Žena s nezaplacenými účty

Milostivé léto pokračuje. Jak se zbavit exekucí?

5. 9. 2022
|
Délka čtení: 12 min.

Druhé kolo tzv. milostivého léta začíná 1. září 2022. Jedná se o jedinečnou příležitost, jak se zbavit exekuce, kterou proti vám vede stát a další veřejnoprávní instituce. Stačí splatit jistinu a nízký poplatek exekutorovi, zbytek dluhu bude odpuštěn. Jak přesně milostivé léto funguje?

První kolo milostivého léta proběhlo loni na podzim, kdy bylo zastaveno asi 40 tisíc exekucí. Kvůli nejasnostem v zákoně a odmítání spolupráce ze strany některých exekutorů se však nepovedlo vypořádat všechny dlužníky, kteří měli o milostivé léto zájem. Vláda proto schválila pokračování této akce, tzv. milostivé léto II.

Co je milostivé léto

Milostivé léto je příležitost, jak se zbavit exekuce vůči státu či jiným veřejnoprávním institucím. Týká se například:

 • nezaplacených pokut v MHD,

 • nedoplatků na zdravotním pojištění,

 • dluhů vůči krajským nemocnicím,

 • nedoplatku na energiích u ČEZ

 • dluhu na nájemném v obecním bytě a podobně.


Během tří měsíců, kdy akce probíhá, má dlužník šanci splatit pouze původní dluh plus administrativní poplatek exekutorovi ve výši 1 815 Kč včetně DPH. Ostatní penále, úroky a poplatky exekutorovi mu budou odpuštěny.

Jedná se tak o výjimečnou příležitost, jak se dostat z exekuce a vymotat se z dluhové pasti. Milostivé léto cílí především na občany, kteří se dostali do potíží v minulosti, kdy chyběla regulace exekucí ze strany státu. Z dluhu několik set či tisíc korun se tak staly stovky tisíc či miliony korun, které je velmi složité vymáhat, a proto zůstávají dlouhé roky nesplaceny.

Kdo se může účastnit milostivého léta

Milostivé léto se vztahuje na fyzické osoby, které mají dluh vůči státu nebo jiným veřejnoprávním věřitelům. Podmínkou je, že je dluh vymáhán v exekuci soudním exekutorem. Dlužník nesmí být v insolvenci, ani procházet oddlužením v rámci osobního bankrotu.

Jak zjistit dluhy? Pokud si nejste jistí, zda se na vás milostivé léto vztahuje, využijte exekučního poradce na webové stránce www.milostiveleto.cz.

Víte...

Přehled o svých exekucích a čísla spisových značek zjistíte z výpisu z registru exekucí – tzv. Centrální evidence exekucí. Požádejte o výpis online nebo na pobočkách Czech POINT.

Jak funguje milostivé léto II

Milostivé léto probíhá od 1. září do 30. listopadu 2022. Během těchto tří měsíců máte právo splatit původní dluh navýšený pouze o jednorázový poplatek exekutorovi. Zbytek dluhu vám bude odpuštěn. Je však nutné dodržet správný postup.

 1. Do 30. listopadu 2022 musíte písemně sdělit svému exekutorovi, že žádáte o zahájení postupu podle zákona č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů (využití tzv. milostivého léta II). Písemnost musí splňovat dané náležitosti, proto je lepší využít vzor dopisu.

 2. Jméno svého exekutora najdete například v pověření exekutora, exekučním příkazu nebo výzvě exekutora.

 3. Pokud si nejste jistí, jak vysokou částku máte splatit, můžete ve stejném dopisu exekutora požádat o vyčíslení dlužné jistiny, kterou je potřeba uhradit. Exekutor vám musí odpovědět do 15 dnů od doručení žádosti.

 4. Po obdržení informací uhraďte dlužnou částku navýšenou o poplatek 1 815 Kč (pokud je exekutor plátce DPH, jinak 1 500 Kč). Platbu označte poznámkou „milostivé léto II“ a odešlete tak, aby byla připsána na účet exekutora nejpozději 30. listopadu 2022.

 5. Pokud jste splnili všechny podmínky milostivého léta, exekutor zastaví exekuci a rozhodne o osvobození od placení dalších úroků, penále a sankcí.

Na jaké exekuce se milostivé léto vztahuje

Milostivé léto je možné využít na exekuce, které vznikly vůči těmto věřitelům:

 • Česká republika,

 • územní samosprávný celek, vč. městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hl. města Prahy,

 • státní příspěvková organizace,

 • státní fond,

 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,

 • dobrovolný svazek obcí,

 • regionální rada regionu soudržnosti,

 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,

 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,

 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,

 • státní podnik nebo národní podnik,

 • zdravotní pojišťovna,

 • Český rozhlas nebo Česká televize,

 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Jelikož se jedná o prodloužení původního milostivého léta, které probíhalo od 28. října 2021 do 28. ledna 2022, lze milostivé léto II využít pouze pro exekuce zahájené před 28. říjnem 2021.

Na jaké dluhy se milostivé léto nevztahuje

Bohužel se milostivé léto stále nevztahuje na exekuce, které si vymáhá přímo finanční správa, celní úřad, správa sociálního zabezpečení či další správní orgány (např. obecní, krajský úřad).

Netýká se ani peněžitých trestů a jiných sankcí, jež byly dlužníkovi uloženy za úmyslný trestný čin, dále pohledávek na náhradu újmy způsobené úmyslným porušením právní povinnosti či na pohledávky věřitelů na výživné a na náhradu újmy způsobené na zdraví.

Stejně tak se milostivé léto nevztahuje na exekuce u soukromých subjektů. To znamená, že tímto způsobem nelze vyřešit nesplacené bankovní a nebankovní úvěry, nedoplatky u mobilních operátorů či dluhy na nájemném u soukromých pronajímatelů.

Nicméně v minulém roce se k iniciativě připojily některé banky a nebankovní instituce – například Air Bank, Komerční banka, Moneta Money Bank či Home Credit. Pro milostivé léto 2022 zatím není známo, zda se opět připojí soukromé společnosti. Například Moneta Money Bank už vyhlásila své vlastní milostivé léto v termínu od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2022. Týká se klientů banky, kteří jsou v exekuci nebo v prodlení se splácením svých finančních závazků o více než 90 dní.

Jděte na půjčku chytře

Spočítejte si, kolik zvládnete splácet. Nezapomeňte ale také na finanční rezervu ve výši alespoň 3 vašich měsíčních platů.

Na co si dát pozor, pokud chcete využít milostivé léto

 • Začněte svoji exekuci řešit včas. Abyste mohli využít milostivé léto, je nutné uhradit jistinu a paušální poplatek exekutorovi do 30. listopadu 2022. Do tohoto data musíte exekutorovi písemně sdělit, že žádáte o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. milostivého léta II a částka musí být připsána na účet exekutora.

 • Žádost o vyčíslení dlužné částky pošlete exekutorovi nejpozději do 15. listopadu 2022, na odpověď má 15 dní.

 • Milostivé léto se vztahuje pouze na dluhy, které již jsou v exekuci. Pokud se váš dluh zatím nedostal do exekuce, není možné na něj milostivé léto uplatnit.

 • Nedobytné exekuce, u nichž byla původní dlužná částka nižší než 1 500 Kč se dle novely zákona zastaví automaticky v určitých případech. Tuto možnost můžete konzultovat s poradci na dluhové lince.

 • Nejste si jistí počtem svých exekucí, spisovou značkou exekučního řízení nebo jménem soudního exekutora, který proti vám exekuci vede? Způsobem, jak zjistit dluhy, je získat výpis z registru exekucí (Centrální evidence exekucí) nebo se rovnou obraťte na poradce na dluhové lince.

 • Dluhová linka Člověka v tísni funguje na čísle 770 600 800.


Infografika důležitých termínů v milostivém létě II

První kolo milostivého léta provázely problémy

Podle údajů Exekutorské komory ČR bylo během milostivého léta v roce 2021 zastaveno asi 42 tisíc exekucí, přibližně 15 tisíc osob se zbavilo všech svých exekucí. Tisíce osob se tak dostalo z dluhové pasti, přesto někteří odborníci výsledky kritizovali.

Kvůli nedostatečné kampani se o možnosti oddlužení nedozvěděli všichni dlužníci. Navíc se vyskytovaly nejasnosti ohledně toho, zda budou odpuštěny opravdu všechny úroky a penále náležející k dluhu. Docházelo také k situacím, kdy exekutoři s odpovědí otáleli a dlužník už nestihl milostivé léto využít.

Právě proto se vláda rozhodla milostivé léto prodloužit. Podle Marka Výborného, který stojí za návrhem zákona, se na dlouhou dobu jedná o poslední akci podobného typu.

„Pro dlužníka se ještě jednou a skutečně naposledy otevírá možnost zbavit se exekucí u dluhů vůči státu. V době, kdy dramaticky rostou náklady na energie a základní životní potřeby, je to tak mimořádná jednorázová příležitost, jak se zbavit historické zátěže dluhů, u kterých příslušenství mnohdy nepochopitelně mnohonásobně překročilo výši jistiny samotné. Pro dlužníky, kteří uvázli v této dluhové pasti, se tak otevírá prostor pro nový životní restart," říká poslanec Marek Výborný v tiskové zprávě.

Jak si půjčit chytře

Tématikou Milostivého léta a bezpečného půjčování jsme se zabývali i v jedné z epizod podcastu Nepodceňto.

Zásadní změny oproti milostivému létu I

Oproti loňskému roku došlo v pokračování milostivého léta k několika změnám, jež by měly zpřehlednit a zrychlit celý proces. Dlužník si může od exekutora vyžádat sdělení výše částky, kterou má uhradit, aby splnil podmínky milostivého léta – exekutor musí na tuto žádost reagovat do 15 dnů od jejího doručení. Pokud bude žádost podána do 15. listopadu a exekutor se s odpovědí opozdí, prodlužuje se lhůta k úhradě dluhu o 5 dnů ode dne, kdy byla dlužníkovi doručena odpověď exekutora.

Novým zákonem bylo také jednoznačně stanoveno, že penále vždy patří mezi tzv. příslušenství dluhu, a tudíž bude v rámci milostivého léta odpuštěno.

Novinkou je také zvýšení paušálního poplatku pro exekutory. Ten činí 1 815 Kč včetně DPH, loni byl pouze 908 Kč. Vyšší poplatek by měl lépe zohledňovat skutečné náklady exekutorů, a proto tvůrci zákona očekávají méně obstrukcí.

Srovnejte si aktuální nabídky na trhu

Ve srovnávači najdete pouze ověřené poskytovatele s licencí ČNB a jejich aktuální nabídku.

Autor - Jana Březinová
Jana BřezinováVíce článků autora

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • Předání vánočních dárků
  25. září 2023|Nikola Zatloukalová
  S těmito tipy vás vánoční nákupy nezruinují

  Vánoce znamenají nemalé výdaje nejen za vánoční dárky, ale i potraviny nebo výzdobu. Kromě nákupního seznamu, online nakupování a pořizování dárků v průběhu celého roku vás zachrání následující tipy.

 • motorkář v Alpách
  23. září 2023|Petr Pohůdka
  Jak vybrat výbavu na motorku na dlouhé cesty

  Kvalitní a bezpečné oblečení, uzamykatelné kufry na motorku nebo povinná výbava přizpůsobená navštěvovaným zemím. Vícedenní výlety na dvou kolech vyžadují delší přípravu. Jaká výbava vám na dlouhých cestách přijde vhod?

 • Krádež auta - zloděj otevírá zámek na dveřích
  21. září 2023|Petr Woff
  10 nejčastěji kradených automobilů: Najdete v seznamu svoji značku?

  Moderní auta jsou stále sofistikovanější, ale pozadu nezůstávají ani zloději. Dříve používali hrubou sílu, která by jim dneska nestačila, takže se naučili různé elektrikářské a programátorské finty. V absolutním bezpečí není žádný vůz, některé modely však mizejí častěji než jiné. Jaké riziko hrozí Škodovce, Volkswagenu, Fordu a dalším automobilům?

 • Platba kreditní kartou
  19. září 2023|Magdaléna Kubečková
  Využijte kreditní kartu na maximum

  Umí vydělat několik procent z nákupu, nabízí zajímavé bonusy, pomůže vám překlenout čekání na výplatu. Můžete s ní bezpečně platit na internetu a v cizině vám usnadní půjčení auta. Když s ní ale neumíte pořádně zacházet, zaplatíte desítky procent navíc na úrocích. Víte, jaké jsou výhody a nevýhody kreditní karty?

 • Žárovka s mincemi v pozadí
  18. září 2023|Petr Woff
  Dodavatelé nabízejí energie pod cenovým stropem. Komu se vyplatí?

  Energie na evropských burzách zlevnily, a proto dodavatelé vydali nové ceníky. Společnosti ČEZ, E.ON, innogy, PRE nebo Pražská plynárenská nabízejí elektřinu a zemní plyn pod cenovými stropy, které stanovila vláda. Není však jisté, zda se v blízké budoucnosti dočkáme ještě výraznějších slev. Proto zvažte, jestli v současnosti uzavřete delší cenovou fixaci, nebo volnější smlouvu.

 • Zabezpečení motorky - zámek na kolo
  17. září 2023|Petr Pohůdka
  Zabezpečení motorky: Jak zastavit zloděje

  Lankové a řetězové zámky, zámek kotoučové brzdy s alarmem nebo GPS lokátor. Zabezpečení motorky proti krádeži má různou podobu. Který způsob ochrany je nejlepší? Záleží na konkrétní situaci. Nejlépe uděláte, když zkombinujete více prvků.

 • Figurka Lego
  15. září 2023|Jana Březinová
  LEGO, akční figurky a další sběratelské kousky. Jak je pojistit?

  V kostičkách LEGO nebo pár sběratelských kartičkách můžete mít doma stovky tisíc korun, a tak by vám nemělo chybět kvalitní pojištění. Netradiční sběratelské předměty můžete zahrnout do běžného pojištění domácnosti nebo je pojistit jako sbírku – pak se vám bude hodit znalecký posudek.

 • Kalkulačka a papíry s grafy
  13. září 2023|Petr Woff
  Sankce za předčasné splacení hypotéky mají stoupnout až na desetitisíce Kč. Jak se jim vyhnete?

  Vláda chce dovolit bankám, aby pokutovaly svoje klienty za předčasné splacení hypotečních úvěrů. Někteří občané by potom museli uhradit navíc až 2 % z předčasně splacené části celkové jistiny. V navrženém zákoně jsou však popsány situace, kdy můžete hypotéku bezproblémově umořit ještě předtím, než skončí její fixace. Pokuta se vám vyhne, třeba když prodáte svou nemovitost nebo se rozvedete. 

 • Muž na motorce
  11. září 2023|Jana Březinová
  Pojištění na motorku: Jak se liší od pojištění auta?

  Povinné ručení na motorku je levnější oproti autu, naopak za pojištění havárie si výrazně připlatíte. Neměli byste podcenit pojištění odcizení, protože motorky se více kradou. Co dalšího byste měli vědět o pojištění motorky?

 • Žena sedí s nohama v ponožkách u topení
  09. září 2023|Petr Pohůdka
  Topná sezona začíná: 5 tipů, na co nezapomenout

  Údržba kotle a komínu, odvzdušnění radiátorů nebo správné nastavení termostatu. Na topnou sezonu se raději připravte s dostatečným předstihem – zejména pokud potřebujete využít služeb profesionálů. Dobrá příprava vám navíc může přinést významné úspory. Na co před startem topné sezony nezapomenout?