Cestovní pojištění – srovnání cen

Co je osobní bankrot

Osobní bankrot představuje krajní způsob řešení dluhového zatížení. Osobní bankrot je určen pro fyzické osoby, které dluží dvěma a více věřitelům najednou a své závazky nejsou schopny dlouhodobě splácet.

Co je osobní bankrot

Osobní bankrot, někdy se užívá také výraz oddlužení, je způsob řešení úpadku dlužníka. Za úpadek je považován stav, kdy závazky dlužníka přesahují jeho příjmy i majetek. Osobní bankrot nabízí dva způsoby řešení:

  • Zpeněžení majetku dlužníka - závazky jsou uhrazeny prodejem majetku dlužníka
  • Splátkový kalendář na 3 nebo 5 let - během této doby musí dlužník uhradit nejméně 30 % svých dluhů, zbylé dluhy jsou mu po této lhůtě odpuštěny

Insolvenční zákon

Problematikou osobního bankrotu se zabývá insolvenční zákon, jehože poslední novela vešla v platnost v polovině roku 2019. Novela insolvenčního zákona přinesla mírnější podmínky pro dlužníky a změnilo se nezabavitelné minimum.

Od této doby mají dlužníci na výběr mezi splátkovým kalendářem na 3 nebo 5 et. Předtím existovala pouze pětiletá varianta osobního bankrotu. V případě kratší varianty osobního bankrotu na 3 roky musí dlužník splatit nejméně 60 % všech svých dluhů.

Jak probíhá osobní bankrot

Osobní bankrot vyhlašuje dlužník tak, že podá návrh na zahájení insolvenčního řízení, který musí schválit soud. Dlužníkovi je přidělen insolvenční správce a na základě soudního rozhodnutí po dobu 3 nebo 5 let splácí určitou část dluhu. Pokud splatí stanovenou částku, kterou určí soud na základě jeho příjmu, je dlužníkovi zbytek dluhu odpuštěn.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2