Žena s nezaplacenými účty

Milostivé léto pokračuje. Jak se zbavit exekucí?

5. 9. 2022
|
Délka čtení: 12 min.

Druhé kolo tzv. milostivého léta začíná 1. září 2022. Jedná se o jedinečnou příležitost, jak se zbavit exekuce, kterou proti vám vede stát a další veřejnoprávní instituce. Stačí splatit jistinu a nízký poplatek exekutorovi, zbytek dluhu bude odpuštěn. Jak přesně milostivé léto funguje?

První kolo milostivého léta proběhlo loni na podzim, kdy bylo zastaveno asi 40 tisíc exekucí. Kvůli nejasnostem v zákoně a odmítání spolupráce ze strany některých exekutorů se však nepovedlo vypořádat všechny dlužníky, kteří měli o milostivé léto zájem. Vláda proto schválila pokračování této akce, tzv. milostivé léto II.

Co je milostivé léto

Milostivé léto je příležitost, jak se zbavit exekuce vůči státu či jiným veřejnoprávním institucím. Týká se například:

 • nezaplacených pokut v MHD,

 • nedoplatků na zdravotním pojištění,

 • dluhů vůči krajským nemocnicím,

 • nedoplatku na energiích u ČEZ

 • dluhu na nájemném v obecním bytě a podobně.


Během tří měsíců, kdy akce probíhá, má dlužník šanci splatit pouze původní dluh plus administrativní poplatek exekutorovi ve výši 1 815 Kč včetně DPH. Ostatní penále, úroky a poplatky exekutorovi mu budou odpuštěny.

Jedná se tak o výjimečnou příležitost, jak se dostat z exekuce a vymotat se z dluhové pasti. Milostivé léto cílí především na občany, kteří se dostali do potíží v minulosti, kdy chyběla regulace exekucí ze strany státu. Z dluhu několik set či tisíc korun se tak staly stovky tisíc či miliony korun, které je velmi složité vymáhat, a proto zůstávají dlouhé roky nesplaceny.

Kdo se může účastnit milostivého léta

Milostivé léto se vztahuje na fyzické osoby, které mají dluh vůči státu nebo jiným veřejnoprávním věřitelům. Podmínkou je, že je dluh vymáhán v exekuci soudním exekutorem. Dlužník nesmí být v insolvenci, ani procházet oddlužením v rámci osobního bankrotu.

Jak zjistit dluhy? Pokud si nejste jistí, zda se na vás milostivé léto vztahuje, využijte exekučního poradce na webové stránce www.milostiveleto.cz.

Víte...

Přehled o svých exekucích a čísla spisových značek zjistíte z výpisu z registru exekucí – tzv. Centrální evidence exekucí. Požádejte o výpis online nebo na pobočkách Czech POINT.

Jak funguje milostivé léto II

Milostivé léto probíhá od 1. září do 30. listopadu 2022. Během těchto tří měsíců máte právo splatit původní dluh navýšený pouze o jednorázový poplatek exekutorovi. Zbytek dluhu vám bude odpuštěn. Je však nutné dodržet správný postup.

 1. Do 30. listopadu 2022 musíte písemně sdělit svému exekutorovi, že žádáte o zahájení postupu podle zákona č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů (využití tzv. milostivého léta II). Písemnost musí splňovat dané náležitosti, proto je lepší využít vzor dopisu.

 2. Jméno svého exekutora najdete například v pověření exekutora, exekučním příkazu nebo výzvě exekutora.

 3. Pokud si nejste jistí, jak vysokou částku máte splatit, můžete ve stejném dopisu exekutora požádat o vyčíslení dlužné jistiny, kterou je potřeba uhradit. Exekutor vám musí odpovědět do 15 dnů od doručení žádosti.

 4. Po obdržení informací uhraďte dlužnou částku navýšenou o poplatek 1 815 Kč (pokud je exekutor plátce DPH, jinak 1 500 Kč). Platbu označte poznámkou „milostivé léto II“ a odešlete tak, aby byla připsána na účet exekutora nejpozději 30. listopadu 2022.

 5. Pokud jste splnili všechny podmínky milostivého léta, exekutor zastaví exekuci a rozhodne o osvobození od placení dalších úroků, penále a sankcí.

Na jaké exekuce se milostivé léto vztahuje

Milostivé léto je možné využít na exekuce, které vznikly vůči těmto věřitelům:

 • Česká republika,

 • územní samosprávný celek, vč. městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hl. města Prahy,

 • státní příspěvková organizace,

 • státní fond,

 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,

 • dobrovolný svazek obcí,

 • regionální rada regionu soudržnosti,

 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,

 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,

 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,

 • státní podnik nebo národní podnik,

 • zdravotní pojišťovna,

 • Český rozhlas nebo Česká televize,

 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Jelikož se jedná o prodloužení původního milostivého léta, které probíhalo od 28. října 2021 do 28. ledna 2022, lze milostivé léto II využít pouze pro exekuce zahájené před 28. říjnem 2021.

Na jaké dluhy se milostivé léto nevztahuje

Bohužel se milostivé léto stále nevztahuje na exekuce, které si vymáhá přímo finanční správa, celní úřad, správa sociálního zabezpečení či další správní orgány (např. obecní, krajský úřad).

Netýká se ani peněžitých trestů a jiných sankcí, jež byly dlužníkovi uloženy za úmyslný trestný čin, dále pohledávek na náhradu újmy způsobené úmyslným porušením právní povinnosti či na pohledávky věřitelů na výživné a na náhradu újmy způsobené na zdraví.

Stejně tak se milostivé léto nevztahuje na exekuce u soukromých subjektů. To znamená, že tímto způsobem nelze vyřešit nesplacené bankovní a nebankovní úvěry, nedoplatky u mobilních operátorů či dluhy na nájemném u soukromých pronajímatelů.

Nicméně v minulém roce se k iniciativě připojily některé banky a nebankovní instituce – například Air Bank, Komerční banka, Moneta Money Bank či Home Credit. Pro milostivé léto 2022 zatím není známo, zda se opět připojí soukromé společnosti. Například Moneta Money Bank už vyhlásila své vlastní milostivé léto v termínu od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2022. Týká se klientů banky, kteří jsou v exekuci nebo v prodlení se splácením svých finančních závazků o více než 90 dní.

Jděte na půjčku chytře

Spočítejte si, kolik zvládnete splácet. Nezapomeňte ale také na finanční rezervu ve výši alespoň 3 vašich měsíčních platů.

Na co si dát pozor, pokud chcete využít milostivé léto

 • Začněte svoji exekuci řešit včas. Abyste mohli využít milostivé léto, je nutné uhradit jistinu a paušální poplatek exekutorovi do 30. listopadu 2022. Do tohoto data musíte exekutorovi písemně sdělit, že žádáte o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. milostivého léta II a částka musí být připsána na účet exekutora.

 • Žádost o vyčíslení dlužné částky pošlete exekutorovi nejpozději do 15. listopadu 2022, na odpověď má 15 dní.

 • Milostivé léto se vztahuje pouze na dluhy, které již jsou v exekuci. Pokud se váš dluh zatím nedostal do exekuce, není možné na něj milostivé léto uplatnit.

 • Nedobytné exekuce, u nichž byla původní dlužná částka nižší než 1 500 Kč se dle novely zákona zastaví automaticky v určitých případech. Tuto možnost můžete konzultovat s poradci na dluhové lince.

 • Nejste si jistí počtem svých exekucí, spisovou značkou exekučního řízení nebo jménem soudního exekutora, který proti vám exekuci vede? Způsobem, jak zjistit dluhy, je získat výpis z registru exekucí (Centrální evidence exekucí) nebo se rovnou obraťte na poradce na dluhové lince.

 • Dluhová linka Člověka v tísni funguje na čísle 770 600 800.


Infografika důležitých termínů v milostivém létě II

První kolo milostivého léta provázely problémy

Podle údajů Exekutorské komory ČR bylo během milostivého léta v roce 2021 zastaveno asi 42 tisíc exekucí, přibližně 15 tisíc osob se zbavilo všech svých exekucí. Tisíce osob se tak dostalo z dluhové pasti, přesto někteří odborníci výsledky kritizovali.

Kvůli nedostatečné kampani se o možnosti oddlužení nedozvěděli všichni dlužníci. Navíc se vyskytovaly nejasnosti ohledně toho, zda budou odpuštěny opravdu všechny úroky a penále náležející k dluhu. Docházelo také k situacím, kdy exekutoři s odpovědí otáleli a dlužník už nestihl milostivé léto využít.

Právě proto se vláda rozhodla milostivé léto prodloužit. Podle Marka Výborného, který stojí za návrhem zákona, se na dlouhou dobu jedná o poslední akci podobného typu.

„Pro dlužníka se ještě jednou a skutečně naposledy otevírá možnost zbavit se exekucí u dluhů vůči státu. V době, kdy dramaticky rostou náklady na energie a základní životní potřeby, je to tak mimořádná jednorázová příležitost, jak se zbavit historické zátěže dluhů, u kterých příslušenství mnohdy nepochopitelně mnohonásobně překročilo výši jistiny samotné. Pro dlužníky, kteří uvázli v této dluhové pasti, se tak otevírá prostor pro nový životní restart," říká poslanec Marek Výborný v tiskové zprávě.

Jak si půjčit chytře

Tématikou Milostivého léta a bezpečného půjčování jsme se zabývali i v jedné z epizod podcastu Nepodceňto.

Zásadní změny oproti milostivému létu I

Oproti loňskému roku došlo v pokračování milostivého léta k několika změnám, jež by měly zpřehlednit a zrychlit celý proces. Dlužník si může od exekutora vyžádat sdělení výše částky, kterou má uhradit, aby splnil podmínky milostivého léta – exekutor musí na tuto žádost reagovat do 15 dnů od jejího doručení. Pokud bude žádost podána do 15. listopadu a exekutor se s odpovědí opozdí, prodlužuje se lhůta k úhradě dluhu o 5 dnů ode dne, kdy byla dlužníkovi doručena odpověď exekutora.

Novým zákonem bylo také jednoznačně stanoveno, že penále vždy patří mezi tzv. příslušenství dluhu, a tudíž bude v rámci milostivého léta odpuštěno.

Novinkou je také zvýšení paušálního poplatku pro exekutory. Ten činí 1 815 Kč včetně DPH, loni byl pouze 908 Kč. Vyšší poplatek by měl lépe zohledňovat skutečné náklady exekutorů, a proto tvůrci zákona očekávají méně obstrukcí.

Srovnejte si aktuální nabídky na trhu

Ve srovnávači najdete pouze ověřené poskytovatele s licencí ČNB a jejich aktuální nabídku.

Autor - Jana Březinová
Jana BřezinováVíce článků autora

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • Výpočet půjčky
  25. května 2023|Nikola Zatloukalová
  Jak vybrat půjčku? RPSN hodně pomůže, není ale jediným ukazatelem výhodné půjčky

  Nabídky levných a dokonale výhodných půjček na vás útočí ze všech stran. Herci v reklamách slibují nízké úroky, minimální či nulové poplatky, ale i bonusy za řádné splácení. Jak poznáte, že je pro vás půjčka skutečně výhodná? Potřebujete k tomu znát více než jen RPSN.

 • Solární panely na střeše domu
  23. května 2023|Petr Woff
  Půjčka na solární panely nebo tepelné čerpadlo: Vyplatí se?

  Solární panely mají nulové provozní náklady, když vyrábějí elektřinu, zatímco tepelná čerpadla efektivně produkují teplo. Ale málokdo má dostatek volných peněz, aby investoval do těchto moderních technologií. Bankéři proto zájemcům nabízejí speciální úvěry. Srovnejme, kolik stojí půjčka na solární panely nebo tepelné čerpadlo od České spořitelny, Komerční banky, ČSOB a dalších společností.

 • Domácí solární elektrárna - solární panely na střeše domu
  19. května 2023|Petr Woff
  Kolik vás bude stát domácí solární elektrárna?

  Fotovoltaické panely bývají napojeny na Když započítáme dotaci, celý systém stojí zhruba 166 000 až 495 000 Kč. Domácí solární elektrárna vám vyrobí levnější elektřinu a pokud zateplíte svůj dům, fotovoltaika vám poslouží také jako výhodnější náhrada za plynový kotel. Díky provozním úsporám se vám pravděpodobně vrátí investiční náklady a ve výsledku vyděláte statisíce Kč.

 • Nastavení kotle
  17. května 2023|Monika Šaríková
  Nový kotel: Jak dosáhnout maximální úspory?

  Dosloužil vám starý kotel na tuhá paliva a pořídili jste si nový? To je krok nejen k⁠ ekologickému vytápění, ale většinou také k úspoře nákladů. Víte, na co byste si měli dát při výběru nového kotle pozor a jak ho nastavit, tak aby se vám provoz vyplatil?

 • cestování-vozem
  15. května 2023|Petr Pohůdka
  Kolik stojí benzín a nafta? Srovnáváme ceny pohonných hmot v tuzemsku a zahraničí

  Čerpací stanice prudce zdražily, ale stále jsou mezi nimi významné rozdíly. V tuzemsku zůstává nejnákladnější Praha, zatímco nejlevnější benzín a naftu natankujete v Ústeckém a Karlovarském kraji. Za státními hranicemi ušetříte v Polsku a Slovinsku, ale vyšší účty očekávejte v Rakousku. Současné ceny pohonných hmot porovnáváme v grafech, které zachycují celou Českou republiku i Evropskou unii.

 • Muž na papír zapisuje stav plynoměru
  14. května 2023|Petr Woff
  Jaké jsou náklady na vytápění plynem?

  Výrobci kondenzačních kotlů a kominíci zdražili, energie však zlevňuje. Kubík zemního plynu stojí 29 až 102 Kč. Kilowatthodina vyjde na 2,68 až 9,57 Kč. Záleží na vaší spotřebě, na dodavateli a ceníku, který preferujete. V článku srovnáme minimální, průměrné a maximální náklady na vytápění plynem.

 • Turistka si prohlíží maďarský parlament
  13. května 2023|Jana Březinová
  Tipy na dovolenou v Evropě za pár korun

  Hledáte evropské město, kde si užijete fajn prodloužený víkend za cenu, která vás nezruinuje? Máme pro vás dva tipy, kam letos v létě vyrazit za poznáním.

 • Kalkulačka s brýlemi a bankovkami
  11. května 2023|Magdaléna Kubečková
  Začněte spořit na důchod už dnes

  Spoříte si na důchod? Děláte dobře. Příjmy od státu vám zřejmě nebudou stačit. Počet seniorů roste a vlády už léta tápou, z čeho penze v budoucnu financovat. Roky zaslouženého odpočinku vám tak může znepříjemnit citelný pokles životní úrovně. 

 • Dráty vysokého napětí
  09. května 2023|Petr Woff
  Jaké jsou ceny elektřiny v EU? Česká republika zaspala

  Evropská unie věří volnému trhu, takže cena elektrické energie vzniká na velkoobchodních burzách. Jednotlivé členské státy však spotřebitelům připočítávají různé distribuční poplatky a daně, nebo rozdávají dotace. Proto průměrná dánská domácnost zaplatí za kilowatthodinu (kWh) pětkrát více než typická maďarská rodina. Ale nejbouřlivější cenový vývoj zaznamenaly Rumunsko a Česká republika.

 • Bankéř vysvětluje mladému páru
  Banky zpřísnily podmínky úvěrů. Kdo hůř dosáhne na půjčku?

  Před rokem byste půjčku získali bez problémů. Dnes ale banka vaši žádost zamítla. Co banky motivuje ke zpřísnění scoringu? A podle jakých pravidel vlastně posuzují vaši žádost o půjčku?