Blog
Cestování
Chronicky nemocná

Cestovní pojištění pro chronicky nemocné: Jak ho sjednat? - 1. díl

27. ledna 2020|Sára Nováková|

Vycestovat do zahraničí bez cestovního pojištění je velký risk. V rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru vás ještě jakž takž zahrání modrá kartička pojištěnce EHIC. Mimo EU a EHP jdou ale všechny náklady na ošetření z vaší kapsy.

Sjednat si cestovní pojištění před odjezdem na dovolenou by tak měla být nutnost. Jak to ale
vyřešit, když trpíte chronickou chorobou? Pojistí vás vůbec?

Hlavní roli hrají léčebné výlohy

Naprostým základem každého cestovního pojištění je tzv. pojištění léčebných výloh. Tedy situací,
kdy se zraníte, onemocníte, potřebujete lékařské ošetření a jdete do nemocnice.

Při cestách po Evropské unii se doporučuje nastavit si pojistný limit u pojištění léčebných výloh na
minimálně 1 500 000 Kč. Mimo státy EU se obecně doporučuje limit alespoň 5 000 000 Kč. A
pokud cestujete do USA, doporučuje se sjednat si cestovní pojištění u pojišťovny, která nabízí
neomezený limit krytí léčebných výloh. USA jsou totiž mimo jiné pověstné i tím, že lékařská péče
je u nich velmi drahá. I za obyčejný rentgen můžete platit několik stovek dolarů.

Toto pojištění si pochopitelně můžete sjednat i s chronickým onemocněním, ale každá pojišťovna se
k vaší situaci bude stavět jinak.

Připojištění nebo stabilizovaný stav?

Některé pojišťovny si budou klást podmínky, aby vám cestovní pojištění uzavřeli, i když trpíte
chronickou chorobou. Například ERV Evropská pojišťovna má na svém webu uvedeno, že cestovní
pojištění platí i pro chronicky nemocné, ale musí splnit podmínku, že alespoň 6 měsíců před
plánovaným odjezdem je jejich zdravotní stav stabilizovaný. Pod tím si pojišťovna představuje
situaci, že vaše onemocnění nepřineslo v uplynulém půl roce žádné komplikace, nebyla nutná
změna léků, způsobu léčby atd.

Některé pojišťovny mohou mít tento časový limit ještě vyšší a požadovat, aby ke zhoršení stavu
nedošlo až rok před plánovaným odjezdem.

Některé pojišťovny nemají stanovený časový limit, po který musí být váš stav stabilizovaný. Mají
podmínky nastavené tak, že musíte být stabilizovaní a navrch musíte doložit potvrzení od
ošetřujícího lékaře, že s vaší cestou do zahraničí souhlasí.

Kdy změna léků nevadí?

Ne vždy však změna léků musí vadit. Někdy totiž lékaři svým pacientům mění léky například proto,
že došlo ke změně úhradové vyhlášky. Nově tak zdravotní pojišťovny plně hradí jiný lék, než jaký
pacient dosud bez doplatkově užíval.

Lékař proto pacientovi lék změní, aby na svou nemoc mohl nadále užívat léky bez doplatku.
Takový případ berou komerční pojišťovny v potaz a nemá vliv na to, abyste se sjednáním
cestovního pojištění měli potíže.

Problémem by naopak byla změna léků v důsledku zhoršení vašeho zdravotního stavu, progrese
nemoci nebo recidivy.

Lázně není hospitalizace

Komplikovaná může být i otázka hospitalizace. Pojišťovny totiž často vyžadují, aby půl roku až rok
před plánovaným odjezdem nedošlo k hospitalizaci v důsledku vaší chronické nemoci.

Pobyt v lázních ale není hospitalizace a některé pojišťovny proto v takovém případě problém se
sjednáním cestovního pojištění nemají.

Zlomená noha

Nesplnili jste podmínky, ale pojištění si sjednáte

V praxi dochází i k případům, kdy lidé pojistné podmínky nedodrží a cestovní pojištění si sjednají.
Často to bývá i z neznalosti, jelikož i přes mnohá doporučení pojistné podmínky mnoho lidí nečte.
A často tak neví, že musí dodržet například 6 měsíční lhůtu, kdy nedošlo ke komplikacím ani
zhoršení zdravotního stavu. Nebo že když jedna pojišťovna vyžaduje, aby tato lhůta byla roční,
mohou se pojistit u jiné pojišťovny, kde mají v podmínkách kratší lhůtu.

Pokud dojde k tomu, že si sjednáte cestovní pojištění, aniž byste dodrželi pojistné podmínky, a pak
potřebujete ošetřit, je to problém. Samozřejmě pokud si zlomíte ruku a potřebujete ji zrentgenovat a
dát do sádry, pojišťovna vám léčebné výlohy uhradí.
Pokud ale dojde v zahraničí ke zdravotním komplikacím v důsledku vaší chronické choroby,
přičemž jste nedodrželi podmínku hospitalizace, změny léků či progrese nemoci po pojišťovnou
stanovenou dobu, pak vám pojišťovna náklady spojené s ošetřením v tomto případě neuhradí.

Samozřejmě pokud veškeré podmínky splníte a i přes tento fakt v zahraničí máte nějaké komplikace
spojené s chronickou chorobou, pak pojišťovna musí plnit, a to až do výše sjednaného limitu
léčebných výloh.

Příklad

Pro úplnost uveďme příklad z praxe. Máte cukrovku, vycestujete na dovolenou do Řecka a před
odjezdem si sjednáte cestovní pojištění. Daná pojišťovna má v podmínkách uvedeno, že cestovní
pojištění platí i pro chronicky nemocné, a to za předpokladu, že alespoň 6 měsíců před plánovaným
odjezdem byl zdravotní stav stabilizovaný. Tedy žádná hospitalizace, změna léků, způsobu léčby
atd.

Pokud si na dovolené zlomíte nohu nebo budete mít úpal, pak je zcela bezpředmětné, jestli jste
uvedené podmínky splnili nebo ne. Dostanete ošetření a pojišťovna jej proplatí. Pokud ale na
dovolené budete mít zdravotní komplikace spojené s cukrovkou, bude se pojišťovna o splnění
podmínek zajímat. Pokud jste podmínky dodrželi, vše uhradí. Pokud ne, vše si platíte sami.

V následujícím článku si ukážeme možnosti, jak si taková rizika k cestovnímu pojištění připojistit.

Sára Nováková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).