Blog
Půjčky a úvěry
Zabavení - exekuce

Jak funguje oddlužení? - 1. díl

14. února 2020|Monika Šaríková|

I přes fakt, že Česká národní banka reguluje svými doporučeními možnosti půjček pro koncové klienty, stále jsou lidé, kteří své závazky splácet nezvládají. Nemusí jít nutně jen o případy, kdy si lidé postupně půjčili více, než kolik byli schopni splácet. Během splácení vysoké hypotéky můžete přijít o dobře placenou práci, může se vám stát úraz, v jehož důsledku budete invalidní, a nebudete moci nadále vykonávat práci, kterou děláte. Takových situací je mnoho.

Jednou z variant, jak se pak dluhů zbavit a začít s čistým štítem, je oddlužení.

Jak oddlužení funguje?

Oddlužení a jeho formy upravuje insolvenční zákon. Zjednodušeně řečeno jde o způsob řešení případu, kdy už dlužník nezvládá nadále plnit své závazky. Vyhlásí tak v podstatě osobní bankrot. O oddlužení může požádat jak fyzická osoba, tak i podnikatelé, ale právnická osoba, která není považována za podnikatele, například nadace.

Při oddlužení splatíte pouze část svých závazků a zbytek vám je odpuštěn. Výměnou za to ale několik let žijete pouze s omezenou měsíční částkou, kterou nesmíte překročit. Vše nad jde totiž na vaše dluhy.

Návrh na oddlužení mohou podat i manželé, a to společně jako jeden návrh. Ve článku se nadále budeme věnovat pouze oddlužení fyzických osob.

Nová pravidla otevřela možnosti více lidem

Do června 2019 platilo, že aby vám osobní bankrot povolili, museli jste doložit, že jste schopni splatit minimálně třetinu všech svých dluhů. I to však bylo pro řadu lidí nereálné, a tak novela insolvenčního zákona pravidla trochu zmírnila.

V současnosti proto platí, že aby vám oddlužení povolili, je potřeba dokázat, že každý měsíc zvládnete splácet odměnu insolvenčnímu správci a minimálně stejnou částku svým věřitelům.

Odměna insolvenčnímu správci činí většinou částku lehce přes 1000 Kč. Minimálně stejnou pak měsíčně musíte splatit věřitelům.

Kromě důkazu, že zvládnete měsíčně platit uvedené částky, nesmíte mít při žádosti o oddlužení tzv. nepoctivý záměr, například byste neměli zatajovat majetek, příjmy apod., abyste si situaci ulehčili. Musíte také podle zákona vynaložit veškeré úsilí, které je po vás možné požadovat, abyste své dluhy splatili. To v praxi znamená, že veškeré peníze nad stanovenou částku musíte odevzdat svým věřitelům, musíte se snažit pracovat, abyste dluhy mohli splácet, a také si už nesmíte vzít další půjčku.

Oddluženi můžete být i do 3 let, když budete rychlí

Jak rychle dojde k oddlužením záleží na vás. Zákon stanovuje, že oddlužení proběhlo a začínáte s čistým štítem, pokud:

  • jste splatili všem svým nezajištěným věřitelům všechny závazky,

  • jste splatili všem svým nezajištěným věřitelům do 3 let alespoň 60 % závazků,

  • jste splatili všem svým nezajištěným věřitelům do 5 let alespoň 30 % závazků.

Pokud tedy splatíte všechny dluhy, jste volní s poslední splátkou. Pokud to nezvládnete, pak záleží, zda splatíte 60 % do 3 let nebo alespoň 30 % do 5 let.

Pro důchodce a osoby s invalidním důchodem ještě mírnější varianta

Ještě mírnější varianta pak platí pro ty, kteří sice dluží a musí vyhlásit osobní bankrot, ale ještě před jeho schválením jim vznik nárok na starobní důchod, nebo jsou v invalidním důchodu II. a III. stupně.

V takových případech minimální limit splacení závazků neplatí. Naopak platí, že pokud není do 3 let oddlužení zrušeno, má se za splněné.

V následujícím článku se podíváme na to, jak a kde se podává návrh na oddlužení, a také na to, s jakou částkou pak budete několik let muset žít, aby vám soud oddlužení uznal.

Monika Šaríková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).