Blog
Cestování
U lékaře

Cestovní pojištění pro chronicky nemocné: Jak ho sjednat? - 2. díl

29. ledna 2020|Sára Nováková|

V minulém článku jsme se věnovali cestovnímu pojištění pro chronicky nemocné pacienty. Pokud patříte mezi ně a nevyhovují vám podmínky, jaké pojišťovny nastavili u standardního produktu cestovního pojištění, zkuste si toto riziko připojistit.

Na připojištění se ptejte

Pokud víte, že podmínky stanovené pojišťovnou nesplňujete a obáváte se vycestovat, aby se vám
zdravotní komplikace neprodražily, poohlédněte se po pojišťovně, která vám umožní si riziko
spojené s chronickými nemocemi připojistit.

Takovou možnost nabízí například Axa Assistance. Stabilizovaná chronická onemocnění jsou
standardní součástí cestovního pojištění. Toto připojištění si pak můžete k cestovnímu pojištění
sjednat v případě, že za posledních 12 měsíců došlo ke zhoršení vašeho zdravotního stavu.

Připojištění pak kryje náklady na akutní a neodkladnou léčbu spojenou se stabilizací vašeho
zdravotního stavu v případě, že se na dovolené zhorší. Součástí je i ambulantní ošetření lékařského
zákroku, ke kterému došlo do 30 dní před odjezdem.

Ani toto pojištění ale nekryje vše. Ve výlukách je u tohoto připojištění léčba tuberkulózy, léčba
pacientů indikovaných k orgánové transplantaci, léčba rakoviny, inzulinoterapie, léčba chronické
ledvinné nedostatečnosti, a to kromě poskytnutí první pomoci, a dále pak ani léčbu chorob u
kterých byla sdělena terminální diagnóza.

Jak na sjednání?

Sjednání pojištění v tomto případě věnujte více pozornosti. Vyplatí se zajít na pobočku pojišťovny,
vysvětlit pracovníkovi svou situaci a zeptat se, jaké varianty vám pojišťovna může nabídnout. A
samozřejmě si podrobně přečíst pojistné podmínky, kde o tomto bude zmínka.

Rovněž se vyplatí si udělat průzkum u více pojišťoven, zvláště ve chvíli, kdy byste 6 měsíční limit
stabilizace splňovali, ale 12 měsíční už ne. Některé pojišťovny také mohou jako hospitalizaci
vnímat i lázně, což by vás opět mohlo vyřadit z možnosti, že vám pojišťovna v zahraničí bude krýt
záda, pokud půjde o komplikace v důsledku chronické nemoci.

Pojistit se online? Nesmíte to podcenit

Cestovní pojištění jde mnohdy uzavřít i on-line. Někdy je dokonce možné uzavřít pojištění až ze
zahraničí z dovolené, a nikoli nutně před odjezdem na ni. Záleží ale na pojistných podmínkách
konkrétní pojišťovny.

V tomto případě je ale on-line sjednání trochu riziko a vyžaduje velkou součinnost z vaší strany.
Musíte si totiž opravdu pečlivě pročíst obchodní podmínky, abyste měli jasno v tom, za jakých
okolností se pojištění vztahuje i na vaši chronickou nemoc.

U dalších připojištění o nic nejde

Cestovním pojištěním se samozřejmě nemyslí jen pojištění léčebných výloh. Často zahrnuje i řadu
dalších, například úrazové pojištění, pojištění zavazadel, sportovního vybavení, storna cesty,
pojištění odpovědnosti atd.

U těch už chronické onemocnění není podstatné. Pokud si pojistíte zavazadla a dojde k nějaké
škodě na nich.

Sára Nováková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).