Cestovní pojištění – srovnání cen

Úspora při zateplování domu - Muž který zatepluje stěnu bytu

Topná sezóna v České republice obvykle trvá od září do května, což znamená přibližně osm měsíců v roce, kdy se topí. A náklady na vytápění v posledních měsících drasticky rostou. Díky zateplení ušetříte minimálně 50 % nákladů na vytápění a tepelný komfort se zlepší i během léta. Zjistěte, proč o zateplení uvažovat a na co si dát pozor, aby se vám investice do zateplení domu skutečně vyplatila.

porovnání energií

Proč zvážit zateplení domu?

Za poslední rok vzrostly náklady na vytápění o desítky procent, stoupá cena elektřiny i zemního plynu. Zlevnění energií se v nejbližších letech nedá očekávat, spíše naopak. Roste totiž tlak na využití obnovitelných zdrojů. Už teď se tento trend odráží ve zvyšování cen elektřiny a zemního plynu, topná sezóna 2021/2022 se domácnostem velmi prodraží –⁠ u nezateplených domů se účty za vytápění zvednou o desítky tisíc korun.

V příštím roce čekají nepříjemnosti také domácnosti, které dosud spoléhaly na levné vytápění uhlím či dřevem. Od září 2022 platí zákaz využívání kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy, jelikož lokální topidla patří mezi největší znečišťovatele. S ohledem na rostoucí náklady na vytápění se tak vyplatí přemýšlet o zateplení všem majitelům starších nemovitostí s vysokými tepelnými ztrátami.

Kromě úspory na energiích a zvýšení tepelného komfortu během zimních měsíců oceníte zateplení i v létě. Lepší izolace brání prostupu tepla do interiéru, a tak budete mít uvnitř domu v létě příjemný chládek. Kvalitní zateplení se postará rovněž o ochranu stavby před vnějšími meteorologickými vlivy, tudíž prodlouží životnost stavby. Pokud bojujete v domě s vlhkostí a plísněmi, pomůže vám zateplení eliminovat i tyto nepříjemnosti, a to díky odstranění tepelných mostů.

Za jak dlouho se investice do zateplení vrátí?

Pro výpočet doby návratnosti zateplení domu potřebujete znát dva údaje –⁠ kolik stojí zateplení domu a o kolik snížíte roční spotřebu energie. Spotřeba energie na vytápění vychází z tepelných ztrát domu. Pro určení množství tepla, které uniká přes nezateplenou konstrukci, se využívá součinitel prostupu tepla. Jedná se o množství tepla, které uniká přes obálku domu, tedy plochu zdí, okna, dveře, střechu a podlahy sousedící se zemí. Součinitel prostupu tepla udává tepelně-izolační vlastnosti materiálů, a proto se liší u zateplených a nezateplených domů.

Seriózní firma by vám měla vypracovat více variant na zateplovací systémy, které se liší právě součinitelem prostupu tepla. Čím lepší izolace, tím více ušetříte na energiích. Samozřejmě si ale také připlatíte. Optimální varianta by vám měla přinést nejkratší dobu návratnosti, tedy nejnižší poměr mezi náklady na zateplení a roční úsporou na energiích.

Návratnost zkrátíte díky dotaci

Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR, uvádí pro Finance.cz příklad: „Pokud zateplíme fasádu, stropy a podlahu u rodinného domu, kde se roční náklady na energie pohybují okolo 50.000 korun, můžou členové obývající tento objekt ušetřit až 50 % těchto výdajů a návratnost takové investice je zhruba 10 let.“ Výrobce zateplovacích systémů ISOVER slibuje snížení nákladů na vytápění dokonce o 70 až 80 % při návratnosti 6–⁠8 let

V podobné kalkulaci se ovšem bere v úvahu pouze návratnost zateplení jako takového, bez nákladů na omítku a další práce, které by se pojily s rekonstrukcí fasády bez zateplení. Při jejich zahrnutí se mohou celkové náklady, a tudíž i návratnost, vyšplhat až na dvojnásobek.

Nicméně do budoucna se očekává, že se ceny energií budou ještě zvyšovat –⁠ díky tomu by se postupem času návratnost více a více zkracovala. Navíc ji můžete snížit pomocí dotace. S programem Nová zelená úsporám můžete získat příspěvek na zateplení domu až 650.000 Kč, nejvýše 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Pokud si chcete spočítat přibližnou návratnost pro svůj dům, využijte některou z kalkulaček pro výpočet zateplení domu. Kalkulačka by měla vycházet z typu konstrukce a použitých materiálů stavby a porovnat ji s energetickou úrovní, které chcete dosáhnout. Vzhledem k současné turbulentní situaci, kdy skokově zdražuje materiál i energie, by se však ceny v kalkulačce zateplení domu musely měnit ze dne na den. Jestliže si chcete být cenou zateplení jistí, nechte si vypracovat cenovou nabídku, v níž vám bude stavební firma danou kalkulaci po určitou dobu garantovat.

Úspora při zateplení bytu a domu - Žena a muž na půdě při zateplování domu

Na co si dát pozor při zateplování domu

Aby zateplení domu splnilo svůj účel a dosáhli jste požadovaných úspor energie, musí být provedeno kvalitně. Zásadní je již výběr stavební firmy, která bude zateplení domu realizovat. Nevybírejte podle nejnižší ceny, ale dejte spíše na zkušenosti firmy a nejlépe osobní doporučení. Kvalitní firma by vám měla předložit informace k technologickým postupům pro zateplování budov, certifikáty či jiné doklady o absolvovaném školení na daný zateplovací systém, případně reference zákazníků.

Při samotné realizaci prací dochází nejčastěji k těmto problémům:

  • Nedostatečná příprava podkladu: Podklad musí být suchý, zbavený všech starých nátěrů a obkladů, nesmí se odlupovat. U fasád napadených plísní se doporučuje tlakové čištění, poté musí fasáda řádně vyschnout.
  • Nevhodný izolační materiál: Neexistuje jeden univerzální typ izolace vhodný pro všechny fasády, výběr by měl odpovídat typu stavby i individuálním požadavkům. Je pro vás na prvním místě úspora energie? Nebo očekáváte i odhlučnění? Zaměřte se také na kvalitu materiálu. Například u nejoblíbenějšího izolačního materiálu –⁠ polystyrenu existuje několik druhů, které se liší svojí pevností a nasákavostí vody. Každý typ je určený pro zateplení jiné části domu, např. střechy, obvodových zdí či soklu. Kupříkladu pro zateplení soklu je nutné použít polystyren se sníženou nasákavostí vhodný na izolaci suterénních konstrukcí, do polystyrenu určeného k zateplení obvodových zdí by se vsakovala voda.
  • Nedostatečná tloušťka zateplení: Polystyren či skelná vata určená pro zateplení tvoří jen menší část z rozpočtu na zateplení, proto byste na tloušťce neměli šetřit. Všeobecně platí, že čím silnější izolace, tím lépe. V případě nízkoenergetického nebo pasivního domu se používá tloušťka izolace až 350 mm.
  • Nedodržení technologického postupu: Všechny zateplovací systémy jsou navrženy tak, aby spolu byly použité materiály kompatibilní a při správném postupu zajistily maximální účinnost systému. Pokud stavební firma nedodrží správný technologický postup, může docházet ke špatné soudržnosti izolace, zatékání nebo tvorbě plísní.
  • Správná teplota: Součástí technologického postupu jsou i doporučené teploty pro lepení izolace, nanášení omítky a další. Při nesprávných teplotách nedosahují materiály požadovaných vlastností, například při vysokých teplotách omítka zasychá příliš rychle a na fasádě budou vidět spoje.
 

Chcete-li si být jisti správným průběhem prací, můžete si najmout nezávislý stavební dozor.

Jaká je životnost zateplení domu?

V různých diskuzích se můžete dočíst, že životnost zateplení je jen několik let, případně že polystyren na fasádě časem zmizí. Jedná se ale o mýtus. Polystyren se k zateplení používá již desítky let, a proto je dobře prozkoumané, jakým způsobem degraduje. Životnost zateplení polystyrenem dosahuje 50 let nebo ještě déle.

Problémy působí spíše vnější vrstva, tedy fasádní omítka, která musí odolávat vnějším povětrnostním vlivům. Z toho důvodu uvádí výrobci zateplovacích systémů životnost přibližně 25–⁠30 let. Po této době se doporučuje provést nový nátěr fasády, aby byly zachovány tepelně-izolační vlastnosti zateplení do dalších let.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 3

Články související s těmito výrazy:

Náklady na vytápění rok od roku rostou, a tak se vyplatí přemýšlet nad zateplením domu. Kolik díky zateplení ušetříte a na co si dát pozor?