Blog
Půjčky a úvěry
počítání peníze

Co znamená lombardní úvěr? - 1. díl

28. května 2020|Sára Nováková|

Když potřebujete půjčit peníze, máte na výběr několik variant. Požádat rodinu či přátele, obrátit se na nebankovní společnost, nebo jít do banky. I produktů, které řeší nedostatek finančních prostředků, je dnes na trhu celá řada. Od kreditních karet, přes kontokorent a spotřebitelské úvěry až po hypotéky. Co si ale představit pod tím, když se někdo zmíní o tzv. lombardním úvěru?

Vznikl v Itálii, odkud má i svůj název

Název lombardní úvěr si tento druh úvěru nese z Lombardie, která se nachází v Itálii. Odtud totiž pochází Langobardi (v angličtině Lombards), kteří ve středověku patřili mezi známé bankéře. I londýnská Lombard Street je pojmenovaná po nich.

Lombardní úvěr označuje krátkodobý typ úvěru, který je zajištěný zástavou movitých věcí. Tyto movité věci mohou být například cenné papíry, šperky, drahé kovy jako zlato či stříbro, ale i jiné komodity.

Porovnat půjčky

Jde o krátkodobý a zajištěný úvěr

Pokud je úvěr zajištěný, znamená to, že instituce, která vám jej poskytne, vyžaduje, abyste za něj něčím ručili. V případě lombardního úvěru musíte ručit nějakou movitou věcí. Například u hypotéky se ručí naopak nemovitostí. A pokud pak budete mít problémy se splácením a nedojdete s bankou k rozumnému řešení pro obě strany, má banka nárok vám tuto věc, kterou ručíte, jednoduše sebrat.

Krátkodobý úvěr znamená, že daná půjčka je sjednána na dobu kratší než 1 rok. Často se takové typy půjček využívají k překonání aktuálního nedostatku peněz.

V případě lombardního úvěru hovoříme o čistém lombardním úvěru právě v případě, kdy je sjednán na dobu maximálně 1 roku. Standardně je tento úvěr poskytován na 3 měsíce, a podniky jej nejčastěji využívají ke krytí svých potřeb nebo ke krytí krátkodobých výkyvů v hospodaření.

Mezi krátkodobou půjčku můžeme kromě lombardního úvěru zařadit například kontokorent, spotřebitelský úvěr apod. U tohoto typu půjček bývá také nejvyšší úroková sazba.

Druhy lombardních úvěrů

Lombardních úvěrů je několik druhů, a to z hlediska druhu zástavy. Prvním z nich je již zmíněný lombardní úvěr na cenné papíry. To znamená, že banka svému klientovi poskytne úvěr, přičemž klient zajistí úvěr cennými papíry. Jinými slovy je poskytne bance do zástavy. Samotný úvěr je pak poskytnut maximálně do výše tržní ceny zastavených cenných papírů. Často to ale nebývá do plné výše.

U cenných papírů bývá úvěr poskytován zpravidla do 80% výše jejich tržní hodnoty. U akcií a dluhopisů průmyslových společností a bank obchodovatelných na burze dosahuje výše úvěru standardně 60 % jejich tržní hodnoty.

Naopak u půjček nebo spořicích certifikátů může být úvěr poskytnut do plné nominální hodnoty zástavy.

Cennými papíry mohou být akcie, dluhopisy (státní či komunální), státní pokladniční poukázky, směnky, šeky, podílové listy, investiční certifikáty, atd.

Druhou možností je lombardní úvěr na zboží. To znamená, že klient opět dostane úvěr od banky, ale zástavou v tomto případě nejsou cenné papíry, ale zboží. Banka toto zboží uloží ve veřejném skladu, přičemž po řádném splacení úvěru jej klientovi vrací.

Třetím druhem je lombardní úvěr na pohledávky. Princip zůstává stejný, ale klient dává do zástavy místo cenných papírů či zboží své pohledávky vůči svým odběratelům.

Existuje ale řada dalších druhů lombardních úvěrů, kde zástavu představují například vkladní knížky, drahé kovy, životní pojistky apod.

V následujícím článku si přiblížíme, co se stane, pokud například úvěr nezvládnete splácet, případně jak nakládá s lombardními úvěry Česká národní banka.

Sára Nováková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).