Blog
Půjčky a úvěry
lombardní úvěr

Co znamená lombardní úvěr? - 2. díl

30. června 2020|Sára Nováková|

V minulém článku jsme si přiblížili, co je to lombardní úvěr, kde vznikl a jaké jsou druhy tohoto úvěru. Nyní se zaměříme na to, jak banka postupuje, když úvěr nezvládáte splácet. A také na to, jak lombardní úvěry využívá Česká národní banka.

Co když úvěr nesplatíte?

Když úvěr nejste schopni splácet, má banka právo vzít movitou věc, kterou jste jí dali do zástavy a prodat ji. Vzhledem k tomu, že vám banka poskytla peníze do výše tržní ceny zástavy, nebude na tom nijak tratit. Jednoduše danou movitou věc prodá a ze získaných peněz uspokojí svoji pohledávku.

Z tohoto pohledu je pro banku nejvýhodnější lombardní úvěr na cenné papíry. V případě vašeho nesplácení se totiž cenné papíry dají nejrychleji zpeněžit. Vy oproti tomu o movitou věc přijdete. Podpisem smlouvy se navíc zavazujete k úhradě nejen dluhu i s úroky, ale také k úhradě všech nákladů, které jsou se skladováním zastavené movité věci spojeny. A to i přes fakt, že banka tuto zástavu zadržuje. Kromě toho jste odpovědní i za úhradu nákladů spojených s inkasem dluhů atd.

Banky totiž myslí i na to, že hodnota zástavy, kterou jste poskytli, se v čase může měnit. Změní se například hodnota zastavených akcií či komodit, a to vlivem pohybů na burze. Vy jste pak povinni udržovat hodnotu zástavy na částce, na kterou jste se s bankou domluvili.

To znamená, že v určitých předem daných intervalech, které se odvíjí od skladby cenných papírů a vývoje na kapitálovém trhu, se kurzová hodnota vaší zástavy přepočítává. Pak se porovná s výší poskytnutého úvěru, a pokud je zástava nižší než poskytnutý úvěr, má banka právo požadovat dodatečné zajištění úvěru.

Porovnat půjčky

Jaká je výhoda pro klienty?

I pro klienty plynou z tohoto typů úvěru určité výhody. Zaprvé se nemusí svých cenných papírů zbavit prodejem, ale mohou je pouze zastavit. To má pro ně řadu výhod. Mimo jiné díky tomu majitelům cenných papírů, což jsou klienti banky, stále zůstávají zachovány nároky na výnosy z cenných papírů. A to i v situaci, kdy jsou cenné papíry zastaveny. Znamená to, že nadále dostává dividendy či úroky z cenných papírů.

Co lombardním úvěrem financovat nesmíte?

Na všechno ale lombardní úvěr není. Nesmíte s ním financovat účely úvěru uvedené zákonem o spotřebitelském úvěru pro spotřebitelský úvěr na bydlení. To je podle § 2 zákona o spotřebitelském úvěru:

  • nabytí, vypořádání nebo zachování práv k nemovité věci nebo součásti nemovité věci,

  • výstavba nemovité věci nebo součásti nemovité věci,

  • úhrada za převod družstevního podílu v bytovém družstvu nebo nabytí účasti v jiné právnické osobě za účelem získání práva užívání bytu nebo rodinného domu,

  • změna stavby podle stavebního zákona nebo její připojení k veřejným sítím,

  • úhrada nákladů spojených se získáním peněžité zápůjčky, úvěru nebo jiné obdobné finanční služby s účelem uvedeným výše

  • splacení úvěru, peněžité zápůjčky nebo jiné obdobné finanční služby poskytnuté k účelům uvedeným v bodech výše.

krátkodobý úvěr

Lombardní úvěr pro komerční banky

Lombardní úvěr poskytuje také centrální banka, tedy v případě České republiky Česká národní banka, a to komerčním bankám, které na našem území působí. Tyto komerční banky ručí České národní bance zástavou cenných papírů, a to za tzv. lombardní sazbu.

Lombardní sazba označuje právě procentuální sazbu, za kterou si komerční banky od České národní banky půjčují peníze oproti zástavě cenných papírů. Pro Českou národní banku je tato sazba nástrojem, díky kterému může regulovat oběh peněz.

Banky by také mohly své cenné papíry prodat na burze cenných papírů, ale to pro ně zpravidla není výhodný prostředek, jak peníze získat. Dají je proto do zástavy České národní bance výměnou za to, že jim banka půjčí peníze.

Vliv České národní banky

Funkce lombardní sazby určované Českou národní bankou je následující. Pokud Česká národní banka zvýší lombardní sazbu, dojde tím pro všechny komerční banky ke zdražení peněz. To má za následek, že si banky u České národní banky půjčí méně peněz, než při původní lombardní sazbě.

Naopak v případě, že Česká národní banka lombardní sazbu sníží, komerčním bankám se peníze zlevní a půjčí si jich více.

Tomuto se také jinak říká monetární a expanzivní politika. O tom, že Česká národní banka tento nástroj využívá, svědčí to, že během letošního roku byla lombardní sazba několikrát zvýšena i snížena.

Sára Nováková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).