Muž zatepluje dům

Kolik ušetříte za energie se zateplením domu?

12. 1. 2022 | Aktualizováno: 16. 3. 2023
|
Délka čtení: 8 min.

Topná sezóna v České republice obvykle trvá od září do května, což znamená přibližně osm měsíců v roce, kdy se topí. A náklady na vytápění v posledních měsících drasticky rostou. Díky zateplení ušetříte minimálně 50 % nákladů na vytápění a tepelný komfort se zlepší i během léta. Zjistěte, proč o zateplení uvažovat a na co si dát pozor, aby se vám investice do zateplení domu skutečně vyplatila.

Proč zvážit zateplení domu?

Za poslední rok vzrostly náklady na vytápění o desítky procent, stoupá cena elektřiny i zemního plynu. Zlevnění energií se v nejbližších letech nedá očekávat, spíše naopak. Roste totiž tlak na využití obnovitelných zdrojů. Už teď se tento trend odráží ve zvyšování cen elektřiny a zemního plynu a následující topná sezóny se domácnostem velmi prodraží –⁠ u nezateplených domů se účty za vytápění zvednou o desítky tisíc korun.

V příštích letech čekají nepříjemnosti také domácnosti, které dosud spoléhaly na levné vytápění uhlím či dřevem. Od září 2024 platí zákaz využívání kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy, jelikož lokální topidla patří mezi největší znečišťovatele. S ohledem na rostoucí náklady na vytápění se tak vyplatí přemýšlet o zateplení všem majitelům starších nemovitostí s vysokými tepelnými ztrátami.

Kromě úspory na energiích a zvýšení tepelného komfortu během zimních měsíců oceníte zateplení i v létě. Lepší izolace brání prostupu tepla do interiéru, a tak budete mít uvnitř domu v létě příjemný chládek. Kvalitní tepelná izolace domu se postará rovněž o jeho ochranu před vnějšími meteorologickými vlivy, tudíž prodlouží jeho životnost. Pokud bojujete v domě s vlhkostí a plísněmi, pomůže vám zateplení eliminovat i tyto nepříjemnosti, a to díky odstranění tepelných mostů.

Kalkulačky cen energií

Trápí vás vysoké účty za energie?

Srovnejte si nabídky jednotlivých dodavatelů v našich kalkulačkách a zjistěte, zda na trhu najdete výhodnější. Případný přechod k jinému dodavateli vyřešíme zdarma za vás.

Za jak dlouho se investice do zateplení vrátí?

Pro výpočet doby návratnosti zateplení domu potřebujete znát dva údaje –⁠ kolik stojí zateplení domu a o kolik snížíte roční spotřebu energie. Spotřeba energie na vytápění vychází z tepelných ztrát domu. Pro určení množství tepla, které uniká přes nezateplenou konstrukci, se využívá součinitel prostupu tepla. Jedná se o množství tepla, které uniká přes obálku domu, tedy plochu zdí, okna, dveře, střechu a podlahy sousedící se zemí. Součinitel prostupu tepla udává tepelně-izolační vlastnosti materiálů, a proto se liší u zateplených a nezateplených domů.

Seriózní firma by vám měla vypracovat více variant na zateplovací systémy, které se liší právě součinitelem prostupu tepla. Čím lepší izolace, tím více ušetříte na energiích. Samozřejmě si ale také připlatíte. Optimální varianta by vám měla přinést nejkratší dobu návratnosti, tedy nejnižší poměr mezi náklady na zateplení a roční úsporou na energiích.

Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR, uvádí pro Finance.cz příklad: „Pokud zateplíme fasádu, stropy a podlahu u rodinného domu, kde se roční náklady na energie pohybují okolo 50.000 korun, můžou členové obývající tento objekt ušetřit až 50 % těchto výdajů a návratnost takové investice je zhruba 10 let.“ Výrobce zateplovacích systémů ISOVER slibuje snížení nákladů na vytápění dokonce o 70 až 80 % při návratnosti 6–⁠8 let. 

V podobné kalkulaci se ovšem bere v úvahu pouze návratnost zateplení jako takového, bez nákladů na omítku a další práce, které by se pojily s rekonstrukcí fasády bez zateplení. Při jejich zahrnutí se mohou celkové náklady, a tudíž i návratnost, vyšplhat až na dvojnásobek.

Nicméně do budoucna se očekává, že se ceny energií budou ještě zvyšovat –⁠ díky tomu by se postupem času návratnost více a více zkracovala. Navíc ji můžete snížit pomocí dotace. S programem Nová zelená úsporám můžete získat příspěvek na zateplení domu až 650 000 Kč, nejvýše 50 % z celkových způsobilých výdajů.


Pokud si chcete spočítat přibližnou návratnost pro svůj dům, využijte některou z kalkulaček pro výpočet zateplení domu. Kalkulačka by měla vycházet z typu konstrukce a použitých materiálů stavby a porovnat ji s energetickou úrovní, které chcete dosáhnout. Vzhledem k současné turbulentní situaci, kdy skokově zdražuje materiál i energie, by se však ceny v kalkulačce zateplení domu musely měnit ze dne na den. Jestliže si chcete být cenou zateplení jistí, nechte si vypracovat cenovou nabídku, v níž vám bude stavební firma danou kalkulaci po určitou dobu garantovat.

Na co si dát pozor při zateplování domu

Aby zateplení domu splnilo svůj účel a dosáhli jste požadovaných úspor energie, musí být provedeno kvalitně. Zásadní je již výběr stavební firmy, která bude zateplení domu realizovat. Nevybírejte podle nejnižší ceny, ale dejte spíše na zkušenosti firmy a nejlépe osobní doporučení. Kvalitní firma by vám měla předložit informace k technologickým postupům pro zateplování budov, certifikáty či jiné doklady o absolvovaném školení na daný zateplovací systém, případně reference zákazníků.

Při samotné realizaci prací dochází nejčastěji k těmto problémům:

 • Nedostatečná příprava podkladu: Podklad musí být suchý, zbavený všech starých nátěrů a obkladů, nesmí se odlupovat. U fasád napadených plísní se doporučuje tlakové čištění, poté musí fasáda řádně vyschnout.

 • Nevhodný izolační materiál: Neexistuje jeden univerzální typ izolace vhodný pro všechny fasády, výběr by měl odpovídat typu stavby i individuálním požadavkům. Je pro vás na prvním místě úspora energie? Nebo očekáváte i odhlučnění? Zaměřte se také na kvalitu materiálu. Například u nejoblíbenějšího izolačního materiálu –⁠ polystyrenu existuje několik druhů, které se liší svojí pevností a nasákavostí vody. Každý typ je určený pro zateplení jiné části domu, např. střechy, obvodových zdí či soklu. Kupříkladu pro zateplení soklu je nutné použít polystyren se sníženou nasákavostí vhodný na izolaci suterénních konstrukcí, do polystyrenu určeného k zateplení obvodových zdí by se vsakovala voda.

 • Nedostatečná tloušťka zateplení: Polystyren či skelná vata určená pro zateplení tvoří jen menší část z rozpočtu na zateplení, proto byste na tloušťce neměli šetřit. Všeobecně platí, že čím silnější izolace, tím lépe. V případě nízkoenergetického nebo pasivního domu se používá tloušťka izolace až 350 mm.

 • Nedodržení technologického postupu: Všechny zateplovací systémy jsou navrženy tak, aby spolu byly použité materiály kompatibilní a při správném postupu zajistily maximální účinnost systému. Pokud stavební firma nedodrží správný technologický postup, může docházet ke špatné soudržnosti izolace, zatékání nebo tvorbě plísní.

 • Správná teplota: Součástí technologického postupu jsou i doporučené teploty pro lepení izolace, nanášení omítky a další. Při nesprávných teplotách nedosahují materiály požadovaných vlastností, například při vysokých teplotách omítka zasychá příliš rychle a na fasádě budou vidět spoje.


Chcete-li si být jisti správným průběhem prací, můžete si najmout nezávislý stavební dozor.

Ušetřit na energiích můžete i změnou dodavatele

Mezi možnosti, jak snížit účty za energie, patří i změna dodavatele. Pošlete nám svou fakturu a my vám zdarma vytvoříme nabídku přímo na míru.

Nemusíte se bát složité administrativy, případný přechod mezi dodavateli vyřešíme za vás.

Jaká je životnost zateplení domu?

V různých diskuzích se můžete dočíst, že životnost zateplení je jen několik let, případně že polystyren na fasádě časem zmizí. Jedná se ale o mýtus. Polystyren se k zateplení používá již desítky let, a proto je dobře prozkoumané, jakým způsobem degraduje. Životnost zateplení polystyrenem dosahuje 50 let nebo ještě déle.

Problémy působí spíše vnější vrstva, tedy fasádní omítka, která musí odolávat vnějším povětrnostním vlivům. Z toho důvodu uvádí výrobci zateplovacích systémů životnost přibližně 25–⁠30 let. Po této době se doporučuje provést nový nátěr fasády, aby byly zachovány tepelně-izolační vlastnosti zateplení do dalších let.

Autor - Jana Březinová
Jana BřezinováVíce článků autora

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • Technik kontroluje kotel
  10. června 2024|Petr Woff
  Nová zelená úsporám 2024: Co se změnilo a jak žádat o dotaci?

  Vláda navýšila rozpočet pro oblíbený dotační program, který slouží na zateplení bytových a rodinných domů, instalaci energetických zdrojů a jiné chytré investice. Nová zelená úsporám v roce 2024 nabízí českým domácnostem o 10 miliard Kč více, než bylo původně plánováno. Stoupla podpora pro komplexní renovace, například pro zateplení a souběžnou instalaci fotovoltaické elektrárny. Aktuální jsou také kotlíkové dotace, protože od září budou zakázány staré nevyhovující kotle.fallback mark

 • Instalace slunečních panelů
  19. května 2024|Petr Woff
  Jak využít solární energii na ohřev vody? Chytře a efektivně!

  Fotovoltaické panely vyrábějí elektřinu, ale vodu vám levněji ohřejí fototermické kolektory, které přeměňují sluneční energii rovnou na teplo. Potřebné technologie jsou přitom dotované. Když průměrná česká domácnost napojí svůj bojler nebo kotel na solární systém, na tepelné energii ušetří 5 000 Kč/rok. Otázka však zní, jestli se taková inovace vyplatí právě vám. Srovnáme vám různé možnosti, ceny a dotace.

 • Fotovoltaika
  22. března 2024|Petr Woff
  Jaké jsou výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky v roce 2024?

  Mnozí Češi investují do fotovoltaických panelů, aby měli vlastní levnou energii. Přebytky, které sami nespotřebují, nebo neuloží do baterie, posílají do centrální distribuční soustavy. Za tyto přetoky však dostávají zaplaceno pouze pokud mají uzavřenou výhodnou smlouvu o výkupu. Zjistěte, jaké jsou aktuální výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky.

 • Povinná výměna kotlů
  14. března 2024|Petr Woff
  Povinná výměna kotlů na tuhá paliva: Kdy a proč už si ve starém kotli nezatopíte?

  Povinná výměna starých kotlů na tuhá paliva se blíží. Od 1. září 2024 nesmí být provozovány kotle 1. a 2. emisní třídy, původní termín vláda kvůli energetické krizi posunula. Zjistěte, zda se výměna týká i vašeho kotle.

 • 22. února 2024|Petr Woff
  Jaká je průměrná spotřeba elektřiny v rodinném domě a bytě?

  V tuzemských domácnostech přibývají sušičky, myčky a další spotřebiče. Nejnáročnější však zůstávají elektrické přímotopy, akumulační kamna a tepelná čerpadla. Srovnejme různé distribuční sazby, které závisí na používaných přístrojích. Průměrná spotřeba elektřiny v české domácnosti vychází na 2 930 kWh/rok, zateplená garsonka však funguje daleko šetrněji než starý rodinný dům.

 • Kuchyně
  29. prosince 2023|Jana Březinová
  7 zásad, jak bezpečně pronajmout byt

  Správně stanovit cenu, proklepnout si nájemníka a sepsat kvalitní smlouvu. To je jen pár zásad pro bezpečný pronájem bytu, které byste si měli pohlídat. Nechcete mít přece problémy s opožděným placením nájemného nebo poškozeným vybavením. Zjistěte, jak najít spolehlivého nájemníka i jak sestavit nájemní smlouvu, aby vás dostatečně chránila.

 • Fotovoltaika na bytovém domě
  12. prosince 2023|Jana Březinová
  Fotovoltaika v bytovém domě od 2023: Až do výkonu 50 kWp a bez souhlasu všech vlastníků

  Od roku 2023 je instalace fotovoltaiky na bytový dům o dost jednodušší. Není potřeba souhlas všech vlastníků, ani sloučení do jednoho elektroměru. Existují dokonce čtyři způsoby, jak může SVJ provozovat fotovoltaiku a sdílet vyrobenou energii. Vlastníci bytů tak mohou ročně ušetřit 50–90 % na účtech za elektřinu.

 • Zapalování plynového sporáku
  02. prosince 2023|Petr Woff
  Jaká je průměrná spotřeba plynu v malém bytě? Výpočet

  V České republice převažují jednočlenné a dvojčlenné domácnosti, které snižují svoji spotřebu zemního plynu. V praxi záleží na tom, čím vytápějí, ohřívají vodu a rozpalují svoje kuchyňské sporáky nebo trouby. Při vytápění rozhoduje také tepelná izolace, a proto stará nezateplená garsonka může mít vyšší provozní náklady než velký moderní rodinný dům. Ukážeme vám, jak se počítá spotřeba plynu v malém bytě. 

 • Zálohy za energie - Dávání z peněženky peníze na topení
  29. listopadu 2023|Petr Woff
  Zálohy na energie: Jak řešit konkrétní situace?

  Za elektřinu či plyn platíte průběžné zálohy, které jsou regulované zákonem. Poradíme vám, jak snížíte své pravidelné výdaje, kdo vám okamžitě vrátí přeplatky, kdy je výhodný nedoplatek a přidáme další užitečné tipy. 

 • pojistky elektřiny
  23. listopadu 2023|Petr Woff
  Cenové stropy pro energie končí. Víte, kolik zaplatíte v roce 2024?

  Vláda brzy ukončí dotace, kterými doposud zmírňovala inflaci, a proto pravděpodobně opět zdraží elektřina. Zemní plyn může zlevnit, ale cena fosilních paliv záleží na nejistém geopolitickém vývoji. Zamysleme se společně, co znamená konec cenových stropů pro české domácnosti. Na tuzemském trhu a v legislativě najdeme zajímavé příležitosti, jak ušetřit nebo se vyhnout prudkému zdražení.