Muž zatepluje zeď

Kolik ušetříte za energie se zateplením domu?

Topná sezóna v České republice obvykle trvá od září do května, což znamená přibližně osm měsíců v roce, kdy se topí. A náklady na vytápění v posledních měsících drasticky rostou. Díky zateplení ušetříte minimálně 50 % nákladů na vytápění a tepelný komfort se zlepší i během léta. Zjistěte, proč o zateplení uvažovat a na co si dát pozor, aby se vám investice do zateplení domu skutečně vyplatila.

Porovnat ceny energií

Proč zvážit zateplení domu?

Za poslední rok vzrostly náklady na vytápění o desítky procent, stoupá cena elektřiny i zemního plynu. Zlevnění energií se v nejbližších letech nedá očekávat, spíše naopak. Roste totiž tlak na využití obnovitelných zdrojů. Už teď se tento trend odráží ve zvyšování cen elektřiny a zemního plynu, topná sezóna 2021/2022 se domácnostem velmi prodraží –⁠ u nezateplených domů se účty za vytápění zvednou o desítky tisíc korun.

V příštím roce čekají nepříjemnosti také domácnosti, které dosud spoléhaly na levné vytápění uhlím či dřevem. Od září 2022 platí zákaz využívání kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy, jelikož lokální topidla patří mezi největší znečišťovatele. S ohledem na rostoucí náklady na vytápění se tak vyplatí přemýšlet o zateplení všem majitelům starších nemovitostí s vysokými tepelnými ztrátami.

Kromě úspory na energiích a zvýšení tepelného komfortu během zimních měsíců oceníte zateplení i v létě. Lepší izolace brání prostupu tepla do interiéru, a tak budete mít uvnitř domu v létě příjemný chládek. Kvalitní zateplení se postará rovněž o ochranu stavby před vnějšími meteorologickými vlivy, tudíž prodlouží životnost stavby. Pokud bojujete v domě s vlhkostí a plísněmi, pomůže vám zateplení eliminovat i tyto nepříjemnosti, a to díky odstranění tepelných mostů.

Za jak dlouho se investice do zateplení vrátí?

Pro výpočet doby návratnosti zateplení domu potřebujete znát dva údaje –⁠ kolik stojí zateplení domu a o kolik snížíte roční spotřebu energie. Spotřeba energie na vytápění vychází z tepelných ztrát domu. Pro určení množství tepla, které uniká přes nezateplenou konstrukci, se využívá součinitel prostupu tepla. Jedná se o množství tepla, které uniká přes obálku domu, tedy plochu zdí, okna, dveře, střechu a podlahy sousedící se zemí. Součinitel prostupu tepla udává tepelně-izolační vlastnosti materiálů, a proto se liší u zateplených a nezateplených domů.

Seriózní firma by vám měla vypracovat více variant na zateplovací systémy, které se liší právě součinitelem prostupu tepla. Čím lepší izolace, tím více ušetříte na energiích. Samozřejmě si ale také připlatíte. Optimální varianta by vám měla přinést nejkratší dobu návratnosti, tedy nejnižší poměr mezi náklady na zateplení a roční úsporou na energiích.

Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR, uvádí pro Finance.cz příklad: „Pokud zateplíme fasádu, stropy a podlahu u rodinného domu, kde se roční náklady na energie pohybují okolo 50.000 korun, můžou členové obývající tento objekt ušetřit až 50 % těchto výdajů a návratnost takové investice je zhruba 10 let.“ Výrobce zateplovacích systémů ISOVER slibuje snížení nákladů na vytápění dokonce o 70 až 80 % při návratnosti 6–⁠8 let

V podobné kalkulaci se ovšem bere v úvahu pouze návratnost zateplení jako takového, bez nákladů na omítku a další práce, které by se pojily s rekonstrukcí fasády bez zateplení. Při jejich zahrnutí se mohou celkové náklady, a tudíž i návratnost, vyšplhat až na dvojnásobek.

Nicméně do budoucna se očekává, že se ceny energií budou ještě zvyšovat –⁠ díky tomu by se postupem času návratnost více a více zkracovala. Navíc ji můžete snížit pomocí dotace. S programem Nová zelená úsporám můžete získat příspěvek na zateplení domu až 650.000 Kč, nejvýše 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Pokud si chcete spočítat přibližnou návratnost pro svůj dům, využijte některou z kalkulaček pro výpočet zateplení domu. Kalkulačka by měla vycházet z typu konstrukce a použitých materiálů stavby a porovnat ji s energetickou úrovní, které chcete dosáhnout. Vzhledem k současné turbulentní situaci, kdy skokově zdražuje materiál i energie, by se však ceny v kalkulačce zateplení domu musely měnit ze dne na den. Jestliže si chcete být cenou zateplení jistí, nechte si vypracovat cenovou nabídku, v níž vám bude stavební firma danou kalkulaci po určitou dobu garantovat.


zena-a-muz-na-pude-zateplovani-domu

Na co si dát pozor při zateplování domu

Aby zateplení domu splnilo svůj účel a dosáhli jste požadovaných úspor energie, musí být provedeno kvalitně. Zásadní je již výběr stavební firmy, která bude zateplení domu realizovat. Nevybírejte podle nejnižší ceny, ale dejte spíše na zkušenosti firmy a nejlépe osobní doporučení. Kvalitní firma by vám měla předložit informace k technologickým postupům pro zateplování budov, certifikáty či jiné doklady o absolvovaném školení na daný zateplovací systém, případně reference zákazníků.

Při samotné realizaci prací dochází nejčastěji k těmto problémům:

 • Nedostatečná příprava podkladu: Podklad musí být suchý, zbavený všech starých nátěrů a obkladů, nesmí se odlupovat. U fasád napadených plísní se doporučuje tlakové čištění, poté musí fasáda řádně vyschnout.

 • Nevhodný izolační materiál: Neexistuje jeden univerzální typ izolace vhodný pro všechny fasády, výběr by měl odpovídat typu stavby i individuálním požadavkům. Je pro vás na prvním místě úspora energie? Nebo očekáváte i odhlučnění? Zaměřte se také na kvalitu materiálu. Například u nejoblíbenějšího izolačního materiálu –⁠ polystyrenu existuje několik druhů, které se liší svojí pevností a nasákavostí vody. Každý typ je určený pro zateplení jiné části domu, např. střechy, obvodových zdí či soklu. Kupříkladu pro zateplení soklu je nutné použít polystyren se sníženou nasákavostí vhodný na izolaci suterénních konstrukcí, do polystyrenu určeného k zateplení obvodových zdí by se vsakovala voda.

 • Nedostatečná tloušťka zateplení: Polystyren či skelná vata určená pro zateplení tvoří jen menší část z rozpočtu na zateplení, proto byste na tloušťce neměli šetřit. Všeobecně platí, že čím silnější izolace, tím lépe. V případě nízkoenergetického nebo pasivního domu se používá tloušťka izolace až 350 mm.

 • Nedodržení technologického postupu: Všechny zateplovací systémy jsou navrženy tak, aby spolu byly použité materiály kompatibilní a při správném postupu zajistily maximální účinnost systému. Pokud stavební firma nedodrží správný technologický postup, může docházet ke špatné soudržnosti izolace, zatékání nebo tvorbě plísní.

 • Správná teplota: Součástí technologického postupu jsou i doporučené teploty pro lepení izolace, nanášení omítky a další. Při nesprávných teplotách nedosahují materiály požadovaných vlastností, například při vysokých teplotách omítka zasychá příliš rychle a na fasádě budou vidět spoje.


Chcete-li si být jisti správným průběhem prací, můžete si najmout nezávislý stavební dozor.

Jaká je životnost zateplení domu?

V různých diskuzích se můžete dočíst, že životnost zateplení je jen několik let, případně že polystyren na fasádě časem zmizí. Jedná se ale o mýtus. Polystyren se k zateplení používá již desítky let, a proto je dobře prozkoumané, jakým způsobem degraduje. Životnost zateplení polystyrenem dosahuje 50 let nebo ještě déle.

Problémy působí spíše vnější vrstva, tedy fasádní omítka, která musí odolávat vnějším povětrnostním vlivům. Z toho důvodu uvádí výrobci zateplovacích systémů životnost přibližně 25–⁠30 let. Po této době se doporučuje provést nový nátěr fasády, aby byly zachovány tepelně-izolační vlastnosti zateplení do dalších let.

Autorka - Vendula Flassig Vrablová
Vendula Flassig Vrablová Více článků autora

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • Elektroměr
  Energie
  30. června 2022|Petr Woff
  Jak funguje elektroměr?

  Spotřeba elektrické energie se měří přístrojem, který najdete před svým bytem nebo domem. V elektroměrové skříni máte nainstalované buďto staré pohyblivé počítadlo, nebo moderní digitální počítač. Česká republika postupně přechází na chytré technologie, které odběrateli a místnímu distributorovi samy nahlašují naměřenou spotřebu. Věnujte nám chvilku svého času a pochopíte, jak funguje elektroměr.

 • cena-elektrikare
  Energie
  17. června 2022|Jana Březinová
  Návštěva elektrikáře: Jak najít schopného řemeslníka a kolik jeho práce stojí?

  Vyhořelá zásuvka nebo nefunkční světlo? V domácnosti je elektrikář potřebný každou chvíli. Najít schopného elektrikáře ale není vždy snadné a jeho návštěva se může prodražit.

 • chytre-mesto
  Energie
  15. června 2022|Jana Březinová
  Chytré město: Co to je?

  Vyšší počet obyvatel ve městech a jejich rostoucí nároky na prostor, dopravu a energie vyžadují změny ve fungování měst. S udržitelným rozvojem pomáhá koncept tzv. smart cities. Co jsou chytrá města a kde v České republice je najdete?

 • Dům se solárními střešními taškami
  Energie
  01. června 2022|Jana Březinová
  Solární panely jako střešní krytina: Kolik stojí solární tašky?

  Láká vás pořízení solárních panelů pro výrobu vlastní elektřiny, ale odrazuje vás jejich nevzhlednost na střeše? Tento problém má jednoduché řešení – solární panely, které jsou integrovány do střešní krytiny, neboli solární tašky. Zjistěte, kolik fotovoltaické střešní tašky stojí a jak se liší v účinnosti od klasických solárních panelů.Láká vás pořízení solárních panelů pro výrobu vlastní elektřiny, ale odrazuje vás jejich nevzhlednost na střeše? Tento problém má jednoduché řešení – solární panely, které jsou integrovány do střešní krytiny, neboli solární tašky. Zjistěte, kolik fotovoltaické střešní tašky stojí a jak se liší v účinnosti od klasických solárních panelů.

 • Mladý pár vybírá pračku
  Energie
  27. května 2022|Jana Březinová
  Jakou spotřebu mají nejpoužívanější spotřebiče v domácnosti?

  Rostoucí cena elektřiny teď přidělává vrásky nejspíš všem domácnostem, a proto se hodí vědět, jak na účtech za elektřinu ušetřit. Najděte doma ty největší energetické žrouty a omezte jejich spotřebu, případně je vyměňte za úspornější přístroje. Víte, který spotřebič má nejvyšší spotřebu?

 • Solární panely na střeše domu
  Energie
  22. května 2022|Petr Woff
  Půjčka na soláry nebo tepelné čerpadlo: Vyplatí se?

  Solární panely mají nulové provozní náklady, když vyrábějí elektřinu, zatímco tepelná čerpadla efektivně produkují teplo. Ale málokdo má dostatek volných peněz, aby investoval do těchto moderních technologií. Dodavatelé a bankéři proto zájemcům nabízejí speciální úvěry. Srovnejme, kolik stojí půjčka na soláry nebo tepelné čerpadlo od společností ČEZ, innogy, Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB a dalších.

 • Propan-butanová lahev
  Energie
  14. května 2022|Jana Březinová
  Propan-butan a jeho využití

  Propan-butan nejspíš znáte z kempingových vařičů, plynových grilů nebo jako palivo pro automobily ve formě LPG. Najde ale využití také při vytápění domácností v případě, že nemáte přípojku na zemní plyn. Propan-butan se využívá rovněž v průmyslu a zemědělství.

 • Elektrické vedení a kalkulačka
  Energie
  06. května 2022|Petr Woff
  Jak řešit nedoplatky za elektřinu nebo plyn?

  Energie z centrální distribuční soustavy zdražuje, a proto adekvátně zvyšte zálohové platby, které posíláte svému dodavateli. Pokud jejich součet nedosáhne celkové fakturované ceny, vznikne vám nedoplatek. Někteří dodavatelé vám dovolí, abyste splátky rozložili do několika měsíců. Jiní vás odkážou na státní sociální dávky nebo na komerční půjčky. Podívejme se, jak řešit nedoplatek za elektřinu nebo zemní plyn.

 • vyuctovani-energii-manzele
  Energie
  01. května 2022|Jana Březinová
  Jak se vyznat ve vyúčtování za energie?

  Každoroční vyúčtování bývá příjemným překvapením v případě přeplatku, ale může se změnit také ve zděšení, když se na faktuře vyjímá nedoplatek v řádech tisíců korun. Vyznáte se ve vyúčtování energií, abyste mohli ověřit, že dodavatel vše spočítal správně?

 • Nastavení elektroměru
  Energie
  Na tohle se zaměřte při výběru dodavatele energií

  Už dávno neplatí, že energie musíte povinně odebírat od jednoho dodavatele. Díky uvolnění trhu na začátku nového tisíciletí si české domácnosti mohou vybírat. Na trhu s energiemi působí hned několik desítek dodavatelů energií. Jak poznat nejlepšího z nich?

 • Technik elektroměr
  Energie
  13. dubna 2022|Jana Březinová
  Jak požádat o připojení elektřiny

  Potřebujete zřídit novou elektrickou přípojku? Pak vás čeká trochu papírování, domluvení práce elektrikáře i revizního technika – s naším návodem to ale hravě zvládnete. Zjistěte, jak požádat o připojení elektřiny, kolik přípojka stojí a jak dlouho trvá připojení elektřiny.

 • Elektrárna na poli
  Energie
  01. dubna 2022|Petr Woff
  Jaké jsou ceny elektřiny v EU? Nizozemci mají zápornou daň

  Evropská unie věří volnému trhu, takže cena elektrické energie vzniká především na velkoobchodních burzách. Jednotlivé členské státy však spotřebitelům připočítávají různé distribuční poplatky, daně a podobné přirážky. Proto průměrná německá domácnost zaplatí za kilowatthodinu (kWh) třikrát více, než typická maďarská rodina. Výpočet ovlivňuje také samotný spotřebitel, jak dokazuje kalkulačka.

 • svítící žárovka mince
  Energie
  30. března 2022|Petr Woff
  Dávky na energie: Kolik činí mimořádná okamžitá pomoc anebo příspěvek na bydlení?

  V Evropě propukla válka, kvůli které trpí nevinní lidé a znovu zdražují komodity. Česká republika sice zůstává bezpečnou zemí, ale chudým občanům chybějí peníze na základní životní potřeby. Tuzemská vláda proto zvýšila sociální dávky na energie, bydlení a další nutné výdaje. Oprávněný žadatel letos získá až desetitisíce korun, nicméně udržitelný rodinný rozpočet závisí také na úsporách.

 • kotel na dřevo
  Energie
  28. března 2022|Petr Woff
  Kotlíkové dotace 2022: Peněz zbývá dost, ale nové technologie jsou nedostatkové

  Domácnosti dostávají poslední příležitost, aby vyměnily svoje zastaralé kotle a vyhnuly se pokutám. Od 1. září 2022 potřebujete ekologické vytápění. Výrobci, dodavatelé a instalatéři vhodných systémů mají omezené kapacity, ale nebojte. Kontroloři budou shovívaví vůči domácnostem, které do srpna požádají o kotlíkové dotace. Nejchudší občané ve výsledku zaplatí pouze 5 % investičních nákladů.

 • pan-pocita-vydaje
  Energie
  15. března 2022|Petr Woff
  Kolik vás budou stát nové rozvody elektřiny a plynu?

  Českou republiku protínají energetické sítě, které mají kapacitu pro další odběratele. Cena nové elektrické přípojky závisí na předpokládané maximální spotřebě, náklady na venkovní plynové potrubí spočítáte podle jeho délky. Také na vnitřní domovní instalaci najměte odborníky a investujte do kvalitních materiálů. Našli jsme firmy, které transparentně uvádějí, kolik vás budou stát nové rozvody elektřiny a plynu.

 • papíry počítaní energie
  Energie
  12. března 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Krach energetické společnosti. Na co se připravit?

  V posledních měsících ukončilo činnost několik dodavatelů energií, mimo jiné i největší alternativní dodavatel Bohemia Energy. Krach této firmy se dotknul téměř milionu zákazníků v Česku. Co když skončí i váš dodavatel energií? Máme pro vás průvodce, jak postupovat při krachu energetické společnosti.

 • fake news hoaxy
  Energie
  03. března 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Hoaxy a podvodné maily o energiích – nenechte se napálit

  Přečetli jste si na sociálních sítích zaručenou metodu, jak ušetřit na energiích pomocí stočení elektroměru? Přišla vám do e-mailové schránky podezřelá zpráva o tom, že máte u dodavatele vysoký nedoplatek? Bohužel i v souvislosti s energiemi se po internetu šíří hoaxy a podvodné e-maily, na něž byste si měli dát pozor.

 • Radiátor s kasičkou - náklady na vytápění
  Energie
  24. února 2022|Petr Woff
  Srovnání nákladů na vytápění: Kolik zaplatíte za topení elektřinou nebo plynem?

  Nejnáročnější zůstávají elektrické přímotopy, ale zdržuje také provoz plynových kotlů, městských tepláren a tepelných čerpadel. Levnější jsou peletové automaty, nicméně nejlaciněji se zahřejete obyčejným dřevem a uhlím. Aktualizujeme porovnání nákladů na vytápění: kilowatthodina (kWh) tepelné energie stojí od 2 do 7 Kč.

 • žena-čte-data-z-plynoměru
  Energie
  19. února 2022|Petr Woff
  Jak číst data z plynoměru?

  Zemní plyn spalujete proto, abyste získali tepelnou energii, a tomu odpovídá následné vyúčtování. Dodavatel započítává spotřebované kubíky, ale taky spalné teplo a takzvaný objemový koeficient. Ukážeme vám, jak číst data z plynoměru.

 • zarovka-kalkulacka-dum
  Energie
  V roce 2022 poroste regulovaná složka ceny energií

  Od nového roku platí nové regulované složky cen energií. Ačkoliv se kvůli raketovému růstu cen energií na burze očekávalo, že stoupat nebudou, nakonec se mírnému zdražení nevyhnuly. Energetický regulační úřad (ERÚ) ovšem uklidňuje, že se jedná o navýšení pod hladinou inflace. Změna regulovaných cen se v celkových účtech projeví asi 2% nárůstem u elektřiny a 1% u plynu.

 • mladík otevírá poklop kotle
  Energie
  Nová zelená úsporám 2021–2030: Co se změnilo a jak žádat o dotaci?

  Oblíbený dotační program, který podporuje instalaci fotovoltaiky, zateplení domů a další energetické úspory, vstupuje do nového období 2021–2030. Celkem je pro tuto fázi připraveno 39 miliard korun. Jak se program rozšířil, na co se dotace vztahuje a jak si o ni zažádat?

 • digitalni elektromer
  Energie
  03. února 2022|Petr Woff
  Jak číst data z elektroměru? Vysvětlíme vám vysoký i nízký tarif

  Vytáhněte svoji poslední fakturu za elektřinu a nakoukněte do elektroměrové skříně, abyste nebyli ošklivě překvapení příštím vyúčtováním. Jednoduchým propočtem zjistíte, jestli je vaše spotřeba stabilní, nebo se výrazně změnila. Poradíme vám, kde najít potřebné měřidlo a jak číst data z elektroměru.

 • Technik na střeše - solární panel
  Energie
  28. ledna 2022|Petr Woff
  Kolik vás bude stát domácí solární elektrárna?

  Cena solárních panelů meziročně stoupla, ale fosilní a jaderné elektrárny zdražily razantněji. Připočítejme dotace, a fotovoltaika vyjde ještě výhodněji než před současnou inflační vlnou. Solární elektrárna pro rodinný dům stojí zhruba 110 000 až 390 000 Kč, záleží na vašich požadavcích. Investice se pravděpodobně vrátí a vyplatí, protože sluneční energie přilétá zadarmo.

 • Žena kontroluje spotřebu na elektroměru
  Energie
  23. ledna 2022|Petr Woff
  Cena energie 2022: Kolik zaplatíme za kWh zemního plynu a elektřiny?

  Nový rok začíná dramaticky, českým domácnostem enormně zdražují životní náklady. Koncová cena elektrické energie a zemního plynu stoupá o 1 až 75 %, podle vybraného dodavatele a tarifu. Někteří experti však věří, že kilowatthodina (kWh) na velkoobchodní burze brzy zlevní. Jakmile podepíšete výhodnější odběratelskou smlouvu, klesne vám také finální cena energie 2022.

 • Muž zatepluje zeď
  Energie
  Kolik ušetříte za energie se zateplením domu?

  Topná sezóna v České republice obvykle trvá od září do května, což znamená přibližně osm měsíců v roce, kdy se topí. A náklady na vytápění v posledních měsících drasticky rostou. Díky zateplení ušetříte minimálně 50 % nákladů na vytápění a tepelný komfort se zlepší i během léta. Zjistěte, proč o zateplení uvažovat a na co si dát pozor, aby se vám investice do zateplení domu skutečně vyplatila.

© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).