závazků o více než 90 dní.

Jděte na půjčku chytře

Spočítejte si, kolik zvládnete splácet. Nezapomeňte ale také na finanční rezervu ve výši alespoň 3 vašich měsíčních platů.

Chci si spočítat, kolik zvládnu splácet

Na co si dát pozor, pokud chcete využít milostivé léto

 • Začněte svoji exekuci řešit včas. Abyste mohli využít milostivé léto, je nutné uhradit jistinu a paušální poplatek exekutorovi do 30. listopadu 2022. Do tohoto data musíte exekutorovi písemně sdělit, že žádáte o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. milostivého léta II a částka musí být připsána na účet exekutora.

 • Žádost o vyčíslení dlužné částky pošlete exekutorovi nejpozději do 15. listopadu 2022, na odpověď má 15 dní.

 • Milostivé léto se vztahuje pouze na dluhy, které již jsou v exekuci. Pokud se váš dluh zatím nedostal do exekuce, není možné na něj milostivé léto uplatnit.

 • Nedobytné exekuce, u nichž byla původní dlužná částka nižší než 1 500 Kč se dle novely zákona zastaví automaticky v určitých případech. Tuto možnost můžete konzultovat s poradci na dluhové lince.

 • Nejste si jistí počtem svých exekucí, spisovou značkou exekučního řízení nebo jménem soudního exekutora, který proti vám exekuci vede? Způsobem, jak zjistit dluhy, je získat výpis z registru exekucí (Centrální evidence exekucí) nebo se rovnou obraťte na poradce na dluhové lince.

 • Dluhová linka Člověka v tísni funguje na čísle 770 600 800.


Infografika důležitých termínů v milostivém létě II

První kolo milostivého léta provázely problémy

Podle údajů Exekutorské komory ČR bylo během milostivého léta v roce 2021 zastaveno asi 42 tisíc exekucí, přibližně 15 tisíc osob se zbavilo všech svých exekucí. Tisíce osob se tak dostalo z dluhové pasti, přesto někteří odborníci výsledky kritizovali.

Kvůli nedostatečné kampani se o možnosti oddlužení nedozvěděli všichni dlužníci. Navíc se vyskytovaly nejasnosti ohledně toho, zda budou odpuštěny opravdu všechny úroky a penále náležející k dluhu. Docházelo také k situacím, kdy exekutoři s odpovědí otáleli a dlužník už nestihl milostivé léto využít.

Právě proto se vláda rozhodla milostivé léto prodloužit. Podle Marka Výborného, který stojí za návrhem zákona, se na dlouhou dobu jedná o poslední akci podobného typu.

„Pro dlužníka se ještě jednou a skutečně naposledy otevírá možnost zbavit se exekucí u dluhů vůči státu. V době, kdy dramaticky rostou náklady na energie a základní životní potřeby, je to tak mimořádná jednorázová příležitost, jak se zbavit historické zátěže dluhů, u kterých příslušenství mnohdy nepochopitelně mnohonásobně překročilo výši jistiny samotné. Pro dlužníky, kteří uvázli v této dluhové pasti, se tak otevírá prostor pro nový životní restart," říká poslanec Marek Výborný v tiskové zprávě.

Jak si půjčit chytře

Tématikou Milostivého léta a bezpečného půjčování jsme se zabývali i v jedné z epizod podcastu Nepodceňto.

Zásadní změny oproti milostivému létu I

Oproti loňskému roku došlo v pokračování milostivého léta k několika změnám, jež by měly zpřehlednit a zrychlit celý proces. Dlužník si může od exekutora vyžádat sdělení výše částky, kterou má uhradit, aby splnil podmínky milostivého léta – exekutor musí na tuto žádost reagovat do 15 dnů od jejího doručení. Pokud bude žádost podána do 15. listopadu a exekutor se s odpovědí opozdí, prodlužuje se lhůta k úhradě dluhu o 5 dnů ode dne, kdy byla dlužníkovi doručena odpověď exekutora.

Novým zákonem bylo také jednoznačně stanoveno, že penále vždy patří mezi tzv. příslušenství dluhu, a tudíž bude v rámci milostivého léta odpuštěno.

Novinkou je také zvýšení paušálního poplatku pro exekutory. Ten činí 1 815 Kč včetně DPH, loni byl pouze 908 Kč. Vyšší poplatek by měl lépe zohledňovat skutečné náklady exekutorů, a proto tvůrci zákona očekávají méně obstrukcí.

Srovnejte si aktuální nabídky na trhu

Ve srovnávači najdete pouze ověřené poskytovatele s licencí ČNB a jejich aktuální nabídku.

Chci si srovnat nabídky
Autor - Jana Březinová
Jana Březinová Více článků autora

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • Žena sedí nad účty a smlouvami
  Půjčky a úvěry
  13. prosince 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Trápí vás nevýhodné půjčky? Poradíme, jak se jich zbavit

  Podle České bankovní asociace má zkušenosti s půjčkou 83 % obyvatel Česka. To znamená, že peníze si někdy půjčilo 8 z 10 Čechů. Pokud vy sami půjčku splácíte a zároveň cítíte, že vám přerůstá přes hlavu, poradíme, co dělat, abyste se jí zbavili jednou pro vždy!

 • o dělat, když nedokážete uhradit další splátku - Žena s účty v ruce počítá na kalkulačce
  Půjčky a úvěry
  07. prosince 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Co dělat, když nedokážete uhradit další splátku? Nestrkejte hlavu do písku a situaci aktivně řešte

  Zhruba třetina obyvatel České republiky má hypotéku nebo půjčku. Každý čtvrtý z nich přitom vůbec netuší, kolik věřiteli dluží. A třetina lidí dokonce přiznává, že se občas zpozdí se splátkami. Co dělat, pokud je to i váš případ? Situaci aktivně řešte a hledejte možnosti, jak si nezadělat na ještě větší komplikace.

 • Účty za vánoční dárky - žena počítá na kalkulačce
  Půjčky a úvěry
  01. prosince 2022|Jana Březinová
  Vánoční půjčka – kdy pomůže a kdy se jí raději vyhnout

  Dárky k Vánocům neodmyslitelně patří, ale co dělat, když máte hluboko do kapsy a na hodnotnější dárky nezbývají finance? Možná přemýšlíte o vánoční půjčce. Ta vám dokáže s nákupem vánočních dárků pomoci, ale jen když si ji dobře promyslíte.

 • Půjčky v rodině - rodiče, prarodiče a holčička na gauči
  Půjčky a úvěry
  09. listopadu 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Půjčky v rodině a mezi známými. Víte, na co si dát pozor?

  I přes snižující se zájem o nové dlouhodobé úvěry stále roste celkové zadlužení domácností. Na konci prvního pololetí činil dlouhodobý dluh 3,14 bilionu korun. Průměrný Čech tak hypoteticky dluží přibližně 300 000 Kč. Nejčastěji si půjčujeme na bydlení. Naopak nejmenší zájem je o půjčky v rodině. Zkušenost s nimi má pouze 8 % dotázaných. Pokud sami půjčku v rodině nebo mezi známými zvažujete, měli byste vědět, na co si dát pozor.

 • Porovnání kreditní karty a kontokorentu - Žena držící před obličejem kreditní kartu
  Půjčky a úvěry
  06. listopadu 2022|Jana Březinová
  Porovnání kreditní karty a kontokorentu

  Potřebujete zaplatit nečekaný výdaj nebo chcete mít finanční zálohu pro všechny případy? Pak vám poslouží kontokorent i kreditní karta. Jedná se o krátkodobé úvěrové produkty, díky nimž si můžete opakovaně vypůjčit až desítky tisíc korun. To mají společné, ale jinak mezi nimi najdete řadu rozdílů. V jakých situacích se vyplatí kreditní karta a kdy kontokorent?

 • Propočítání půjčky - kalkulačka a kasička s mincemi
  Půjčky a úvěry
  29. října 2022|Jana Březinová
  Kdy si vzít rychlou půjčku?

  Díky rychlé půjčce získáte peníze během několika málo minut až hodin. To zní velmi lákavě, ale počítejte s tím, že půjčku budete muset také rychle splatit – obvykle za 1 měsíc. Jaké další výhody a nevýhody má rychlá půjčka? A jaké existují alternativy, když potřebujete rychle sehnat peníze?

 • Jak vypočítat úrok z půjčky - paní počítá na kalkulačce
  Půjčky a úvěry
  24. října 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Jak vypočítat úrok z půjčky? Stačí vám znát tři základní parametry

  Potřebujete peníze navíc a nemáte našetřeno? Pravděpodobně budete zvažovat možnost půjčky. Ať už se rozhodnete pro půjčku od banky nebo nebankovní společnosti, určitě vás bude zajímat, kolik za ni ve finále zaplatíte. Pokud společnost tuto informaci neuvádí, je dobré vědět, jak vypočítat úrok z půjčky, což vám pomůže při samotném výběru i rozhodování.

 • Žena se složenkami a účty
  Půjčky a úvěry
  21. října 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Jak funguje oddlužení? Na pár let se omezíte výměnou za život bez dluhů

  Nových insolvencí meziročně ubylo. A to i přes fakt, že ČR čelí ekonomické krizi a inflace prudce roste. Jedním z důvodů tohoto trendu může být i to, že o možnosti oddlužení řada dlužníků neví. Jak takové oddlužení funguje a co vás během něj čeká?

 • Půjčky a úvěry
  07. října 2022|Jana Březinová
  Návod, jak získat půjčku za nejvýhodnějších podmínek

  Abyste získali co nejvýhodnější půjčku, je potřeba správně vybrat její typ a poskytovatele. Pozorně si projděte podmínky – úrokovou sazbu a další poplatky, RPSN, výši splátek a dobu splácení. K lepším podmínkám vám rovněž pomůže, když zvýšíte svoji bonitu. Máme pro vás podrobný návod, jak získat nejvýhodnější půjčku.

 • Exekuce - žena s prázdnou peněženkou
  Půjčky a úvěry
  03. října 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Co vše vám může exekutor zabavit? Peníze, majetek, řidičák i spoření

  Statistiky Exekutorské komory ČR za první pololetí roku 2022 potvrzují, že se v Česku dál snižuje počet lidí s exekucemi. Zatímco ke konci roku 2021 bylo v exekuci 698 028 lidí, ke konci června 2022 jich bylo zhruba o 15 000 méně. Pokud se vás exekuce týká, určitě vás bude zajímat, co vše vám exekutor může zabavit.

 • Jak si půjčit a nedostat se do potíží - muž sedí u okna s počítačem a přemýšlí
  Půjčky a úvěry
  19. září 2022|Jana Březinová
  Jak si půjčit a nedostat se do nesnází

  Ať si chcete půjčit deset tisíc na výměnu porouchané pračky nebo potřebujete stovky tisíc na rekonstrukci domu, měli byste být při výběru půjčky opatrní. Za lákavými reklamními slogany se někdy ukrývají neférové podmínky, které vás mohou dostat do nesnází. Podívejte se na kompletní návod, jak si půjčit bezpečně a za co nejvýhodnějších podmínek.

 • Jak ufinancovat rekonstrukci - Pár sedí na zemi a plánuje rekonstrukci
  Půjčky a úvěry
  08. září 2022|Jana Březinová
  Jak naplánovat a ufinancovat rekonstrukci domácnosti

  Chystáte se modernizovat své bydlení od základu nebo plánujete jen menší úpravy? Pak vás nejspíš zajímá, jak se na rekonstrukci připravit krok za krokem, aby vše běželo jako po drátkách. Kde najít spolehlivé řemeslníky, na kolik vás rekonstrukce vyjde a kde na ni vzít? To všechno se dozvíte v článku.

 • Schválení bankovní půjčky - Šťastný muž a žena si plácají rukou
  Půjčky a úvěry
  Schválení bankovní půjčky: Celým procesem vás provedeme krok za krokem

  Než vám banka půjčí, důkladně si vás prověří. Jak zvládnout celý proces schválení a vyřízení bankovní půjčky bez zbytečných průtahů a komplikací? Máme pro vás jednoduchý návod i několik praktických rad a tipů.

 • Podpis smlouvy
  Půjčky a úvěry
  Specifika bankovní půjčky: Přísnější podmínky, ale bohaté portfolio produktů, které vám sednou

  Naprostá většina žadatelů o půjčku míří v první řadě do banky, kde na ně čeká poměrně přísný schvalovací proces s předem nejasným výsledkem. Co bude banku zajímat a jaká specifika se k bankovním půjčkám pojí?

 • Nebankovní poskytovatelé - zamyšlený muž, který kouká do papírů
  Půjčky a úvěry
  30. července 2022|Jana Březinová
  Čeho si všímat, když si půjčujete u nebankovní společnosti?

  Nebankovní půjčky vnímá řada lidí negativně. Nemusí se však automaticky jednat o špatné řešení. Někdy může být nebankovní půjčka i levnější, než kdybyste šli do banky. Je však třeba vědět, na co se při žádosti o úvěr u nebankovní společnosti zaměřit a jaké nástrahy očekávat.

 • Na co se zaměřit, než budete žádat o půjčku - Muž koukající skrz lupu na počítač
  Půjčky a úvěry
  24. července 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Na co se zaměřit, než budete žádat o půjčku?

  V životě každého z nás může nastat nespočet situací, které vyžadují okamžité finanční řešení. Pokud jste se do některé z nich dostali vy sami, měli byste vědět, co všechno zvážit a na co se zaměřit ještě před tím, než banku či nebankovní instituci o půjčku doopravdy požádáte.

 • Počítač peníze papíry
  Půjčky a úvěryOsobní finance
  10. července 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Splátkový kalendář a vše, co jste o něm chtěli vědět

  Se splátkovým kalendářem, coby plánem všech vašich budoucích splátek, se setkáte ve chvíli, kdy si sjednáte spotřebitelskou půjčku, úvěr nebo hypotéku. Domluvit se na něm ale můžete i tehdy, pokud vybrané instituci dlužíte větší částku, kterou nejste schopni jednorázově uhradit. Jak si ho správně nastavit, aby vám co nejvíce vyhovoval a nepůsobil zbytečné komplikace?

 • Peníze v peněžence
  Půjčky a úvěry
  25. června 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Půjčka na dovolenou: Kdy má smysl o ní uvažovat a jak ji vybrat?

  Jedním ze způsobů, jak si splnit svou představu o ideální dovolené, je právě půjčka na dovolenou. Opravdu se ale vyplatí anebo je dobré si raději pár dnů u moře nebo na horách pro letošek odpustit?

 • Proč mi v bance nepůjčili - žárovka v ruce
  Půjčky a úvěry
  15. června 2022|Jana Březinová
  Proč mi v bance nepůjčili? Ověřte svůj záznam v registrech

  Při žádosti o půjčku si banky každého žadatele důkladně proklepnou a zjišťují jeho úvěrovou historii. Máte z minulosti škraloup nebo aktuálně splácíte jiný úvěr a chcete vědět, zda to bude mít vliv na vaši současnou žádost o půjčku? Přinášíme tipy, jak zjistit vaši platební historii.

 • Sberbank ukončení
  Půjčky a úvěryOsobní finance
  Sberbank v Česku končí! ČNB jí plánuje odebrat licenci. Co to znamená pro její klienty?

  Česká národní banka (dále jen ČNB) dne 28. 2. 2022 zahájila kroky k odebrání licence Sberbank CZ, která má vazby na Rusko. Hlavním důvodem je razantní zhoršení její likviditní situace v souvislosti s odlivem vkladů. V praxi to znamená, že Sberbank v Česku končí.

 • předávání peněz nad smlouvou
  Půjčky a úvěry
  22. února 2022|Petr Woff
  Vysoká inflace zlevňuje staré a zdražuje nové půjčky. Komu se vyplatí předčasná splátka?

  Průměrné životní náklady meziročně zdražují o více než 8 %. Vysoká inflace těší některé dlužníky, ale zneklidňuje střadatele a centrální bankéře. Proto stouply úrokové sazby a zdražily nové úvěry. Přinášíme několik modelových příkladů, aby bylo jasnější, komu se vyplatí předčasná splátka nebo investice do půjček. Pokaždé záleží na aktuálním vztahu mezi inflací a úrokovou mírou.

 • Půjčky a úvěry
  15. února 2022|Petr Woff
  Úvěrové podmínky budou v roce 2022 přísnější

  Česká národní banka využije svoje nové pravomoci a od dubna zchladí přehřátý realitní trh. Zároveň sleduje, jak se vyvíjí spontánní nabídka a poptávka. Některé komerční banky nečekají na povinné regulace a samy zpřísňují svoje úvěrové podmínky. Zatímco domácnosti stále opatrněji zvažují, jestli požádají o hypotéku nebo spotřebitelskou půjčku.

 • matka, dcera a otec stehovani
  HypotékyPůjčky a úvěry
  Úrokové sazby hypoték rostou, má smysl vzít si teď úvěr na vlastní bydlení?

  Zvažujete koupi nemovitosti na hypotéku nebo se zajímáte o situaci na hypotečním trhu? Pak vám jistě neuniklo, že úrokové sazby u hypoték v posledních měsících výrazně vzrostly. Co za růstem úrokových sazeb stojí a má teď vůbec cenu vzít si hypotéku na koupi nemovitosti? A jakou fixaci případně zvolit?

 • Pobocka raiffeisenbank
  Půjčky a úvěryOsobní finance
  24. ledna 2022|Jana Poncarová
  Equa bank se spojila s Raiffeisenbankou. Co to znamená pro klienty?

  Dva významní bankovní hráči na českém trhu se spojili. Od 1. ledna 2022 se Equa bank sloučila s Raiffeisenbankou a přestala tak existovat jako samostatná společnost. Klienti Equa bank se ale o svá bankovní konta a další služby obávat nemusí. Raiffeisenbank je se vším všudy převzala pod svá křídla. Co to v praxi znamená? Přinášíme odpovědi na ty nejdůležitější otázky.

 • Muž vysypává prasátko
  Půjčky a úvěry
  29. října 2021|Vendula Flassig Vrablová
  Home Credit a Air Bank se přidávají k Milostivému létu. Na odpuštění sankcí ale dosáhnou jen někteří

  Těsně před zahájením unikátní akce s názvem Milostivé léto, která nabízí dlužníkům výjimečnou možnost zbavit se exekucí a dluhů vůči státu, se částečně připojila i společnost Home Credit a Air Bank, spadající skupiny PPF. I tyto dva zmíněné subjekty ale odpustí sankce svým klientům pouze za určitých podmínek.

© 2023 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.